ویژگی ها

خلقت کیهان در شش روز از نظر علم و قران

 

خلقت کیهان در شش روز از نظر علم وقرآن


مقاله زیرصرفا با دید وعینک علم فیزیک واختر شناسی وآخرین نظریه تائید شده علمی ومقایسه با آیات متشابه در قران مورد بررسی وتحقیق قرار داده شده . لذا اشنائی اندکی از پیدایش کیهان از دید علم فیزیک به درک بیشتر مطالب کمک میکند. خداوند متعال در قران درهفت ایه کلمه خلقت سموات والارض را در شش روز بیان داشته ومن دو آیه مهم در این ارتباط را اساس تحقیق قرارداده ام .مطلب مهم کلمه خلقت شش روز است .

وهو الذي خلق السموات و الارض في ستّة ايام و كان عرشه علي الماء ليبلوكم ايّكم احسن عملاً و لئن قلت انّكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنّ الذين كفروا ان هذا الا سحرٌ مبين-سوره هود آیه
او اوست كسى كه آسمانها و زمين (کیهان ) را در شش هنگام خلق کرد و عرش او بر آب بود تا شما را بيازمايد كه كدام‏يك به احسن عملا میرسید و اگر بگويى شما پس از مرگ برانگيخته خواهيد شد قطعا كسانى كه كافر شده‏ اند خواهند گفت اين چیزی جزسحرى آشكار نيست


ان ربكم الله الذي خلق السموات و الارض في سته ايام ثمّ استوي علي العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً و الشمس و القمر و النجوم مسّخرات بامره، الا اله الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين اعراف 54 -پروردگار شما خدائی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس به عرش پرداخت شب را در روز می پوشاند و روز شتابان آن را می طلبد وآفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمانروایی ،خدا آن پروردگار جهانیان به غایت بزرگ است-خداوند کیهان رادر شش روزآفرید.در قرآن در خلقت سموات والارض از سه کلمه کلیدی بدیع، فطر وخلق استفاده شده است واین موضوع اساس بحث ما است .


از آنجائیکه خلق السموات والارض بعد ازبدیع السموات والارض و فاطرالسموات والارض اتفاق افتاده است واین مفهوم را از آیات مربوطه میتوان استنباط کرد، برای درک مفاهیم این سه کلمه ابداع وفاطر وخلق در قران که تمامی به معنی آفرینش کیهان است ولی هر کدام مفاهیم علمی و مراحل خود را دارد نیاز است با نظریه علمی پیدایش کیهان آشنا شویم، لذا پیشنهاد میشود ابتدا به مقاله خلقت کیهان از هیچ نظر علوم طبیعی و قران  مراجعه فرمائید. این مقاله در حقیقت ادامه آن مطالب است. 

 

 

روز در قرآن هزار سال و در جای دیگر پنجاه هزار سال و در موضوع دیگر یک آن آمده که درمقاله پنجاه هزار سال از روزهای خدا از تخیلات تا واقعیت به آن اشاره شده مطلب مهم در آن مقاله موضوع یوم به معنی مرحله است که شرح داده شده. خداوند ابداع و فطرهن را جز دوره ها ی خلقت بشمار نمی آورد. دوره از زمانی آغاز میشود که خلق السموات والارض اتفاق می افتد و ماده در شش مرحله زمانی خلق میشود. دانشمندان اختر شناسی و فیزیک به این شش دوره اشاره کرده اند .استفان واینبرگر فیزیکدان برجسته آمریکائی و برنده جایزه نوبل فیزیک و یکی از بنیانگذاران انجمن واکنش های الکترومغناطیس و ضعیف در مدل استاندارد فیزیک ذرات است این عالم برجسته و شناخته شده در کتاب سه دقیقه اول، پیدایش کیهان را مشروحا شرح داده .این کتاب پر فروش ترین کتاب سال و باعث شهرت مضاعف وی گردید .ایشان در زمینه اعتقادات مذهبی چندان سابقه خوبی ندارد ومطالبی ضد مذهبی بیان داشته ولی از نظر علمی شخصیتی مورد قبول دانشمندان بنام فیزیک و اختر شناسی است نامبرده ایجاد کیهان را در شش دوره .در کتاب خود ذکر کرده .خلاصه مطالب او را در زمینه سه دقیقه اول پیدایش کیهان از متن آلمانی استخراج و ذیلا شرح داده میشود (این مقاله در سال 1392 در این سایت منتشر شد .خوشبختانه این کتاب با ترجمه بسیار شیوا وعلمی توسط آقای محمد رضا خواجه پورتوسط انتشارات فرهنگ ومعاصر به چاپ رسیده است .من چکیده این دوره ها را آورده ام ).چرا ایشان را انتخاب کردم به دلیل اول شخصیت شناخته شده علمی او و دوم به خاطر اینکه اعتقادی به خدا ندارد که برخی تصور کنند تحت تآثیر علاقه مذهبی مطالب را گفته باشد. ابتدا تمامی مطالب او را میگویم وسپس در باره آن بحث میکنیم .درفصل پنجم کتاب وی درباره مراحل یا دوره های پیدایش عناصر مادی که در آن 98 درصد ساختار مادی کیهان شکل گرفت این چنین پرداخته است:

بیگ بانگ درمرحله زمان صفر آغاز شد از زمان صفر تا ثانیه ده به توان منهای 43 لحظه کوتاهی پس از انفجاراولیه ،کیهان درمحیطی بینهایت چگال یا فشرده وبینهایت کوچک که مفهوم هیچ را میدهد ودرجه حرارت بالای ده به توان 32 درجه کلوین قرارداشت ایجاد شد .این محیط بسیار داغ وفشرده را علم زینگولاریته  نام گذاشته زینگولاریه کیهانی وزینگولاریته محدوده ای است که محاسبات علمی در آن راهی ندارد .زینگولاریته کیهانی بر تعینات مادی استوار نیست ونمی توان با قوانین جهان مادی آنرا توصیف کرد به علاوه علم میگوید زینگولاریه اززینگولارنشات گرفته است .(معنی این کلمه به فارسی میشود تکینگی وبه عربی احدیت است.) .تمام مختصات ماده درآن بی اعتباراست .فضا ، زمان ، جرم هنوز به وجود نیامده اند و برای علم هنوز هم مشخص نیست که در این محدوده ذره ای یا شیئ وجود داشته یا نداشته وچه مختصاتی داشته. پس از ده به توان منهای 43 ثانبه از انرژی فوق ا لعاده زیاد شتاب دهنده ذرات بنیادی شکل میگیرند وانبساط جهان شروع و در لحظه بسیار کوتاهی جهان گسترش غیر قابل تصوری پیدا میکند.این چنین فضا پدید می آید. ایده ونظریه واکنش های ذره ای در این لحظه برهیچ اصول فیزیکی وتجربه و آزمایش و قوانین مربوطه قرارنداشته و این تعاریف جزئ تصورات دانشمندان است. طبق نظر گات دانشمند فیزیک دراین لحظه چهار نیروی اصلی فیزیک،گرانش ، الکترومغناطیس، هسته ای قوی وهسته ای ضعیف دریک نقطه باهم ادغام شده بودند و کیهان مملو ازانرژی بود. انرژی ناب .پس ازانفجارناگهاتی یا باز شدن آنی وتوقف انفجار گونه انبساط ، فضا از پلاسمای مملو از محیط گازی و کوارکها گلئون ها الکترون ها وانرژی تاریک تشکیل میشود. حرارت به ده به توان 12 کلوین میرسد. و زمان ده به توان منهای 3 ثانیه سپری شده ( زمان صفر الی ده به توان منهای3 یک مرحله خاص از خلقت کیهان است که در این مرحله انبساط عظیم رخ می دهد .فضا خلق میشود پلاسمای مملو از ذرات بنیادی شکل میگیرند ولی از آنجائی که در این درجه حرارت بدلیل بالا بودن حرارت امکان بررسی درلابراتوارها نیست صرفا همه نظریه است.(این مرحله را پرفسورواینبرگر جزئ مراحل تشکیل کیهان به شمار نیاورده به عبارتی از دید قرآن بدیع السموات والارض است وفطرهن لحظات اولیه انبساط کیهان همانطور که قرآن این دو را جزئ شش دوره نیاورده ایشان هم نیاورده که این هم یک اعجاز قرآن است).پرفسورواین برگ مراحل تشکیل کیهان را در شش دوره یا مرحله یا تصویربیان کرده که عینا نقل میشود. این دوره گذاری عینا در کتاب آورده شده بنام تصویر یاد شده که درمواردی بزبان آلمانی دوره هم معنی میدهد. 

کیهان بالای درجه حرارت 1/5.1012 کلوین توده فوق العاده چگال پلاسمائی شکل از ذرات پی مزون ها تشکیل شده بود .پی مزون ها برخلاف الکترون ها و پوزیترون هاو میون هاو نویترینوزها که بالای حرارت تثبیت خود پایدار هستند با یکدیگر واکنش هسته ای انجام نمی دهند ،مزون ها باهم و با ذرات هسته ای واکنش شدید نشان میدهند . عملا نیروی هسته ای ضعیف که هسته اتم را نگه میدارد مربوط به واکنش پی مزون است . با وجود حجم عظیم این ذره بنیادی در پلاسمای داغ بررسی و محاسبه ذرات بنیادی ماده در این درجه حرارت عملی نیست. بنابراین باید صبر کنیم تا درجه حرارت به مقدار صد هزار میلیون درجه کلوین کاهش پیدا کند . یعنی1011 درجه کلوین. این درجه بسیار پائین ترازحرارت تثبیت پی مزون ومیون ها وتمامی ذرات بنیادی سنگین است. حرارت تثبیت پی مزون1012. 619 /1 درجه کلوین است(ده به توان دوازده) . بالای این حرارت پی مزون ها پایدارو پائین آن محو وتبدیل به عناصر دیگرذرات بنیادی می شوند. (نویترینوزذره بنیادی است حنثی است که درواپاشی هسته ای همراه با الکترون و یا پوزیترون گسیل میشود سبک و ناپایدار است و بندرت با ذرات بنیادی دیگر واکنش دارد 
حرارت کیهان اکنون 1011 درجه سانتیگراد است. کیهان از پلاسمای چگال ماده و اشعه تشکیل شده ودریک وضعیت تعادل پایدارقراردارد. دراین وضعیت بارالکتریکی عدد باریونی وعدد لپتونی بسیار کوچک ومتمایل به صفر است. الکترون ها ،پوزیترون ها،فوتون ها ، نویترینوز ها واضداد آنها عناصرغالب کیهان هستند. کیهان آنقدرچگال است که حتی نویترینوز واضداد آنها که از دیوار ضخیم سرب براحتی عبور میکنند ( دقت شود کیهان در این لحظه به مراتب از سرب فشرده تراست) درتعادل حرارتی با ذرات بنیادی ذکر شده قراردارند و همه آنها رفتاری شبیه اشعه دارند. ازحرارت 1012 به پائین براساس داده های فیزیک میتوانیم خوب موضوعات را پی گیری کنیم انرژی باندازه کافی زیاد است که ذرات بنیادی مدل استاندارد کیهانی وجود داشته باشند. تمامی این ذرات در شتاب دهنده ذره ای مشاهده شده از این جهت می توانیم وضعیت این دوره را بخوبی درک کنیم.

تصویر اول

 ذرات مبادله ای حاصل از سه نیروی اصلی فیزیک دراین لحظه به وجود آمده است .فوتون ها به دلیل چگالی بسیار بالای کیهان مرتبا با سایر ذرات برخورد میکنند ( راه گریز ندارند بهم تنه میزنند ) و آزاد نمی توانند حرکت کنند .کیهان دراین دوره غیرشفاف و کدر است .طبق قانون استفان بولتس مان انرژی چگال اشعه الکترومغناطیس در حرارت 1011 درجه کلوین برابراست با 1044 ×4/72 الکترون ولت درهر لیتر کیهان بعبارتی در این حرارت 4/5 برابر اشعه الکترومغناطیس انرژی چگال دارد. یعنی44 21.10  الکترون ولت برابر است با چگال جرم 3/8 میلیارد کیلو گرم در لیترکیهان. یعنی 3/8 میلیارد برابر جرم آب که هر لیتر یک کیلو گرم وزن دارد است .پس کیهان هنوز فوق العاده چگال وفشرده است. اگر یک لیتراز جرم آن زمان کیهان به زمین اصابت میکرد زمین زیر بار آن پودر میشد .(اکنون میشود تصورنمود که چرا تجلی نورباریتعالی که از صمد یا فشردگی وتوپری، صفات ذاتی خداوند منشائ شده بود برکوه مقابل حضرت موسی آن را پودرکرد باز هم تصور شود اگر نور حاکم برمحدوده احدیت که همین تجلی نور خدا بود ذره ای برکوه های زمین تجلی میکرد کوه در برابرش خاشع و پودر میشد چرا که چگال محدوده احدیت بمراتب چگال تراز کیهان قبل از انبساط بوده است. به کلام خداوند که فرموده اگراین قران را بر کوه نازل میکردیم کوه بار تحمل آن را نداشت. قران نور هدایتی است ولی اگر بر کوه نازل میشد نور علی النور بود یعنی ماهیت نورعوض میشد ونور ناب میشد که فوق العاده چگال است به مقاله نورومنشای خلقت در قرآن مراجعه فرمائید ) دردوره اول ازهرهزارمیلیون فوتون الکترون یا نویترینوز فقط یک پروتون ویا نوترون وجود داشته است بنابراین تعداد این دو(پروتون ونوترون) با هم برابر بودند. نوترون از پروتون سنگین تر است و این اختلاف جرم برابر است با1/293 میلیون الکترون ولت. درحرارت 1011( ده به توان یازده) الکترون ها پوزیترون ها و غیره انرژی بمراتب بالا تری داشته اند  دراثربرخورد نوترون ها و فوتون ها ویا پروتون با الکترون و پوزیترون ها و... پروتون ها به نوترون ها تبدیل میشدند و برعکس این پروسه دراین دوره مکررا انجام و برمیگشت .تعادل حرارتی حاکم بود

تصویر دوم
در این مرحله حرارت کیهان سی میلیون درجه کلوین است وازآغاز مرحله اول 0/11 ثانیه سپری شده است کیهان ازنظر کیفیت تغیر چندانی نکرده هنوز الکترون ها ،نویترینوزوفوتون هاو اضداد آنها بر کیهان غالبند ودر یک تعادل حرارتی قرار دارند و این حرارت هچنان بالا تر از حرارت تثبیت آنها است. انرژی چگال کیهان با توان چهار نسبت به حرارت کاهش می یابد .و سرعت انبساط با توان درجه حرات نسبت مستقیم دارد. تا کنون 0/2 ثانیه به انبساط کیهان افزوده شده است ونوترون سنگین تر در این حرارت آسان تر به پروتون تبدیل میشود تا بعکس واکنون 38 درصد نوترون در برابر 63 درصد پروتون قرار دارد. 

تصویر سوم 

درجه حرارت کیهان اکنون ده هزار درجه کلوین است ازآغاز مرحله اول 1/90 ثانیه سپری شده بدلیل کاهش حرارت وچگال ذره نویترینوز شروع میکند رفتاری مستقل از خود نشان داد ن و در این لحظه از تعادل حرارتی با سایر ذرات خارج میشود . قبل از خروج طول موج نویترینوز با حرارت کیهان نسبت عکس داشت وبعد از خروج از تعادل حرارتی بدون مانع همراه انبساط کیهان در آن پخش میشوند .تمایل یه قرمزی طول موج آن با افزایش وسعت کیهان رشد میکند .مجموع انرژی چگال کیهان در مقایسه با دوره دوم با توان 4 حرارت کاهش میابد و برابر 380000 برابرجرم آب میشود. با پائین آمدن حرارت به مرز حرارت تثبیت الکترون ها و پوزیترون ها درانتهای مرحله سوم الکترون ها و پوزیترون ها سریع به مرحله نابودی میرسند و نوترون بیشتری به پروتون تبدیل میشود اکنون نسبت پروتون به نوترون 76 به 24 است
تصویر چهارم


حرارت کیهان در این مرحله به سه هزار میلیون درجه کلوین میرسد از آغاز مرحله اول تا کنون 13/88 ثانیه سپری شده است حرارت کیهان اتدکی پائین تر از حرارت تثبیت الکترون و پوزیترون رسیده.
این دو ذره که از اجزائ مهم کیهان همراه با فوتون بودند از صحنه خارج میشوند . انرژی حاصل از نابودی الکترون ها و پوزیترون ها لحظه ای باعث توقف کوتاه سرد شدن کیهان میشود . مقداری از الکترون ها که برای پیوستن به پروتون ها وتشکیل هسته اتم ئیدروژن و هلیوم مورد نیاز است باقی می مانند (دقت شود حرارت کیهان به زیر حرارت تثبیت الکترون میرسد وهمه الکترون ها قاعد تا باید نابود شوند ولی براساس گفته پرفسور واینبرگ مقداری در گوشه های کیهان برای پیوستن به هسته اتم ئیدروژن وهلیوم بعد از حدود 700000 سال باقی میمانند براساس کدام قانون فیزیک این عمل صورت می پذیرد تعقل فرمائید ). اکنون کیهان باندازه ای سرد شده که پروتون ها ونوترون ها بتوانند تشکیل هسته اتم بدهند .
حال هسته اتم هلیوم 4 میتواند تشکیل شود. البته هسته ها فقط در چهار چوب یک سری واکنش دو ذره ای فرایند اصلی هسته ای صورت میگیرد . مثلا ابتدا باید یک پروتون ویک نوترون هسته ئیدروژن سنگین یا دویتریوم را ایجاد کنند.انرژی اضافی گسیل شده توسط یک فوتون منتقل میشود و دیتریوم میتواند در واکنش هسته ای بعدی با یک پروتون و یا یک نوترون بر خورد کند و ایزوتوپ هلیوم 3 را ایجاد نماید .هسته متشکل از دو پروتون و یک نوترون با سنگین ترین ایزوتوپ ئیدروژن تریتیوم و همینطور هلیوم 3 و هلیوم 4 تشکیل میشوند .این زنجیره واکنش هسته ای فقط زمانی میتواند جریان یابد که ابتدا دویتریوم تشکیل شده باشد .تریتیوم و هلیوم 3 دارای پیوند داخل هسته ای ضعیف اند .برای اینکه یک هسته دویتریوم از هم گسسته شود نیاز به 1/9برابر مقدار انرژی است که پیوند هلیوم معمولی را از هم جدا میکند .در حرارت 3.109 درجه کلوین که اکنون بر کیهان مسلط است دویتریوم پس از تشکیل از بین میرود. هنوز پروسه تبدیل نوترون به پروتون مانند مراحل قبلی ادامه داردو نسبت پروتون به نوترون 83 به 17 است
تصویر پنجم

حرارت کیهان به هزارمیلیون درجه کلوین میرسد و این حرارت 70 برابر گرم تر از مرکز خورشید است. از آغاز مرحله اول سه دقیقه میگذرد .الکترون ها و پوزیترون ها با درصد بسیار بالائی دیگر وجود ندارند اجزا اصلی کیهان فوتون و نویترینوز واضداد آنها است. پروتون ها نیز وجود دارند ولی نسبت به در صد فوتون ها و نویترینوز ها بسیار نا چیزند .کیهان باندازه ای سرد شده که تریتیوم و هلیوم 3 و هلیوم معمولی میتوانند تا اندازه ای پایدار بمانند. دویتریوم ها پایداری کوتاهی دارند. هرصد ثانیه ده درصد نوترون باقیمانده به پروتون تبدیل میشود .و نسبت نوترون به پروتون 14 به86 میرسد . با پائین آمدن حرارت کیهان هسته دویتریوم میتوانند خود را تا اندازه ای نگه دارند و هسته های سنگین تر در پروسه دو ذره ای همچنان تشکیل میشوند . اما هسته های سنگین تر از هلیوم بدلیل نا پایداری دیگر نمی توانند تشکیل شوند و هیچ هسته 5 جزئی ویا 8 جزئی در هسته اتم دیگر به وجود نمی ایند .( دقت شود اینجا فقط تا هسته اتم ئیدروژن به مقدار زیاد وهسته هلیوم معمولی به مقدار اندکی جزئ برنامه ریزی خلقت قرارداشته که تشکیل اتم ئیدروژن برای ایجاد آب است و عرشه علی المائ ،کیهان را خدا خلق کرد درحالی که مدیریت او بر آب قرار داشت ) به محض اینکه حرارت کیهان کمی کاهش یابد تمامی باقیمانده نوترون ها به هسته هلیوم پیوند زده میشوند .نسبت پروتون به نوترون به 87 به 13 رسیده است .
تصویر ششم
درجه حرارت به 108× 3 درجه کلوین میرسد .از آغاز مرحله اول سی وچهاردقیقه وچهل ثانیه سپری شده. کیهان دراین لحظه ازالکترون ها و پوزیترون ها خالی شده (البته الکترون ذخیره شده برای تشکیل اتم ها در حدود هفتصد هزارسال بعد درگوشه ای از کیهان ذخیره شده ) تعدادی الکترون یک به صد میلیون باقی مانده بمنظور تآمین بار منفی پروتون های موجود برای تشکیل اتم سبکدر کیهان باقی میماند . انرژی چگال کیهان9.9 در صد آب میرسد که به 31 درصد متعلق به انرژی نیترینوزو69 درصد مربوط به فوتون است. کیهان باندازه ای سرد شده که دیگر واکنش هسته ای صورت نمی گیرد .ذرات هسته ای (پروتون ونوترون ) مقداری به اتم هلیوم جذب شده ویا بصورت پروتون آزاد برای تشکیل هسته اتم ئیدروژن باقی مانده ، نسبت هسته ئیدروژن به هسته هلیوم 77 به 23 درصد است. این نسبت امروزهم درکیهان دیده میشود .حدود 98 درصد مواد مورد نیاز کیهان به وجود آمده است . در این زمان کیهان دارای وضعیت یونیزه است. پروتون ها با بار الکتریکی مثبت والکترون ها منفی و بصورت آزاد می چرخند. واکنش هسته ای قطع و کیهان درحالت آرامش بسر میبرد

این بود نظر پروفسور واینبرگ در پیدایش جهان مادی .او این ایام را تصویر نامیده که به آلمانی عکس و در مواردی مرحله است .نکته مهم این است که او دوره زمان صفر تا ده به توان منهای 43 یعنی دوره پلانک وهمچنین دوره بعدی تا حرارت 1012 درجه کلوین را بدلیل بالا بودن درجه حرارت و عدم توان علم برای بررسی آن در دوره ها منظورنکرده و برخی از دانشمندان مقداری از آن ها را جز دوره ها بشمار می آورند .واینبرگ دوره ششم که واکنش ها ی هسته ای عملا پایان یافته را جز دوره ششم آورده و با پس و پیش کردن آن همان شش دوره میماند .محدوده پلانک ومحدوده بعد از آن که به محدوده گات مشهور شده و قبل از انبساط کیهان است عملا ماده هنوز خلق نشده و تنها گات درنظریه خود اظهار داشته که قبل از انبساط کیهان نیروی گرانش کوانتومی ازبقیه نیروی چهار گانه که با هم ادغام بوده اند جدا شده است که سند یت علمی ندارد وهنوزبه عنوان یک نظر پیشنهادی مطرح است ودرحقیقت زمانی که کیهان بازمیشود وذرات امکان تکان خوردن میابند ماده شروع به خلق شدن میکند .

بر اساس نظریه قرآن زمانی که فطرهن آغاز میشود وفضا خلق میشود زمان هم خلق میشود .قبل از آن زمانی وجود ندارد که آغازش صفروتا ده به توان منهای 43 ثانیه به محدوده پلانک ختم شود .به عبارتی محدوده پلانک زمان ندارد و مقداری از محدوده گات هم زمان ندارد وعلم از ناچاری برای آن زمان گذاشته بنابراین نظر قرآن علمی تر است چرا خداوند میفرماید کیهان را از عدم آفریدم.در عدم تعینات ماده که زمان هم یکی از انها است وجود نداشته. ابداع یعنی قبلا هیچ بود ،ماده وجود نداشت بنابراین زمان هم وجود نداشته است نکته جالب در قران این است که حضرت ابراهیم میفرماید من خدائی را میپرستم که من را از فطرنی آفرید .این عبارت یعنی چه کلماتی که خداوند انتخاب میکند منظور داشته است ایا با خودتان فکر کرده اید من را از انبساط آفرید چه معنی میدهد معنی آن این است که آغاز خلقت انسان از پیدایش ماده انشائ شده.تکامل انسان از این نقطه است قوانین ماده هم از اینجا آغاز شد .فاطرالسموات والارض جاعل الملائکه رسلا .خداوند به محض اینکه کیهان را باز کرد وماده خلق شد همزمان ملائکه هم در آن قرار داد. ملاکه شدند پیام اور خداوند در کیهان یا به زبان علمی قوانین جاریه خداوند در کیهان .دانشمندان فیزیک ما میتوانند روی آن کار کنند و به عنوان اصلاح نظریه علمی استاندارد کیهان ان را جا بیاندازند این دو محدوده جز خلقت کیهان محسوب نمیشود ازنظر قران ابتدا محدوده احدیت که از نورذات خداست شکل میگیردکه همام زیگولاریته به زبان انگلیسی وتکینگی به فارسی وبه عربی میشود احدیت .کلمات خداوند کاملا حساب شده انتخاب گردبده فطرهن که انجام میشود کیهان باز شد از دید قران خلقت آغاز میشود .کیهان بر اساس برخی نظریه سیصد هزارسال و برخی هفتصد هزارسال در آرامش بسر میبرد وهیچگونه اتفاق خاصی نمی افتد .وبعد ازاین دوره حرارت کیهان به سه هزاردرجه کلوین میرسد .هسته های اتم ئیدروژن وهلیوم با الکترونهای ذخیره شده تشکیل اتم های این دو عنصر میدهند وزمان طولانی دیگر میگذرد شاید چندین میلیون یا میلیارد سال و درنقاطی از کیهان کهکشان ها شکل میگیرند کهکشان راه شیری وسپس منظومه شمسی به وجود می آید خورشید خلق میشود و زمین در دو مرحله خلق و هفت آسمان در دو مرحله و اقوات هم درچهارمرحله این مراحل هیچ ارتباطی با شش روز یا شش ایا می که شرح داده شد ندارد و مستقل از هم هستند . که در مقاله جداگانه ان را بررسی میکنیم

در خاتمه مجددا و با استفاده از روش قران مجید درتکرارموضوعات برای بهتر درک شدن آن و پوزش از اطاله کلام وبه عنوان چکیده مقاله عرض میشود .موضوع عرش خدا برآب قرارداشت که مسئله ای شده در دست افراد مغرض وفتنه انگیز برای گمراهی مسلمانان درست شاهکار علمی قرآن این آیه است و بدلیل عدم فهم مطلب به ابزاری برای مقاصد شوم برخی شده است. برخی هم که نظر خیر دارند و میخواهند هر طور شده تآویل آیه را بزعم خودشان باطلاع برسانند .موضوعاتی را عنوان میکنند که نه تنها با سیاق و معنی آیه نمی خواند که از نظرعلمی هم غلط است وباعث تردید و گمراهی بیشتر میشود. مفهوم عرش همانطور که قبلا اشاره رفت و در تفاسیر معتبر شیعه از آن بسیار نام برده شده بویژه در تفاسیر علامه طباطبائی و علامه جوادی آملی ونکاتی در نهج البلاغه ولابلای دعای زیبای صحیفه سجادیه وسایر بزگواران، عرش به عنوان محل تدبیر ومدیریت نام برده اند. خداوند تبارک تعالی قبل از ابداع و فطرهن وخلقت کیهان( یعنی ابداع یک مرحله و فطرهن مرحله دوم )و در مرحله اصلی خلقت کیهان را در شش دوره آفرید وطرح وبرنامه مدیریت را درعرش پایه ریزی کرده وحیات موجودات زنده را دردستور کار قرار داده و تمامی ظرافت خود را در شش دوره بکار گرفت تا در پایان دوره ششم ئیدروژن 75 درصد وهلیم 25 درصد، مواد مورد نیاز کیهان ساخته شود ودرزمین ئیدروژن با حضور اکسیژن آ ب را بوجود اورد وابتدا آب و سپس حیات خلق شد اینکه برخی میگویند آب یکی از صد ها هزار محصول ئیدروژن است درست است ولی همه ترکیبات ئیدروژن درحضورآب شکل گرفته اند ونه مستقل .تقریبا همه ترکیبات ئیدروژن بجز تعداد معدودی از آنها SH2، CH4، NH3 و... که همه در فاز اول خلقت یک ستاره و یا یک سیاره وهمراه آب خلق شده اند بقیه ترکیبات آلی هستند که درحضور آب به عنوان پایه اصلی وآمونیاک ومتان وتا اندازه ای SH2 تشکیل شده اند .چه خوب است مسائل علمی تربررسی شود تا ایجاد شبه نکند چرا که همه در برابر خدا مسئول هستیم .برخی مسائل علمی را چنان بسط وشرح میدهند و سپس آیه قرآن رامیآورند بدون آنکه ارتباط چندانی با موضوع داشته باشد وآیه را خیلی سطحی و ناقص بیان میکنند و اینطور به خواننده القائ میکنند که علم را دیدید چه گفت واین هم آیه قرآن این یک نوع ترفند فتنه انگیزی در قالب دفاع از قران است برای تخریب ذهن و تردید در اذهان که مومنان باید توجه کنند.


الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ سوره غافر 7


"کسانی که بار مسئولیت عرش را برعهده دارند و کسانی که در خدمت مسئولین عرش هستند خداوند خود را سپاس میگویند و باو ایمان دارند وبرای مومنان طلب آمرزش میکنند و گویند خدایا رحمت وعلم تو در کیهان گسترده است .توبه کنندگانی که به راه تو همچنان هستند بیامرز و از عذاب جهنم مصون بدار"  
بیل برایتس نویسنده کتاب تاریخچه همه چیز میگوید. آنچه از دیدگاه ما خارق العاده است انتظام مند از کار در آمدن یک چنین کائناتی است اگر شکل کائنات باندازه یک نوک سوزن کمتر و یا بیشتر با شکل امروزی تفاوت پیدا میکرد و یا جاذبه باندازه ناچیزی از جاذبه کنونی کمتر ویا بیشتر میشد و یا سرعت گسترش کائنات اندکی ار سرعت کنونی کمترویا بیشتر میشد میتوان احتمال داد هیچگاه عناصر مادی پایداری برای تشکیل حیات( که بر پایه اصلی آب قرار داشت ) به وجود نمی آمد. درقسمت دیگری از آن کتاب مینویسد دقیقا اما تا حدودی شکوهمندانه باید ئیدروژن به هلیوم تبدیل شود مخصوصا به طریقی که بتواند هفت یکهزارم جرم خود را به انرژی تبدیل کند-کافی است این مقدار را اندکی کاهش دهید مثلا از 0/07 در صد به 6 0/0 درصد تا دیگر هیچ تغیر شکلی امکان وقوع پیدا نکند.( معنی آن اینست که فقط آب درکیهان بود ولا غیر چون نوترونی نبود که سایر عناصر شمیائی مورد نیاز ساختار زمین و کهکشان را پدید آورد ) کائنات فقط از تیدروژن تشکیل میشود ونه چیز دیگر و اگر اندکی افزایش یابد تا 8 0/0 درصد- نیروی اتصال چنان دامنه ی عنان گسیخته ای پیدا میکرد که ئیدروژن خیلی بیش از اینها به پایان میرسیدودر هردو صورت کوچکترین چرخش و تغییری در آن اعداد کافی بود تا کائناتی که ما می شناسیم در جای خود وجود نداشته باشد. (تبارک الله احسن الخالقین )


بهر حال کیهان اینچنین خلق شد آنهم در شش دوره .نظریه بیگ بانگ نکات بسیار پیچیده و محیرالعقول دارد که از دید علم همچنان پنهان است. مدل استاندارد کیهان درشکل کلی معتبر است و مطابق با واقعیت اتفاق افتاده نکته مهم این است که سعی شده در لحظات اولیه همه چیز را از هیچ تفسیر کنند دو مثال مهم در غیر قابل تصور بودن وقایع در زمان اولیه ابداع کیهان آورده میشود.آنهم بطور نمونه.در نظریه آلن گات فیزیک دان آمریکائی کیهان به یک باره از یک جرم بسیار فشرده مثلا اندازه یک پرتقال (به مراتب کوچکتر)در کسری ازیک ثانیه یعنی ده بتوان منهای 30 ثانیه حجم آن تقریبا به حجم کنونی رسید و در حال حاضر همینطور گسترش می یابد و لی نرخ گسترش آن به آن سرعت اولیه نیست .ولی محدوده کیهان امروزی رقم فوق العاده بزرگی است . حساب کنید در 30-10(ده به توان منهای سی تجسم کنید این زمان را ) با چه سرعتی ده بتوان 25 برابر شد .بالاترین سرعت شناخته شده علمی سرعت نور است حدود 300000کیلو متردر ثانیه نور از اینطرف کیهان بخواهد به آن طرف برود حدود میلیارد ها سال نوری طول میکشد آنهم سال نوری واینجا هم علم سکوت میکند واز موضوع میپرد. ولی قرآن دلیل خود را دارد إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وقتی اراده خدا بر ایجاد امری قرار گیرد گوید بشو پس همان آن میشود. سرعت قرار گرفتن امر الهی در کیهان فرا تر از زمان ومکان است .

موضوع دیگر وقتی حرارت کیهان به حد حرارت تثبیت الکترون رسید و همینکه پائین تر آمد اکترون ها محومیشوند یعنی شرایط برای بقا ئ آن دیگر وجود ندارد حال چه یکی و چه همه ولی تعدادی از آنها آنهم درست باندازه پروتون های موجود درهسته اتمهای ئیدروژن وهلیوم مدت طولانی چند صد هزارسال همانطوردر جائی در کیهان باقی میما نند تا بهم برسند وتشکیل اتم های این دو عنصر بدهند.کیهان بسیار گسترش یافته کجا بدیدار هم نائل میشوند وچگونه خود را پیدا میکننددر آن فضای نا متناهی بعد از انبساط در پروسه واکنش هسته ای تشکیل ئیدروژن و هلیوم که شرح داده شد چه عامل کنترل کننده ای وجود داشته که دقیقا بایستی نسبت ئیدروژن وهلیوم مقداری باشد که به حیات موجودات زنده در زمین بیانجامد وآب هم عنصر اصلی وتعیین کننده باشد .خداوند کیهان را افرید در حالی که عرش خدا (امر وتدبیر ومدیریت ذات باریتعالی بر آب قرار داشت )هزاران سئوال بی پاسخ دیگروجود دارد .علم خدا در کیهان وحیات چنان گسترده و بی نهایت زیاد است که تمام شدنی نیست و این آیه کلام را به پایان می بریم

قُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا- گو: اگر دریا برای نوشتن کلمات مخلوقات پروردگارم مرکب شود، دریا پایان می یابد پیش ازآن که کلمات پروردگارم پایان یابداگرچه مانند آن دریا را به کمک بیاورید-سوره کهف آیه 109 –

سید محمد تقوی اهرمی-1392ویرایش دوم آبان ماه 1395-ویرایش بعدی اسفند 1395-ویرایش واصلاحیه مهرماه 1397


 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت