ویژگی ها

علم فیزیک و قیامت در قرآن نظریه جدید


 علم فیزیک و قیامت درقرآن - نظریه جدید  

درسوره ق آیات1الی آخرسوره موضوع قیامت وارتباط آن با کتاب مبین وسیستم ذخائر اطلاعات ، دومولفه راست وچپ عامل ضبط اطلاعات، انتقال داده ها به کتاب مبین وکار برد آن درقیامت مشروحا بیان فرموده که با دقت درسیاق آیات واستفاده ازآیات دیگرنکات مهمی را میتوان ازآن استخراج کرد که دید مارا درموضوع قیامت روشن ترمینماید ونقش آخرین نظریه های علم فیزیک کوانتوم درروند زنده شدن انسان درقیامت را میتوان ازآن استنباط کرد. انسان با همین بدن مادی این دنیا درآخرت برانگیخته ویا زنده خواهد شد وبه فرموده قرآن این کار برای کسی که برای اولین بار انسان را در پدیده حیات آفرید بسیار آسان است .به آیات 1 الی 4 آن سوره توجه فرمائید.


ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ-- بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ- أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ- قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ  
"قسم به قرآن مجید کافران میگویند اینکه ما مردیم وبدن ما خاک شد دوباره زنده شویم بسیاربعید است، بعبارتی میگویند چیزی واثاری از بدن ما دیگر وجود ندارد چگونه ما دوباره زنده میشویم، خداوند میفرماید بله میدانم که زمین چیزی ازشما باقی نمیگذارد اما نزد ما یک کتاب حفیظ است."

کتاب حفیظ تمامی داده های اطلاعاتی مورد نیاز برای زنده شدن انسان درآن محفوظ نگه داری شده وبه زبان امروزی ذخیره شده است.نوشته های محفوظ، یا به زبان امروزی اطلاعات ذخیره شده، بنابراین زنده شدن انسان با همین بدن مادی وبوسیله همین اطلاعات اتفاق می افتد. کتاب حفیظ درقرآن درارتباط با کتاب مبین است که درآیات دیگری نیز به آن اشاره شده است.کتاب مبین دربسیاری ازآیات مرکز داده های جهان آفرینش هم نامبرده شده واین کتاب حفیظ داده های مخصوص انسان است و میتواند یکی از فایل های آن بشمار آید.

زنده شدن انسان درقیامت بوسیله کتاب حفیظ چه ارتباطی با هم میتواند داشته باشد (قیامت واطلاعات ذخیره شده) که خداوند متعال بعنوان ابزارکار قیامت درآیه آورده است. مسلما داده ها درخاک ازبین میروند ومحومیشوند ولی این داده ها هم در کتاب مبین و نزد خداوند موجود است. در آیه دیگری میفرماید -

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ-

"ما مردگان را زنده میکنیم وتمامی آثار وجودی واعمال ورفتاری که در گذشته وحال دارید وانجام میدهید وحتی تمامی داده های جهان خلقت (کل شیئ دربسیاری ازآیات به معنی کیهان یا جهان مادی است) همه در کتاب مبین حافظه عظیم مرکزی داده ها ذخیره میشود (نوشته میشود بزبان عامیانه 1400 سال پیش وبه زبان امروزی ذخیره شدن وکلمه حفیظ حکایت از ضبط داده ها دارد).ازآیه 5 الی 13 آیات ونشانه های جهان مادی بیان میشود. درآیه 14 تاریخ قوم شعیب وقوم تبع که پیامبران را تکذیب کردند ودچارعذاب الهی شدند را بیان میکند .آیه 15 میفرماید-

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ-"مگرما ازآفرینش اولیه کائنات (کیهان) خسته شدیم، اینها را میدانند ولی درخلقت جدید (زنده شدن درقیامت ) شک دارند" خلق اول مربوط به خلقت کیهان است. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان هم اشاره به کیهان دارند. هردو خلقت، اول و جدید ، بقول علامه طباطبائی رحمت الله علیه از نظرماهوی مانند یکدیگرهستند. بین آفرینش اولیه کیهان وخلقت در قیامت باید رابطه ای وجود داشته باشد وما سعی میکنیم این رابطه را کشف کنیم در آیه بعد میفرماید-

و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما تـوسـوس به نفسه و نحن اقرب اليه من حبل الورید  "ما انسان را خلق کرده ایم و بنابراین وسوسه های نفسانی اورا میدانیم وما از رگ گردن وی باو نزدیک تریم ".از متن این ایه چنین برمی اید که خداوند دردرون بدن انسان عواملی دارد که ازذات او سرچشمه گرفته وهدایت انسان را برعهده دارند وحتی وسوسه های نفسانی انسان هم ازخداوند پنهان نیست. این عامل میتواند روح که امرودستورخداوند است دربدن انسان باشد. روح در بسیاری ازروایات بسیط است وفشرده بعبارتی ارتباط بدن مادی وعالم غیب بشمار میرود واز طریق روح اطلاعات انسان به کتاب مبین منتقل میشود. جالب است که بلافاصله در ایه بعد موضوع اینکه خداوند ازرگ گردن به انسان نزدیک تراست را روشن میکند.

اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعـن الشـمـال قـعـيـد مـا يـلفـظ من قول الا لديه رقيب عتيد- "دو نویسنده ویا ضبط کننده داده ها ویا گیرنده اطلاعات دربدن انسان نهاده شده (قعید) ویا نشسته اند که ماموریت دارند داده ها را ضبط کنند. این دو بصورت راست و چپ در( DNA ) نشسته اند ویا قرارگاهشان درآن است.اشاره قرآن مسلما DNA است که دارای یک ساختاردو رشته ای است که این رشته ها بدور یک محور پیچ خورده اند اطلاعات در این مار پیچ های راست وچپ ذخیره میشود وبر حسب ساختارموجود زنده این زنجیره بهم میپیوندند و رشته های طولانی ترازملکولهای د.ان.ا را بوجود می آورند. مجموعه این ساختارذخیره داده های موجود زنده را ژن می نامند. در اصل دو رشته راست وچپ مسئول جذب و ذخیره داده هااست. یتلقی المتلقیان ، اینها هستند که داده ها را مینویسند. مدیریت این نوشتن(جذب وضبط) براساس تعاریف درقرآن برعهده یک ملک مامور است چرا که ضبط داده ها بصورت یک قانون مدون انجام میپذیرد وملائکه هم کارگزارن جهان مادی هستند .

سخنی به زبان نمی آورید مگر اینکه رقیب میگیرد وعتید ضبط میکند یکی ازاین رشته ها اطلاعات را میگیرد ودیگری ضبط میکند. اینکه یکی اطلاعات را میگیرد ودیگری ضبط میکند هنوزازنظر علم ژنتیک ناشناخته است. چگونگی ضبط داده ها بسیار پیچیده است وعلم به ساختار تشکیلاتی آن دست یافته ولی از مدیریت حاکم بر این پروسه پیچیده کوچکترین اطلاعی ندارد. بطورمثال هنگامی که یک ژن اطلاعاتی را مینویسد (مکانسیم ضبط داده ها در DNA از روش شیمیائی تبادل ملکولی استفاده میشود) وضبط میکند درآن واحد درتمامی صدها میلیارد ژن موجود مثلا در بدن انسان این تغییرات آنی انجام میشود. دقت فرمائید کوچکترین تغییرات را ژن ثبت میکند. حال چه مکانیسمی بر ضبط این داده ها حاکم است که درکوچکترین واحد زمان درتمامی صد ها میلیارد ژن موجود درسلول های بدن انسان ضبط میشود  این را میگویند مدیریت ضبط داده ها علم دراین موارد سکوت میکند ولی قرآن میفرماید خداوند مامورینی براین ضبط داده ها گماشته است که این مدیریت را انجام میدهد واین داده ها بلافاصله ازبدن موجود زنده یا انسان به مرکز ذخیره داده ها منتقل میشود وهمزمان با هر ضبط جدید انتقال صورت میگیرد. بنابراین دو عمل هم زمان انجام میشود گسترش سریع تغییراطلاعات درسراسر ژنهای موجود دربدن درکسری از ثانیه وهمزمان انتقال آنها به مرکز داده های جهان خلقت کتاب مبین. 
و جاءت سكره الموت بـالحـق ذلك مـا كـنـت مـنـه تـحـيـد- و نـفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد- و جاءت كـل نـفس معها سائق و شهيد-19 الی 21-سوره ق .

