ویژگی ها

فضاپیمای روزتا به دنبال حیات است یا ملکول های ساختار حیات

 

فضاپیمای روزتا به دنبال حیات است یا ملکولهای ساختار حیات

فرود گرفیلا ازفضا پیمای روزتا در21 آبان ماه امسال(1393) برروی یک جرم سماوی به قطرتقریبی 4 کیلومتربنام P67 که بسیاری به اشتباه آن را ستاره دنباله دارمیگویند فرود آمد. یک اتفاق بزرگ درصنعت فضانوردی وتکنولوژی علم فضانوردی است. علاقمندان این واقعه علمی را با شادمانی تمام دنبال نمودند. طول این دنباله دار حدود 4 وعرض آن 3/5 کیلومتراست. دارای نیروی گرانش یک صد هزارم گرانش زمین است. عمراغلب این اجرام مساوی با عمرکره زمین یکسان وحدود 4/6 میلیارد سال است . همه از ماموریت مهم این فضاپیما در کشف رموز حیات صحبت میکنند وبسیاری سنگ بنای حیات که همان ملکول های آلی است را با حیات اشتباه گرفته اند. فرصتی مناسب پیش آمد پیدایش حیات ونقش اجرام سماوی براساس آخرین نظریه علمی وقرآن را بررسی کنیم .

 

 

برای رسیدن به واقعیت علمی واینکه حیات در کره زمین صورت گرفته یا از خارج بدان منتقل شده باید چگونگی وضعیت زمین دربدوخلقت وشرایط آب وهوائی آن آگاه شویم .قبلا در مقاله چگونگی روند پیدایش حیات در زمین اولیه از نظر قران مطالبی عنوان شد که مطالعه آن را به علاقمندان پیشنهاد میکنیم .زمین وسایرسیارات منظومه شمسی در4/6 میلیارد سال پیش ازتوده ابرخورشیدی جدا شدند وهمراه آنها تعداد بسیار زیادی ازشهاب سنگها ،خورده سیارک ها ،سیارک ها کوچک وبزرگ که احتمالا باقی مانده سیاره یا سیارات متلاشی شده بوده اند در فضا پراکنده شدند. فضای اطراف زمین وسایر سیارات منظومه شمسی مملو از این اجرام سماوی بود که بمرور زمان یا جذب آنها شدند ویا در فضا سر گردان شدند .عمر تمامی آنها یکسان وهمه ابتدا از یک توده غبار وگازی (گازی اصطلاح غلطی است که درعلم اختر شناسی گفته میشود اتم های هلیوم وءیدروژن واتم های عناصر سنگین همه بصورت اتم بودند وگاز مفهوم ملکول را میرساند) بسیارداغ وبه مراتب بالاتر از 3000 درجه بوده وهنوز پیوند اتم ها با یکدیگر صورت نگرفته بود تشکیل شده بودند.

سیاراتی که در اثر برخورد با یکدیگر متلاشی واز آنها خورده سیارات وشهاب سنگ ها ایجاد شدند در حال گذراندن تکامل شیمیائی بعد از تکامل اتمی بوده اند.همانند زمین. زمین حدود پنجاه الی صد میلیون سال پس ازجدا شدن از ابرخورشیدی درمدارخود شکل گرفت. حرارت این توده عظیم پلاسمائی درشرایط مناسب حرارتی همجوشی هسته ای را ازاتم های ئیدروژن وهلیوم شروع کنند ودر این پروسه اتم های عناصر سبک مانند کربن ،اکسیژن ، ازت وسایر واتم های سنگین مانن آهن نیکل تشکیل شدند .عناصر سنگین در مرکز زمین جای گرفتند وباعث پدید امدن گرانش زمین شدند .زمین اکنون بصورت یک کره مذاب وفشرده بود .آغاز این دوره از 4/5 میلیارد سال پیش شروع شد که به دوره تکامل اتمی نامیده میشود ( ارنست مایر و دیکرسان ). اتم های سبک تر مانند ئیدروين وهلیوم درسطح خارجی این توده مذاب انباشته شدند. دراین مدت حرارت زمین کاهش می یابد وباندازه ای میرسد که اتم های موجود درآن میتوانند به ملکول ها تبدیل شوند واز این زمان تکامل شیمیائی آغاز میشود.

اتم های ئیدروژن واکسیژن، کربن ،ازت تشکیل آب ،متان ،آمونیاک و..میدهند. بعلاوه عناصر شیمیائی دیگر با اکسیژن تشکیل کانی هائی ازقبیل سیلیکات ها ،پیریت هاوغیره میدهند. جو اولیه زمین شکل میگیرد ومملو از آب ،آمونیک ومتان است وهنوز مقدار زیادی ئیدروژن ومقدار کمی هلیوم درآن وجود دارد. اکسیژن آزاد وجود ندارد .جو زمین بازی است .بعبارتی تعادل شیمیائی بطرف تشکیل ئیدرات ها است مثلا کربن بصورت متان وازت بصورت آمونیاک واکسیژن بصورت آب مرتبا تشکیل میشدند .دلیل آنهم وجود مقدارفراوان ئیدروژن در جو زمین اولیه بوده است .طی میلیون ها سال زمین مورد هجوم بیشمار شهاب سنگ ها ،خورده سیارک ها واجرام آسمانی فوق الاشاره قراردارد .این اجرام حاوی مقدار عظیم یخ بودند که هم حرارت سطح زمین را کاهش میدادند وهم حجم عظیم آب را به زمین منتقل میکردند واین چنین آب اقیانوس ها فراهم گردید.آیه 18 سوره مومنون اشاره به انتقال آب از خارج از زمین به زمین دارد.

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ -

"ما آب را باندازه (نیاز زمین)از فضا به زمین سکونت دادیم وقادر هستیم آنرا ازبین ببریم ".کلمه سکونت دادیم بطوروضوح این معنی را میدهد که آب از خارج از زمین در زمین آورده شده .موضوعی که اخیرا دانشمندان زیست شناسی نظریه داده اند که احتمال دارد آب از فضا به زمین آمده باشد. علاوه بر آن خداوند متعال درقرآن مجید میفرماید " زمین وجو آن بهم پیوسته بودند وما آنها را ازهم باز کردیم ( زمانی که زمین وجو آن بهم پیوسته بودند آبی هنوز بوجود نیامده بود زمین درحال تکامل اتمی بود وتنها زمانی که این دو ازهم باز شدند آب در دوره تکامل شیمیائی بوجود آمد )" وخداوند متعال درست پس از ازهم باز کردن جوزمین وخود زمین آب را مایه واساس حیات می داند.

أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُون-

برخی این آیه را با خلقت کیهان پیوند داده اند که اشتباه است زیرا زمانی که درمحدوده پلانک هنوز انبساط رخ نداده بود ماده ای خلق نشده بود که خداوند آنها را ازهم باز کند.پس بر اساس این آیه حیات فقط روی زمین ودر حضور آب امکان پذیراست. اگر دراجرام سماوی آثاری از ملکول های آلی یافت شود دلیل حیات نیست. این ملکول ها در پروسه تشکیل حیات در سیارات از هم متلاسی شده که فرآیند ایجاد حیات در آنها کامل نشده بود به وجود آمده اند وآثار آنها را میتوان در آنها مشاهده کرد. سنگ بنای حیات موجودات زنده درزمین از چهار گروه اصلی ملکول های آلی تشکیل شده اند.پروتئین ها،چربی ها ،ئیدرات های کربن و اسید نوکلئیک ها درچهار دوره تشکیل مواد غذائی از نظر دانشمندان معروف علم زیست شناسی اشاره شده 2). برای پرداختن به بحث دنباله دار ها وآثاری از حیات در آنها نیاز به خلاصه کوتاهی ازاین دوره ها داریم.

Richard w. Kaplan زیست شناس معروف در کتاب معروف خود بنام پیدایش حیات دوره تشکیل حیات را از چهار دورپیدایش مواد غذائی بیولوژیکی میداند.

این چهار دوره پیدایش غذای بیولوژیکی (به تعبیر قرآن اقوات )عبارتند از:

1-تولید غیر بیولوژیکی ملکول های پایه وآلی برای ایجاد پروتئین ها و اسید نوکلئیک.مانند اسید های آمینه ،اسید نوکلئیک ها،ئیدرات های کربن ازطریق غیر بیولوژیکی

2-ایجاد ترکیبات زنجیره ای یا پلیمریزاسیون از ملکول های ایجاد شده در دوره اول از طریق غیر بیولوژیکی

3-اتصال ملکول های پلی مریزه شده به یکدیگر و تشکیل ماکرو ملکول هاو تشکیل ساختار ملکولی آلی که توسط غشائ پوشیده بودند به عنوان سنگ بنای پروبیونت ها (سنگ بنای حیات و خلقت انسان از صلصال من حما مسنون در این دوره است ) از طریق غیر بیولوژیکی.در کلیه شهاب سنگ ها تا این مرحله پیش رفته اند وبدلیل عدم وجود آب پروسه متوقف شده است .

4-تشکیل پروبیونت ها که به عنوان اولین مواد آلی تکثیر پذیر بشمار می آید .( خلقت غذای تکثیر پذیر مورد استفاده موجودات زنده که از باکتری ها شروع شد سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ از این دوره به بعد است)

در اصل، حیات از مرحله سوم به چهارم جهشی بوده است و این همان معضلی است که علم نتوانسته آنرا توضیح دهد ولی قرآن از کلمه حما مسنون به عنوان اساس وپایه حیات نام برده که در درون چهار دوره اقوات است واین همان ماده سیاه رنگ چسبنده بد بو است که درعلم زیست شناسی به دوده سیاه نام گذاری شده بر روی سفال داغ ویا سنگ پیریت داغ قرارمیگرفته وحیات از این مرحله شکل گرفته است .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ سوره حجر 26.ما انسان را از توده نرم سیاه بر روی سفال سخت وداغ خلق کردیم.

مواد آلی تشکیل شده در دوره اول ودوم پیدایش غذادی بیولوژیکی بصورت توده سیاه را در بسیاری از شهاب سنگ ها و دنباله دارها کشف کرده اند . اینکه این مواد از فضا به زمین منتقل شده درقرآن مورد تائید نیست ودر قرآن آیات متعددی وجود دارد که حیات در زمین ودر دوره اقوات تشکیل شده است. وقتی اجرام سماوی بسیاری دردوره اقوات به زمین برخورد کرده اند وآب را به زمین منتقل کرده اند برخی از این ملکول های آلی هم همراه یخ ها بوده اند ولی در تشکیل حیات در زمین نقشی نداشته اند.

زمین در پروسه ایجاد حیات تمامی مراحل این چهار دوره را همانطور که در قرآن به آن اشاره شده برخلاف سایر سیارات بطور کامل سپری کرده ونیازی به این ملکول ها نداشته است .الیته تعداد اندکی از دانشمندان سعی میکنند منشا حیات در زمین را به ریز سیارک ارتباط دهند که بنظر اینجانب پایه درستی ندارد و حال میخواهیم ببینیم چگونه این موضوعات با منطق علم جور در میآید. کمی بیشتر شرایط و وضعیت زمین در دوره اولیه عمرش را بررسی کنیم وبا شهاب سنگ ها مقایسه کنیم .بدلیل مذاب بودن سطح خارجی زمین در دوره تکامل شیمیائی و تغییرات گسترده در پوسته جامد زمین امکان دستیابی به مدارک مستند وجود ندارد واز آنجائیکه ریزسیارک ها همزمان با زمین از خورشید جدا شدند میتوانند اطلاعات مهمی از آن دوره در اختیار دانشمندان قراردهند. بنابراین آنها سعی نمودند شرایط زمین اولیه را در آزمایشگاه بازسازی وبررسی نمایند که آزمایش معروف Miller وUrey ازجمله آنها است .

آنها شرایط جو اولیه زمین را در ظرف آزمایش بازسازی کرده واز ملکول های ساده آلی مانند متان ،آمونیاک وبخار آب استفاده کردند .انرژی لازم را توسط تخلیه الکنریکی در اختیار پروسه قرار دادند وموفق شدند تعدادی از اسید های امینه وآلدئیدها وسایر ملکول های آلی بدست بیاورند .نتیجه این آزمایش این بود که ملکول های متان ،آمونیاک وبخار آب که ملکول های غالب در جو زمین اولیه بودند میتواند منشا وآغاز پروسه ایجاد ملکول های آلی بروش غیربیولوژیکی باشند. پس از آن آزمایش های متعدد دیگری انجام شد. نکته مهم در آزمایش میلر که مدتها مخفی نگه داشته شده بود وجود هر دو ایزومر فضائی از یک نوع اسید امینه در طرف آزمایشگاه بود .ملکول های الی که در مرکزیت خود اتم کربن غیرمتقارن دارند یعنی اتم کربن با چهار گروه مختلف پیوند کووالانسی داشته باشد دارای دو نوع ایزومرهستند .این نوع ترکیبات دراسید های آمینه وجود دارند بعبارتی یک اسید آمینه دو نوع شکل فضائی از خود نشان میدهند که در برخورد با نور خاصیت خاصی از خود بروز میدهند و آنها راست گرد وچپ گرد مینامند .در تمامی اسید های آمینه که در ساختار موجود زنده بکار رفته است از نوع چپ گرد است .اگر پروتئین موجود زنده را تجزیه کنیم فقط نوع چپ گرد را بدست میآوریم ولی اگر بخواهیم مانند آقای میلر در آزمایشگاه پروتئین را بسازیم هر دو نوع آن بطور مساوی در ظرف پیدا میکنیم .

درپیدایش حیات خداوند فقط از نوع چپ گرد استفاده کرده حال نوع دیگر چرا تولید نشد ویا چه عاملی انرا از پروسه حیات دورنگه داشت برای دانشمندان معمای پیچیده ای شده است . باین منظور سعی دارند این معما را در ریز سیارک ها پیدا کنند .موضوعی که اخیرا دانشمندان به آن رسیده اند این است که تابش نوربا طول موج خاص میتواند اسید های امینه راست گرد را تجزیه کند ولی اسید های چپ گرد دراثراین تابش تجزیه نمیشوند .درزمین اولیه نورخورشید ویا اشعه ماورائ بنفش که بسیار قوی تراز امروز بوده بدون مانعی بر سطح زمین میتابید .احتمالا عامل تعیین کننده ای بوده است .همین نوربرسایر سیارات وریز سیارک هم میتابید .حال چه دلیل دارد که در زمین اسید های امینه ای که در سیارک ها درست شدند درزمین شکل نگیرند. اینکه مواد آلی بوجود آمده در ریزسیارک ها به زمین منتقل شده اند مورد تائید است همراه یخ ها آمده اند .اکسیژن ،کربن ازت فراوان ترین عنصرپس از ئیدروژن وهلیوم در ستارگان وابرهای کیهانی است ودرسراسرکیهان پراکنده اند وبا کاهش حرارت میتوانند درهر مکانی به ملکول های آلی که ساده ترین آنها آب،آمونیاک ،متان واسید سیانیدریک تبدیل شوند.این ملکول ها همراه باترکیبات سیان استیلن ،متیل استیلن، آلدئید استیک و ملکول های دیگر توسط رادیوتلسکوپ ها در ستارگان وابرهای کیهانی باثبات رسیده است .این ترکیبات کم وبیش در دنباله دار ها نیزوجود دارند .

دنباله دارها را گلوله های کثیف مینامند که از ترکیبات یخ زده آب، متان ،آمونیاک وساختار سنگی تشکیل شده اند .بعلاوه ماکروملکول های آلی که باقیمانده پروسه ناقص حیات درسیاره متلاشی شده مادرایجاد شده اند نیزدرانها مشاهده میشود. (3. دانشمندان قطعاتی از شهاب سنگ های مختلف که به زمین برخورد کرده اند را مورد بررسی دقیق قرار داده اند. اکثرا از مخلوط آهن ،نیکل وسنگ های سیلیسی تشکیل شده اند. دربرخی تا حدود 5 درصد از یک ماده سیاه رنگ همراه با سیلیکات مشاهده کرده اند. وجود آهن ونیکل وتوده سیاهرنگ موید این نظر است که آنها در حال گذراندن دوره تکامل شیمیائی وپروسه حیات بوده اند که متلاشی شده اند این توده سیاهرنگ را بنام کندریت های ذغالی مینامند .این شهاب سنگ ها کمیاب هستند ولی جزئیات آنها مورد بررسی دقیق قرارگرفته است( مثلا درسال 1863 در Orgueil فرانسه ودرسال 1969 در Murchisonnvn استرالیا شهاب سنگ هائی به زمین سقوط کرده اند که درهردو توده سیاه رنگ مشاهده شده. قسمت اساسی توده سیاه رنگ ذغالی از ملکول های آلی پلی مر کربن دار که در آن زنجیره های حلقوی با گروه های شیمیائی متقارن و غیر محلول در آب تشکیل شده اند .مقداری از آنها در محلول های آلی حل شدند و در آنها ملکول های آلی زنجیره ای انواعی از اسید های چرب واسید های آمینه دیده شدند .در شهاب سنگ Murchison اسید های آمینه Alu ،Glu , Val,Pre بمقدار جزئی و اسید های آمینه از نوع ایزومر فضائی DوL یا راست گرد وچپ گرد بطور مساوی وجود داشتند. 4 )

این نشانگر این است که این ترکیبات بصورت غیربیولوژیکی ایجاد شده اند. احتمال دارد که بسیاری از این ترکیبات بوسیله آغشته شدن با کثافت منشائ زمینی باشد. تا کنون هیچ شواهدی مبنی بروجود ملکول های آلی بیولوژیکی درکوندریت ها یا گلوله های ذغالی یافت نشده که ثابت کند حیات درشهاب سنگ ها وجود داشته وبه زمین منتقل شده است .بنابراین ماکروملکول های آلی که درتوده سیاه رنگ ودرشهاب سنگ ها مشاهده شده بصورت غیربیولوژیکی است وبعنوان سنگ بنای حیات تلقی میشود نه خود حیات .با توجه به مطالب عنوان شده روند تشکیل ملکول های پایه حیات در کره زمین وسایر سیارات وریز سیارکها وشهاب سنگها در منظومه شمسی از یک الگوی خاصی پیروی میکنند واین الگو خاص همان طرح وبرنامه اولیه ای است که قبل از پیدایش وخلقت کیهان بر پایه آب وحیات استوار بود. این برنامه بصورت یک نرم افزاردرسیستم کیهان نهادینه شده و هدایت آن برعهده خالق متعال است. به این ایه توجه فرمائید.

و هو الذي خلق السموات و الارض في ستّة ايام و كان عرشه علي الماء ليبلوكم ايّكم احسن عملاً و لئن قلت انّكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنّ الذين كفروا ان هذا الا سحرٌ مبين-هود 7-

" اوست كسى كه آسمانها و زمين (کیهان )را در شش هنگام آفريد در حالی که عرش او بر آب بود(طرح وبرنامه ریزی ومدیریت اوبرایجاد آب بود ) تا بهترین عمل را از ان بیرون آورد و اگر بگويى شما پس از مرگ برانگيخته خواهيد شد قطعا كسانى كه كافر شده‏اند خواهند گفت اين [ادعا] جز سحرى آشكار نيست "

قبل ازخلقت کیهان هدف ایجاد حیات بود وحیات نیز بر پایه آب قرارداشت. این سخن خداوند است .از این نظر درهرجای کیهان وبرروی هراجرام سماوی بمحض بروزشرایط که بصورت نرم افزاری به عنوان برنامه تدوین شده از قبل در کیهان نهادینه شده خلقت حیات مطابق آن انجام میشود .درهرسیاره ویا خورده سیارکها به محض اینکه این شرایط قطع میشود پروسه حیات نیز متوقف میشود.دربرخی از آنها در مرحله پیدایش آب و در برخی در مرحله اولیه پیدایش اقوات قطع شده است . زمین به دلیل قرارگرفتن درمحدوده کمربند حیات که اب میتواند از منهای 50 درجه تا بعلاوه50 درجه ابراز وجود کند توانست پروسه تکامل حیات را به پایان برساند. بنابراین این که علم بدنبال حیات بر روی سیارات ویا خورده سیارک ها در منظومه شمسی بگردد بسیار غیر منطقی وغیر علمی است .شرایط زمین بسیار استثنائی است. فاکتورهای بسیار زیادی دست اندر کارایجاد شرایط درزمین بوده است واین شرایط نتوانسته برروی سیارات دیگر منظومه شمسی پدید آید .احتمال اینکه درسراسر کیهان موردی وجود داشته باشد بعید نیست. اما از نظر قرآن هدف آفرینش کیهان طبق آیه فوق چه بخواهیم ویا نخواهیم خلقت حیات وانسان است آنهم دراین دنیا یعنی برروی کره زمین وحیات براساس آب بوجود آمده. موضوع حیات بر اساس آب یک مفهوم بسیار علمی وجالب است. که فرصت دیگری میطلبد واینکه چرا خداوند متعال آب را برای حیات انتخاب کرد ونه مثلا متان را انشائلله در آینده این بحث را پی میگیریم .سید محمد تقوی اهرمی سوم آذر 1393 بمناسبت فرود گر فیلا از فضا پیمای روزتا در21 آبان ماه امسال برروی یک جرم سماوی ویرایش جدید اسفند 1395-خرداد1397

 

1-Ernst Mayr :Evolution Spektrum der Wissemschaftt Deutsche Ausgabe Scientific American 1986

2-Lawles ,J.,C.E..Folsom,K.A. Kvenvolden:organic matter in meteorites.Sci.Amer. 226(1972) 38

3-Lowles.j.,k.A.Kvenvolden,E.Peterson,C. Ponnamperuma: Aminoacids indigenous to the Murry meteorite ,Science 173 (1971) 626

4-Kvenvolden,K.Flores,C. Ponnamperuma,J.R Kaplan,C.Moore:Evidencefor extralerrestrical amino acids and hydrocarbonenes in the Murchison meteorite, Nature (Lond.) 228 (1970) 923-924

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت