ویژگی ها

خلقت کیهان و احدیت در قرآن


  خلقت کیهان واحدیت در قران
خداوند درقران مجید هدف ازخلقت جهان مادی را ایجاد حیات درکره زمین وخلقت انسان دردرون آن پروسه بیان می کند وتمامی موضوعات مطرح شده درباره پدیده های حیات را نشانه های واضح وگویا برای هدایت انسان بسوی آفریدگار جهانیان-رب العالمین-قرار داده است.

خداوند اصل تفکروتدبر وتعقل درآیات را واجب میداند وتاکید فراوان برآن شده است وکسانی که درآیات خداوند بویژه آیات موضوع کلمات متشابه که بصورت تمثیل بیان شده است تفکروتعقل کنند ازمقام ومنزلت خاصی برخوردارند

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ
"اوست كسى كه اين كتاب را بر تو فرستاد که در آن  آيات محكم  وصریح است آنها اساس كتابند و ديگرآیات  متشابهات هستند ، اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه‏ جويى ازتشابه آن پيروى می‏كنند ، تاويل این آیات را جز خدا ودانشمندان علوم كسى نمیداند و این دانشمندان میگويند ما به همه آن آیات ايمان آورديم وهمه ازجانب پروردگار ماست و جزخردمندان كسى متذكر نمیشود-"7 آل عمران –

آیات متشابه ورابطه آنها با علم روز

کلمات متشابه ظاهر دارد وباطن. برخی مطالب که اکثرا درارتباط با نشانه های خلقت درجهان مادی وبه ویژه درمظاهرحیات درکره زمین است وبا علوم طبیعی سروکاردارند درقران بصورت تمثیل بیان شده که در زمان های مختلف ماهیت مفهوم آن روشن میشود .تاویل این آیات با دانشمندان علوم است که به علم وتخصص درموضوع متشابه آشنا ئی دارند .بنابراین همانطور که افراد عالم به علوم طبیعی درحیطه الهیات ومعارف اسلامی تخصص ندارند ونباید درآن ورود کنند ازعلمائ معارف اسلامی والهیات هم انتظار میرود دربخش هائی که تخصص آنها نیست نظر ندهند تا شبه خلق نشود ومورد سوئ استفاده مغرضین قرارنگیرد .

افراد مومن وافراد عالم معتقد یقین دارند که خداوند متعال علم مطلق است وکسی که علم را خلق کرده برخلاف سنت خودش که بر پایه علوم است آیه ای ارائه نمی کند اگر شبه ای ایجاد میشود از ذهنیات نفسانی وبرداشت نادرست ما است.

هدف ازنوشتن این مقاله پرداختن به شبهاتی است که دراثر برداشت های ذهنی متفاوت از آیات متشابه در خلقت کیهان ایجاد شده اند. آزآنجائیکه تاویل این آیات ارتباط مستقیم با علم مربوطه دارد،عدم آگاهی با علوم عامل اساسی ایجاد شبه است.قرآن درمورد خلقت کیهان، خلقت زمین وآسمان زمین که قرآن ازآن به عنوان هفت اسمان یاد میکند، پیدایش حیات وسایرمظاهر حیات دارای یک نظر خاصی است به عبارتی یک دیدگاه خاص وهم آهنگی درباره موضوعات مختلف کلمات متشابه درقران وجود دارد .

ابتدا باید نظر قران را از لابلای آیات وبا استناد به سیاق آنها وآیات بعد وقبل بیرون آوریم .در این مورد شهید مطهری ،علامه طباطبائی ،جوادی عاملی وبرخی دیگر ازعلمائ عظام رهنمود های لازم ومفیدی را ارائه داده اند که روش مناسبی برای دستیابی به واقعیت مفاهیم کلمات متشابه است رهنمود های آن بزرگواران و روش درک مفاهیم ایات متشابه دراین مقالات مورد استفاده قرارگرفته است .

دراین بین نکاتی که درقران در ارتباط با علوم طبیعی وفیزیک است وبه آنها برخورد کرده ام ونظر شخصی من است جهت تشهیذ ذهن وتفکر وتعمق در آنها بیان میکنم شاید کمکی باشد به ایجاد وحدت نظر در موضوعات متشابه که قریب به اتفاق همه در باره علوم طبیعی است. درقرآن به مواردی بسیار بر میخوریم که خداوند در باره یک موضوع خاص از یک دسته آیات پشت سرهم استفاده میکند ودرجاهای دیگری هم برای تاکید مکررا تکرارمیکند .ازاین دسته آیات میتوان به کنه مطلب وروشن شدن موضوع استفاده کرد

.اینکه برخی میگویند از انجائیکه قران به یکباره وحی نشده بلکه به تدریج نازل شده پیوستگی ورابطه ایات با یکدیگر وجود ندارد نادرست است .قران بصورت یکپارچه به قدرت وحی بر رسول اکرم(ص)نازل شد وبه مرور زمان به قدرت الهی برزبان آن حضرت جاری شد .پیوستگی وارتباط آیات باهم از معجزات وحی است .

علت ایجاد شبهه از نظر قرآن

موضوعی که دراین جا مناسبت دارد اشاره ای بشود و واقعیتی است که خداوند تبارک تعالی در آیه52 سوره حج بیان میفرماید علت اصلی ایجاد ویا خلق شبهات توسط افراد است که نا خواسته علی الرغم داشتن نیت خیر دچار آن میشوند عاملی که منشائ برداشت های ذهنی متفاوت شده است .این خصلت انسان است که سعی میکند آیات خداوند را با آرزو های ذهنی( برداشت های قبلی ذهنی) خود تطبیق دهد.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  –"ما قبل از تو(ای پیامبر گرامی)هیچ رسول ویا نبئی نفرستادیم مگراینکه هنگامیکه آنها ایات الهی را با ارزو هائی که در ذهن داشتند مطابقت میدادند ،شیطان درامنیه آنها (در آرزوهاو تصورات ذهنی آنها) دخالت میکرد وخداوند آن القائات شیطانی را از ذهن آنها پاک میکرد و بدینطریق آیات خود رامحکم وتثبیت میکرد که خداوند عالم حکیم است ".

زمانی که رسولان الهی این چنین گرفتار القائات شیطانی میشد ند تکلیف سایر انسان ها روشن است – امنیه ازمشتقات کلمات  منی وتمنی و  به معنی آرزواست.هر انسانی در اثر مطالعات به یک سری تصورات ذهنی میرسد که در باور آن شخص مینشیند واین تصورات میشود امنیه او .وقتی شخص با این تصورات ذهنی وارد مطالعه قران میشود سعی میکند آیات قران را طوری بیان کند که به آرزوی ذهنی خود مطابقت داشته باشد وازاین جااست که تناقضات خلق میشوند وشبهات پا میگیرند وخوراک افراد مغرض برای القائ شک در عقیده مومن میگردد .

بسیاری متاسفانه برای تطبیق قران با ذهنیات خود آیه را می برند وابتدا وانتها وسیاق آیه را ذکر نمی کنند چرا که اگر ذکر کنند تناقص در بیان تصورات ذهنی آنها ایجاد میشود وبهترین راه برای آنها رها کردن آیه وبریدن آیات است .بهترین مثال آیات 9 الی 12 سوره فصلت که تمامی در باره خلقت زمین است مکرر برخورد داشته ام که یک آیه ازاین بسته آیات را بیرون میکشند و مطابق امنیه خود انرا شرح میدهند وبرخی هم از خیرخواهی این کار را انجام میدهند ومیخواهند با ان یک موضوع علمی که ارتباطی با آن ندارد را اثبات کنند که شیوه درستی نیست .

خداوند درقران درباره هر پدیده در خلقت نظر خاصی دارد که در همه آیات که در آن ارتباط است هم اهنگی وجود دارد .که انشا ئلله در فرصت مناسب به آنها می پردازیم .بحث را از ابتدای ابداع کیهان یا جهان مادی که درقران درمواردی به آن کل شیئ خطاب میکند آغاز میکنیم .

فلسفه وجودی خلقت انسان

خداوند در آیاتی از قران تاکید داشته که اگر میخواست انسان هائی خلق میکرد که همه مومن وتابع باشند ولی برنامه ریزی وطرح از پیش تدوین شده ای برای انسان ها دارد .خداوند انسان ها خلق کرد ودرمعرض نبتلیه یعنی پروسه آزمایش قرارداده ودرپایان جهان مادی و درقیامت انسان های تابع ومومن را برای برنامه های خود از دیگر انسان ها جدا میسازد واراده کرده است که این جداسازی را بر اساس عدالت بین انسان ها انجام دهد واین ارزش والای انسان نزد خدا است .

خداوند منشائ پیدایش انسان را از زمان فطرنی به عبارتی از زمان انبساط کیهان(به زبان علم امروزی از زمان خلق ماده حتی جلوتر از خلق السموات والارض به معنی خلق  کیهان )میداند .

قران از ابتدای شروع برنامه ریزی برای ایجاد یک پروسه خاص که در روند تکامل قرارمیگیرد تا انتهای تکامل آن را انشائ میگوید .نشائ در کشاورزی قرار دادن یک دانه در زمین وآب دادن وپرورش تا رسیدن به ثمرمعنی میدهد در اینجا نشائ بر اساس پروسه کشاورزی هدف شروع کاروپروراندن تا ثمر دادن است .درهرموضوعی معنی خاص خود را دارد. انشائ کیهان ازابتدای فاطر السموات والارض است تا رسیدن به هدف نهائی که مطلوب ذات باریتعالی است. این هدف در زمان خلق کیهان ایجاد آب، کان عرشه علی المائ وآب منشائ آیات است.

کلمات ابداع، فاطروخلق(بدیع السموات والارض، فاطر السموات والارض وخلق السموات والارض) در درون پروسه انشائ کیهان قراردارند.انشائ انسان اززمانی است که خداوند متعال برنامه خلقت حیات را از فطرنی(بازکردن) آغاز کرد .

یعنی از زمان شروع انبساط کیهان. 

قَالَ إِبْرَهِیمُ لاَبِیهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنی بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ - إِلا الَّذِی فَطرَنی فَإِنَّهُ سیهْدِینِ .

 چرا کسی را پرستش نکنم که مرا از فطرنی ( از ابتدای خلق ماده که درآعازانبساط کیهان بود شروع به خلق کردن )کرد .سوره زخرف 26و27 -

وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ- چرا کسی را نپرستم که مرا از فطرنی (خلق) کرد وبازگشت بسوی او است. یک معنی الیه ترجعون میتواند بازگشت به فطرنی باشد یعنی آغاز خلقت ماده ازاحدیت، قبل از انبساط کیهان محدوده زینگولاریته یا احدیت است که بسیار داغ وفشرده وصمد است اجزای ماده درهم تنیده بودند یعنی هنوز ماده خلق نشده است .

جالب است که در قرآن بدیع السموات والارض هم داریم که ابداع کیهان است ولی خداوند انشائ حیات ودر درون ان انسان را از ابداع کیهان نمی داند بلکه از باز شدن کیهان میداند. ابتدای فطرنی آغاز خلق ماده است کیهان از هیچ ابداع شد وتا زمانی که باز نشده بود یعنی منبسط نشده بود ماده هم خلق نشده بود وابتدای خلق جهان مادی از انبساط کیهان بوده است .

هدف افرینش کیهان

از آنجائیکه هدف آفرینش کیهان از نظر قرآن خلق حیات وخلقت انسان بوده است وبرنامه ریزی الهی براین اساس قرارداشته  الا الذی فطرنی همان آغاز خلقت انسان است. الیه ترجعون بازگشت به خدا است یعنی به احدیت که ماورائ ماده وجهان مادی است. بازگشت انسان به خدا هم باید درمحدوده ای باشد که ماده وجود ندارد.انسان پس از مرگ به برزخ غیرمادی میرود واز برزخ مجددا به جهان مادی قیامت برمیگردد که در مقاله زمان برزخ ازمرگ تا قیامت لحظه ای بیش نیست مراجعه فرمائید. فطرنی درحقیقت معنی تحت الفظی این کلمه این است خداوند مرا باز کرد .

خداوند با این کلمه تعبیر بسیار والاتری را بیان میکند .حال به عظمت این آیه توجه فرمائید .منظور خداوند از این کلام چیست.میخواهیم در آیه تفکر وتعقل کنیم .برای روشن شدن موضوع مقداری به آفرینش کیهان اشاره داشته باشیم  ابتدا باید بدانیم قبل از کیهان چه بود وخدا به تعبیر قرآن چیست .این که خداوند متعال خالق کل شیئ وقادر متعال است واضح وروشن است

قلالله خالق کل شیئ و هوالواحدالقهار خداوند خالق کل شیئ یعنی جهان مادی است وقدرت تک یا تنها قدرت است .در قران کلماتی وجود دارند که خداوند در قالب این کلمات به بیان حقیقت می پردازد -وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِه- سوره اخلاص را ملاحظه کنیم در آن سوره مفاهیم پرمعنائی وجود دارد .

مفاهیم والای سوره اخلاص

خداوند چرا خود را احد وصمد نامیده است. معنی اصلی صمد توپری وفشردگی است ، این دو کلمه احد وصمد طوری بیان شده است که رابطه مستقیمی با هم را میرسانند .

قل هوالله احد-الله الصمد-لم یلد ولم یولد-ولم یکن له کفوا احد   

:خداوند احد است -خداوند صمد ( توپری ازصفت ذاتی خداوند است که نفی تو خالی بودن ماده است ) – نه زائیده میشود ونه میزاید یعنی بسیط مطلق است-هیچ احدی، احد خداوند نیست ،احد صفت ذاتی خداوند متعال است ودرقران تاکید بر صفت ذاتی بودن پروردگار فقط یک باردر سوره توحید آمده است. بگو که خداوند احد است یک معنی و کلام بسیار استثنائی ومفسرین درمعنی این کلمه بسیار بحث کرده اند. بمعنی یکتا وتک آورده شده. حالا چرا خداوند متعال این کلمه را انتخاب کرد بسیار جالب است درآیه بعد بلافاصله الله الصمد می آید خدا هم احد است وهم صمد است .هر دو از صفات ذاتی خدا هستند وپس از آن دو مختصات جهان مادی را ذکر کرده ، چیزی را به وجود آوردن و از چیزی به وجود آمدن .به عبارتی یلد ویولد دو صفت بارز مادی است یعنی مرکب بودن ولی خداوند مرکب نیست وبسیط است .سه آیه اول این سوره با هم مفاهیم تنگاتنگی دارند . درمعنی صمد که فقط یکباردرقران آمده روایات بسیاری نقل شده که دو روایت که درارتباط با صمد واحد است انتخاب کرده ایم  که مقصود ما را میرساند.

در روایتی از حضرت امام حسین (ع ) معنی صمد چنین آمده: " صمد کسی است که در نهایت سروری و بزرگی باشد و کسی است که نمی خورد ونمی آشامد و نیز کسی است که پیوسته بوده و خواهد بود صمد کسی است که توخالی نیست و صمد کسی است که نمی خوابد"  درحقیقت حضرت تمامی معانی صمد را ذکر کرده از جمله تو خالی نبودن .توخالی بودن صفت ماده است وماده ازتوپری وفشردگی خلق شد .

عارفان از جمله ملا صدرا برای خداوند مراتبی قائل هستند یکی ازآنها مرتبه احدیت است که به غیب مطلق نیز تعبیر می شود و ذات باریتعالی باین جهت احد گویند که تمام تعینات و مفهومات حتی مفهوم ذات ومعرفت و هویت در این مرحله نفی میشوند واین مرتبه هیچ اسم ونشانی ندارد معرفت وهویت دراین مرحله نفی میشود (علم فیزیک این مرحله را زینگولاریته مینامد که به عربی میشود احدیت ).

در کلام حضرت امام حسین (ع) یک نکته جالب است وآن توخالی نبودن ذات باریتعالی ومعنی بارزواصلی صمد هم همین است ،تو خالی نبودن میتواند معنی تو پر بودن نیز بدهد .این بدان مفهوم نیست که ذات خداوند تو پراست که خداوند ازهر صفتی مادی مبرا است تو پربودن نفی تو خالی بودن است که از صفات ماده است ولی این معنی را میدهد که توپری از ذات خداوند سرچشمه میگیرد .


اکنون روایتی از حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین(ع) نقل میگردد از حضرت در باره سوره توحید پرسیدند  فرمود  : ان الله عزّ و جلّ علم انه یکون فى آخر الزمان اقوام متعمِّقون فأنزل الله عزّ وجلّ (قل هو الله احد الله الصمد) و الآیات من سورة الحدید الى قوله (و هوعلیم بذات الصدور) فمن رام وراء هنالک هلک.1
از على بن الحسین (امام سجاد)(ع) درباره توحید پرسیدند, پس فرمود: خداى عزّ و جلّ مى دانست که در آخرالزمان گروه هایى متعمِّق خواهند بود, پس خداى عزّ وجلّ (قل هو الله احد الله الصمد) وآن آیات از سوره حدید تا قول خداوند (وهو علیم بذات الصدور) را فرو فرستاد. پس هرکس فراتر از آن را قصد کند, هلاک مى شود " در آخرالزمان گروه هائی متعمق خواهند بود پس خدای عزوجل قل هوالله احد الله الصمد  و آیاتی از سوره حدید تا قول خداوند و هو علیم بذات الصدور را فرو فرستاد (برای گروهی از آیندگان که مفاهیم آن را درک میکنند) دراین روایت متعمق اقوامی هستند که براساس دانائی وعلم فکرمیکنند دقت فرمائید آیات اول سوره حدید تاآیه 4 تمامی درباره خلقت کیهان است وبرای بهتر فهمیدن آنها نیاز به علم روز است پیشرفت علم مفاهیم کلمات متشلبه را عیان میکند. با توجه به مطالب بالا و با توجه به بیان ملا صدرا درمعنی احد که صفات و مفاهیم در آن مورد توجه قرارگرفته وعین ذات اعتبار پیدا میکند ومیگوید از کثرت مظاهر اسمائ اللهی و صفات ،عالم خلق میشود، بنابراین اینطور استنباط می شود که خلقت کیهان  مستقیما از احد سر چشمه میگیرد.حال متوجه میشویم چه ارتیاطی بین کلمه احد ، صمد ودو صفت بارز ماده یعنی تکثیر و تجزیه پذیری دراین سوره وجود دارد وخداوند متعال با کلمه خود چه چیزی را میخواهد بما تفهیم کند . لم یلد و لم یولد هر دو با هم بمعنی بسیط بودن ذات احد است و احدیت هم محدوده ایی که از احد سرچشمه میگیرد .با این اوصاف احدیت محدوده ایست که به قول ملا صدرا مفاهیم جهان مادی از اعتبار می افتند صفات ماده و خود ماده درآن وجود ندارد ولی از آن ذات مبارک سرچشمه میگیرند.

نظر فیزیک مدرن در ارتباط با پیدایش کیهان

این جمله زیبا دروصف احدیت را ملا صدرا بیان داشته که دقیقا صحبت هاوکینگ و دانشمندان فیزیک در توصیف پیدایش کیهان است یعنی ماده ازهیچ خلق میشود. خداوند احد کیهان را ازهیچ آفرید .حال نگاهی به نظر فیزیک مدرن درارتباط با پیدایش کیهان داشته باشیم .انبساط کیهان مقوله است که با کشف آن به فکر دانشمندان خطور کرد که باز شدن کیهان که همینطورادامه دارد زمانی ازیک مرکزی شروع شده است .این مطلب باعث شد علم فیزیک به نقطه اولیه پیدایش جهان مادی برسد وتئوری های بسیاری مطرح شد ومدل استاندارد کیهانی آخرین تئوری مورد قبول دانشمندان قرارگرفت .آزمایشات متعددی مقبولیت علمی آنرا افزایش داد .این تئوری میگوید کیهان ابتدا نقطه ای بینهایت کوچک وفشرده ومحتوی انرژی ناب بود .دراین نقطه قوانین فیزیک مکان وزمان هنوزایجاد نشده بود (آنقدرکوچک یود که از نظر ریاضی متمایل به هیچ بود ).دریک لحظه انفجاری بنام بیگ بانگ رخ میدهد ودرکسری از یک ثانیه پس از آن کیهان ازهم باز میشود وماده شروع به ایجاد میکند وکیهان در شش دوره یا مرحله که حدود سه دقیقه بدرازا کشید پدید می آید و98 درصد ساختار مادی آن بوجود می آید. مرحله آغاز بیگ بانگ تا باز شدن کیهان را محدوده پلانک مینامند واین محدوده را علم فیزیک زینگولاریته یا به زبان فارسی تکینگی وبه زبان عربی احدیت کیهانی مینامند .احدیت تعریفی درعلم اختر شناسی است که مختصات یک ماده درآن هیچ میگردد یا محو میشود.علم فیزیک وریاضیات از نقطه آغاز بیگ بانگ که زمان هنوز خلق نشده بود وفضا هم به وجود نیامده بود را آغاز زمان مینامند وآن را لحظه صفر زمان مینامند وتا ده به توان منهای 43 ثانیه با وجود محاسبه زمان هنوززمان خلق نشده بود واین محدوده را که محاسبات در آن سقوط میکند وکلیه تعاریف مادی از کار افتاده بودند زیرا که هنوز خلق نشده بودند را احدیت مینامند .علم فیزیک میگوید دراین لحظه کوتاه کیهان از نور بسیار چگال وتوپروبسیط ودریک محدوده بسیار کوچک تشکیل شده بود واین نورازکجا آمد میگوید ازهیچ آمد وپرفسور هاوکینگ دانشمند بر جسته فیزیک میگوید خود خودشان را پدید آوردند .بنابراین  کیهان ازهمان هیچ ایجاد شده وآن مختصاتی است که تعاریف ماده وجهان مادی در آن راهی ندارد.هیچ هم یک تعریف مادی است .این نظر فیزیک است .ماده که توخالی و مرکب است, جهان مادی درآن محدوده هیچ وعدم است ، تعاریف مادی دراحدیت هویت خود را از دست میدهند .دراحدیت فیزیک جهان مادی دارد از عدم وهیچی شروع به ایجاد میکند وعلم فیزیک دیگر قادر نیست به ماورائ جهان مادی رسوخ کند .بنابراین احدیت فازی یابرزخی است (با برزخ قیامت اشتباه نشود ) بین جهان مادی وماورائ جهان مادی که عالم غیب است که مقدرات جهان مادی از آنجا نشآت میگیرند–قبل ازایجاد کیهان فقط نور علی النور بود که به تعریف علم فیزیک انرژی ناب واین محدوده خداوند متعال بود. کل شیئ (کیهان) از آنجا نشات گرفت وبه آنجا بر میگردد.انا لله وانا الیه راجعون 

هوالاول والآخروالظاهروالباطن-

وپس از جمع شدن کیهان نیز تنها خدا میماند هوالآخر.همه چیز (کل شیئ ) به خدا باز میگردند .دقیقا عمل عکس پیدایش جهان مادی بوقوع می پیوندد .موضوعی که علم فیزیک وهاوکینگ دانشمند فیزیک به آن رسیده اند که  برای مدل استاندارد کیهانی دو احتمال درآینده آن وجود دارد اول جهان همینطور به انبساط ادامه میدهد وجهان مرز پایانی ندارد ،دوم انبساط تا مرزی ادامه می یابد ومتوقف میشود وشروع به بازگشت به حالت اول میکند ومجددا به احدیت می پیوندد ( احدیت فیزیک)وروی این مسئله بحث میشود وقران میفرماید همه چیز –کل شیئ به خداوند باز میگردند واین نظر قران است .علم فیزیک میگوید درکیهان زینگولاریته( احدیت) ها فراوان هستند وزینگولاریته اصلی زمانی است که کیهان دارد خلق میشود ولی هنوزماده ایجاد نشده وقوانین چهار گانه فیزیک دارای یک هویت واحد بوده اند وخداوند میفرماید زینگولاریته ها وجود دارند ولی هرزینگولاریته ای زینگولار(احد )خداوند نیست . ولم یکن له کفوا احد.هراحدی احد خداوند نیست .خداوند میدانست که سعی وتلاش انسان برای کشف حقایق جهان خلقت به کشف احدیت در کیهان منجر میشود ودقیقا این کلمه را در 1400 سال قبل بیان کرد .واین کشف بزرگ ازهاوکینگ نیست ولی تلاش این دانشمند بزرگ راه را برای رسیدن به واقعیت وجود و شناسائی خداوند هموارترکرده است ومفاهیم کلمات قرانی مانند بدیع ، فاطر ، احد وصمد با کشفیات جدید در فیزیک روشن میشوند .

افسوس که ما به زوایای علمی آیات خداوند توجه نمی کنیم .تعقل وتفکردرآیات که واجب قرانی است را رعایت نمی کنیم

 وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى- وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى-انسان چیزی جز سعی وتلاش خود نیست ( هویت انسان بر سعی وتلاش نهاده شده)وبزودی نتیجه سعی وتلاش خود را خواهد دید وامروز این پیش بینی خداوند را میبینیم .

و سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.وبزودی نشانه های خداوند را در کیهان و اطراف ودر وجود خودتان مشاهده خواهید کردکه برای شما دلیل روشنی باشد که خداوند واقعیت دارد وبر حق است آیا این نشانه ها شما را کفایت نمیکند .

تمامی مظاهر ماده وجود اورا شهادت میدهند .هوالاول .غیر ازخداوند هیچ چیز نبود وامراو برابداع کیهان قرارگرفت وفرمود باش وشد .ما باید معانی کلمات کلیدی مانند ابداع ، فاطر وخلق را برای خودمان روشن کنیم ودرتمامی مراحل از آن مفاهیم پیروی کنیم .اول ابداع معنی پدید آمدن را میدهد .یعنی ظاهر شدن از عدم ،دوم فاطر به معنی باز شدن است وقتی یک سیستم بسته باز میشود بستگی به محدوده اطراف آن دارد وآن فضا اشغال میکند به عربی میشود فطر وانبساط از یک نقطه آغازین باز شدن شروع میشود وسوم خلق است به معنی ایجاد شدن ،ایجاد شدن لازمه اش وجود و دردسترس بودن چیزی که ازآن یک پدیده ایجاد میشود .پس خلق به معنی ایجاد برای اولین باراست وبعد از خلق اولی دیگر نباید به آن خلق گفت بلکه استمراروجود است باز آفرینی است.

ما اگر یک تعریف واحدی را از معانی کلمات قرآنی داشته باشیم سریعتر به مقصود منظور خداوند در یک تمثیل دست پیدا میکنیم و دچار شبهه نمی شویم . بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون .بدیع به معنی  پدید آمدن ازعدم ویا به عبارت علم فیزیک پدید شدن ازهیچ. بدیع فقط یک دفعه صورت گرفت وکاملا سریع ودر یک چشم بهم زدن ویا آنی از نور ذات باریتعالی –نور علی النور-انرژی ناب وازاحدیت خداوند  کیهان ابداع شد .دقت فرمائید کیهان هنوز فطرهن نشده هنوزخلق نشده ودرمرحله ابداع است .کلمات خداوند هرکدام مفهوم خود را دارد .از این جهت است که خداوند میفرماید در آیات تفکر کنید وتعقل کنید .معنی کلمه ابداع را از بیانات گهر بار حضرت فاطمه زهرا (ع) در خطبه معروف ایشان پی میگیریم -

ابْتَدَعَ الْاَشْیاءَ لا مِنْ شَىْ‏ءٍ كانَ قَبْلَها، وَ اَنْشَاَها بِلاَاحْتِذاءِ اَمْثِلَةٍ اِمْتَثَلَها، كَوَّنَها بِقُدْرَتِهِ وَ ذَرَأَها بمشیته - وهمه چيز را ازهيچ پديد آورد وبراي آفرينش الگو برداری نکرد ( کپی برداری نکرد) بلكه آنها را به قدرتش آفريد و به اراده ‏اش خلق كرد .حضرت مطلب بسیار ظریفی وپرمفهوم را بیان فرموده اول کون وسپس ذرائ-اول آفرینش وبعد خلق .علم فیزیک مراحل پیدایش کیهان را چنین توصیف کرده است .ابتدا بیگ بانگ رخ میدهد و از یک نقطه فوق العاده کوچک وفوق العاده چگال یا فشرده یا توپر ایجاد کیهان شروع میشود .ولی هنوز ماده به وجود نیامده .حرارت وفشردگی آنقدر زیاد است که ماده امکان وجود ندارد .برای همین هم دانشمندان فیزیک درمانده اند که این همه حجم عظیم ماده آنهم درنقطه ای بینهایت کوچک از کجا آمد .هاوکینگ دانشمند بنام فیزیک میگوید ما فیزیک دانان کشف میکنیم که کیهان چگونه بوده وهست وما کار نداریم که ازکجا آمده بنابراین از نظرعلم فیزیک بهترین دلیل از هیچ است به عبارتی خودشان خودشان را آفریدند.

قران میفرماید ما آن را از هیچ آفریدیم و جواب آقای هاوکینگ را چنین میدهد .

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُون- آیا بی هیچ خالقی پدید آمده اند یا خود خالق خویشند.درست همان جمله هاوکینگ که کیهان خود خودش را پدید آورد.کلمه من غیر شیئ یعنی هیچ-

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ آیا آسمانها و زمین (کیهان ) هم همینطور خلق شده اند . نه ، به یقین نرسیده اند .بدیع السموات والارض-ابداع(دوره ابداع کیهان ) را علم فیزیک محدوده پلانک مینامد که فقط تنها کسری از یک ثانیه بود وسپس یک باره کیهان باز میشود ،انبساط می یابد وفوتون ها وضد آنها ،آلکترونها وضد آنها ونویترینووضد آنها امکان وجود می یابند واز این مرحله ماده خلق میشود و آنهم در شش دوره که مجموعا حدود سه دقیقه طول میکشد. مشروح این دوره درمقاله خلقت کیهان از هیچ نظرعلوم طبیعی وقرآن آورده شده است. 

وهوالذي خلق السموات و الارض في ستّة ايام و كان عرشه علي الماء ليبلوكم ايّكم احسن عملاً و لئن قلت انّكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنّ الذين كفروا ان هذا الا سحرٌ مبين-واو کسی است که کیهان را در شش روز بیافرید در حالی که عرش او (طرح وبرنامه یا مدیریت او) بر آب قرار داشت تا شما را در بوته آزمایش برای بهترین عمل نیکو  قرار دهد

خداوند با خلق فسوی وقدر فهدی ( خلق میکند وسپس به شکل دهی آن میپردازد،برنامه ریزی میکند وسپس به هدف غائی هدایت میکند)خلقت کیهان را در شش دوره چنان مدیریت کرد که پس از حدود سه دقیقه 98 درصد ماده اولیه ساختار کیهان خلق شد حدود 75 در صد ئیدروژن و24 درصد هلیوم واساس خلقت آب در این لحظه فراهم شد  هدف آفرینش کیهان خلقت آب بود وآب مایه حیات است وحیات انسان را درخود پدید آورد-پس فطرهن وخلق مراحل مختلف خلقت کیهان از نقطه شروع انبساط است وهردو مرحله جزئ انشائکم انسان است خلق به معنی ایجاد برای اولین بار از چیز دیگر.

هنگام خلقت کیهان طرح وبرنامه خالق متعال برایجاد آب قرارداشت .همین آب است با فرمول H2O  که حیات ازآن پدید آمد. من المائ کل شیئ حی. خداوند کیهان را خلق کرد تا آب را بیافریند وآب هم پدید اورنده حیات است وانسان هم دردرون حیات ودرکره زمین درآب یعنی همین آب که ما می آشامیم خلق شد.–سید محمد تقوی اهرمی –شهریور 1394-ویرایش دوم مهر ماه1395-ویرایش جدید مهر ماه 1397
     

 
.
 
 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت