ویژگی ها

تکامل اتمی و شیمیائی زمین از نظر قرآن

تکامل اتمی و شیمیائی زمین از نظر قرآن


از زمان 6/ 4 میلیارد سال قبل تاکنون زمین اولیه که حرکت خود بدورخورشید را به عنوان یک ستاره منظومه شمسی آغاز کرده بود، متمایز ازسایر سیارات ودرمقایسه با زمین امروزی کاملا متفاوت بوده است. بعبارتی زمین هنوزبعنوان یک کره کروی متعادل و برروی مدار تعیین شده ومشخص خود قرارنگرفته بود. جسمی مذاب نزدیک به کروی که دائما شکل خود را تغییر میداد. از آنجائیکه جرم خورشید وجرم زمین هنوزبه مرحله تکامل خود نرسیده بودند مدار آن هم مرتبا همراه با جرم خورشید درحال نوسان بود. زمین دردو دوره تکامل خود را به پایان رساند

.تکامل اتمی زمین بلافاصله تا مدت زمان بسیار کوتاهی حدو د هزار سال( کاپلان) اغاز شد ومیلیون ها سال طول کشید. حرارت زمین بدلیلی که هنوز برای علم نامشخص است بشدت افزایش می یابد وبه حدود چند میلیون درجه سانتیگراد میرسد(حدود 15 الی20 میلیون درجه). وتکامل اتمی شروع میشود. اتم های ئیدروژن حدود 74درصد وهلیوم حدود 25 درصد عناصرغالب درتوده ابروگازی زمین جدا شده از خورشید را تشکیل میدادند. خورشید کنونی هنوزهم این نسبت را حفظ کرده است. حجم بسیارعظیم ئیدروژن خورشید حدود 4/6 میلیارد سال است که درحال سوختن است وهمچنان تکامل اتمی خود را سپری میکند وتبدیل به نوروانرژی میشود وحیات در کره زمین را تداوم میبخشد. زمین براساس برنامه ریزی تدوین شده خالق متعال درمدت نسبتا کوتاهی این دوره را پشت سرگذاشت. دردوره تکامل هسته ای زمین ، ئیدروژن وهلیوم دراثرواکنش های همجوشی هسته ای تبدیل به عناصراکسیژن ،کربن، ازت، آهن ،سیلیسیوم وسایرعناصرگردید وتمامی عناصر ضروری و مورد نیاز درکره زمین در مدت زمان تعیین شده شکل گرفتند. البته ئیدروژن به مقداربسیارزیاد تری هنوز بصورت اتم وهمچنان عنصرغالب وحرارت محیط حدود چند میلیون درجه  بوده است. زمان تعیین شده واندازه زمین ومحل قرارگرفتن در فاصله معین با خورشید همه تحت برنامه ریزی دقیق آفرینش قرارداشته است و نقش تصادفی بودن این همه پدیده های حساب شده خارج ازعقل سلیم است ونتیجه درماندگی ازدرک واقعیت است.

بنابراین تکامل اتمی و تسریع درروند آن یک ضرورت ازپیش تعیین شده بوده است تا زمین به موقع دارای جرم شود و بتواند عناصر گازی شکل مانند ئیدروژن و...سایر عناصر سبک را دراطراف خود نگه دارد. فاکتورها  ومعیارهای دقیقی بایستی درزمین رعایت میشد تا زمین بتواند خود را برای پذیرش حیات آماده کند. موضوعی که سایرسیارات نتوانستند ازآن بهره مند شوند مثلا قرارگرفتن در محدوده کمربند حیات که دقیقا درفاصله 150 میلیون کیلومتری خورشید قراردارد واین کمربند جدول حرارتی است که درآن آب بصورت مایع میتواند ابراز وجود کند (درمحدوده این کمربند آب طی 24 ساعت از حدود50 درجه زیر صفرتا 50 درجه بالا صفرمتغیر است) وهمانطور که میدانید هشت سیاره منظومه شمسی در فواصل معینی از خورشید برروی مدارویژه خود قرار گرفته اند واین مدارها تصادفی نبوده است براساس برنامه از پیش تدوین شده مقررگردیده. مثلا درمحدوده کمربند سیارکی میلیون ها خورده سیارک بزرگ وکوچک فقط دراین محدوده تجمع کرده اند واگر پراکنده میشدند این نظم خارق العاده برمنظومه شمسی حاکم نبود وحیات برروی زمین درمعرض نابودی قرارمیگرفت آیا میشود تصادفی همه دریک محل جمع شوند یا اینکه براساس قانون نظام مند خلقت درآن قرارگرفته اند.

نظریه دانشمندان اختر شناسی میگوید اینها از بقایای یک سیاره بسیار بزرگ بوده که از هم پاشیده و بقایای آن سیاره است. اما کمی عقل خودمان را بکار گیریم موضوع تا اندازه ای روشن میشود. دراین کمربند خورده سیارک ها قرارگرفته اند واندازه آنها کوچک است وجنس آنها هم سنگی است. البته اینکه آنها ازخارج ازمنظومه شمسی آمده باشند. ازنظرعلم اخترشناسی غیرممکن است واگرحدودا درهمان محدوده ستاره از پاشیده شده باشد  باید مطابق سیارات همسایه آن محدوده جنس آنها از سنگ نباشد واز گاز وغبارباشد، مانند سیارات اورانوس ونپتون وهمچنین مشتری که به عنوان یک غول گازی نامیده میشود وترکیبات ان مانند یک ستاره است زیرا در این محدوده شرایط تکمیل دوره تکاملی برا ی آنها فراهم نشده بود به عبارتی آنها دوره تکامل اتمی را طی نکردند و شرایط گذراندن کامل دوره تکامل شیمیائی برایشان فراهم نشد و براین اساس ساختار تشکیلاتی آنها برملکول های گازی قراردارد .بنابراین همه اتقاقات رخ داده درمنظومه شمسی قانون مند وبراساس تقدیرالهی (برنامه ریزی تدوین شده) صورت گرفته است.

مدت زمان تکامل اتمی را پرفسور ارنست مایر درجدول زمانی زمین شناسی حدود پانصد میلیون سال برآورد کرده است وبلافاصله تکامل شیمیائی طبق نظرایشان شروع میشود وهمینطورادامه می یابد واولین نطفه حیات که اولین سلول زنده است بنام پروبیونت ها ایجاد میشوند واین مدت را نیز پانصد میلیون سال برآورد کرده. سایر دانشمندان زیست شناس ومیکرو بیولوژیست هم دراین زمانبندی ایرادی وارد نکرده اند.

ارنست مایر دانشمند دوم در تکامل موجودات بعد از داروین است .ازاین نظرمورد تائید سایرین قراردارد .همانطورکه میدانیم زمانی که حیات در کره زمین آغاز شد پوسته جامد زمین شکل گرفته بود ولی هنوز داغ بود وحرارت سطح زمین بالای نقطه جوش آب قرار داشت (کاپلان ). حال برمیگردیم به نظر قرآن درباره پیدایش زمین وبررسی میکنیم این دو دوره را از نظر زمین شناسی وعلم شیمی و بعد نتیجه میگیریم نظریه  قرآن ونظر ارنست مایر  کدام علمی تر است .

البته معیار سنجش، زمان گئولوژی ارائه شده توسط خود ارنست مایر وکاپلان است قبل از پرداختن به این دو دوره به آیه مهم یکپارچه بودن زمین وجو آن اشاره ای داشته باشیم براساس آیه30 سوره انبیائ-

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ-

"آیا آنها که حقیقت را پنهان میکنند نمی نگرند که آسمانها(هفت طبقه جو زمین) وزمین هر دو بهم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا کردیم و همه چیز را در آب حیات دادیم ".بنظر اینجانب وبرداشت من از قرآن. زمین وجوآن ابتدا یکپارچه بودند دراین آیه و سه آیه بعد ازآن (درپایان مقاله آیات را ملاحظه فرمائید)- بطورواضح صحبت از زمین است نه کائنات. این سه آیه را باید به عنوان یک مجموعه درنظر گرفت وجدا کردن یک آیه از یک مجموعه آیات وتفسیرکردن آن غیرمعقول است.

در ایتدای این آیه بوضوح کلمه بنگرید، آیا نمی بینید را آورده است. یعنی این پدیده را میتوانید مشاهده کنید جو زمین وزمین قابل مشاهده هستند برای رسیدن به یقین آیه 105 سوره یوسف هم مرور میکنیم -

وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ –چه بسیار نشانه های قدرت خداوند در آسمان ها( جو زمین ) وزمین است که برآنها میگذرند (مرتبا می بینند ومیگذرند)درحالی که از آنها روی بر میگردانند (توجه ای نمی کنند) .آیا ازکائنات میگذریم وروی برمیگردانیم، دقت فرمائید درآسمانها وزمین(جو و زمین) با نشانه های قدرت خداوند سروکارداریم . آب وحیات هم دردرون این پدیده بوجود آمده است. زمین وجو هفت طبقه آن برای ایجاد حیات لازم وملزوم یکد یگرند .

بنابراین پس از پایان تکامل اتمی وشروع تکامل شیمیائی جو زمین وزمین ازهم جدا میشوند ودقیقا زمانی که این دو ازهم جداشدند آب به عنوان اولین ملکول های تشکیل شده ظاهر میشود. اکنون به دو دوره تکامل زمین می پردازیم.آیه 9و10 سوره فصلت میفرماید .

قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌ (9)

وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ (10)-

براساس آیه 9 فصلت زمین در دو دوره خلق شد به عبارتی پس از جدا شدن از ابرخورشیدی تا جعل فیها رواسی ،تشکیل پوسته جامد زمین دو دوره زمان بر را طی کرده است. این دو دوره براساس نظر دانشمندان زمین شناسی تکامل اتمی و تکامل شیمیائی بوده است ازنظر قرآن پس از پایان این دو دوره پوسته جامد زمین شکل میگیرد. این مدت برابر است با زمان پانصد میلیون سال، درصورتیکه ارنست مایرزمان تکامل اتمی به تنهائی را این مدت اعلام کرده است. حال دلائل علمی نظریه قران. دربالا اشاره رفت که حرارت ابتدای دوره تکامل اتمی زمین حدود 20 میلیون درجه سانتیگراد رسیده بود. با توجه به حجم زمین ومقدار اتمهای ئیدروژن وهلیوم واینکه زمین درحقیقت تکه ای ازخورشید(ابرخورشیدی) بوده که ازآن جدا شده، بنابراین تمامی مراحل وروند سرد شدن وتکامل اتمی آن با خورشید یکسان است. همه سیارات وخورشید باید ازیک الگوی تعیین شده پیروی کنند .خورشید باندازه حدود سیصد هزاربار اززمین بزرگتر است وهر ثانیه حدود 4 میلیون تن گاز خود را به انرژی تبدیل میکند وهنوزهم واکنش هسته ای درمرکزیت آن درجریان است وحرارت مرکزی آن حدود 15 میلیون درجه سانتیگراد میرسد. جریان کنونی خورشید تصویری است ازروند تکامل اتمی درزمین که با توجه به حجم و مقدار ئیدروژن آن بسیار سریع این دوره را طی میکند. این زمان میبایستی حدود چند هزارسال بیشترنباشد. به عبارتی زمین فقط درهمین مدت خورشید کوچکی بوده که سریع خاموش میشود و روند سرد شدن آن میلیون ها سال بطول انجامیده. اندازه دقیق این زمان را علم هنوز اعلام نکرده.

ازآنجائیکه کاهش وزن خورشید دراثر تبدیل ماده به انرژی تابع مستقیمی از زمان سپری شده است میتوان براحتی ومقایسه این روند با زمین حدود این زمان را محاسبه کرد. دوران سرد شدن زمین ازحرارت تکامل اتمی آن تا حدود چند هزاردرجه سانتیگراد که شرایط برای ایجاد تکامل شیمیائی فراهم شده است ، احتمالا چند صد میلیون سال طول کشیده. با پائین آمدن حرارت درزمین اولیه وفراهم شدن شرایط لازم برای تکامل شیمیائی اتم های عناصر تشکیل شده با یکدیگر واکنش نشان میدهند و ملکول های آب، متان، آمونیاک، سولفید ئیدروژن وسایر عناصرتشکیل دهنده کانی های مختلف پا به عرصه وجود میگذارند.

وجود ئیدروژن فراوان درجو اولیه زمین اجازه ظهوروعرض اندام به اکسیژن آزاد که برای تشکیل حیات اولیه مانند سم مهلک اثر میکند داده نمیشود و تمامی اکسیژن ایجاد شده جذب آهن سیلیسیوم وسایر عناصر ازقبیل آلومینوم ،منیزیم میشود وکربن می تواند تنها بصورت متان در جو زمین  ظاهر شود ودر پوسته زمین بصورت کربنات جذب کانی ها شوند واینکه برخی دانشمندان اظهارمیدارند که درجو اولیه زمین منو ودی اکسید کربن نیز وجود داشته ومیتواند درایجاد حیات نقش داشته باشند علمی نیست وبا واقعیت آن زمان همخوانی ندارد.

با ایجاد ملکول ها عملا تکامل شیمیائی درزمین پایان می پذیرد. سطح زمین ازحالت مذاب به گداخته تبدیل میشود . دراین زمان زمین توسط خورده سیارات، شهاب سنگ ها واجرام سماوی مورد بمباران قرارمیگیرد وطی این دوره آب به مقدار مورد نیاز از خارج از زمین به زمین منتقل ودرزمین سکونت داده میشود.

و انزلنا من السماء ماءً بقَدَرٍ فاَسکَنّاه فی الارض و اِنّا علی ذَهابٍ به لَقادرون-

آب ازآسمان به زمین نازل و درزمین سکونت دادیم وقادرهستیم آنرا برگردانیم " سمائ منظور فضای خارج از زمین است زیرا درآن زمان زمین جوی نداشت که سمائ باران تولید کند.

.تحولات عظیمی پوسته جامد زمین را تحت تاثیر خود قرار میدهند و پوسته جامد در نهایت شکل میگیرد ورواسی در زمین پایان دوره دوم خلقت زمین از نظر قران را اعلام میدارد و بدینسان با اتمام دو دوره پیدایش زمین شرایط لازم برای آغاز حیات موجودات زنده از ماده بی جان فراهم میگردد

الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ- خداوند متعال همه چیز را نیکو وکامل خلق کرد( تمامی چیزهای مادی مورد نیاز خلقت انسان درزمین ) وسپس خلقت انسان را ازرس (سنگ رس است، هنوزخاک بصورت امروزی که با آب گل میشود وجود نداشته وخاک حاصل فرسایش میلیارد ساله سنگ های رس است.) آغازکرد –کل شیئ شامل کل ماده در کیهان وزمین میشود وخلقت کیهان ازابتدا برخلقت آب برنامه ریزی شده بود –وکان عرشه علی المائ(تدبیر ومدیریت خداوند قبل از پیدایش کیهان بر آب قرار داشت ) بیان گراین موضوع است وشروع خلقت حیات وانسان درون آن هم ازرسوب ته نشین شده حمامسنون درصلصال بوده است. این دو دوره رویهم پانصد میلیون سال طول میکشد. این نظرقرآن است زمان جداشدن زمین از توده ابرخورشیدی تا پیدایش رواسی(پوسته جامد زمین) .ارنست مایر دوره تکامل اتمی به تنهائی را پانصد میلیون سال میداند .

حال این دو نظریه را ازنظر منطق علمی مقایسه میکنیم کدام به علم نزدیک تر است. ازنظرعلم شیمی تکامل شیمیائی به معنی ایجاد ملکول های ساختار اولیه زمین است البته ساختار معدنی آن وفراهم شدن انواع ملکول های ترکیبات معدنی وملکول های ساده مانند آب ،آمونیاک ،متان. حال اگرملکول های ساده باهم درشرایط ویژه ترکیب شوند وملکول های آلی را به وجود آورند تکامل وارد مرحله دیگری میشود وتکامل بیولوژیکی آغاز میشود که پس از تکامل شیمیائی است، همچنان که قرآن میفرماید-

وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ (10)- سوره فصلت-

واین تکامل بیولوژیکی درچهار مرحله صورت می پذیرد.به متن زیبای این آیه توجه فرمائید .پس ازگذراندن دو دوره پیدایش زمین درآیه قبلی-جعل فیها رواسی من فوقها رخ میدهد اکنون زمین دارای پوسته خارجی جامد است وخداوند برکت را درآن (برکت سنگ رس است در پوسته جامد زمین امروزه هم خاک رس عامل اصلی تداوم حیات درکره زمین است) قرارمیدهد وسپس تقدیرالهی برخلقت اقوات درچهار مرحله جامه عمل میپوشاند ومواد غذائی که نیازدرخواست کنندگان این غذا (موجودات زنده ای که قراراست خلق شوند) است فراهم میشود وحیات هم دردرون ان شکل میگیرد.ابتدا ساختار شیمیائی ملکول های زنجیره ای RNA در دوره سوم ایجاد ولی زنده نیستند. خداوند امرحیات را دردوره جهارم درآن قرارمیدهد.

علم زیست شناسی دربه دردنبال همین موضوع است که حیات چگونه شکل گرفت  درچه زمانی وقرآن مجید دقیقا روند ایجاد حیات را درچهار دوره اعلام کرده است. باید توجه داشت که اقوات یا غذای بیولوژیکی باید دارای دو خصیصه باشد اول از ملکول های آلی مانند پروتئین ،نوکلئوتیدها وقندها تشکیل شده باشد ودوم باید خصیصه تکثیر پذیری درآن نهفته شده باشد واین یعنی ایجاد حیات. 

بطور مثال این 4 آیه سوره فصلت به وضوح روند تکاملی زمین را بیان میکند ومیفرماید اول زمین در دو دوره شکل گرفت وسپس آسمان زمین خلق شد. ازآنجائیکه موضوع هفت آسمان دچارافکاربطلمیوسی قرارگرفته ،این سئوال مطرح میشود که ابتدا زمین خلق شد وبعد کائنات این از کوتاه بینی ما است نه ازقرآن. مواد غذائی مسلما مواد آلی تکثیر پذیراست. به عبارتی مواد زنده وحیات دار که ازماده بی جان سرچشمه گرفته است. موضوعی که در محافل علم زیست شناسی مطرح وسئوال بسیار مهمی است چگونگی ایجاد حیات از ماده بی جان است وآیه بدائ خلق الانسان من طین دو مفهوم کلی را بیان میکند اول آغازخلقت از ماده بی جان ودوم ازطین ودربرخی آیات طین لازب هم اشاره شده که با این کلمه برهمین رس خالص اشاره دارد که اب را در درون لایه های خود جذب ونگه میدارد.

 درآغازخلقت حیات که پایه خلقت انسان گذاشته میشود سطح زمین داغ وحرارت بالای نقطه جوش آب بود، پوسته جامد زمین درحال شکل گرفتن ودر درون وبین سنک رس وانواع کانی ها که بصورت گداخته درآمده بودن بخار آب، متان، آمونیاک، سولفورگوگرد، آب مایع را در دورن ولابلای خود نگه داشته بودن وسنگ رس که ساختار لایه لایه ای دارد این بخارآب اشباع وداغ همراه با سایر ترکیبات آلی ساختارحیات را در درون خود نگه داشته وتحولات حیات در آنجا انجام میشود .مونومر ها به پلی موها تبدیل وبخار اب دفع شونده بوده است. به مقاله مائ دافق ونقش ان در پدیده خلقت حیات مراحعه فرمائید.


 مسئله مهم خلق فسوی وقدر فهدی درتمامی پروسه های خلقت به عنوان جرقه های مستمر پروسه تکامل ازنظر قرآن است فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَه.پس تقدیر الهی برآن قرارگرفت سپس راه آنرا آسان نمودیم خداوند ابتدا خلق میکند وسپس بر اساس برنامه ریزی تدوین شده یا به زبان امروزی برنامه نرم افزاری در سخت افزار زمین قرار می دهد وهدایت آنرا دردست توانمند خود به پیش میبردو صورتگری میکند.

قل سيروا في الأرض فانظروا کيف بدأ الخلق در زمین گردش کنید ودریابید که خلقت چگونه آغاز شد. کاری که دانشمندان زمین شناسی وزیست شناسی با تجسس در زمین ومطالعه فسیل ها وسنگواره وکشف چگونگی سنجش سن آنها تاریخچه حیات را بررسی میکنند اما این کار با ارزش را به حساب تصادفی بودن همه پدیده های خلقت میگذارند ولی خود اقرارمیکنند که تصادفی بودن غیرممکن است کاپلان دانشمند برجسته بیو شیمی ونظریه پرداز تئوری پیدایش حیات می گوید :زمان باید بسیار طولانی باشد تا این همه ملکول های پیچیده حیات براثر تصادف ایجاد شوند ومیتوانیم بگوئیم امکان بروز همچمو اتفاقی میتواند یک مورد در تمام کیهان باشد .آیات 30 الی33 سوره انبیائ که در بالا اشاره شد ذیلا تقدیم میشود.هرچهار آیه از سوره انبیائ روند پیدایش زمین را شرح میدهد از تفیک شدن جو زمین وزمین اولیه تا پیدایش رواسی در آن وتشکیل آسمان بدور زمین وایجاد جو اولیه و قرار دادن لایه حفاظتی در آن جو وخلقت شب و روز یا شروع گردش هدفمند برنامه ریزی شده  زمین بدور خود .

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ سوره انبیائ
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾ سوره انبیائ
وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ سوره انبیائ
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾ -سوره انبیائ


به آیه زیر توجه فرمائید ادامه همان آیات پیدایش زمین درسوره فصلت -11- ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ‌ ابتدا زمین در دو دوره وپویته زمین وبر روی آن سنگ رس وچهار دوره اقوات برنامه ریزی میشود وسپس به جو زمین که دودی وتیره بود میپردازد 
سپس آهنگِ [ آفرینشِ ] آسمان کرد، وآن دودی بود. پس به آن و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید  آن دو گفتند  فرمان‏پذیر آمدیم-جو اولیه زمین جوی است یکپارچه و حالت دودی داشت. ثم الستوی الی سمائ جوزمین را سروسامان داد مدار زمین تثبیت میشود وجودراثرگرانش زمین دورزمین باقی میماند وخداوند به هردو زمین وجوآن میفرماید حال بر این برنامه قرار گیرید وآنها تسلیم برنامه ریزی میشوند.

سه مطلب مهم دراین آیه نهفته که برای درک آن تعقل وتفکر لازم است 

مطلب اول خداوند پس از چهاردوره اقوات (غذای بیولوژیکی وپیدایش حیات)  به آسمان زمین پرداخت یک طبقه است. جواولیه زمین یکپارچه بوده است ودقیقا پس از ایجاد حیات که شرایط خاصی را ایجاب میکرد (عدم وجود اکسیژن، حفاظ نداشتن جو برای عبور شهاب سنگ ها وخورده سیارات وانتقال آب به زمین اولیه وکدر بودن جو زمین و.) خداوند به سروسامان دادن جو زمین می پردازد پس آغاز ایجاد جو پایدار در زمین ازاین نقطه است که برای علم بسیار با ارزش است وزمین شناسان مسلمان میتوانند این ادله قران را به محافل علمی بکشانند .البته محققین غرب توسط ایادی غرب گرای مسلمان ووابسته احتمالا به این معجزات قرآن دست یافته اند واین همه تهاجم فرهنگی وتراشیدن گروه های تکفیری و انجام جنایت های بیشمار واستثنائی در تاریخ بشریت فقط برای فراردادن نسل جوان ازمفاهیم اصیل وفوق علمی قرآن است.

مطلب دوم دخان بودن جو اولیه زمین ،دراثر فعالیت شدید آتش فشان ها و برخورد خورده سیارک وشهاب سنگ ها وفوران دود وغبارازدهانه آتش فشان ها و وجود بخار آب در حد اشباع در آن جو زمین یکپارچه کدر و دودی است .

مطلب سوم خداوند به جو زمین وزمین میفرماید اکنون باید چه بخواهید وچه نخواهید تسلیم برنامه تقدیر الهی شوید .طوعا وکرها .این تمثیل است برای بیان نقطه عطف در تاریخ پیدایش زمین ،زمین اکنون دارای مدار ثابت و لا یتغیر است و جو زمین از پوسته جامد تفکیک شده وحیات بوجود آمده وبرنامه ریزی برای تشکیل هفت آسمان در جو زمین فراهم شده است .

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - خداوند به سروسامان دادن هفت آسمان دردو دوره می پردازد ودرتمامی طبقات کل سمائ امرخود را مستقرمیکند دراین موقع جوزمین شفاف میشود ونورستارگان زینت بخش زمین میشود وناظرزمینی میتواند نور ستارگان را رویت کند وحفاظ برای کل سمائ مقدرمیشود –سید محمد تقوی اهرمی تهران تیر ماه 1394 بمناسبت میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع)-ویرایش جدید اسفند 1395 ویرایش جدید بهمن 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت