ویژگی ها

بررسی قیامت از نظرعلم و قرآن

 بررسی قیامت از نظر علم وقرآن


کلمه مرگ بصورت تنها و بدون وصل شدن به کلمه حیات در آیات بیشماری بعنوان تذکر به انسان و یاد آوری باز گشت او به سوی خداوند است وبدون استثنا همه را شامل میشود و یک پدیده طبیعی است .انسان پس از مرگ به عالم برزخ میرود - ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون.

برزخ مرحله گذر از عالم مادی این جهان به عالم مادی جهان آخرت است که در قران به قیامت نامیده شده .ایه 100 سوره مومنون .ورائهم برزخ الی یوم یبعثون-پیش روی آنها حد فاصله ایست تا روز قیامت .برزخ یوم ندارد .برزخ عالم نیست .یک جایگاه خاصی است فراغ از زمان ومکان ویا به زبان علمی امروزی یک مرکز ذخیره داده های جهان مادی که یک فایل ان مربوط به انسان که تمامی اعمال ورفتار وکردار و ویژگی های فردی هر انسانی در ان دخیره شده ودر قیامت کتاب مبین را باز میکنند وفابل هر شخص را در برابر دیده گان او قرار میدهند .

 


واز آنجائیکه خصوصیا ت ماده بر آن حکمفرما نیست زمان و مکان مادی نیز ندارد لذا برای انسان در قبر(پنهانگاه او)تا قیامت بسیار زود گذراست شاید در حد یک لحظه یا کمی بیشتر .برای انسان رسیدن به قیامت باندازه عمر باقی مانده او است .کسی که ده سال دیگر میمیرد به عالم برزخ میرود و چون گذشت زمان در برزخ برای او معنی ندارد تا قیامت فاصله ای ده ساله دارد .یعنی همینکه مرد از دید خودش میرود به قیامت چون دیگر قوانین مادی بر او حکمفرما نیست.در قرآن ایات بیشماری وجود دارد که زمان بر انگیخته شدن را اندک میدا ند .

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْ مُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ55-سوره روم

"روزی که قیامت برپا شود مجرمان سوگند خورند که جز ساعتی در گور نیارمیده اند آری اینچنین از حقیقت دور هستند(در حقیقت زمان به حساب ما انسان ها که قوانین مادی برآن جاری است بعد از مردن فرد وجمع شدن کیهان میلیون ها یا میلیاردها سال سپری شده ولی از نظر آنها لحظه ای بیش نبوده زیرا قیامت بعد از برچیدن کیهان بروز میکند). به آیات زیر توجه فرمائید

و قال الذين اوتوا العلم و الايمان لقد لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث و لكنكم كنتم لا تعلمون-56 روم

"کسانی که اهل علم وایمان هستند سخنان آنها را رد میکنند واز آیه اینطور استنباط میشود که گویند فاصله دنیا وآخرت که در آن توقف کرده اید یک ساعت نبوده واین همان روزی قیامت است ولی شما علم انرا ندارید ."
يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا - ميان خود به طور پنهانى با يكديگر میگويند شما جز ده روزنمانده‏ اید (منظور از زمان مرگ تا قیامت) (سوره طه آیه 103)-

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا- ما دانا ترهستیم بان چیزی که میگوئید در این بین گویند (یکی از بین آنها) جز یک روز بیش ترنمانده اید .

در آیات 112 الی 115 سوره مومنون باز هم اشاره بهمین موضوع دارد .از آنها سئوال میشود بحساب سالهای زمین چند روز( در عاام برزخ ) مانده اید وکافران پاسخ میدهند چیزی کمتر از یک روز خداوند میفرماید از حسابگران بپرس و آنها میگویند شما ها جز اندکی درنگ نکردید ولی علم آنرا ندارید .چرا خداوند در قالب این تمثیل بحث زمان را مطرح میکند وبر علم تاکید دارد . باید دلیلی داشته باشد واینکه میفرماید شما علم آنرا ندارید موضوع بحث علمی است این آیات میخواهد مطلب علمی مهمی را بیان کند برای کسانیکه در چنین آیاتی تفکر وتعقل میکنند .خداوند بحث زمان و وابستگی آن به ماده را که یک بحث بسیار زیبای علمی است را در قالب یک داستان گفتگوی بین اهالی قیامت وبیشتر کسانی که به قیامت ایمان نداشته اند مطرح میکند .ما باید مفهوم این داستان را درک کنیم .

گسترش زمان فقط تا جائی اعتبار دارد که ماده وجود داشته باشد . دانشمندان هنوز هم در مفهوم زمان بحث دارند ودچار اشتباه میشوند .در موضوع خلقت کیهان وزمانی که هنوز ماده خلق نشده بود زمان را بکار میگیرند و دچار تناقص میشوند .از لحظه بیگ بانک یعنی از زمان صفر بقول پرفسور هاوکینگ تا زمان ده به توان منهای 43 ماده ای وجود نداشت ولی زمان را بکار میگیرند .این لحظه که به محدوده پلانک معروف است تمامی قوانین فیزیک در هم تنیده بودند این را علم میگوید .بدلیل حرارت فوق العاده بالا الکترون هاو ضد آنها وفوتون ها وپوزیترونها واضداد آنها خلق نشده اند بنابراین زمانی هم نباید باشد .زمان قاعدتا و بر اساس قوانین فیزیک از زمان خلق ماده بوجود می آید بنابراین محدوده پلانک زمان ندارد .آقای پرفسور هاوکینگ که قوانین قیزیک را خالق کیهان می پندارد مجبور شده است زمان را به محدوده پلانک بکشاند و دچار سر در گمی میشود و قوانین قیزیک را نقص میکند .

خداوند متعال وابستگی زمان وماده را در قالب یک گفتگو در روز قیامت بیان میکند زمان را از ماورائ کیهان جدا میسازد و میفرماید زمانی که شما یعنی انسان میمیرید زمان برای شما متوقف میشود واطلاعات شما باقی میماند ودر کتاب مبین ثبت است واین امر خدا است یاروح انسان ولی در جهان مادی زمان همچنان ادامه دارد .دقت فرمائید قیامت پس از برچیده شده کیهان اتفاق می افتد .کیهان چقدر زمان لازم دارد تا برچیده شود .این را علم وقرآن هر دو پیشبینی کرده اند کیهان پنجاه هزار میلیون سال دیگر برچیده میشود به مقاله پنجاه هزار سال روز خدا از تخیلات تا واقعیت  مراجعه فرمائید .خداوند مفاهیم علمی را درقالب مثال برای انسان بیان میکند وتلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الاالعالمون این چنین مثال ها را برای مردم میزنیم وفقط دانشمندان در باره آنها تعقل میکنند .

البته هر مثلی موضوعی جنبه خاص خودش را دارد و دانشمندان آن رشته باید در آن تعقل کنند .دانشمندان معارف والهیات در آیات متشابه که ریشه در علوم طبیعی دارد نظر ندهند.هر کس در زمینه تخصص خود تا ایجاد شبه در اذهان نشود وسود جویان واز خدا بی خبران سوئ استفاده نکنند .معجزه قرآن در کلمات خداوند است و یریدالله ان یحق الحق بکلماته .گفتگو بین کافران وکار گزاران قیامت آنهم در روزی که هنوز نیامده چه مفهومی جز تعقل در موضوع خاصی میطلبد وخداوند در پایان بحث تذکر میدهد نگفتم قیامتی هم است وشما باور نداشتید .نکته جالب توجه حسابگر قیامت در پاسخ به کسی که گفته بود ما فقط کمتر از یک روز از زمان مرگ ما تا قیامت بیشتر سپری نشده میگوید خیلی کمتر . یعنی نفی زمان البته در عالم برزخ نه قیامت که در قیامت براساس آیات بیشمار باز هم قوانین طبیعت حاکم است .نه این طبیعت که طبیعت جهان موازی با این دنیا.برای خداوند متعال که زمان او را فرا نمیگیرد لا تاخذه سنته ولا نوم له ما فی السموات وما فی الارض این زمان که در کیهان ممکن است میلیارد ها سال طول بکشد نزد خداوند لحظه ای بیش نیست. پس زمان فرا رسیدن قیامت نزدیک است این زمان مقوله دیگری است نزدیک تر از آنچه که ما تصور میکنیم .

انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا
زیرا آنها آن روز را دور می بینندوما آن را نزدیک می بینیم


وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقینَ غَیْرَ بَعیدٍ . یَوم الازفة؛ روزی که نزدیک است . وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ-
و روزی که آنان را گرد می آورند گوئی جز به اندازه ساعتی از روزدرنگ نکرده اند با هم اظهار آشنائی میکنند قطعا کسانی که دیدار خدا را دروغ شمردند زیان کردند و به حقیقت راه نیافتند سوره یونس آیه 45 .


روایتی به خاطر من مانده ومعروف است ولی منبع وجزئیات آنرا آن را به خاطر نمی آورم میگویند در زمان حضرت رسول اکرم (ص) و در زمان نبرد با کفاریکی ازصحابه آن حضرت که در حال خرما خوردن بود سئوالی از حضرت در باره زمان قیامت نمودند وحضرت پاسخ دادند و آن صحابه گفت پس من باندازه همین خرما خوردن تا بهشت فاصله دارم وعازم نبرد شد و به شهادت رسید .از آنجائیکه شهید مقام والائی دارد ومستقیم به بهشت وارد میشود وبرای او زمان اندازه خرما خوردن بود

واینکه خداوند متعال در آیات بیشماری زمان قیامت را نزدیک میداند به همین دلیل است .برای انسان باندازه عمر او تا قیامت مانده است در جائی دیگر خداوند میفرماید زمان بروز قیامت را کسی نمی داند جز خداوند این یک تناقص نیست باید مفهوم آیه را درک کرد کسی نمی داند ، این کس در جهان ماده بسر میبرد وتابع قوانین مادی است و زمان با تعاریف مادی بر او میگذرد وهیچ کس نمی داند عمر کیهان چقدر طول میکشد وقتی مرگ کسی را فراگرفت زمان دیگر بر او حاکم نیست وبه برزخ میرود وشامل بحث فوق میشود .نکته بسیار جالب دیگری را بیان کنم .این آیه معروف را اکثرا شنیده ایم ولی در مفهوم آن تعقل نکرده ایم-

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ .کسانیکه در راه خدا کشته میشوند زنده هستند و همچنان از نعمت های مادی بهره مند هستند.زنده هستند وروزی میبرند.یعنی به عالم آخرت فرستاده میشوند و هم اکنون از نعمت های مادی آن جهان بهره مند میشوند و رزق وروزی میبرند .پس زنده هستند وجسم مادی دارند از نظر ما انسان ها در زمین مرده هستند در حالی که از نظر قرآن این قبیل افراد وارد جائی میشوند که خصوصیات مادی دارد انها زنده هستند و رزق وروزی مادی دارند .این کلام خداوند است مفهوم آنرا باید پیدا کنیم این آیه سمبلیک نیست واقعیت را خداوند بیان میکند .در مورد حضرت عیسی علیهم السلام در قران بصراحت آمده که حضرت را کفار نکشتند امر بر آنها مشتبه شد و خداوند متعال آن حضرت را به زندگی آخرت منتقل کرد .کسانیکه به درجه ای از ایمان میرسند که آگاهانه در راه خداوند کشته میشوند جزئ مقربین درگاه خداوند قرار میگیرند این افراد عالم برزخ ندارند .آیات13 الی 27 سوره یاسین موید این نظر است .

خداوند سر گذشت قوم انطاکیه را برای یک مطلب مهم مثال میزند . وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ خداوند به رسول اکرم(ص)میفرماید داستان اصحاب قریه را برای مردم مثال بزن .هنگامیکه رسولان الهی بر آنها فرستاده شدند و انها سخنان رسولان را نمی پذیرفتند وسخنان آنها را دروغ میپنداشتند تا در این بین مردی شتابان می آید -وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ومردی به شتاب آمد وبه مردم آن قوم تذکر داد که سخنان رسولان را قبول کنید که خیر و سعادت شما در آن است وآن قوم این مرد را کشتند.وخداوند میفرماید قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ- ندا امد به بهشت وارد شو وآن مرد گفت کاش این قوم میدانستند که من اکنون در اینجاهستم واز نعمت های خداوند بهره میبرم .این مرد عالم برزخ نداشت و مستقیم وارد بهشت شد.

پس برای مطالبی که میخواهم بعدا نتیجه بگیرم این است که اولا با استناد به این آیات وآیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله بهشت هم اکنون وجود دارد ومقربین درگاه الهی در آن ساکن هستند ودوم از نعمات مادی بهره مند هستند .بنابراین خصوصیات مادی بر آن حاکم است .اگر این فرد و شهدای راه خدا به عالم برزخ رفته بودند بل احیائ عند ربهم یرزقون نداشتند .

آیات متعددی نیز وجود جهنم در حال حاضر را بیان میدارد که یک نمونه از آنها آیه 7 الی 9 سوره یاسین است که در باره کسانی که هیچگاه ایمان نمی آورند وجزئ مغضوب الیه بشمار می آیند وسرنوشت آنان را خداوند چنین توصیف میکند

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلًا فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ –ما در گردن های آنهاغل هائی نهادیم بطوریکه سر هایشان را بالا نگه داشته ودیده فرو بسته اند .اینطور استباط میشود این قبیل افراد نیازی به حسابرسی در قیامت را ندارند وبنابراین برزخی هم ندارند ومستقیم به جهنم فرستاده میشوند .حال چه توجیه علمی میتواند داشته باشد .آیه 81 سوره یاسین در این رابطه میتواند بما کمک کند .

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ -آیا کسی که کائنات را آفرید نمی تواند همانند آن را نیز بیافریند آری میتواند که او خلق کننده دانا است .خداوند کیهان دیگری موازی با این کیهان خلق کرده است إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ این آیه میفرماید زمانی که اراده ذات باریتعالی بر (خلق) چیزی قرار گرفت میگوید باش و میشود .با تعقل در این دو آیه میتوان استنباط کرد که جهان موازی همزمان با خلق السموات والارض(کیهان) وبا یک فرمان کن،باش، فیکون میشود ، خلق گردید .پس خداوند خود را رب العالمین مینامد رب دو عالم واین دو عالم مجازی نیست واقعی و مادی است .این عالم مادی است وعالم آخرت نیز مادی است اما ماورائ این جهان مادی قرار دارد.

بهشت عالم تخیلی نیست وجود دارد وتمامی کار های خداوند براساس قوانین ومقرراتی است که خود آفریده و روز محشر وقیامت خلق الساعه ایجاد نمیشود که خلاف سنت الهی است .علم وجود جهان موازی را قبول دارد البته جهان های تخیلی ولی اصل آن به عنوان یک نظریه علمی در محافل علمی جا باز کرده است .ولی در قران آیات وشواهد فراوانی در این مورد دارد که اشاره خواهیم کرد . پس خدا وند عالم مادی دیگری خلق کرده واین عالم آزمایشگاهی است برای آن عالم آخرت و این دو عالم مادی با هم ارتباط دارند .خداوند انسان وسایر موجودات که در اثر احسن عملا دارای خصیصه برتر در زمین شده اند با هم در قیامت محشور میکند .برای چه خداوند میخواهد جانداران را هم با انسان محشور کند ، جمادات هم محشور میکند .ومیخواهد طبیعت آنجا رانیز زیبا کند همانند زمین میخواهد همان شرایط را برای انسان فراهم کند .

يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار-در قیامت زمین این دنیا به زمین دیگری تبدیل میشود آسمان های زمین هم همچنین–به عبارتی هنگامی که زمین دنیا ازبین میرود زمین آخرت در قالب زمین با ماهیت دیگر ادامه حیات میدهد وحشر جانداران همراه انسان در آن صورت می پذیرد .خداوند در آیات بیشماری بهشت را توصیف کرده آب روان زیر درختان سر سبز و انواع میوه ها و نعمت های مادی نیازی به نشان دادن این آیات نیست کسانی که با قرآن سروکار دارند سوره واقعه رامطالعه کنند .به نظر من اینکه خداوند این همه در وصف بهشت میگوید و مظاهر مادی را مکررا بیان میکند دو دلیل دارد اول تذکر به انسان های مومن که کارهای نیک انجام دهند که پاداش خوبی دارند ودوم که بسیار مهم است بیان این مطلب که بهشت دنیا ی مادی مثل این دنیا است. و خداوند هم اکنون با استناد بر آیات قرآن از جمله آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی السبیل الله آن دنیا را خلق و آماده کرده است . وبرای آنها جا هم ایجاد کرده پس کسانیکه شهید میشوند مستقیم به آن دنیا میبرد وبراسا س تله پورتیشن کوانتومی آنها را انتقال میدهد.

یک واقعیت علمی ثابت شده .انتقال جسم مادی از جمله انسان به مکان دیگر بدون عبور از فضای فیزیکی وآنهم در یک آن .خداوند که خود خالق علم است وعلم مطلق است قادر به انجام این عمل علمی است برای ما مهم ای است که این کار علمی است وتخیلی نیست .علم میگوید شدنی است اما بدلیل پیچیدگی علمی وانتقال اطلاعات جسم منتقل شونده در حال حاضر بشر به انجام این کار قادر نیست .حالا راه ارتباط علمی این داده ها و دو عالم در بالا اشاره شد زیراخداوند متعال علم مطلق است وسنت و روش او هم بر علم استوار است .

قیامت یک واقعیت است عا لمی است که مشهودات مادی در آن جریان دارد و ادامه همین دنیای مادی است. نارسائی های حیات مادی زمین را ندارد واین انتخاب احسن عملا است. إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ .انسان هائی که توانستند در دنیای کنونی راه صراط مستقیم را به پیمایند و از آزمایش الهی سرفراز بیرون آیند در آنجا رزق و روزی خود را میبرند لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا .هر روز از صبح و شام روزی خود میبرند .حرفها واعمال لغو وبیوده در آنجا وجود ندارد جامعه توحیدی ایجاد میشود آیات بیشماری حاکی از مادی بودن آن دنیا دارد . انسان در قیامت همان جسمی که داردو یا بهتر عنوان کنیم با همان نفس مادی این دنیا آنجا حضور دارد. حتی مهمترین خصوصیات ذاتی و بدنی او که خطوط سر انگشت او است حفظ میکند بَلى‏ قادِرينَ عَلى‏ أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ - آرى قادريم كه حتّى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتّب كنيم‏ .
اینها همه دلیل مادی بودن وجود آن دنیا است . از وجود حورالعین(به مفهومی که منظور قرآن است نه به معنی زن سیه چشم سفید چهره چرا که زن سیه چهره هم مخلوق زیبای خدا است پس نمی تواند مفهوم زن را بدهد که بحث جالبی دارد که انشائالله عنوان میشود) بهره مند میشوند این ها و نشانه های دیگر مادی که خداوند در قالب کلمات خود برای تفکر در ماهیت قیامت است بیان داشته که نباید کوچکترین شکی کرد . پس آخرت یعنی دنیای پس از حسابرسی ادامه حیات تکامل یافته زمین است با انسان های استوار بر ذات خدائی خود که از اول آفرینش هدف خداوند بوده است .تسویه انسان هائی که به خود ظلم کردند واز ذات فطری خود خارج شدند .خالص سازی انسان ها . حالا زمان قیامت از نظر قران چه موقع است .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ-اعراف 187-


"در باره قیامت از تو می پرسند که چه وقت فرا میرسد بگو علم آن نزد خدا وند است هر موقع وقت آن رسید آشکار میشود و ناگهان بار گران آن بر کیهان مستولی میشود. چنان از تو می پرسند گویا تو می د انی بگو علم آن فقط نزد خداوند است ولی اکثر مردم علم آنرا ندارند ".نکته بارز این آیه کلمه لا تاتیکم الا بغتته است . علامه طباطبا ئی رحمته الله علیه در تفسیراین جمله لا تآتیکم الا بغتته درآیه فوق در المیزان چنین آورده " پدید آمدن چیزی ایست بطور ناگهانی و بدون آنکه قبل از پدید آمدن معلوم باشد" . پس معلوم میشود چیزی که قبلا نبوده به ناگهان ظاهر میشود .اثر آن بر کیهان خیلی سنگین است و باعث جمع شدن آن میگردد. نظریه علمی میگوید دو حالت ممکن است برای کیهان پیش آید . حالت اول اگر چگالی کیهان از چگالی ویژه آن که نسبت مستقیم با ثایت هوبل دارد کوچکتر باشد کیهان تا ابد گسترش میابد .حالت دوم عکس آن باعث توقف انبساط و جمع شدن کیهان میشود که این جمع شدن با افزایش سرعت آن بر حسب زمان است و برگشت به حالت اول پیدایش کیهان است.یعنی علائم آن طی مدت زمانی بروز میکند که بر اساس ثابت هوبل مساوی است با15 کیلومتردر ثانیه در هر میلیون سال نوری ،اگر چگالی کیهان بطور مثال دو برابر چگالی ویژه آن باشد.کیهان دارای عمر ده میلیارد سال است وباید به انبساط خود ادامه دهد و سپس انبساط متوقف ودرست به همین زمان نیاز دارد جمع و چگالی آن بینهایت زیاد شود مانند مرحله پلانک (نقل از کتاب استفان واینبرگ سه دقیقه اول پیدایش جهان فصل هشتم ترجمه آلمانی ).

نظریه دوم مطابق نظر قرآن است ولی قرآن میفرماید زمان آن را فقط خدا میداند وآن وقت به یکباره کیهان جمع میشود وحادثه ای رخ میدهد که علم آنرا پیش بینی نکرده است . زیرا خداوند اراده میکند وامر او در یک چشم بهم زدن اجرا میشود همانطور که کیهان در یک چشم به هم زدن ابدائ شد.يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ-

روزى كه کیهان را همچون لوله کردن صفحه نامه‏ ها درهم مى‏پيچيم همان گونه كه در آغاز آنرا ابدائ كرديم-( شاید اشاره به کما بدانا اول خلق به همان چگونگی و سرعت ایجاد کیهان باشد .) دوباره آن را بر مى‏گردانيم و ما به وعده خود عمل میکنیم-انبیائ 104-

.وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ-یاسین 36- میگویند اگر راست میگوئید این وعده (عذاب روز قیامت ) کی است ،فقط یک صیحه واحد و عظیم که نه فرصت وصیتی دارند و نمی توانند بسوی کسان خود برگردند. این نفخ فی الصور نیست صیحه عظیم است که حیات در زمین بر چیده میشود .بر چیده شدن حیات در زمین زمانی اغاز میشود که هنوز انسان هائی بر آن زندگی میکنند و این نظریه قران است .هنگامی که اراده ذات باریتعال بر بر چیدن حیات در کره زمین قرار گیرد واقعه عظیم وناگهانی بر زمین مستولی میشود .همانند اصابت یک جرم فضائی ویا مثلا انقراض دایناسور ها ولی بمراتب شدید تر واین حادثه را علم نمی تواند پیش بینی کند. لا تآتیکم الا بغتته واین دوره آخرالزمان است که نشانه های آن مدت زمان قبل از آن بروز میکند .


یک صیحه واحده باعث بر چیده شدن حیات میگردد ومرگ انسان ها را فرامیگیرد واین واقعه ناگهانی است بطوریکه انسان ها غافل گیر میشوند( آیه36 سوره یاسین ).قبل از برچیده شدن حیات آثار آن بر زمین مستولی میشود .تغییرات آب وهوائی.خشک سالی های پی درپی باعث تغییرات در پوسته جامد زمین میشود .شرایط زندگی کردن بر روی آن عذاب آور میشود .این مرحله را قرآن یوم العذاب مینامد ویا دوره آخرالزمان که دوره پایانی حیات در زمین است. کفر وفساد وظلم و بی ایمانی از یکطرف وتجاوز به محیط زیست وبهم خوردن اکو سیستم شرایط زندگی را برای انسان ها سخت میکند ومومنان در تنگنا ی شدید قرار میگیرند وشدیدا نا امید میشوند و ظهور حضرت مهدی (ع) .به اعتقاد شیعیان ومسلمانان و حضرت عیسی(ع) به اعتقاد مسیحیان در این دوره است-علاقمندان میتوانند به مقالات-  روزهای هزار وپنجاه هزار در جهان مادی است یا درقیامت و

پنجاه هزار سال در قران از کدام واقعیت حکایت میکتد در سایت ahrami22.Mihanblog.com مراجعه فرمائید.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ سجده/5

امرخداونداز آسمان (آسمان زمین ) تا زمین جاری است واین امر جاریه که امر حیات است در مدت هزار سال جمع میشود وبسوی خداوند بر میگردد. ( پایان حیات موجودات و انسان ).

وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ لَن يخلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّون از عذاب سئوال میکنند و وعده آن را خداوند انجام میدهد در روزی که به حساب شما هزار سال است .

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - به آنان از عذاب نزدیک (عذاب این دنیا) پیش از عذاب بزرگ (آخرت) می‌چشانیم، شاید بازگردند.عذاب ادنی همان عذاب آخرالزمان است .هدایت کننده ای میآید تا آنهارا قبل از پایان حیات به راه راست برگرداند وآن حضرت مهدی (ع) است. امروقوانین جاریه الهی از آسمان زمین وزمین جاری است ویک امر طبیعی است واشاره به قوانین حیات در زمین دارد .

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ –زمان خلقت زمین وهفت جو آن وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا-امر بصورت قوانین جاریه در زمین وآسمان زمین بر قرار میشود

.وخداوند متعال میفرماید این امر الهی در هزار سال شما انسان ها بسوی خداوند برمیگردد قوانین حیات در زمین برچیده میشود .دوره برچیده شده حیات در زمین از آغاز تا پایان هزار سال ما است .شاید شروع شده باشد .الله اعلم. امر جاریه حیات به کجا میرود .بر اساس نظریه قرآن امر از خدا است و بسوی او بر میگردد. انا لله وانا الیه راجعون-همه چیز از خداست وبسوی او برگشت داده میشود مدل استاندارد کیهان آیه ای علمی که از محافل علمی به مرده وقبرستان نزول داده ایم . سید محمد تقوی اهرمی اسفند 1393-ویرایش دوم شهریور 1395

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت