ویژگی ها

جهان موازی از دید قران-نظریه جدید

 

 جهان موازی از دید قرآن-نظریه جدید

در قرآن به آیاتی بر خورد میکنیم که موضوع جهان موازی با کیهان از آنها استنباط میشود .دنیا وآخرت هر دو مادی هستند ومیتوانند دو کیهان موازی با یکدیگر باشند که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند .این نظریه اینجانب است که از ایات قران استنباط کرده ام ومیتواند به عنوان یک نظریه مد نظرقرار گیرد صرفا برای تشهیذ ذهن وبررسی بیشتر در ایات الهی.به ایه اصلی در این باره توجه فرمائید.

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

در سوره یس ایه 81 میفرماید آیا کسی که کیهان را آفرید نمی تواند مثل آن را نیز خلق کند،بله میتواند او خلق کننده عالم ودانا است. بلافاصله ادامه میدهد هنگامیکه خداوند اراده اش بر امری قرار گرفت میفرماید باش میشود .آیه قبل راجع به آتش و درخت سبز است ودو آیه قبل میفرماید بگو زنده میکند کسی که برای اولین بار سنگ بنای خلقت را انشائ کرد .

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ .

انشائ کردن یعنی پدید آوردن وبرنامه ریزی کردن یک پدیده هدفمند تا ایجاد نتیجه نهائی واینجا برمیگردد به زمان بدیع السموات والارض این زمان چه موقع بود ،زمان آفرینش کیهان از هیچ ویا از عدم. علم میگوید نقطه ای بود بینهایت چگال وبینهایت کوچک (بینهایت کوچک به معنی هیچ است) وبه یک باره این نقطه منفجرمیشود وبیگ بانگ همین نقطه شروع ایجاد کیهان ازهیچ است. این لحظه را خداوند متعال لحظه ابداع جهان مادی از عدم میداند. بدیع السموات والارض به معنی خالق کیهان ازهیچ .این لحظه را علم زمان پلانک یا دوره زینگولاریته کیهانی مینامد. زینگولاریته به فارسی تکینگی وبه عربی احدیت گویند. دراحدیت کیهان از نورذات الهی نورعلی النور یا انرژی ناب خدا نشآت گرفت و براساس ایه فوق ازهمان جا جهان موازی شکل گرفت در بدیع السموات والارض هر دو جهان در هم تنیده بودند این یک نظریه است  ودلائل خود را بیان میکنم، فیزیک دانان درآن تفکر کنند.ا ین موضوع که مطرح میکنم برای تشهیذ ذهن است. شاید عده ای علاقمند سرنخ این موضوع را بگیرند و تحقیق کنند .بقول آقای قرائتی هر کلمه قرآن پراز مفاهیم علمی است باید دانشمندان ما شجاع باشند و نظریه های علمی قران را بیرون بیاورند و بحث کنند .نظریه از اسمش پیدا است یک نظر است ممکن است رد شود ویا شروعی برای تحقیق گردد. ولی ذهن را آماده میکند .

اساس نظریه مقایسه علم با مفاهیم آیات است زیرا ما مسلمانان عقیده داریم که خداوند متعال خالق علم است بنابراین خداوند کلام خود را بر پایه علمی که خلق کرده است بیان میکند واگر آیات با علم مطابقت داشته باشد باید انرا بپذیریم حتی اگر با برداشت های ذهنی گذشتگان همخوانی نداشته باشد .به آیات سوره یاسین توجه فرمائید. 78 الی 81


وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ -78
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ -79
الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ 80
أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ –81

خداوند ایجاد کیهان دیگررا به خلقت اولیه که انشائ کرد نسبت میدهد.یبدوالخلق وانشاها اول مره هر دو یک معنی میدهد وآن ایجاد از دوره احدیت است .در زمان ده به توان منهای 43 ثانیه از شروع ایجاد جهان مادی. کیهان بینهایت چگال وداغ بود وناگهان فطرهن آغاز شد فاطرالسموات والارض -خداوند باز کننده کیهان است-و کیهان باز شد ،انبساط یافت واین باز شدن امکان حرکت در فضا برای الکترون ها پوزیترون ها وفوتون ها و نیترینوزو اضدادآنها فراهم شد. تعادل حرارتی بین آنها به وجود آمد مقدار ماده وضد ماده مساوی بود –خلق الازواج کلها-همه چیز جفت آفریده شد واین یک قانون کلی جهان خلقت است. وقتی ماده خلق شد حتما ضد ماده هم میبایستی خلق شده باشد این را علم هم ثابت کرده وارد جزئیات نمیشوم. با پائین آمدن حرارت به زیر نقطه تثبیت الکترون ها وپوزیترون ها هردو با تبدیل شدن به ذرات بنیادی از صحنه تعادل حرارتی خارج شدند وفقط مقدارمورد لزوم الکترون برای پیوستن به هسته اتم های ئیدروژن وهلیوم در حدود 700000 سال بعد در گوشه کیهان آماده نگه داشته شد .این را علم میگوید واز نکات بسیار پیچیده خلقت کیهان است به مقاله خلقت کیهان در شش روز از نظر علم و قران مراجعه فرمائید .حال سوالی مطرح است.ماده وضد ماده برابر بودند و این همه ضد ماده کجا رفت. ماده تشکیل کیهان را داد و کیهان امروزی از ماده به وجود آمده وآثاری از ضد ماده در کیهان وجود ندارد.

از انجائیکه ماده با ضد ماده برابر بود باید همه ضد ماده به جهان موازی با کیهان رفته باشد و درست در همان دقایق اولیه ایجاد ذرات بنیادی حال با چه کانالی به آنجا رفتند و فاصله چقدر بود . کیهان درزمان پلانک به اندازه علم میگویند ده به توان منهای 31 متر- یعنی خیلی ریز بسیار فشرده وچگال که قوانین فیزیک در آن جائی نداشت پس دو جهان باندازه یک ذره کوچک درهم تنیده بودند. دقیقا قبل از انبساط کیهان ماده وضد ماده از هم جدا میشوند فضای بین این دو متاثر از احدیت بود مانند دو قیف که از راس بهم وصل شده اند هر کدام در جهت مخالف هم باز میشوند برای انتقال ضد ماده فاصله ای عملا وجود نداشت. ماده وضد ماده در احدیت یا محدوده ای که ماورائ ماده است قرارداشتند به تعبیر قرآن در نزد خداوند چرا زیرا خداوند میفرماید -ما از خدا نشات گرفتیم وبه خدا باز میگردیم .انا لله وانا الیه راجعون در حقیقت خداوند دو کیهان را با هم آفرید.موازی هم ،پس از جدا شدن ماده وضد ماده از راس مشترک دو قیف دو جهان با هم خلق میشوند.هنگامیکه این دو اضداد در راس مشترک قرارداشتند دارای یک هویت واحد بودند فوتون ها واضداد ماده و ماده درهم تنیده شده بودند ونمی توانستند همدیگر را نابود کنند ودرست قبل از باز شدن کیهان ماده وضد ماده راه خودشان را انتخاب میکنند وماده در این دنیا وضد ماده در جهان اخرت هردو از جنس ماده (ماده واضداد آن) هستند.

عامل اصلی وبسیار مهم که این ها بهم تنیده کرده بود حرارت بود .به آیات 79و81. توجه فرمائید منشائ کیهان دوم –یخلق مثلهم وکیهان کنونی –انشائ اول مره است .هردو با هم متولد شدند .آیه وسط این دو 80 سوره یاسین از حرارت صحبت میکند چه چیزی عامل نار است –حرارت .این حرارت وحرارت اول کیهان دارای وجه مشترک داغ بودن است. هرچه حرارت بالا رود عملکرد آن فرق میکند در حرارت پائین شعله اتش است وپائین تر ذغال گداخته است وهر چه بالاتر برود عملکرد ان تغییر می یابد در حرارت میلیونی ماده را از اجزائ خود تفکیک میکند ودر حرارت فوق العاده بالا کیهان خلق میشود .

ایات الهی ظاهر دارد وباطن البته ایات متشابه و این آیات بصورت دو بعدی بیان شده وخداوند میفرماید درآنها تفکر وتعقل کنید .مسلما وقتی درخت میسوزد نار ایجاد میشود واین را هر کس میداند ومطرح شدن ان ،آنهم بین دو آیه خلقتی مفهوم خاص خود را دارد -

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ.

به علاوه اتفاق بسیار جالب دیگری که افتاد ریسمان های کیهانی شکل گرفتند.که امروزه به عنوان یک واقعیت علمی شناخته شده و ریسمان هائی به درازی میلیارد ها سال نوری .دو مطلب علمی اکنون پیش پای ماست که هردو میتوانند در قیامت نقش داشته باشند .اول ریسمان های کیهانی دوم درهم تنید گی کوانتومی یا وابستگی کوانتومی .مجبوریم کمی برای فهم آنها وقت بگذاریم ارزش آن را دارد. موضوع جهان موازی ،ضد ماده ،مساوی بودن ماده وضد ماده، ریسمان کیهانی، موقع ایجاد ریسمان کیهانی وتنیدگی کوانتومی، همه موضوعات ونظریات تآئید شده علمی هستند.

فیزیک دانان واخترشناسان فیزیکی با این مفاهیم آشنا هستند. من این موضوعات را به عنوان یک نظریه با موضوع قیامت و بر اساس آیات قرآنی پیوند داده ام وتآکید میکنم فقط برای تشهیذ اذهان وراه برای تحقیق وبررسی بیشتر. قبل از پرداختن به این موضوع اشاره به آیه 78 اولین ایه از مجموعه آیات مطرح شده بالا داشته باشیم

.گویند وقتی مردیم واستخوان های ما پوسید چگونه زنده میشویم .بحث قیامت است وکیهان دوم همان آخرت است .وآیات بسیار زیادی داریم که نشان میدهد آن عالم هم خصوصیات این عالم را دارد .میوه ودرخت دارد لذت های مادی هم در آنجا وجود دارد .زمین هم دارد ولی این زمین نیست .خداوند رب العالمین است رب دو عالم است


ریسمان های کوانتومی یک پدیده بسیار جالب در علم فیزیک است .ابتدا بصورت یک نظریه بروز کرد برای اولین بار در سال 1976 توسط کیبل فیزیک دان امپریال کالج لندن مطرح شد و بعد از آن پنج تئوری دیگر از آن منشعب شد که همه در این زمینه ابراز شد و در باره ریسمان کوانتومی بحث میشد. کم کم ریسمان کیهانی از آن منشعب شد که ما بیشتر ریسمان کیهانی را مد نظر داریم .این تئوری در حقیقت تئوری سوپر ریسمان است که به ریسمان کیهانی نامیده شد و محل تجمع چهار قانون اصلی فیزیک است که باهم ادغام شده اند که یک مجموعه واحد را تشکیل میدهد. نیروی گرانش در چهارچوب تئوری کوانتومی عملا واکنش غیر گرانشی کوانتومی را از خود بروز میدهد. بر خلاف مدل استاندارد فیزیک ذره ای، در تئوری ریسمان کیهانی چهار نیروی اصلی طبیعت که جهان مادی را تشکیل میدهند بصورت ذره به مفهوم یک نقطه خود را نمایان نمی سازد، بلکه یک شیئ ( شیئ هم نمی توان اطلاق کرد چرا که مفهوم مادی دارد ) یک بعدی با حرکت لرزشی شاید کوانتومی ، این پدیده را ریسمان کیهانی می نامند .این ریسمان خودش خاصیت یا ماهیت تکینگی دارد . به زبان قرآن ماهیت احدیتی دارد یعنی محیطی که مستقیما از ذات خداوند منشا میشود مانند کیهان که از هیچ بوجود آمد واز ذات باریتعالی ایجادشد. یعنی حد فاصل جهان مادی وعالم غیب دراین ماهیت احدیتی مختصات ماده حاکم نیست بسیط و فشرده است .لم یلد ولم یولد به معنی بسیط وصمد هم معنی فشردگی میدهد و هر دو از صفات ذاتی خداوند هستند .

به زبان علمی ازهمان محدوده پلانک در زمان ابداع کیهان به وجود آمد انشائ شده است درست قبل از باز شدن محدوده کیهان و خلقت کیهان در شش روز .قوانین فیزیکی ، نسبیت عام و خاص اینشتن ومکانیک کوانتومی در آن اعتباری ندارند چون در آن ماده وجود ندارد و زمان و مکان آن را فرا نمی گیرد. بسیار فشرده و تو پر است،صمد است، با چگالی فوق العاده زیاد .واز این جهت علم آن را سیاه چاله درازیا کرمچاله مینامد .باریکی آن باندازه یک میلیاردم بیلیاردم بیلیاردم متر است ده به توان منهای 31 متر. یک تسبیح را در نظر بگیرید که دانه های آن ذره بنیادی است منتهی این دانه ها بهم چسبیده اند .یک تونل بسیار باریکی دراطراف خود ایجاد میکنند و حرکت ارتعاشی خاص خود را دارند که بر فضای اطراف خود تاثیر میگذارد. ماهیت خاصی بر آن حاکم است ماهیت کوانتومی از نوع محدوده پلانک در اثر نوعی حرکت لرزشی خاص بر اطراف خود تآثیر کوانتومی میگذارند. ریسمان کیهانی که سر تسبیح آنطرف کیهان ته آن اینطرف کیهان .این ریسمان ها بسیار زیادند وهویت فضا را تشکیل داده اند

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ .

درست در وسط آیات در باره قیامت خداوند گریزی به آسمان حبک میزند. حبک شبکه شبکه است ولی نکته جالب اینکه ذات فضا (سمائ) برحبک قرار گرفته باید مفهوم والاتری داشته باشد. بر گردیم به ریسمان کیهانی .براساس این نظریه، کیهان بایستی ده تا یازده بعد داشته باشد. یعنی فرا ترازچهار بعد که شامل زمان طول عرض وارتفاع است.این تئوری میگوید همه این بعد ها در هم ادغام و بهم پیچیده شده اند و تشکیل ریسمان داده اند و ماده ماهیت خود را از دست داده و به تکینگی تبدیل شده است. ماهیت احدیتی دارد . محدوده اتصال جهان مادی وجهان غیر مادی.اشکال این تئوری این است که در دستگاه شتاب دهنده نمی توان آنرا آزمایش کرد. یعنی شتاب دهنده ای میخواهد به درازای کهکشان راه شیری. از نظر علمی تآئید ولی از نظر تجربی هنوز راه بسیار طولانی در پیش است. همانطورکه در بالا اشاره شد مبدائ پیدایش این ریسمان ها محدوده پلانک است این را علم میگوید .که به محدوده زینگولاریته معروف است که کیهان فقط ده به توان منهای 35 متر طول داشت .به عبارتی متمایل به صفر یعنی به تعبیر قرآن درست در انتهای ابداع السموات والارض بسمت زمان ما و یا ده به توان منهای 43 ثانیه بعد از بیگ بانگ و در این محدوده فقط نور خدا تجلی داشت و ماده ای هم در کار نبود

.پس این ریسمان ها از احدیت سر چشمه گرفتند و مختصات احدیت را دارند .احدیت هم جائی است که از احد تجلی یافته به عبارتی محدوده ای است بین احد وفطرهن ( انبساط کیهان) .این ریسمان دارای چنان قدرتی است که اگر تنها یک متر آن به کره زمین اصابت کند پودر میشود. همان طور که جلوه ای از این نورکه از ذات خدا منشآ گرفته بود بر کوه ودر حضور حضرت موسی (ع) تجلی یافت و کوه دیگر نبود وحضرت موسی از وحشت بیهوش شد و خر موسی صعقا

بسیاری از فیزیک دانان این تئوری را دروازه ای برای کشف اسرارکائنات می دانند .

ای همه هستی که ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده
زیر نشین علمت کائنات ما به تو قائم چو تو قائم به ذات : نظامی گنجوی

آزمایش این ریسمان ها را در مقیاس بسیار کوچک که به کرمچاله معروف است وهمان ریسمان کووانتومی هستند در دستگاه شتاب دهنده ذرات در مقیاس فوق العاده کوچک امکان پذیر شده است. اگر درمقیاس بزرگتر وکنترل نشده انجام شود معلوم نیست چه بر سرزمین می آید .حالا که تا اندازه ای با این ریسمان ها آشنا شدیم چه نقشی میتواند درقیامت ایفا کند. در حقیقت این ها رابط بین جهان مادی وتکینگی هستند (یعنی رابطه جهان مادی با احدیت چرا که خود ماهیت احدیتی دارند ).بنابراین کلیه اطلاعات که باید در کتاب مبین ثبت شود از این کانال ها انتقال می یابد .سرعت انتقال داده ها در این ریسمان ها آنی است .این را علم ثابت کرده.

محققان استرالیائی دانشکده ریاضی و فیزیک یو-کیوتلاش کردند یک فوتون را از طریق یک کرمچاله در زمان به گذشته بفرستند. آنها موفق شدند فوتون ها را به عنوان ذرات کوانتومی به نقطه ای در فضای مادی-چهار بعدی بفرستند و سپس بر گردانند .آنها تصمیم گرفتند یک نقطه اشتراک میان نسبیت عام ومکانیک کوانتومی در شرایط آزمایشگاهی پیدا کنند .پرفسور تیم رالف از دانشگاه یو-کیومی گوید:

ما فقط از یک فوتون استفاده کردیم ولی بعد از سفر در زمان با یک فوتون دوم که نقش گذشته فوتون در حال سفر را بازی میکرد بر خورد کردیم. محققان هلندی بتازگی موفق شدند اطلاعات کوانتومی را با وقفه صفر از یک پایانه به پایانه دیگر در فاصله سه متری بفرستند. پروفسور هنسن سرپرست تیم انجام این آزمایش میگوید

" وابستگی احتمالا عجیب ترین و در عین حال جالب ترین پیامد نظریه کوانتومی است . از این وابستگی میتوان برای انتقال اطلاعات استفاده کرد ".

شواهد نشان می دهد در زمان محدوده پلانک ذره و ضد ذره به اندازه مساوی وجود داشته ولی به دلائل نا معلوم در جهت مخالف هم به حرکت در آمدند . امروزه این ذرات با هم فاصله چند میلیارد سال نوری دارند ولی به دلیل همان با هم بودن در زمان آغاز آفرینش بعبارتی همزاد بودن در بدو خلقت ،تغییر در وضع یکی بلافاصله ذره دیگر نیز وضع خود را تغییر می دهد." به عبارتی آن ذره که در فاصله چند میلیارد سال نوری قراردارد همزاد این ذره در اینجا است .این را میگویند وابستگی کوانتومی.

انتقال اطلاعات از طریق کرمچاله که همان ریسمان کوانتومی است صورت میگیرد .

ولله عالم الغیب السموات و الارض و ما امر الساعه الا کلمح البصر و هو اقرب الیه نحل 77

حال متوجه میشویم که چرا خداوند متعال میفرماید علم غیب کیهان یعنی ماورائ جهان مادی از آن خدا است ودستورات او در یک آن مانند یک چشم بهم زدن ویا چیزی شبیه آن صورت میگیرد ازاین طرف کیهان به آن طرف دریک آن .

با توجه به ماهیت ریسمان های کیهانی این اطلاعات از طریق این ریسمان ها انتقال می یابند .خداوند متعال امر خود را در محدوده جهان مادی با مظاهر مادی در می امیزد ، مظاهر مادی و امر خداوند در همه جا با خواست خداوند ادغام شده هستند. وقتی خداوند متعال میقرماید ما از رگ گردن شما انسان به شما نزدیک تریم همین موضوع را اثبات میکند اطلاعات چگونه از بدن ما انسان ها به ریسمان کیهانی منتقل میشود. احتمالا توسط فوتون ها ویا نویترینوها، هر دو ذره بنیادی تجزیه نا پذیروفراوان در اطراف ما ودر وجود هر موجود زنده بوفور یافت میشود.هر دو ذره در مرحله زینگولاریته یا محدوده پلانک پا به عرصه وجود گذاشتند واز همان زمان در کیهان پخش شدند وبسیار زیادند ،نویترینوقدرت نفوذ فوق العاده ای دارد واز درون اجسام مادی به راحتی عبور میکند ومیتوانند رابط هر جسم مادی با ریسمان های کیهانی باشند .

هر دو ذره دارای شعور نامرئی هستند ویا
عامل دیگری این شعور را درآنها هدایت میکند. برای روشن شدن موضوع شعور نامرئی در ذرات بنیادی به مقاله ، ذرات بنیادی دارای شعور نامرئی هستند ،در سایت حما مسنون Hammanmasnun .com مراجعه فرمائید .در قسمت های قبلی این مقاله در باره کتاب مبین مرکز ضبط تمامی داده های جهان مادی و انسان وانتقال سریع تمامی اعمال ورفتار موجوداتی که گیرنده های اطلاعات بصورت ژن ها در وجود آنها نهادینه شده به کتاب مبین شرح داده شد موضوع چگونگی انتقال این داده ها از ژن ها به مرکز ذخیره داده ها یا کتاب مبین همچنان پایه بحث مارا تشکیل میدهد.

وابستگی کوانتومی مطلب دوم است که باید به آن بپردازیم.وابستگی کوانتومی در باره در هم تنیدگی ذرات بنیادی مانند فوتون ها ونویترینوها بحث میکند.این وابستگی میتواند عامل مهمی در انتقال اطلاعات باشد
در قیامت کتاب مبین را حاضر میکنند وفضای ذات الحبک هم در قیامت نقش دارد .

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ -

"آنچه به شما وعده داده شده قطعا راست است قیامت اتفاق می افتد ،قسم به آسمان شبکه شبکه ( پر از ریسمان ) شما در باره قیامت قول های مختلفی ابراز میکنید . "

بیان فضای شبکه شبکه در آیه آنهم در وسط بحث قیامت پیامی دارد خداوند میخواهد به ما نقش آن را تذکر دهد تا در باره آن تعقل کنیم .برمی گردیم به ذره وضد ذره و درحقیقت ضد ماده . خداوند ماده را در این جهان به کار گرفت و ضد آن را در کیهان موازی وتمامی اضداد ذرات به آن جا منتقل شدند ودر حقیقت با توجه به بحث های فوق می توان این فرضیه را در نظر گرفت که کلیه اعمال و رفتار انسان ها وسایر پدیده های مادی این جهان در آن جهان که عالم آخرت است بطور اتو ماتیک وبر اساس وابستگی کوانتومی در همزاد آنها منعکس میشود . وآن کیهان موازی دقیقا کپی این جهان است چرا اول اینکه که خداوند متعال زمین آخرت را اندازه این زمین معرفی کرده

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.21 حدید .

اندازه زمین آخرت دقیقا همین اندازه زمین جهان مادی است. همین آیه با مضمون سموات والارض هم آمده که هر دو آیه یک مفهوم را دارد سمائ دربسیاری آیات معنی مجموعه هفت آسمان را میدهد وبرای تآکید بر این موضوع آسمان ها هم به معنی هفت آسمان آمده است ( سوره نور آیه 43 سمائ به عنوان جو زمین و آیات احزاب 72ویوسف 105 سموات والارض به عنوان هفت آسمان جو زمین سیاق آیات را توجه فرمائید ).

در مقاله خلقت هفت آسمان مشروحا شرح داده شده .به مقاله علم وهفت آسمان قرآن تحقیق علمی مراجعه فرمائید

وسارعوا الی مغفره من ربکم و جنته عرضه السموات والارض اعدت للمتقین آل عمران 133.

اشکالی که در این فرضیه محتمل است این است که در صورتی که جهان مادی ما نابود شود آیا همزاد آن هم نابود میشوند یعنی کیهان موازی هم نابود میشود یا خیر. روی این فرضیه باید کار کرد.در قرآن این موضوع را شرح داده است حتما شما این آیه عجیب و علمی را تاکنون بسیار خوانده اید وخیلی آشنا است ولی در متن آن توجه نکرده اید .در سوره واقعه آیه 61 و62 در متن آیه توجه فرمائید

عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ.و وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ –مقدر کرده ایم که بدل شما را مثل شما انشائ کنیم بدلی که شما از آن اطلاعی ندارید.آیا انشائ نخستین خود را به یاد میآورید .

در آیه قبل میفرماید ما مرگ را بر شما مقدر کردیم و نبدل امثالکم هم شامل همان مقدر کردیم میشود ( بر گرفته از تفسیر المیزان) .شما را به مثل خودتان مبدل میکنیم به صورتی که علم آن را ندارید ( از آن اطلاع ندارید ).و قطعا انشائ خودتان را در ابتدای بدیع السموات والارض را شناخته اید چرا متذکر نمیشوید .کپی خودتان را ایجاد میکنیم از آن جا که بار اول ایجاد شدید را به خاطر بیاورید.انشائ ایجاد از هیچ واشاره دارد به آغاز ابداع جهان بر میگردد.در همان زمان ابداع کیهان امر خداوند بر این قرار گرفت بدل انسان راخلق کند خلقتی که ما انسان ها نمیدانیم که بدل ما نیز خلق شده است . دوم اینکه توجه باین آیه بفرمائید. 

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

و كسانى كه به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا كرده بخل مى‏ورزند هرگز تصور نكنند كه آن [بخل] براى آنان خوب است بلكه برايشان بد است به زودى آنچه كه به آن بخل ورزيده‏ اند روز قيامت طوق گردنشان می‏شود ميراث آسمانها و زمين از آن خداست و خدا به آنچه می‏كنيد آگاه است .

زمین و هفت جو آن بعد از ازبین رفتن درزمان بر چیده شدن کیهان در قیامت به عنوان ارث به خدا میرسد.زمین که از بین میرود .این مطلب را میرساند که همان زمین به خداوند به ارث میرسد. خداوند متعال چه مطلبی را میخواهد بفرماید .همین زمین در قیامت وجود دارد و بصاحبش میرسد .یعنی به خداوند به ارث میرسد . زمین را به ارث میبرم دقت فرمائید و فکر کنید.یعنی زمین آخرت همین زمین دنیا است منتهی بدل آن این غیر از الارض کنونی است همین مختصات را دارد . این آیه بیان میکند که کیهان که از بین رفت زمین قیامت استثنائی در قبضه قدرت باریتعالی پا بر جا باقی میماند وبه عنوان ارث در اختیار خداوند است .

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ زمر67

اینجا فرصت را غنیمت دانسته و از دانشمندان فیزیک و اختر شناسی مسلمان بویژه فیزکدانان مومن هموطن این انتظار را داریم که از این همه ادله وشواهد در قرآن بهره گیرند وجسارت و شجاعت نشان دهند و فرضیه های مختلف را از قرآن بیرون آورند و دامنه بحث را گسترش دهند تا یک وحدت رویه ووحدت نظر در مورد خلقت کیهان در شش روز و خلقت زمین در دو روز و هفت آسمان در دو روز و پروسه قیامت ایجاد شود.تا این همه تشتت آرائ نباشد ومخالفین از آن سود نجویند .

تا کنون متاسفانه به دلیل حاکم بودن فضای تصورات ذهنی بطلمیوسی بر افکارعلما و دانشمندان که ریشه در تاریخ گذشته دارد و حاکم بودن این تصورات باعث شده کمتر کسی از مسلمانان متخصص و متعهد از ترس اینکه به مطلبی در قران بر خورد کنند که پاسخ علمی نداشته باشد وباعث تزلزل در باور دینی آنها شود وبه دلیل اعتقاد راسخ به خداوند متعال جرآت وارد شدن به فضای علمی جدید را ندارند .ولی غافلند که خدای متعال علم مطلق است وجهان را نیز بر اساس علم آفریده . اگر نارسائی وجود دارد از تفکروتاویل ناقص ماست نه از قرآن .

برای این منظور است که خداوند متعال میفرماید هروقت میخواهید قرآن بخوانید اول اعوذ بالله من شرالشیطان الرجیم بگوئید تا وسوسه شیطان ترا از قرآن دور نکند . این افکار بطلمیوسی هم وسوسه شیطان است یا تصورات ذهنی بر باور ما نشسته. هزاران نظریه علمی در ارتباط با خلقت کیهان در جهان طرح شده یکی از آنها از آن مسلمانان نیست از زمان اینشتن تا کنون را میگویم که جای تآسف بسیار دارد ملا صدرا ها نظرات خوبی در زمان خود ارائه دادند ولی پشتوانه نداشتند.

امروزه ما را چه میشود با این همه دانشمندان و نخبه گان مومن فیزیک هسته ای و اختر شناسی انشادالله خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید آن وحدت رویه را در آیات علمی قرآن پایه گذاریم .

پس ما دو نظریه را برای زنده شدن مردگان مطرح کردیم اول نظریه تله پورتیشن کوانتومی و دوم نظریه وابستگی کوانتومی و رابط انتقال هر دو نظریه ریسمان کیهانی است .آخرت یا دنیای دیگر پس از حسابرسی است که نیکوکاران از بد کاران جدا میشوند و هر گروه در جایگاه خود قرار میگیرند .زمین برای اهل بهشت است وجای جهنم را خدا مشخص نکرده زیرا خدای متعال جای آنرا فراوان دارد نیاز به خلقت ویژه ای هم ندارد.ستارگان گداخته زیادند که هیزمش انسان ها باشند .

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ- يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ- فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ- خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ- وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ .آیات 104 الی 108 هود

و ما آن را جز تا زمان معينى به تاخير نمى‏افكنيم (قیامت را)-روزی که چون فرا رسد کسی جز به اذن او سخن نگویدو دو گروه هستند شقی و سعید ،بدبخت و خوشبخت ،کسانی که بدبخت هستند در آتش ویا جهنم و کسانیکه خوشبخت هستند در بهشت وتا زمانی که زمین و هفت جو آن بر پا ست آن دو گروه در جای خود ماند ه گار هستند . دقت شود در باره قیامت میفرماید از زمین کنونی دیگر خبری نیست ومنظور زمین آخرت است .

وقتی قیامت بر پاشد دیگر زمینی وجود ندارد که خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ باشد .پس این زمین وهفت جو آن همین زمین بدلی این زمین دنیا است .

يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.روزی که زمین هست ولی این زمین نیست اسمان (هفت جو زمین )هم همینطور

ما در قیامت با بدل زمین دنیائی سر و کار داریم .شاید این موضوع که خداوند میفرماید ما همه چیز را جفت افریدیم منظورکیهان دو تا ،خورشید دوتا وزمین هم دوتا است .یکی با ماهیت مادی ودیگری با ماهیت ضد مادی است.در آیات خداوند تفکر وتعقل کنیم مطالب نوونظریه های فراوان علمی در آنها نهفته است .جسارت مطرح کردن باید داشت. 16 دیماه 1393. ویرایش واصلاحیه جدید اردیبهشت 1395-سید محمد تقوی اهرمی  

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت