قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ

در زمین گردش کنید و بنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علم زیست شناسی پایه و اساس حیات از حما مسنون آغاز شد، توده نرم سیاه چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکرو مولکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی . زیبا ترین و پر مفهوم ترین کلمه از مشهودات حیات و این نقطه آغاز تکامل حیات است. هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید و عینک علوم طبیعی و فیزیک است و شفاف کردن موضوعات خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان و خلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن و مقایسه آنها با آخرین نظریه های علمی است. موضوع مرگ و حیات، قیامت از دید علم فیزیک و قرآن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت می گردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان و حشرات ایران و عجایب خلقت آن اشنا می کنیم و سایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول و تصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

CopyRight © سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید.

اینستاگرام     hammanmasnun@

s.m.taghaviahrami94[@]gmail.com

نطفه امشاج اولین نطفه حیات که ویروس ریز بوده

مقدمه نوشتار


تعریف نطفه در قرآن دچار سرنوشت نا مفهومی شده است و هیچ همآهنگی بین آیات که این کلمه در آن بکار رفته دیده نمی شود. دلیل این همه اختلاف نظر تکیه بر نظرات مفسرین صدر اسلام دارد که ما به آن وفادار هستیم و سهوا برای تائید آن نظرات در مفهوم آیات دست می بریم و به دلخواه خود تاویل می کنیم. نطفه را آب مرد و مترادف با منی گرفته ایم و در مواردی که با تناقض بر خورد می کنیم دست به تفسیر های غیر علمی و نا معقول می زنیم. با گذشت بیش از هزار و چهار صد سال همچنان بر نظر گذشتگان ایستاده ایم و علوم طبیعی را در تفاسیر خود دخالت نمی دهیم به این بهانه که قرآن کتاب علمی نیست و به بیان علم نپرداخته و برخی اعتقاد دارند که علم در دین کاربردی ندارد. در حالی که آیاتی که در آن ها به خلقت انسان و خلقت کیهان، سماوات و الارض قیامت، حیات، ابر و باران و بسیاری دیگر در قرآن فراوان است و قرآن آیات در طبیعت هم در کنار آیات قرآن آیات الهی می داند. انسان را برای کشف راز آن ها تشویق می کند. نطفه از مواردی است که ما در ترجمه و تفسیر آن سالیان دراز است که به خطا رفته ایم. هیچ آیه ای در قرآن منی را آب مرد معرفی نکرده و هیچ نطفه ای هم به نطفه منعقد شده در رحم اشاره نشده همه از تصورات ذهنی یادگار از گذشتکان است که آیات خلقت انسان را در مهجوریت علمی قرار داده ایم. بحث خلقت انسان از نطفه است که منظور اولین نطفه بیرون آمده از سنگ رس است. ذهن را به این طرف هم که مطابق علم روز است سوق دهید شاید واقعیت در این طرف نهفته باشد. موضوع نوشتار نطفه امشاج نبتلیه است. دو ویژگی مهم اولین نطفه حیات، در هم آمیختگی و مبتلا سازی

خلقت انسان در زمین اولیه و بر روی پوسته جامد زمین شروع شد


چگونگی پیدایش حیات و زمان این رخداد از دو قرن اخیر ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است. تئوری خلق الساعه مدت طولانی سلطه خود را بر تصورات ذهنی انسان اعمال می کرد و چنین می پنداشتند که هر موجود زنده برای خودش خلق مستقل داشته است و همین طور انسان که ابتدا به صورت آدم با گل و لای بدبو و کهنه که خداوند با دستان خود هیکل آدم را ساخت و گذاشت خشک شد و روح خود را در آن دمید و آدم از خاک ساخته و زنده شد. همسر او را به نام حوا از باقی مانده گل او یا از مقداری از گل دنده آدم ساخته و خلق الساعه آفریده شد.

این که ما در تمامی ترجمه آیات خلق انسان از خاک را به جای خلق انسان در خاک انتخاب کرده ایم به آن تصورات کهن خلقت آدم از گل بر می گردد. این تصورات در باره خلقت انسان بر تفکرات ذهنی افرادی مانند ابن عباس که پایه تفاسیر بر نظرات آن ها شکل گرفت هم حاکم بود و با این دید آیات خلقت انسان، منی، نطفه، قرار مکین و..تفسیر شد که آثار آن در تفکرات مفسرین دیده می شود. در دو قرن اخیرکه سلطه کلیسا قدرت خود را برانحصاراندیشه از دست داد، بازار نظریه پردازی در باره چگونگی خلقت حیات و انسان رونق گرفت. به مقالات آفرینش انسان از نطفه از نظر علم و قرآن و چگونگی روند پیدایش حیات در زمین اولیه از نظر قران مراجعه فرمائید.

تلاش دانشمندان زیست شناسی و ارائه نظریه های مختلف خط بطلان بر نظریه خلق الساعه کشیده شد. ابتدا دانشمندان پیدایش حیات را در درون اقیانوس ها و در مجاورت گداخته های آتش فشان ها و یا در دریائی از سوپ اولیه می دانستند با کشف علم ژنتیک تحولی در نظریه های پیدایش حیات به وجود آمد و اساس ساختار موجودات زنده را بر مولکول های ار.ان.ای . و دی. ان.ای قرار دادند و بحث بر چگونگی ایجاد اولین مولکول ساختار ژن از ترکیبات آلی پایه آن اسید های آمینه، قند ها، نوکلئوتیدها، چربی هاو.. در گرفت. دانشمندان نظر دادند که اولین موجود زنده باید اولین نطفه حیات باشد. چرا؟ زیرا نطفه از ا نعقاد کروموزوم های نر و ماده صورت گرفته و نقش ژن در ایجاد نطفه مسلم شد و برای اولین بار کلمه نطفه جای خود را در پیدایش حیات باز کرد ( اینکه خداوند متعال خلقت انسان را از نطفه اعلام فرموده بیان یک رخداد علمی است و از کلمه خلق کردم استفاده شده و خلق هر پدیده فقط یک بار صورت می گیرد و ارتباطی با منی و نطفه در رحم ندارد).

بنابراین موجود اولیه حیات باید دارای اولین ژن ساده کد بندی شده باشد. حیات با پیدایش ژن اولیه آغاز شده است ولی چگونه ابتدا ار.ان.ای بوده یا دی.ان.ای. اخیرا با بررسی های به عمل آمده نظریه جدیدی شکل گرفت به نام دنیای ار.ان.ای. بر اساس این نظریه ابتدا ار.ان.ای به صورت یک تک زنجیره از مولکول ار.ان.ای در اولین نطفه حیات ظاهر شد. این مولکول قابلیت تکثیر پذیری نداشته و از نظر ماهیتی موجودی بین جاندار و بی جان بوده است. قرآن دقیقا با استفاده از کلمات و اشاراتی راز نهفته شده علمی را که دانشمندان تا کنون نتوانسته اند به آن دست رسی داشته باشند را برای ما بر ملاء می کند. کلمات در قرآن اعجاز آن است. اگر ما تمام آیات در باره خلقت حیات و درون آن انسان را کنار هم بگذاریم و رابطه بین آن ها درک کنیم به مطالب بسیار ارزشمندی دست پیدا می کنیم. برای این کار باید معنی برخی کلمات را بدانیم و کار برد آن را درست ارزیابی کنیم مثالی داشته باشیم. کلمه انا خلقنا معنی ما خلق کردیم و خلق یک پدیده هم فقط یک بار است یک پدیده دو بار خلق نمی شود. موضوعی که مفسرین به آن اصلا توجه نمی کنند. کاربرد خلق در حیات مختص خود حیات است. نمی شود گفت که انسان در سنگ رس شروع به خلق می کند و به صورت نطفه از درون سنگ رس خلق شده و بیرون می آید و مجددا در رحم هم خلق اندر خلق صورت می گیرد؟. هیچ آیه ای درقرآن به تحولات درون رحم اشاره نشده و این تصورات ذهنی گذشتگان بوده که ما تکرار می کنیم.

انسان در حال حاضر از نطفه بر اساس برنامه تدوین شده و به صورت نرم افزار آفرینش در ژنوم باز آفرینی می شود. آیا مرد و زن که نطفه درون رحم را طبق برنامه ریزی از پیش ریخته و ضبط شده ایجاد می کنند خالق نطفه هستند یعنی خداوند این نطفه را خلق می کند. آیا در قرن شکوفائی علم نرم افزار ها و سخت افزار ها درک این موضوع آن قدر پیچیده است که عقل و فکر ما نمی تواند این موضوع ساده را هضم کند. اگر ما درست خلق را معنی نکنیم راه را اشتباه رفته ایم و هیچ وقت نخواهیم توانست آیات خلقت انسان را درک کنیم و قرآن را در مهجوریت علمی قرار داده ایم. این یعنی پنهان کردن واقعیت قرآن پشت پرده تحجر است. با استناد به علم روز زیست شناسی و پیدایش حیات و مقایسه آیات مربوطه، قرآن در باره خلقت اولیه حیات یک نظریه خاص و علمی دارد و دانشمندان به آن خواهند رسید ، همان طور که دانشمندان از چند نظریه چگونگی خلقت حیات به دنیای ار.ان.ای و نقش سنگ رس در خلقت انسان در لایه سنگ رس و از رسوب توده سیاه رسیدند.


نطفه امشاج ریشه در آیه قبل دارد


هَلْ أَتى‌ عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً - إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً سوره انسان آیه 1و2 آیا برانسان در روزگار زمانی نگذشت که چیز قابل ذکری نبود ما انسان را از نطفه امشاج با خصوصیات در آمیختن و مبتلا ساختن آفریدیم. این دو آیه به هم ارتباط دارند و جدا کردن این دو آیه از هم بافت مفهوم آیه را بهم می ریزد خداوند می داند چگونه آیات را چینش کند. معنی آیه اول این است که انسان وجود نداشت هنوز خلق نشده بود ولی مرحله ای داشت که جزء سرنوشت او بوده ولی هنوز قابل ذکر نبود. در حال شدن از ترکیبات آلی ساده ساختاری خود بود. در آیه دوم انسان به صورت نطفه اولیه حیات در سنگ رس و از توده سیاه حما مسنون ظاهرو قابل ذکر می شود.

باید تمام آیات خلقت انسان را کنار هم قرار داد و روند خلقت انسان را از نظر قرآن بیرون آورد. تفسیر کردن هر آیه بدون در نظر گرفتن سایر آیات ما را به بیراهه می برد. معنی لم یکن شیا را می توانیم از آیات 5و 6 سوره سجده درک کنیم.


الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ - ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ. خداوند است که تمامی ملزومات لازم را برای (خلق انسان )به بهترین نحو خلق کرد. و خلقت انسان را در سنگ رس آغاز کرد. در سنگ رس چه اتفاقی می خواهد برای خلق حیات که هدف آن خلقت انسان است رخ دهد. مسلما این رخداد نیز جزء سرنوشت انسان است که هنوز قابل ذکر نیست. بداء خلق الانسان ( آغاز خلق انسن) به کجا منجر می شود، از درون آن چه چیزی که به قابل ذکر بودن انسان است بیرون می آید. انا خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون در حقیقت ما انسان را در سنگ رس و از حما مسنون خلق کردیم. بسیار واضح و شفاف خداوند می فرماید من خلقت انسان را در سنگ رس آغاز کردم ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ، سپس ( موضوع خلقت انسان هنوز تمام نشده و نسلی از طین بیرون می آید) نسل ایجاد شده از بداء خلق الانسان من طین را در آب کم قرار داد که منجر به رسوب حما مسنون گردید. رسوب در کجا ته نشین می شود در آب کم وقتی غلظت آب در یک محیط واکنش شیمیایی کم می شود رسوب رخ می دهد. حال از این رسوب حما مسنون چه بیرون آمد .

بداء خلق الانسان شروع ایجاد ساختار مادی انسان همان لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً است که منجر به خلق اولین نطفه حیات می شود. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ.این جا انسان موضوعیت پیدا می کند چیز قابل ذکر می شود، نطفه ای که خصوصیات در هم آمیختگی و مبتلا سازی را دارد. نطفه امشاج نبتلیه یک کلمه است. امشاج و نبتلیه خصوصیات نطفه است. آیا خداوند انسان را زمانی که به صورت نطفه بوده است مورد آزمایش قرار می دهد یا وقتی که انسان با اراده شد. چگونه ما دو آیه را ازهم جدا می کنیم یکی در زمین اولیه رها می کنیم و نطفه را بر می داریم و درون رحم با فاصله حدود چهار میلیارد سال قرار می دهیم و به سایر آیات دیگر هم توجه نمی کنیم ، زیرا گذشتگان چنین تفسیر کردند و برای تائید نظر گذشتگان این ظلم را نسبت به آیات قرآن روا می داریم.


ماهیت نطفه امشاج نبتلیه اولین نطفه حیات یا پیش نطفه


نطفه امشاج اولین نطفه حامل کوتاهترین مولکول ار.ان.ای که هنوز لخت است و پوشش درستی ندارد. ساختار مادی انسان و تمام موجودات زنده اعم از گیاهی و جانوری از جمله انسان بر چند مولکول اساسی بنا شده است نوکلئوتیدها، قند ها، بیست نوع اسید آمینه خوراکی چربی ها. نوکلئوتیدها متشکل از یک باز ، یک قند پنج کربنه و یک گروه فسفات. چهار باز در ساختار نوکلئوتیدها نقش دارند.گوانین(G)، آدنین(A)، سیتوزین(C) و تیمین(T) در ار.ان.ای به جای تیمین اوراسیل ((Uقرار گرفته است. این ترکیبات باید از مولکول های ساده متان، آمونیاک، بخار اب و هیدروژن و فسفید ( همه ترکیبات با هیروژن) درست شوند در محیطی که شرایط واکنش های شیمیایی آن راداشته باشد و این دوره ها را خداوند قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام می داند. این همان لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً است. اساس ساختار ژنوم موجودات زنده بر پروتئین ها استوار است و در حقیقت کل حیات در طبیعت با این مولکول ها درست شده است. تک تک اسید های آمینه از این بیست نوع دنبال هم پیوند میدهند و زنجیرهای کوتاه یا دراز را تشکیل می دهند و سپس برای جا گرفتن و کد بندی در هم تا می خورند. آنزیم ها؛ هورمون ها. تمامی واکنشهای انرژی زا و سوخت و ساز توسط پروتئین ها سامان دهی می شوند.

پرفسور مولینگ ویروس شناس معروف آلمانی از قول خانم Mathilde Ludendorffs فیلسوف آلمانی در یک قرن قبل مطالبی نقل و سپس نظریه خود را بر آن اساس چنین بیان می کند. "حیات چیست و چگونه ایجاد شد. علم می گوید ارگانیسم زنده نتیجه تکامل است و هدف آن از دیدگاه پروفسور لودندرف خلق یک موجود زنده که خدا با آگاهی و تسلط به آن، آن را ایجاد کرد. ابتدا اراده خداوند بر این آگاهی قرار گرفت (بیان این مطالب را با آیات قرآن مقایسه فرمایید با وجود اینکه پرفسور خدا پرست اصلا با قرآن آشنایی نداشته دقیقا آن را ذکر کرده است) لودندورف درباره حیات می گوید همه چیز از کریستال شروع شد ماده سخت متشکل از اتم ها و ملکول ها که بطور تصادفی لایه های درونی آن شکل نگرفتند بلکه با برنامه ریزی قبلی مرتب شدند و درون خود شبکه و فضائی ایجاد کردند. از دید فیلسوف، کریستال (لطفا ذهن خود را به لایه درون صلصال ببرید) محکم ترین قدم برای هدف اولیه خلقت در نظر گرفته شد. اراده آگاهی و هدف در دل کریستال و سپس ایجاد اولین موجود زنده".
"کریستالی که سخن از آن به میان می آید خود را بصورت نیروئی در زمین ظاهر می کند و نه در کل کائنات ، بلکه تنها در یک واحد و در درون کریستال. قدرت هدفمند ی که نظم ملکولی را در ساختار جسم سخت بنا نهاد. فیلسوف لودندورف نظر خود را در چند کلمه خلاصه می کند. اراده و آگاهی الهی قبل از هر چیز بر بقاء ساختار حمل کننده (حیات) قرار گرفت و نیروی هدفمندی در کریستال سخت قرار داده شد" ( کن فیکون)-
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ-خداوند تمامی لوازم و شرایط لازم را برای خلقت حیات فراهم کرد و خلقت انسان را در سنگ رس آغاز کرد. پرفسور مولینگ سخن فیلسوف را زیر بنای نظریه خود قرار می دهد و در باره کریستال چنین می گوید." باید اشاره نمود کریستال ساختار ماده سخت و کانی ها است در شرایطی که ملکول های آن یک نظم خاصی به خود می گیرند. اکثر کانی ها این ساختار را دارند و در ذات آنها قرار دارد و برخی وقتی در شرایط خاص قرار میگیرند این نمود را از خود نشان میدهند".

در مقاله ویروس و نقش آن در خلقت انسان مشروح بیان کرده ام. پرفسور مولینگ به نکته مهمی اشاره می کند که با توجه به فضای خالی بین دو لایه سنگ رس حدود ده انگسترم نطفه اولیه حیات (بیرون آمده از سنگ که قرآن به آن نطفه امشاج نبتلیه می نامد )باید دارای رشته زنجیره ای ار.ان.ای بسیار کوتاه باشد. از تمامی ترکیبات اولیه ساختار ژنوم موجودات زنده و تنها در چند توالی و بیست نوع اسید امینه خوراکی. ویروس های ریز کنونی و باکتری ها که از باقی مانده همان ویروس ها هستند می توانند اطلاعات خوبی در پیدایش اولین نطفه حیات را در اختیار دانشمندان قرار دهند. هشت خانواده از این ریز ویروس ها تا کنون شناخته شده اند که گونه های آن ها همه دارای ار.ان.ای تک رشته کوتاه است این خانواده ها از قرار زیرند.


Picornaviridae ،Caliciviridae ، Astroviridaو Hepeviruses دارای کپسیدهایی هستند که غشای پوششی ندارند، درحالی که Flaviviridae ، Togavirida ، Arteriviridae و Coronaviridae دارای پوشش غشایی ویژه خود ( پوشش چربی پاکتی) هستند. وجه مشترک همه آنها این است که از ژنوم خود به عنوان mRNA استفاده می کنند و یک یا چند پلی پروتئین از آنها سنتز می کنند، که توسط پروتئازهای ویروسی یا سلولی به اجزای جداگانه تقسیم می شوند. از بین خانواده های نام برده شده Picornaviridae همان طور که از اسم پیدا است جزء کوچک ترین ویروس ها است که در آن ویروس هایی با تنها یک ژن ار.ان.ای ساخته شده اند. ,Pico-(p)واحد اندازه گیری زیر صفر است و برابر است با ده به توان منهای 12 متر، منهای دو متر از نانومتر کوچکتر است در زمین اولیه و هنگامی که اولین نطفه حیات از درون سنگ رس و از توده سیاه خلق شده و برای ادامه حیات در محیط آب قرار می گیرند با ویژگی خاص خود باید دوره تکامل ژنتیکی را طی کنند. یک رشته متشکل از چند پروتئین با تعداد اندک باز ها حدود چند هزار باز دارای مسئولیت افزایش توالی ژنتیکی و گذراندن دوره ویروس ها و تبدیل به باکتری های باستانی از ویژگی خاص تکثیر پذیری استفاده کنند.

نطفه امشاج نبتلیه این ویژگی های منحصر به خود را داشته اند. از آنجائیکه نطفه امشاج نبتلیه تنها موجود با یک سری اطلاعات کم و احتمالا اطلاعات چگونگی تکثیر پذیری را در خود داشته اند. با توجه به خصوصیات این نوع ویروس ها که موجودی بین جاندار و بی جان هستند برای تکثیر خود نیاز به نفوذ به درون یک موجود زنده دارند تا بتوانند خود را تکثیر کنند . بنابراین از خاصیت مبتلاسازی خود استفاده می کرده اند و به یکدیگر نفوذ و باعث تغییر ژن یکدیگر می شدند و به مرور زمان مولکول های ار.ان.ای آن ها در هم آمیخته شده و باعث افزایش طول پروتئین ها می گردند.

دوره تسلط ویروس بر حاکمیت زمین


احتمالا دوره نطفه امشاج نبتلیه کوتاه بوده است و در زمان کوتاهی به دلیل مبتلا کردن یکدیگر و در هم آمیختگی ژن ها باکتری ها نوع اول ظاهر می شوند. در حالی که خود همچنان در طبیعت به عنوان غیر مخلقه تکامل نا تمام ولی مستقل باقی می مانند. چرا این موضوع را بیان می کنم موضوعی که هنوز علم به آن نرسیده ، از قرآن استنباط کرده ام. خداوند اقوات را در چهار دوره خلق می کند و آن هم درون لایه خارجی یا پوسته جامد زمین که منجر به پیدایش نطفه امشاج می شود .اقوات طعام نیست مولکول های ساده طعام است همان مولکول هائی که معده ما به کمک باکتری ها ویروس ها دیاستاز ها مولکول های زنجیره ای طعام را می شکنند و به جزء ساده خود تبدیل می کنند و در اختیار سلول ها قرار می دهند. یعنی اسید های آمینه ،باز ها، قند ها که مورد نیاز دستگاه پروتئین سازی داخل سلول ها است.

بنابراین اقوات همین غذای ساده به صورت مولکول های مونومر. و خداوند فرموده برای سواء السائلین این غذا ها خلق کردم برای نیاز مندان به آن ویروس که نمس تواند از این غذا استفاده کند بنابراین دوره ویروس ها به عنوان پیش نطفه کوتاه بوده و باکتری ها ظهور میکنند و از اقوات استفاده میکنند. در محیط آب درون برکه ها و و گودال ها درسراسر زمین که هنوز از دریا و اقیانوس خبری نبود این غذا ها قرار داشتند. نطفه امشاج نبتلیه (ویروس اولیه نیاز به این غذا ندارد ولی باکتری به آن نیازمند هستند و غذای ساده را از محیط با تاژک ها می گرفتند و به درون خود می بردند و ار.ان.ای تکامل یافته با آن غذا ها خود را تکثیر می کردند. روش تکثیر تغییر کرده است.

تفکر در آیات قرآن و آشنائی به علم زیست شناسی دریچه نوی را در علم جلوی چشمان ما باز می کند. این موضوع را که در باره نطفه امشاج بیان کردم در حقیقت تئوری پیدایش اولین نطفه حیات در طبیعت از نظر قرآن است. دانشمندان مسلمان زیست شناس می توانند این نظریه قرآن را که نتیجه تفکر طولانی در آیات خلقت انسان و علم زیست شناسی است را در حقیقت از قرآن کشف کرده ام. حال متوجه می شویم که چطور کلمات در قرآن اعجاز علمی قرآن هستند. انشاءالله مقاله علمی در باره دوره سلطه ویروس ها و چگونگی تکثیر ژنوم ار.ان.ای ساده به پیچیده باکتری ها در دست تدوین دارم. دوره ای که علم هنوز به آن نپرداخته و همه جا سخن از سه دوره باکتری های باستانی است و نامی از ویروس پرده نمی شود.سید محمد تقوی اهرمی 10/6/1400

 

بازدید: 190