خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

علقه همان نفس واحده در قرآن است

 

مقدمه نوشتار


معنی نفس در بین مترجمین و مفسرین روایت بسیاری دارد. نفس را برخی جاها روح معنی میکنند که با تعاریف  روح در قرآن تناقض آشکار دارد. روح من امر ربی و امر خدا فرمان و قوانین طبیعت هستند که نظام جهان مادی بر آن استوار است. هر جسمی دارای یک هویت واحد است. اتم آهن هویتی خاص خود دارد. وقتی خورشید و ستارگان برچیده و محو می شوند و هویت ها مانند زمان ابداع کیهان که همه هویت ها در هم ادغام شده بودند ذرات بنیادی، ماده و ضد ماده ،الکترون و پوزیترون یا ضد الکترون همه دارای یک هویت واحد بودند و درهم تنیده که با پایین آمدن حرارت از هم تفکیک و هر کدام هویت خاص خود را یافتند. بعد از برچیده شدن کیهان خداوند میفرماید واذالنفوس زوجت و نفس ها زمانی که کیهان برچیده می شود و به حالت آغازین ایجاد کیهان  میرسند  تمامی نفوس با هم ادغام و زوج میشوند. نفس ها بهم می پیوندند. بنابراین در اینجا ما  دو مطلب مهم نفس و واحده را میتوانیم معنی کنیم. نفس میشود یک هویت و نفس واحده هم هویتی است تکی که منشاء  پیدایش هویت های دیگری است که قبل از آن وجود نداشته اند. انفسکم یعنی خودتان یا هویت خودتان و نفس دارای معانی متفاوتی در قرآن است که به مقاله مفصلی نیاز دارد.

نفس واحده  موجود زنده ای بوده که سر منشاء کل جانوران گیاهان روی خشکی و دریا است. نفس واحده برای گذراندن تکامل تا رسیدن به خلقت انسان تکامل یافته باید دوره انشاء را بگذراند. انشاء در قرآن معنی تکامل میدهد و با کلمه فسوی ارتباط مستقیمی دارد. تمامی تفاسیر و ترجمه ها بر داشت های کهن دانشمندان صدر اسلام مانند جناب ابن عباس و دانشمندان دو الی سه قرن بعد از ظهور اسلام را مبنی تفاسیر و ترجمه های خود قرار داده اند. مسلما آنها با مقایسه با علم روز و تفکرات خود آن زمان برداشت های خود را بیان داشته اند. ماء دافق آب مرد نیست، قرار مکین رحم زن نیست خلق الانسان من نطفه نطفه آب مرد نیست. صلب و ترائب پشت مرد و سینه زن نیست. ما سیزده قرن آیات متشابه در باره خلقت انسان را اشتباه و بدون تجسس و تحقیق و تفکر و تعقل و مقایسه با علم روز بر باور خود نشانده و نسل اندر نسل عین آن را منتقل کرده ایم. قرآن به تمامی زمان ها تعلق دارد. گذشتگان ما با برداشت علم روز زمان خود آنها را بیان کردند و تصورات ذهنی غلطی است که به جای مانده و ما هم اجازه می خواهیم به روش گذشتگان آیات را با علم روز مقایسه کنیم و به دانشمندان و دانشجویان ارائه دهیم و در تفکرات کهن بروز رسانی و خانه تکانی علمی انجام دهیم و باور کنید بیشماری از شبهات بر طرف میشود و قرآن را از مهجوریت علمی رها میسازیم.

ادامه مطلب: علقه همان نفس واحده در قرآن است

زوجیت عام در کل شیئ از دید علم و قرآن

 


مقدمه نوشتار

در مقاله زوجیت در قرآن و موجودات تک سلولی به مفهوم زوج به عنوان جنسیت نر و مادینگی اشاره شد. مفاهیم دیگر زوج در قرآن همسر است که معنی آن در آیات کاملا روشن بیان شده و این آیات جزء آیات متشابه نیستند. زوج به عنوان قرین یا همنشین و زوج به عنوان نوع و گونه نیز بکار رفته که از سیاق آیات میتوان مفهوم آن را تشخیص داد. در این نوشتار به استناد آیات قرآن به بحث جالب علمی میپردازیم که حدود دو الی سه سال است که بحث مورد علاقه فیزیکدانان قرار گرفته است. بحث ماده و ضد ماده و اثر آن بر زوجیت عام که قرآن اشاره کرده و هنوز علم به آن نرسیده است. در سال 1393 مقاله ای در این باره در سایت خودم منتشر کردم و در آن زمان تازه موضوع جهان های موازی بحث فزیکدانان بود ومن اشاره به دو جهان موازی با مرکزیت واحد نمودم و موضوع بحث براساس ماده و ضد ماده قرار داشت. همانطور که میدانیم کیهان از ماده تشکیل شده و اثری از ضد ماده نیست. البته دانشمندان برای اثبات واقعیت ضد ماده آزمایشات متعددی انجام داده اند وبه واقعیت وجود آن رسیده اند و تنها در آزمایشگاه سرن در شرایط خاصی وجود آن را به اثبات رسانده ند و حتی تلاش دارند. مقداری ضد هیدروژن را تولید کنند و تا اندازه ای هم موفق شده اند ولی مقدار آن بسیار جزئی است. هدف این آزمایشات اثبات نظریه مهبانک در لحظه آغازین ایجاد جهان ما و در صورت امکان استفاده از انرژی بر خورد ماده و ضد ماده.

 

ادامه مطلب: زوجیت عام در کل شیئ از دید علم و قرآن

زوجيت در قرآن و موجودات تك سلولی

مقدمه نوشتار


انتخاب عنوان برای این نوشتار با واقعیت زوجیت در قرآن همخوانی ندارد. ولی از آنجائیکه به عنوان یک شبهه در مباحث زوجیت عام مطرح است و اذهان را متوجه خود کرده است مطرح میکنم. در حقیقت باید از جمله "جنسیت در قرآن و تک سلولی "استفاده کنیم که با توجه به معنی گسترده کلمه زوج در قرآن باید شرح کوتاهی نوشته شود. برخی کلمات در قرآن دارای تنوع مفاهیم است و این آیات جزء متشابهات هستند. البته نه هر آیه ای که در آن کلمه زوج آمده متشابه است. زوج به عنوان همسر مفهوم آن واضح و روشن است و جزئ آیات متشابه نیست. کلمه زوج بستگی به قرار گرفتن در آیه و با سیاق آیه مفهوم خاص خود را دارد. دو مفهوم اصلی بعد از همسری را در دو آیه زیر و مفاهیم دیگر را در نوشتار جداگانه ای بررسی میکنیم. عدم آشنائئ به جهان بینی خلقت کیهان و خلقت انسان در قرآن ما را با سر در گمی زیادی روبرو ساخته و باعث شبهات فراوانی شده است. از جمله مهمترین معانی زوج، ماده و ضد ماده که البته این ها اضداد یکدیگر هستند و نمی توانیم زوج بنامیم ولی اثر خود را در زوجیت عام، کل شیی باقی گذاشته است. دوم جنسیت نر و مادینگی موجودات زنده که به علم ژنتیک بر میگردد. سوم همسر یا زوج موجودات زنده که با مقوله جنسیت فرق میکند چهارم گونه و یا انواع پنجم قرین چیزی قرار گرفتن که البته با قرینه فرق دارد. قرینه یا به زبان علمی ایزومر است. خودتان را در آینه ببینید عکس شما در آینه قرینه شما است ولی مجازی است. و قرینه واقعی در قرآن اشاره شده که ارتباطی با زوج ندارد. بحث بسیار جالب و علمی و اعجاز قرآن است که طی مقاله جداگانه به آن میپردازم. در این نوشتار به زوج به مفهوم جنسیت پرداخته میشود. نتیجه این نوشتار هم این است که تک سلولی ها از نظر قرآن زوجیت (جنسیت) را در خود ندارند. شبهه ای که با این نوشتار بر طرف میشود. حال به بحث بسیار جالب و علمی قرآن بپردازیم.


جنسیت نر و مادینگی


ابتدا به آیات 45 الی 47 سوره نجم توجه فرمایید. کلمه زوجین به معنی جنسیت نر و مادینگی و در موضوع خلقت حیات مطرح شده است. به آیات توجه فرمایید.
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى- وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى

ابتدا ترجمه عرف که تمامی مفسرین بدون استثناء به نقل از نظر گذشتگان هزار سال قبل گرفته اند مقایسه میکنیم. دو دیدگاه کاملا متفاوتی در مفهوم این آیه وجود دارد. اول همین دیدگاه ترجمه سنتی و دوم دیدگاه علمی آن است که با تفحص و تجسس و تفکر چند دهه در آیات متشابه خلقت انسان در قرآن و مقایسه آن آیات با یکدیگر و سپس با علم روز زمین شناسی و زیست شناسی تکاملی که برای اولین بار توسط اینجانب از قرآن کشف و از سال 1393 در سایت های خودم منتشر کرده ام و دلایلی قرآنی و علمی آن را هم در چندین مقاله ارائه داده ام که لیست مقالات در پایان این نوشتار برای علاقمندان آشکار شدن حقایق علمی آیات متشابه و بروز رسانی نظرات کهن درج میکنم. در مورد ترجمه های سنتی در باره خلقت هفت آسمان، کیهان، زمین، و خلقت حیات و درون آن انسان و برگزیده شدن آدم اولین انسان تکامل یافته از نسل قبل که به عقیده اینجانب همه تصورات ذهنی هزارسال قبل دانشمندان به نام از علم روزاست که باید به روز رسانی شوند. ضرورت بروز رسانی این تصورات در نوشتار برخی علماء دیده میشود ولی تا واقعیت قرآنی هنوز فاصله درازی داریم. درحقیقت میتوان گفت سیزده قرن اشتباه در ترجمه و تفسیر این آیه است که بر مفاهیم کلمه زوج تاثیر گذاشته است. برداشت غلط از نطفه که آن را مترادف آب مرد گرفته اند، تاثیر مخربی بر سایر آیات متشابه خلقت انسان گذاشته است و جهان بینی یک پارچه و زیبای قرآن مخدوش شده است. این نوشتار برای رسیدن به واقعیت معانی زوج ناچارا باید با دید انتقادی به ترجمه سنتی نگاه کنیم.

ادامه مطلب: زوجيت در قرآن و موجودات تك سلولی

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

045328
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
500
401
7023
34646
2023
21976
45328

Your IP: 35.175.133.127
Server Time: 2020-07-03 15:02:29
امارگیر سایت