بنابراین مرگ حق است وقیامت بوقوع میپیوندد. –زمانی که در صور دمیده شود آن روز موعود است وهر نفسی دارای مدرک وشاهدی موثق واطلاعاتی تدوین شده است که همراه او است. که هرنفس براساس اطلاعات کد بندی شده درکتاب مبین که اعمال اوست برابرش عیان میشود. بقیه آیات درموقع خود اشاره میکنیم .تا اینجا سه مطلب مهم مطرح شد اول قیامت با بدن مادی اتفاق میافتد ودنیای قیامت هم مادی است و دوم خلقت در قیامت مانند خلقت اولیه کیهان است تمامی موجودات حیات داردرکره زمین وخود زمین وآسمان دارای هفت جومانند زمین ایجاد میشوند (ویا ایجاد شده اند).وحیات مانند زمین وجود دارد.منشائ زمین مادی یشه در پیدایش کیهان دارد فَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ.وسوم کتاب مبین را بازمیکنند و کارت فردی افراد را به دستش میدهند .یا بعبارتی آویزه گردنش میشود. این نامه اعمال دروجود اوتجلی میکند وتمامی اعضا بدن دست و پا وزبان همه برعلیه فرد گواهی میدهند بدن انسان همان بدن مادی دنیائی است ولی تمامی ارگان های بدن بر علیه بدن دنیائی واعمال انجام داده شده شهادت میدهند. شهادت اعضائ بدن که در گناه شرکت داشته اند مانند فیلمی جلو شخص عیان میشود.این یک طرف قضیه است ،درآیات دیگر ازبدل انسان درقیامت اشاره شده.آیات قیامت درقالب تمثیل بیان شده است ومنظور آیه را باید بیرون آورد.نکته بسیار ظریفی داینجا نهفته است باید تعقل کرد ومطلب را در آورد چرا دست وپا وتمامی اعضائ کردار خوب وبد راعیان میکنند جالب است که زبان چشم وگوش در اختیار شخص نیست .این مطالب را به این خاطرعنوان میکنم که به یک نتیجه کلی برسیم که درآینده بحث خواهد شد یا به عبارتی وقتی با عینک علم فیزیک کوانتوم به این مطالب نگاه کنیم موضوعات قابل فهم میشوند. این موضوعات دلائلی هستند برای طرح نظریه علمی تله پورتیشن کوانتومی و جهان موازی دررابطه با قیامت وطرح نظریه اینجانب با استنباط برایات قرآن.یک نمونه دیگراز آیات در باره کتاب مبین اشاره میکنیم ووارد اصل بحث میشویم .

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.-59 سوره انعام

"کلید اطلاعات غیب (ماورائ طبیعت)فقط نزد خدااست وهیج کس اطلاعی ازآن ندارد مگر خود خداوند علاوه برآن علم عالم شهادت مانند افتادن برگ درخت ومکانیسم این افتادن (دلیل علمی آن) هرآنچه دردریا وخشکی اتفاق میافتد ویا جریان دارد را نیز میداند .اطلاعات یک دانه نباتی در دل تاریک خاک و هیچ تر وخشکی نیست مگر درکتاب مبین ضبط شده است" .همه وقایع عالم مادی طراحی شده در کتاب داده های جهان خلقت وجود دارد.مثلا چرا کشتی در آب فرو نمیرود قانونی فیزیکی حاکم است این قانون امر خداوند است که برنامه ریزی شده وکشتی بر اساس آن امر در اب فرو نمی رود.در آیاتی فراوان بر میخوریم که خداوند شما را در کشتی نگه می دارد تا غرق نشوید .امر وقانون خداوند شما را نگه میدارد.لائیک ها میگویند این طبیعی است که کشتی در آب فرو نمی رود این قانون فیزیک است وخداوند میفرماید درست است که قانون فیزیک است ولی قانون من است که گذاشته ام .

 إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ-
از متن آیات اشاره شده  به وضوح بر می آید که نحی الموتی نیاز به آن اطلاعاتی که اشاره کردیم که بطرز بسیار زیبا بیان فرموده دارد، نکتب ما قدموا و اثارهم .همه آثار وجودی انسان واعمال ورفتار درگذشته وحال اورا داریم درکتاب مبین است. از آن اطلاعات اورا زنده میکنیم.بعلاوه هرداده وآثاردیگری نیز که در کل شیئ ( کیهان ،قوانین و مقررات حاکم بر جهان مادی ) هست آنهم در کتاب مبین ضبط است .پس می توان نتیجه گرفت برای برانگیختن انسان همین داده ها وهم قوانین جهان مادی مورد نیاز است و این امرهم کاملا علمی است. تئوری تله پورتیشن کوانتومی که مورد تآئید علم است و اخیرا هم درمحافل علمی روی آن کارمیکنند.میگوید

" اگر ما اطلاعات وداده های ساختار بدنی انسان را داشته باشیم از نظرمختصات فیزیکی و شیمیائی براساس قرارگرفتن سنگ بنای بدنی او یعنی سنگ بنای اصلی آن ساختار یعنی فوتون ها میتوانیم انسان یا شیئ دیگر را انتقال دهیم." مثلا فوتون ها چگونه رویهم قرار بدهیم که هر فوتون درست سر جای خود قرار گیرد و در جای دیگر فرق نمیکند کجا میلیارد ها سال نوری آنطرف تر و یا مثلا در جهان موازی با کیهان انسان یا هر شیئ دیگرمنتقل میشود. برای استفاده از این روش دو عامل اساسی مورد نیاز است اول اطلاعات شخص ودوم فوتون ها آیه زیر به این موضوع اشاره دارد .  

 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِرَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ زمر69 "و زمین به نور پروردگارش روشن شود وکتاب اطلاعات هرفرد باز میشود و پیامبران و گواهان را بیاورند و درمیان مردم به حق داوری شود وبرکسی ستمی نرود ".

این زمین که اشرقت الارض در آن صورت میگیرد این زمین دنیا نیست زمین قیامت است زمین دنیا همراه کیهان بوسیله یک نفخ فی الصور یا یک بیگ بانگ بزرگ به سوی خداوند رفته اند وبه احدیت پیوسته اند ودیگروجود ندارند. درزمین آخرت ابتدا نورخدا درآن تجلی می یابد این نورازجنس نور دایتی نیست بلکه نوری است که از ذات خداوند سر چشمه گرفته، فشرده وبسیط وصمد است مانند خلقت اولیه کیهان منبع عظیم فوتون ها و فوتون های مورد نیاز از نور خدا انشائ میشوند وداده ها از روی کتاب مبین استخراج میشود وچنین مردگان زنده میشوند .نورخدا طلوع میکند وبر زمین استیلا می یابد و کتاب مبین بکار گرفته میشود. درزمین دنیا هم نور خداوند است ولی نور هدایتی است اینکه خداوند میفرماید اشرقت الارض به نور ربها معنی خاص خود را دارد .نورخورشید در زمین دنیا همیشه طلوع میکند ونیازی نداشت که خداوند متعال به طلوع نوردرزمین اشاره کند .این واقعه در قیامت ودر مرحله نخست قیامت روی میدهد . در سوره زمر آیات 66 الی 69 که قبل ازاین آیه است توجه فرمائید .

بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ-66 بلکه تنها خدا را پرستش کن و از شکر گزاران باش-

وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًۭا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ "خدا را چنان که باید به عظمت نشناختند اوست که روزقیامت زمین درکل درقبضه قدرت خود دارد و آسمانها (جوئ زمین قیامت چند طبقه است اشاره نشده ولی براساس استنباط بعدی باید همان هفت طبقه زمین باشد ) در دست قدرت اوست آن ذات پاک یکتا منزّه و متعالی از شرک مشرکان است"

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌۭ يَنظُرُون-67

"ونفخ فی الصور بعدی اتفاق می افتد وهرآنچه ازموجودات زنده درآسمانها (جو زمین قیامت وآن زمین) مدهوش میشوند بجز آنهائی که خواست خدا بر آنها قرار گرفته است ودر نفخ آخری همه درمحضر خداوند متعال حاضر میشوند ".  

موضوعاتی که ازاین ایات استنباط میشود این است که قبل از بروز اشرقت الارض درزمین قیامت درهمان زمین هرموجودی درهفت آسمان(جو زمین) و در زمین وجود دارند یعنی تمامی موجودات زنده که در آسمان میپرند ودر زمین سکونت دارند در اثر نفخ فی الصور بی هوش میشوند جزآن دسته  که خواست واراده ذات باریتعالی برآن قرار گرفته است وترسی از این حادثه ندارند وخوشحال ومسرورازوقوع این حادثه هستند. کمی عجیب ولی بسیار جالب و پرمعنی است. این آیه بیان گراین است که درزمین آخرت وقبل ازنفخ فی الصورآن زمین مسکونی بوده. نکته جالبی است علاقمندان برای ادامه بررسی این نکات میتوانند به مقالات مراجعه فرمایند باید توجه داشت که زمین دنیا محوو نیست شده وآنرا از ذهن بیرون کنید تا موضوعات  باصطلاح قاطی نشود .آیه بعدی سوره زمر رانیز مرورکنیم تا واقعه قیامت تکمیل شود. واقعه قیامت در سوره زمر ایات 66 الی 71 مشروح ولی در قالب تمثیل بیان شده که نیاز به تعقل وتفکر درایات را میطلبد.قیامت مراحلی دارد ابتدا نورخداوند در زمین تجلی می یابد وسپس کتاب ذخیره اطلاعات انسان را می آورند .این وقایع در زمین قیامت که بدل زمین کیهان است اتفاق می افتد. زمین قیامت از پیش وجود داشته است ساکن بوده ،با نفحه اول همه ازبین میروند (احتمالا کسانی که در آن ساکن بوده اند هم میمیرند زیرا باید اشرقت الارض اتفاق بیفتد که بسیارسنگین است وسپس همه انسان ها زنده میشوند ودادگاه عدل الهی برپا میشود .این موضوعات در جهانی اتفاق میافتد که مادی است وقوانین ماده هم بر آن حاکم است .حال توجیه علمی آن چگونه است علاقمندان میتوانند به مقالات ذرات بنیادی دارای شعور نامرئی هستند-وفیزیک کوانتوم وقیامت در قرآن مراجعه فرمایند.تاریخ اولین نگارش آبان 1393 وویرایش جدید اسفند 1395-سید محمد تقوی اهرمی-ویرایش جدید خرداد1397

 
اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت