خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زوجيت در قرآن و موجودات تك سلولی

مقدمه نوشتار


انتخاب عنوان برای این نوشتار با واقعیت زوجیت در قرآن همخوانی ندارد. ولی از آنجائیکه به عنوان یک شبهه در مباحث زوجیت عام مطرح است و اذهان را متوجه خود کرده است مطرح میکنم. در حقیقت باید از جمله "جنسیت در قرآن و تک سلولی "استفاده کنیم که با توجه به معنی گسترده کلمه زوج در قرآن باید شرح کوتاهی نوشته شود. برخی کلمات در قرآن دارای تنوع مفاهیم است و این آیات جزء متشابهات هستند. البته نه هر آیه ای که در آن کلمه زوج آمده متشابه است. زوج به عنوان همسر مفهوم آن واضح و روشن است و جزئ آیات متشابه نیست. کلمه زوج بستگی به قرار گرفتن در آیه و با سیاق آیه مفهوم خاص خود را دارد. دو مفهوم اصلی بعد از همسری را در دو آیه زیر و مفاهیم دیگر را در نوشتار جداگانه ای بررسی میکنیم. عدم آشنائئ به جهان بینی خلقت کیهان و خلقت انسان در قرآن ما را با سر در گمی زیادی روبرو ساخته و باعث شبهات فراوانی شده است. از جمله مهمترین معانی زوج، ماده و ضد ماده که البته این ها اضداد یکدیگر هستند و نمی توانیم زوج بنامیم ولی اثر خود را در زوجیت عام، کل شیی باقی گذاشته است. دوم جنسیت نر و مادینگی موجودات زنده که به علم ژنتیک بر میگردد. سوم همسر یا زوج موجودات زنده که با مقوله جنسیت فرق میکند چهارم گونه و یا انواع پنجم قرین چیزی قرار گرفتن که البته با قرینه فرق دارد. قرینه یا به زبان علمی ایزومر است. خودتان را در آینه ببینید عکس شما در آینه قرینه شما است ولی مجازی است. و قرینه واقعی در قرآن اشاره شده که ارتباطی با زوج ندارد. بحث بسیار جالب و علمی و اعجاز قرآن است که طی مقاله جداگانه به آن میپردازم. در این نوشتار به زوج به مفهوم جنسیت پرداخته میشود. نتیجه این نوشتار هم این است که تک سلولی ها از نظر قرآن زوجیت (جنسیت) را در خود ندارند. شبهه ای که با این نوشتار بر طرف میشود. حال به بحث بسیار جالب و علمی قرآن بپردازیم.


جنسیت نر و مادینگی


ابتدا به آیات 45 الی 47 سوره نجم توجه فرمایید. کلمه زوجین به معنی جنسیت نر و مادینگی و در موضوع خلقت حیات مطرح شده است. به آیات توجه فرمایید.
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى- وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى

ابتدا ترجمه عرف که تمامی مفسرین بدون استثناء به نقل از نظر گذشتگان هزار سال قبل گرفته اند مقایسه میکنیم. دو دیدگاه کاملا متفاوتی در مفهوم این آیه وجود دارد. اول همین دیدگاه ترجمه سنتی و دوم دیدگاه علمی آن است که با تفحص و تجسس و تفکر چند دهه در آیات متشابه خلقت انسان در قرآن و مقایسه آن آیات با یکدیگر و سپس با علم روز زمین شناسی و زیست شناسی تکاملی که برای اولین بار توسط اینجانب از قرآن کشف و از سال 1393 در سایت های خودم منتشر کرده ام و دلایلی قرآنی و علمی آن را هم در چندین مقاله ارائه داده ام که لیست مقالات در پایان این نوشتار برای علاقمندان آشکار شدن حقایق علمی آیات متشابه و بروز رسانی نظرات کهن درج میکنم. در مورد ترجمه های سنتی در باره خلقت هفت آسمان، کیهان، زمین، و خلقت حیات و درون آن انسان و برگزیده شدن آدم اولین انسان تکامل یافته از نسل قبل که به عقیده اینجانب همه تصورات ذهنی هزارسال قبل دانشمندان به نام از علم روزاست که باید به روز رسانی شوند. ضرورت بروز رسانی این تصورات در نوشتار برخی علماء دیده میشود ولی تا واقعیت قرآنی هنوز فاصله درازی داریم. درحقیقت میتوان گفت سیزده قرن اشتباه در ترجمه و تفسیر این آیه است که بر مفاهیم کلمه زوج تاثیر گذاشته است. برداشت غلط از نطفه که آن را مترادف آب مرد گرفته اند، تاثیر مخربی بر سایر آیات متشابه خلقت انسان گذاشته است و جهان بینی یک پارچه و زیبای قرآن مخدوش شده است. این نوشتار برای رسیدن به واقعیت معانی زوج ناچارا باید با دید انتقادی به ترجمه سنتی نگاه کنیم.


وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى- و اوست که خلق را (برای انس با هم) جفت نر و ماده آفریده است.- و همواست كه دو زوج نر و ماده را آفريد، دو ترجمه مترادف ومعمول
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى- وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى- آنگاه كه (در رحم) فروريخته شود. و بر اوست آفرينش ديگر (در قيامت)

نقد علمی بر تفسیر سنتی آیات 


هر دو دارای اشکالات ترجمه ای است و در حقیقت برداشت ذهنی مطابق با نظرات کهن است. اول نطفه را آب مرد گرفته اند که در رحم زن ریخته می شود. نطفه از لقاح نر و ماده ایجاد می شود و آب مرد به تنهائی نطفه نیست مقالات متعددی در این زمینه نوشته ام خلقت انسان از نطفه در قرآن تصورات ذهنی یا واقعیت قرآنی- منی به مفهوم آرزو و تقدیر کردن است. راغب هم به این معنی اشاره کرده دیکشنری آنلاین آبادیس- من نطفه اذا تمنی را از نطفه ای که ریخته می شود معنی شده در صورتی که اشاره ای به محل ریخته شدن نطفه در آیه نیست وان علیه نشائ الاخری را هم  بر اوست آفرینشی دیگر که منظور قیامت است ترجمه شده. قیامت آفرینش دیگری نیست بلکه انسان مرده با همین آفرینش کنونی زنده میشود و نیاز به انشاء ندارد این آیه ارتباطی با قیامت ندارد. تعداد آیاتی که در قرآن در باره قیامت آمده فراوان است که این مطلب را ثابت میکند. ما عادت نداریم در آیات قرآن تفکر کنیم و معنی یک لغت را در قرآن پیدا کنیم. برای دستیابی به مفهوم یک لغت در تفاسیر هزار سال قبل دنبال معنی آن هستیم و به معنی آن نمی رسیم بلکه اصطلاح جا افتاده آن را پیدا میکنیم با کمال تعجب در اکثر لغت نامه ها هم همان معانی قدیم آورده شده و به ریشه و معنی اصلی لغت پرداخته نشده و باید شانس داشته باشیم در سایتی به ریشه و مفهوم لغت برسیم تا بتوانیم به درک مفهوم آن برسیم. راغب بی طرفانه این کار را کرده است روحش شاد باشد. حال ترجمه علمی که نظر اینجانب است و برای اولین بار به عنوان کشف علمی در قرآن در سایت ارائه داده ام ، با توجه به رشته تحصیلی و تخصص در علم زیست شناسی و شیمی حیات ارائه می دهم

تر جمه علمی آیات فوق

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى- مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى- وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى-و خداوند است که جنسیت نر و مادینگی را از نطفه تقدیری که مقدر میشود آفرید و نشائ آخری هم ( آدم انسان تکامل یافته که هدف آخری نشاء حیات است و پایان روند تکاملی این نطفه) بر اوست . خلقت انسان در قرآن با نگاهی جدید و مطابق علم روز-خلقت نطفه وعلقه.حال دو ترجمه را با هم مقایسه کنیم ترجمه اول تصورات ذهنی منطبق بر دانش هزار سال قبل و دوم مطابق علم زیست شناسی مدرن. جنسیت نر و مادینگی از ظهور توارث در موجود زنده که دوران نطفه اولیه حیات را میگذراند شروع میشود. ژن موجود زنده طبق آیات قرآن در سنگ صلصال داغ و از رسوب سیاه و نرم حما مسنون و بر روی پوسته جامد و داغ زمین اولیه آغاز شد. تصویر 1  زمین گداخته و در حال سرد شدن محل بروز این رخ داد است.

زمین آغازین که پوسته جامد زمین در حال سرد شدن و در سنگ رس گداخته سرد شده پروسه لقد خلقنا الانسان من صلصال من  حما مسنون رخ داده است. زمین جو بسیار نازک دارد و شهاب سنگ ها بدون مانعی بر زمین دائما سقوط می کنند. خورشید به والشمس و ظحاحا نرسیده، به نورافشانی  نرسیده قسم به خورشید و نورافشانی آن حادثه عظیم در سرنوشت حیات است.

نطفه از کجا وارد مفاهیم علمی شد

حال چرا نطفه و این کلمه از کجا آمد. البته در علم زیست شناسی. حدود کمتر از یک قرن که علم زیست شناسی به رموز ژنتیک پی برد تحول عظیمی در دانش پیدایش حیات در زمین اولیه ایجاد شد و دانشمندان متوجه شدند که عامل اصلی پایه حیات می بایستی از جایی که به  ژن ختم  شود آغاز شده باشد. یعنی ژن باید به وجود بیاید تا بتواند کدینگ حیات را بسوی تکامل پیش ببرد. با پیدا شدن فرمول زنجیره ای RNA و DNA و کشف ساختار شیمیایی آن به مولکول های پایه حیات پی بردند. اسید های آمینه باید به مولکول زنجیره ای پروتئین تبدیل شود و سپس قند ها و نوکلئوتیدها ها هم از مولکولهای ساده پایه و مونومر ها به پلیمرها به وجود آیند. از آنجایی که موجود زنده از لقاح نر و ماده ایجاد می شود. بنابراین مولکول پایه حیات را نطفه نام گذاردند یعنی ابتدا باید ساختار مولکول زنجیره ای ژن درست شود و زنده شود. دانشمندان فکر می کردند و می کنند که اگر این مولکول دقیقا درست شود خود به خود زنده می شوند و نمی دانند که حیات مقوله الهی است که در مولکول زنجیره ای کامل شده  نفخه میشود با یک کن فیکون. به مقاله خلقت حضرت عیسی و آدم و راز نهفته در آن .بنابراین اول اینکه اسمش را گذاشتند نطفه.

درست همان چیزی که خداوند در 1400 سال قبل انتخاب کرد و دانشمندان کمتر از یک قرن به آن رسیدند برای تشکیل روند شکل گرفتن ژن یا مولکول زنجیره ای حیات باید ترکیبات ساده غذای موجود زنده درست شود تا به مولکول پیچیده ژن برسد اقوات در چهار دوره برنامه ریزی میشود در کجا؟ بر روی پوسته تازه شکل گرفته زمین اولیه و درون سنگ رس گداخته و در حال سرد شدن صلصال.   دانشمندان هم روی این چهار دوره متمرکز شدند. با اختلاف یک دوره. مثلا پروفسور کاپلان چهار دوره و پروفسور دی کرسان 5 دوره تفکیک کردند و اسم آن هم گداشتند سوپ اولیه حیات. حال شما این جمله را در پیدایش حیات بسیار شنیده اید آن را با برنامه ریزی اقوات (غذای اولیه حیات) مقایسه فرمایید. یعنی ابتدا باید غذای موجود زنده خلق شود و سپس موجود زنده در غذای ساده مثلا اسید های آمینه مونومر و قندها ونوکلئوتیدها همه باید مونومر باشند. چرا که تک سلولی اولیه حیات ساختار پیچیده متابولیسم را نداشت و غذا ی ساده باید کاملا در اختیارش باشد تا با تاژک ها آن را به درون خود بکشاند. قرآن اشاره به چهار دوره اقوات یا غذای بیولوژیکی کرده است و قوت یعنی غذا. غذا باید بیولوژیکی باشد مثلا سنگ معدن و اسید های آمینه خارج از 20 نوع مخصوص حیات نمی توانند غذا باشند.


بر اساس یافته های علمی دانشمندان پیشنهاد دریائی از سوپ اولیه حیات کردند. دانشمندان عقیده داشتند ابتدا باید غذای موجود زنده فراهم شود و سپس موجود زنده خلق شود. نطفه باید در دریا و یا کناره دهانه آتشفشان های زیر دریا تشکیل شده باشد. چرا که در تجسس در کناره سنگ داغ تازه از دهانه آتشفشان بیرون آمده آثار باکتری را پیدا کردند. دو نظریه جلب توجه کرد درون برکه های پر از غذا و دوم کناره آتشفشان زیر دریا. دو عامل پیچیده فکر دانشمندان را به خود مشغول کرد. برای اینکه مولکول های ساده بتوانند به پلیمر تبدیل شوند باید آب خارج شده از واکنش شیمیایی دو مونومر از محیط واکنش سریع خارج شود یعنی بیرون جهنده باشد. حالا در دریا و برکه که آب فراوان است این واکنش صورت نمی گیرد و واکنش بر گشت پذیر است. به آیه 10 سوره فصلت مراجعه فرمایید اقوات در چهار دوره مقدر میشود دانشمندان به این فکر افتادند که نطفه اولیه حیات نم تواند در آب ایجاد شده باشد. دوم محیط داغ باشد که آب سریع بخار و محیط واکنش را ترک کند. دو رخ داد همزمان مورد بررسی قرار گرفت. اول کجا باید این رخ داد صورت پذیرد که هم آب نباشد و هم انرژی لازم در اختیار واکنش شیمیایی قرار گیرد. بدون اینکه بدانند قرآن چه فرموده به همان موضوع قرآن رسیدند. آب باید بیرون جهنده باشد. محیط، کم آب باشد و حرارت لازم در اختیار باشد زیرا پروسه واکنش شیمیایی مولکول اولیه حیات حرارت دوست است باید حرارت را از محیط بگیرد. اخیرا دانشمندان سنگ رس داغ روی پوسته جامد زمین را بهترین گزینه برای ایجاد نطفه حیات تشخیص دادند. چیزی که قرآن به آن اشاره کرده است. بنابراین اول نطفه منظور نطفه اولیه حیات در سنگ رس داغ که سرد شده مانند سفال است.

حال حما مسنون چیست .در درون زمین بخار آب بسیار زیاد و هیدروژن فراوان تر، آمونیاک و هیدروکربورها، فسفید ها و سولفیدها، در قطرات آب حل و همراه آن به درون لایه های سنگ رس نفوذ می کردند و سنگ رس نقش کاتالیزاتور بازی میکرد. مولکول های درون بخار آب رسوب را درون سنگ رس باقی می گذاردند و خود آب به دلیل داغ بودن سنگ رس از آن خارج می شود و این رسوب نرم و سیاه مانده در دورن سنگ رس حما مسنون است. واکنشهای حیات درون حما مسنون وجود داشتند. ماء مهین یعنی آب کم منظورآبی نیست که در دریا و یا برکه ها باشد. قرآن جواب دانشمندان را میدهد. به دلیل تفکرات کهن و تحجر دانشمندان به این آیات علمی خدا دسترسی نداشتند و هنوز هم نمی دانند که چه اعجازها ی علمی در درون کتاب خدا است. کسانی که نتوانسته اند زمینه ای فراهم کنند تا دانشمندان بتوانند به راز علمی آیات متشابه برسند گناه مرتکب میشوند. زیرا خارج از تخصص خود از تصورات کهن تبعیت و آن را باز نشر و قرآن را در مهجوریت علمی قرار میدهند و در روز قیامت باید پاسخ گو باشند. به آیه 53 سوره اعراف توجه فرمایید.


هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ
آیا جز نتیجه اعمال انتظاری دارند؟ روزی که نتیجه اعمال پدیدار شود، کسانی که آن روز را از یاد برده بودند می گویند: پیامبران پروردگار ما به حق آمدند آیا شفیعانی هستند که ما را شفاعت کنند؟ یا آنکه کسی هست که ما را بازگرداند تا کارهای دیگری جز آن کارها که می کردیم، انجام دهیم؟ به خود زیان رسانیدند و آن بتان را که شریک خدا می خواندند اینک از دست داده اند. متن با رنگ سبز دست بردن در آیات الهی است برای رسیدن به امنیه خود.

این ترجمه سنتی است. و ترجمه صحیح را توجه فرمایید. در روز قیامت خداوند عده ای را خطاب قرار میدهد و می فرماید. آیا تاویلی که انتظار داشتید ( در ذهن داشتید)را می نگرید؟ روزی که واقعیت تاویل ها آشکار شود و کسانیکه این روز را فراموش کرده بودند گویند رسولان خدای ما درست ( وعلمی) آیات را ابلاغ کردند. حال با خود می گویند پس کو آن شفیعانی که ما انتظار داشتیم به ما کمک کنند تا ما را بازگردانند تا نتیجه تاویل بد خودمان را جبران کنیم آنها به خود زیان رساندند و خود را گمراه کردند. اینک فرصت را از دست داده اند.

اینها کافران نیستند. در آیه نکته ظریفی است میفرماید آنها میگویند که رسولان خدای ما درست می گفتند. یعنی آنها به خدا ایمان دارند. این گریزی بود بر تاویل نا درست که سبب گمراهی نسل تحصیلکرده جوان میشوند. تا فرصت است به بازنگری تصورات کهن در تاویل آیات متشابه که با علم روز سر و کار دارند بپردازیم. بر گردیم به اصل مطلب جنسیت نر و مادینگی.

به آیه زیر توجه فرمائید


وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْنسان‌َ مِن‌ْ سُلاله‌ٍ مِن‌ْ طین‌ٍ. ثُم‌َّ جَعَلْنا‌ُ نُطْفَه‌ً فی‌ قَرار مَكین‌ٍ. ثُم‌َّخَلَقْنَا النُّطْفَه‌َ عَلَقَه‌ً. در حقیقت ما انسان را از از نطفه ای در رسوبی داخل سنگ رس خلق کردیم و سپس این نطفه را در غشاء محفوظی قرار دادیم و سپس به علقه آن را خلق کردیم
علقه همان نفس واحده است که تمامی موجودات زنده از آن پا گرفتند. به تصویر زیر ملاحظه فرمایید.

سر منشاء نطفه اولیه حیات

پایه حیات از نطفه اولیه که نطفه امشاج یا پیش نطفه بوده است که خداوند آن را در پروسه تکامل قرار میدهد، نبتلیه میشود. و آن نطفه ناقص RNA است که هنوز خاصیت توارث و انتقال خصیصه جنسیت را نداشته است. این نطفه تک سلولی اولیه حیات است که بصورت باکتری های غیر هوازی بدون هسته مرکزی و غشاء حفاظتی دور هسته و ژن تک رشته ای که مانند کلافی پیچیده در هم در درون سلول جای داشته. زمان پیدایش این نطفه که در سه دوره پانصد میلیون ساله و در اشکال اول باکتری غیر هوازی و دوم باکتری غیرهوازی  فتوسنتز و سوم سیانو باکتری های فتوسنتز هوازی که به تولید اکسیژن می پرداختند همه هنوز نطفه هستند با ژن ناقص. این سه دوره هر کدام در جو اولیه یک طبقه و تاریک و مملو از دود و غبار آتش فشان که قرآن آن را ظلمات ثلاثه نامیده است قرار داشتند. یک دوره پانصد میلیون ساله دیگر سیانو باکتری ها به تولید اکسیژن پرداختند و جو زمین را آماده کردند برای تک سلولی ای هسته دار با غشائ هسته ای کامل و ژن دو زنجیره ای DNA. جو زمین به هفت طبقه حفاظ دار تبدیل میشود تا اولین نطفه تکامل یافته اولیه حیات شرایط زیست محیطی لازم را در اختیار داشته باشد .سه باکتری اولیه را پروبیوت ها یا کاریوتها و سلول یا نطفه کامل را یوکاریوت ها که همان نفس اولیه حیات است که تمامی موجودات زنده جانوری و گیاهی از آن منشائ شدند. قرآن این نطفه را علق یا علقه مینامد. ارتباطی هم با آب مرد و رحم زن ندارد.

در زمین اولیه و به مدت دو و نیم میلیارد سال تکامل آنها طول کشید. وانه خلق الزوجین الذکر والانثی من نطفه اذا تمنی (و او است که جنسیت نر و مادینگی را از نطفه ای که مقدر می شود خلق کرد) در این مرحله اتفاق افتاده و شالوده جنسیت نر و مادینگی بنا گذاشته میشود. بنابراین قبل از آن دوره باکتری ها بوده که باکتری ها و ویروسها غیر هوازی و همه تک سلولی های اولیه جنسیت نر و مادینگی نداشتند. همه آن باکتری ها اکنون هم در حیات زمین و بدن موجودات زنده و در جا هائی که هوا وجود ندارد جا خوش کرده اند برخی خدمت میکنند و برخی به انسان بیماری می رسانند ولی نقش اساسی آنها در بقائ حیات بسیار چشمگیر است و به طریق تکثیر غیرجنسیتی دو تا میشوند. این زوجین ارتباطی به همسر ندارد که در کنار هم و برای انس با هم خلق شده اند نر و مادینگی در گیاهان و بسیاری از پر سلولی اولیه زوج آنها برایشان انس و همدلی نمی آورد. این ها برداشت دانشمندان قدیم هستند که آیه را با علم روز زمان خود تفسیر کردند. البته در علم روایات و احادیث و معارف و فلسفه اسلامی کمک بسیار شایانی کرده اند و لازمه آن زمان بحث  در باره  آیات متشابه بوده است. ولی همان طور که آنها با ابزار علم روز تفسیر کردند. ما هم از روش قابل تقدیر آنها پیروی کنیم و آیات متشابه را  آیات متشابه را با علم روز مقایسه کنیم و در آن تصورات بازنگری و بروز رسانی کنیم که باقیات الصالحات برای بانیان این تحولات است. انشاء الله. .بنابراین باکتری ها و انواع تک یاخته ها مشمول این آیه نمی شوند این آیه بعد از تک سلولی ها ی زوجین الذکر و الانثی که همان دارای جنسیت نر و مادینگی شدند معتبر است. در نطفه علقه که ژن کامل را در خود داشت و یک جفت کروموزم جنسیتی و هر جفت هم خودش در درون خود جفت دارد XX و YX که همان زوجین ذکر و الانثی است  و نفخه من روحی در آن قرار گرفت. حال معنی زوجین یعنی دو جفت کروموزم نر و کروموزم ماده در ژن کامل قرار گرفتند

آیات متعدد دیگری هم وجود دارند چرا ما خلق الانسان من صلصال من حما مسنون را که نطفه اولیه حیات از بین آنها ایجاد شده را با این آیات فوق مقایسه نمیکنیم که منظور ذات باریتعالی زمین اولیه است نه آب مرد و رحم زن. جزئیات بحث فوق در نوشتار های زیر ارائه می شود وقت فرمودید اعجاز قرآن و عجایب حیات اولیه و با روند پیدایش آن آشنا شود. دانشمندان علوم زمین شناسی هنوز به جزئیاتی که من مطرح میکنم نرسیده اند. این مطالب برای علاقمندانی که شمه تحقیق و تفحص و شهامت نقد نظریه های زمین شناسی و بیان نظریه جدید را دارند مطرح میکنم و تنها برای تشحیذ  ذهن است و ناچارم کمی از دید انتقادی به ترجمه ها و تفاسیر دانشمندان گرامی و بنام بپردازم که نوشتار بی مایه فطیر است.

بحث بعدی انشاء الله در باره زوجیت عام در تمامی پدیده ای کل شیئ که علمی تخصصی و مقایسه با آیات قرآن است به علاقمندان ارائه میشود. خواهشمند است به علاقمندان این سایت را معرفی فرمایند تا مستقیما به سایت مراجعه و عناوین را از آن استخراج فرمایند. خداوند اجر دنیا و آخرت نصیب فرماید. سید محمد تقوی اهرمی مصادف با سالگرد 22 بهمن - 1398 ویرایش جدید خرداد 1399

خلقت انسان با نگاهی جدید و مطابقت با علم روز- پیش نطفه
خلقت انسان در قرآن با نگاهی جدید و مطابق علم روز-خلقت نطفه و علقه
خلقت انسان در قرآن با نگاهی جدید و مطابق علم روز

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

171484
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
316
3691
9965
147676
316
64895
171484

Your IP: 3.235.101.50
Server Time: 2020-10-01 15:46:45
امارگیر سایت