خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زوجیت عام در کل شیئ از دید علم و قرآن

 


مقدمه نوشتار

در مقاله زوجیت در قرآن و موجودات تک سلولی به مفهوم زوج به عنوان جنسیت نر و مادینگی اشاره شد. مفاهیم دیگر زوج در قرآن همسر است که معنی آن در آیات کاملا روشن بیان شده و این آیات جزء آیات متشابه نیستند. زوج به عنوان قرین یا همنشین و زوج به عنوان نوع و گونه نیز بکار رفته که از سیاق آیات میتوان مفهوم آن را تشخیص داد. در این نوشتار به استناد آیات قرآن به بحث جالب علمی میپردازیم که حدود دو الی سه سال است که بحث مورد علاقه فیزیکدانان قرار گرفته است. بحث ماده و ضد ماده و اثر آن بر زوجیت عام که قرآن اشاره کرده و هنوز علم به آن نرسیده است. در سال 1393 مقاله ای در این باره در سایت خودم منتشر کردم و در آن زمان تازه موضوع جهان های موازی بحث فزیکدانان بود ومن اشاره به دو جهان موازی با مرکزیت واحد نمودم و موضوع بحث براساس ماده و ضد ماده قرار داشت. همانطور که میدانیم کیهان از ماده تشکیل شده و اثری از ضد ماده نیست. البته دانشمندان برای اثبات واقعیت ضد ماده آزمایشات متعددی انجام داده اند وبه واقعیت وجود آن رسیده اند و تنها در آزمایشگاه سرن در شرایط خاصی وجود آن را به اثبات رسانده ند و حتی تلاش دارند. مقداری ضد هیدروژن را تولید کنند و تا اندازه ای هم موفق شده اند ولی مقدار آن بسیار جزئی است. هدف این آزمایشات اثبات نظریه مهبانک در لحظه آغازین ایجاد جهان ما و در صورت امکان استفاده از انرژی بر خورد ماده و ضد ماده.

 

 

ماده و ضد ماده در لحظه آغازین ایجاد کیهان

ماده و ضد ماده زوج نیستند و اضداد هستند اضداد در صورت قرین شدن همدیگر را نابود میکنند. ابتدا نور ناب که از ذات حق منشا گرفته در لحظه بسیار کوتاهی تجلی یافت و از آن کیهان ابداع شد این تعبیر قرآن است ابداع یعنی از هیچ ایجاد شدن و هیچ از تعاریف ماده است. هرگونه تعینات ماده در این لحظه وجود نداشت و هست شدند. حرارت حدود هزار میلیارد درجه کلوین بود. فوتون ها الکترون ها پوزیترون ها که ضد الکترون بودن و نوترینوز در چنین حرارتی آزاد بود ومستقل و نیاز نداشتند قرین و همنشین پروتون ها شوند. هسته های اتم هنوز به وجود نیامده بودند. همه ذرات بنیادی پایه اضداد داشتند. تنها شاهکار خلقت فوتون بود که ضد خود را با خود دارد یعنی به امر خداوند ضد ها در آن با هم کنار آمده اند و از روز اول مستقل بودند و آزاد و هنوز هم آزاد و مستقل هستند.

در ثانیه های بسیار کوتاهی که قرآن آن را کلمح البصر می نامد همه ذرات بنیادی دارای اضداد بودند ولی نمی توانیم بگوییم زوج بودند. دو چیز زوج قرین هم هستند. حتی کسانی که الکترون و پروتون را زوج می نامند اشتباه میکنند. پروتون ماهیت و نفس دیگری دارد و الکترون نفس دیگری اینها فقط در بار الکتریکی مخالف هم هستند. بهتر است بگوییم  الکترون و پروتون در بار الکتریکی مخالف هم هستند. دو چیز مخالف زوج نیستند. این فلسفه قرآن است و علم هم همین را میگوید. همه جا صحبت از گرانش است آیا گرانش بدون نیروی گریز از مرکز می تواند ماهیت خود را بقاء بخشد. بحث می کنند که گرانش ما را به زمین وصل میکند ولی در حقیقت سرعت زمین بدور خورشید با سرعتی بالغ بر 1666 کیلومتر در ساعت بدور مرکزیت خورشید و حرکت به دور محور خود نیروی گریزی از مرکز ایحاد می کند. سرعت زمین باید به اندازه ای باشد که بتواند گرانش خود و خورشید را خنثی کند. این حرکت زمین به دور خورشید و بدور خودش نیروی گرانش را طوری تنظیم کرده که ما احساس فشاری بر خود نمی کنیم. پس دو نیرو هستند که دقیقا در دو جهت مخالف عمل می کنند و جفت هستند. زوج دو پدیده هم ماهیت که میتوانند مکمل هم باشند. حال ماده و ضد ماده چه تاثیری بر زوجیت عام دارند. علم میگوید در ابتدای ایجاد کیهان همه چیز جفت بودند ولی جفت در هم تنیده شده بودند که به محض آماده شدن شرایط همدیگر را نیست و نابود میکردند. به محض انبساط کیهان ماده  کیهان را درست کرد و ضد ماده گم شد. دانشمندان نتوانسته اند دلیل آن را کشف کنند که چرا کیهان از ماده است  پس ضد ماده کجا رفت. دلیلی می آورند که با منطق جور در نمی آید.

میگویند قبل از انبساط  کیهان تقارن مطلق حاکم بوده یعنی ماده و ضد ماده برابر بودند. استیون واینبرگ  فیزیکدان برجسته و برنده جایزه نوبل در کتاب سه دقیقه اول خود می نویسد. زمانی که حرارت کیهان ده میلیون میلیون درجه کلوین بود یعنی بیشتر از آستانه دمای پروتون ها و نوترون ها ذرات و پاد ذرات بسیار زیاد بودند و تقریبا به فراوانی فوتون ها ولی تعداد ذرات هسته ای( ماده) فقط به نسبت  یک در هزار میلیون بر تعداد پاد ذره (ضد ذره) فزونی داشته است. بنابراین ماده و ضد ماده همدیگر را نابود کردند و تنها همان یک در هزار میلیون ماده کیهان را ساخت. در حقیقت بر اساس نظریه دانشمندان ماده و ضد ماده برابر نبودند. اخیرا این موضوع بحث حالبی و انتقادی شده بر نقض قوانین فیزیک که به CP معروف است که میگوید، وقتی تمامی ذرات به ضد آن تبدیل شود و تمامی مختصات فضائی آن مانند جسم و آینه آشکار شود روابط  فضایی یک جسم و قوانین مربوطه نباید تغییر کند. یعنی برای این عدم تقارن باید دلیل علمی ارائه شود. در چند سال اخیر آزمایشاتی انجام شده که فیزیکدانان را به سوی نقض سی پی لپتونی کشاند. این نقض توضیح میدهد چرا کیهان ما وجود دارد. عدم تقارن ماده و ضد ماده موضوعی است که تا کنون هیچ نظریه ای فیزیکی نتوانسته آن را توضیح دهد. قرآن در این مورد و تحت عنوان زوجیت عام اشیاء به آن پاسخ روشنی میدهد.


ماده کیهان را ساخت و ضد ماده کیهان موازی


اساس زوجیت عام بر این آیه استوار است وَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ‏ هر چیزی را زوج یا جفت آفریدیم- هر چیزی در جهان مادی زوج دارد و این ارتباطی به ذرات بنیادی ندارد. بطور واضح بیان شود. زمین دو تا است خورشید دوتا است حتی ما انسان ها و تمامی موجودات و زنده و غیر زنده جفت هستند. ما قرینه خودمان را در زمین دیگر داریم. این ها را از قرآن بیان میکنم. خلاصه موضوع ماده و ضد ماده و پیدایش کیهان مادی در قرآن بدین قرار است. هنگامی که خداوند اراده فرمود جهان مادی را خلق کند در مرحله اول مره یا آغازین که حرارت بالا بود و ماده و ضد ماده برابر بودند و به دلیل حرارت بالا در هم ادغام شده و همدیگر را نابود نمی کردند به محض شروع انبساط یا فطرهن تمامی ماده بسمت کیهان ما و ضد ماده بسمت کیهان جفت از هم جدا میشوند و دو کیهان ماده و کیهان ضد ماده خلق میشود ( قرآن آن را دنیا و آخرت میداند هر دو مادی هستند و خداوند رب العالمین است با فتحه میم پروردگار دو جهان) و به دلیل همزاد بودن ذرات بنیادی هر اتفاقی که برای یک ذره در کیهان می افتد عین آن هم در کیهان ضد ماده صورت می پذیرد. مطلب علمی جالبی است و وبنا بر آیه سُنَّةَ اللهِ فِی الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدیلاً- سنت الهی که همان قوانین و امر خداوند است در پیشینیان بوده و هیچ نقض و تبدیل و تغییری در قوانین جاریه الهی نیست. نقض CP در سنت الهی معنی ندارد.
ابتدا آیاتی که به خلق دو کیهان از یک مرکزیت اشاره فرموده را ملاحظه فرمایید.99 سوره اسرا

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إَلاَّ كُفُورًا-آیا نمی نگرند خدائی که کیهان را خلق کرد قادر است مانند آن را نیز خلق کند و برای هر دو عمر معینی را قرار داد که در آن هیچ شکی نیست اما ستمگران جز انکار چیزی را نپذیرفتند. از متن آیه چنین استنباط می شود که خداوند همزمان دو کیهان را آفرید و در آن هیچ تردیدی نباید کرد و جالب است که برای هر دو کیهان عمر مساوی قرار داد. در سوره 79 الی 82 نیر به خلق دو کیهان اشاره می فرماید.

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ- الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ- أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ- إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ- بگو خداوند مرده ها مانند آن زمان که برای نخستین بار شروع به انشاء کرد زنده میکند. همو که برای شما در درخت سبز آتش را قرار داد که هر وقت بخواهید می توانید آن را بر افروزید. آیا کسی که کیهان را خلق کرد قادر نیست مانند آنرا هم بیافریند، بله که میتواند و او خلق کننده دو گانه( کلمه خلاق فقط در این آیه آمده که عظمت خلق همزمان دو کیهان را میرساند) است. هر گاه بر ایجاد امری اراده فرماید گوید باش و می شود. در ترجمه های سنتی خلق مثلهم را به کافران ارجاع داده اند.
ترجمه سنتی را بررسی کنیم و نکات ضعف این نوع ترجمه ها که آیات الهی را از علمی بودن می اندازند را تجزیه و تحلیل کنیم. "این است آن خدایی که (خلقت با عظمت) آسمانها و زمین را آفریده بر آفرینش (موجود ضعیفی) مانند این کافران قادر نیست (که چون مردند باز آنها را زنده گرداند)؟ چرا (البته قادر است) و او آفریننده و داناست." در خود آیه کلمه چون مردند باز آنها را زنده میکند را آورده اند و گویا درباره خلق مثلهم تفکر و تعقل نکرده اند و در بست نظر گذشتگان را به عنوان ترجمه کپی و ارائه داده اند. کافران که مردند مجددا خلق نمی شوند بلکه با همین جسم خلق شده زنده میشوند. خلق مثلهم منظور خلق این کافران نیست. خود کافران زنده می شوند و نه مثل آنان، مثل آنها یعنی زوج آنها. کلمه و جعل لهم اجلا برای آنها زمانی یا عمری معین کرد که در آن شکی نیست. تفکر و بررسی آیه منظور خلق مثل کیهان و زمین را تقویت میکند


قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ


انشاء یعنی شروع خلق یک پروسه، قرآن شروع خلقت انسان را از آغاز انبساط کیهان میداند. و مالی لا اعبد الذی فطرنی والیه ترجعون –چرا خدایی را نپرستم که مرا از آغاز انبساط کیهان ایجاد کرد فطرنی معنی خلق کردن نمی دهد. فطرنی آغاز خلق ماده است و مرا از انبساط باز کرد. یعنی ساختار وجودی من از ماده است و ماده هم از انبساط کیهان آغاز به خلق شدن میکند. مفسرین آن را خلق کردن معنی کرده اند، هنوز تا خلق حیات در زمین فاصله 13 میلیارد ساله است ولی شروع آن از آنجا بوده است. اول مره مرحله آغازین معنی میدهد. بگو زنده میکند آن کسی که از آغاز انبساط  کیهان خلق را شروع کرد. میفرماید شما را زنده میکنم همان گونه که برای نخستین بار از اول  مره شما را خلق کردم. جهان موازی از دید قران- نظریه جدید


اینکه منظور آیه مانند کافران را خلق میکند میتواند اشتباه در ترجمه باشد و در حقیقت ترجمه  نیست برداشت گذشتگان از آیه است که ما عینا نقل میکنیم. تفسیر را به جای ترجمه میگذاریم؟ و در آیه بعدی در سوره یاسین بعد از خلق مثلهم که کیهان باشد از کلمه انما اراد شیا ان یقول له کن فیکون آمده است. آیا به کافران خداوند می فرماید باش و می شوند این آیه به کیهان بر می گردد و نه به کافران و قیامت. در قیامت سه بار نفخ فی الصور اتفاق می افتد. ملائکه و رسولان را حاضر میکنند و اشرقت الارض به نور ربها اتفاق می افتد و خداوند از اطلاعات انسان در کتاب مبین به کمک فوتون ها و علم  کوانتوم و تله پورتیشن انسان را بازسازی میکند و زنده میشوند و فکر میکنند تنها چند لحظه بیشتر در قبر نبوده اند. پس در باره ایجاد دو کیهان در اول مره است. باید قیامت را خوب بشناسیم تا بدانیم که این آیات با قیامت ارتباطی ندارند. بر اساس این دو آیه ما دو کیهان داریم کیهان ماده و کیهان ضد ماده چرا یکی ماده است و دیگری ضد ماده است. در هر دو آیه از کلمه مثلهم استفاده شده مانند هم. دو کیهان مانند هم میتواند تنها کیهان ماده و ضد ماده باشد. علم فیزیک و قیامت در قرآن نظریه جدید


قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة-شیوه زنده کردن مرده هائی که هیچگونه آثار مادی بر جای نگذاشته اند و حتی زمین که در آن به قبر سپرده شدند نیز نابود میشود و تنها اطلاعات ساختار بدنی موجودات در کتاب مبین ثبت وضبط است مانند ابتدای خلق کیهان که انرژی ناب که همان فوتون ها بودند حاکم بودند واز فوتون ها خلق ماده صورت پذیرفت. در زنده کردن مرده ها هم در زمین قیامت اشرقت الارض به نور ربها اتفاق می افتد. نور ربها در سماوات والارض وجود دارد الله نور السموات و الارض ولی در زمین قیامت نور خدا طلوع میکند و کتاب مبین را حاضر میکنند. بیان یک واقعه علمی است که با علم کوانتوم و تله پورتیشن کوانتومی سر و کار دارد.

به آیات 68 الی 70 سوره زمر توجه فرمایید

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ و در صور دمیده شود پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است جز آنها، که او بخواهد بیهوش می شوند و بار دیگر در آن دمیده شود، ناگهان از جای بر می خیزند و می نگرند
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ و زمین به نور پروردگارش روشن شود و نامه های اعمال را بنهند و پیامبران و گواهان را بیاورند و در میان مردم به حق داوری شود و بر کسی ستمی نرود
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ پاداش هر کس برابر کردارش به تمامی ادا شود، در حالی که خدا به کارهایی که می کرده اند آگاه تراست.


بنابراین وقتی دو کیهان همزاد و مانند هم وجود داشته باشد آیه وَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ مفهوم خود را پیدا میکند همه چیز زوج دارد و این قانون زوجیت قرآن است که علم هنوز به آن نرسیده است.

وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًۭا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قدرت خداوند با عظمت را به درستی نشناخته اند که در قیامت زمین در بست و جو زمین هم همینطور در ید قدرت ذات باریتعالی باقی می ماند. زمین و جو آن وجود دارند ولی قدرت خداوند میتواند چنان برنامه ریزی فرماید که منظومه شمسی ماده که از بین رفت و قاعدتا همزاد آن هم نابود میشود. اسثنایا منظومه شمسی و شاید هم کل کیهان ضد مادی بقاء یابد. چه چیزی لازم است تا مرده ها را از آن ساخته شوند. این وقایع هنوز اتفاق نیفتاده و خداوند مطالب علمی مهمی را در لابلای این تمثیل ها ( همه آیات قیامت جزء آیات متشابه هستند و باطنی دارند و ظاهر اگر ما ظاهر آیات را نگاه کنیم برای ما نا مفهوم است) برای علم امروزی بیان میفرماید. دقت فرمایید زمین و کیهان مادی از بین رفته اند و در آن زمین یعنی زمین قیامت هر آنچه در زمین و جو آن است بی هوش میشوند ( شاید همه می میرند و در پروسه اشرقت الارض به نور ربها همه زنده میشوند.

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ زمر76
مومنین می گویند: سپاس خدایی را که هر وعده که به ما داد راست بود آن زمین را به میراث به ما داد و اکنون در هر جای بهشت که بخواهیم مکان می گیریم عمل کنندگان را چه مزد نیکویی است بنابراین زمین وجود داشته که برای مومنین رو براه شده و در آن باغها ی الجنه وجود دارد که به آنها به ارث میرسد. به مقاله يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ و واقعیت قرآنی بیرون آمدن از قبر مراجعه فرمایید


در خاتمه دو آیه دیگر را برای تثبیت این نظریه قرآن با هم مرور کنیم. دقت کنیم ماده و ضد ماده اضداد هستند و نه زوج. ما بعد از انبساط کیهان دیگر ماده و ضد ماده نداریم و این دو اضداد باعث شده اند که ما دو جهان همزاد داشته باشیم و مسلما ما دو زمین و دو منظومه شمسی داریم وسایر. یوم تبدل الارض غیر الارض به معنی این است که زمین دیگری مثل این زمین وجوددارد که احتمالا خداوند متعال با قدرت خود نارسائی های آن را بر طرف و آماده فرموده برای انسان هائی که در پروسه آزمایش او سالم بیرون آمده اند.


وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَ‌بِّهِمْ يُرْ‌زَقُونَ 169 ال عمران. کسانیکه در راه خداوند کشته میشوند مرده نپندارید بلکه زنده هستند و نزد خداوند رزق و روزی دارند. این آیه متشابه نیست اشاره به یک واقعیت دارد زمین دیگری داریم و قرینه انسان که اراده  خداوند بر شهید بودن شخصی مشخص شود زندگی را در آن زمین ادامه میدهد و زنده است


قرآن در سوره ق آیات 23 و 27 اشاره ای به قرینه انسان میکند. مصاحبه ای است در قیامت در برابر خداوند. ابتدا فرق  قرین و قرینه را بدانیم و این دو کلمه را با هم قاطی نکنیم هر کلمه جایگاه مفاهیمی خود را دارد. قرین یعنی همنشین و شیطان با انسان همیشه قرین است و نفس وسوسه گر آن که او را از راه خدا دور میکند همان شیطان است از جنس نیرو است نیروئی که در دل ها وسوسه میکند و انسان را به راه غیر از خدا و کارهای ناشایست می کشاند. این شیطان انسان را فریب میدهد و در قیامت هم اقرار میکند که تو ای انسان من تو را  فریب دادم و حرف مرا گوش کردی من مقصر نیستم میخواستی از من تبعیت نکنی. برخی موارد شیطان علاوه بر نفس وسوسه می تواند کسانی دیگر که همنشین انسان قرار میگیرند او را گمراه سازند. مانند مرادی که مریدش را گمراه میکند. دین تراشانی که مرید جمع می کنند فراوان داریم و قرن قرن ظهور این پدیده شوم است مانند شیطان پرستان، معاندین ، سروش مسلکان و سایر و وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ-
هر کس از یاد خداوند روی گردان شود شیطانی بر او میگماریم تا همنشین او شود ( یاد خدا یعنی عمل کردن به دستورات خدا)
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ-
و این شیطان ایشان را از راه (خداوند) باز میدارد ولی فکر میکند از راه یافتگان هستند. وسوسه های نفسای
حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ-


تا زمانی که نزد ما آید (در قیامت و گمان می کرده از راه یافتگان است و غافلگیر میشود ) و میگوید ای کاش فاصله من و او (که حرفش را گوش کردم و فریب خوردم) در دنیا  فاصله ای از مشرق تا مشرق( مشرق قطب شمال تا مشرق قطب حنوب) بود. که او بد همنشینی بود. اول شیطان اینجا با شیطانی که آدم را فریب داد و وسوسه نفسانی بود فرق میکند. شیطان در آیات متشابه مفهوم مختلفی دارد. این شیاطین با انسان قرین و یا همنشین میشوند تا او را گمراه کنند.


فرق قرین  و قرینه


آیات 23 و 24 سوره ق
وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ - قرینه فرد می گوید این اعمال( یعنی اعمال خود من نوعی پیش من آماده است-ولی من نکرده ام همزاد من کرده) در ترجمه ها قرینه را قرین گرفته اند توجه فرمایید." و قرین وی (یعنی فرشته موکل و شاهد او بدو) گوید: این همان اعمالی است که نزد من (برای امروز تو) محفوظ و مهیّا است.
-همزاد آدمی می گوید خداوندا من او را به نا فرمانی وا نداشتم او خود در گمراهی دور و درازی بود-یعنی من نوعی او را به این کار وادار نکردم همزاد من این اعمال را انجام داد ولی اعمال او در من تجلی یافته است. مترجمین این قرینه را با قرین یکی گرفته اند و قرینه را فرشته همراه او معرفی میکنند که ترجمه درستی نیست.

قالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ- در آیه 21 و 22 سوره حدید صحبت از دو سائق و شهید میکند
وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ - لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ - و هر كس (به صحنه قيامت) مى‌آيد، با او دو فرشته است كه يكى او را به جلو سوق مى‌دهد و ديگرى گواه اوست. (به او گفته مى‌شود) همانا از اين صحنه در غفلت (عميق) بودى، پس پرده (غفلت) تو را كنار زديم و امروز چشمت تيزبين شده است. هر نفسی در قیامت شاهدی دارد که همان همزاد اوست و سائق هم اعمال او که در کتاب مبین ضبط است. اصلا صحبت فرشته ای در کار نیست.


قرینه همزاد انسان گوید خدایا من نکردم او کرد. اگر فرشته همراه او معنی کنیم. فرشته کننده اعمال نیست و نگه دارنده اعمال هم نیست چرا که کلیه اعمال در کتاب مبین ضبط است. دو آیه 23 و 24 قرینه در هر دو یکی است ولی در ترجمه اولی قرینه را فرشته گرفته اند و دومی را شیطان؟

قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ- آن گاه قرین او (شیطان) گوید: بار الها، من او را به طغیان و عصیان نکشیدم بلکه او خود در ضلالت دور (از اطاعت و سعادت) افتاد. کسانی که این ترجمه را نوشته اند توجه نفرموده اند که شیطان کارش فریب دادن بندگان است و در قیامت به انسان میگوید من تو را گمراه کردم  تو چرا حرف  من را گوش کردی. اشتباه که همه کرده اند قرین را مترادف با قرینه گرفته اند که کاملا با هم متفاوت هستند. قرینه همزاد یا به عبارتی عکس و تصویر در آینه قرینه هم هستند. اما قرین همدم و همنشین است. در آیات الهی تفکر و تعقل و تدبر کنیم و هر چه قرآن فرموده را عینا ترجمه کنیم ولو از درک آن عاجز باشیم نمی شود نظر گذشتگان را به عنوان برداشت علمی آن زمان را به جای ترجمه بنویسیم. لذا بازنگری و بروز رسانی معانی آیات متشابه ضرورتی اجتناب پذیر است سید محمد تقوی اهرمی 28 بهمن 1398 ویرایش جدید خرداد 1399

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

171427
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
259
3691
9908
147676
259
64895
171427

Your IP: 3.235.101.50
Server Time: 2020-10-01 14:47:59
امارگیر سایت