ویژگی ها

خلقت کیهان و احدیت در قرآن


  خلقت کیهان واحدیت در قران
خداوند درقران مجید هدف ازخلقت جهان مادی را ایجاد حیات درکره زمین وخلقت انسان دردرون آن پروسه بیان می کند وتمامی موضوعات مطرح شده درباره پدیده های حیات را نشانه های واضح وگویا برای هدایت انسان بسوی آفریدگار جهانیان-رب العالمین-قرارداده است.

خداوند اصل تفکروتدبروتعقل درآیات را واجب میداند وتاکید فراوان برآن شده است وکسانی که درآیات خداوند بویژه آیات موضوع کلمات متشابه که بصورت تمثیل بیان شده است تفکروتعقل کنند ازمقام ومنزلت خاصی برخوردارند

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ
"اوست كسى كه اين كتاب را برتو فرستاد که درآن آيات محكم وصریح است آنها اساس كتابند وديگرآیات  متشابهات هستند، اما كسانى كه دردلهايشان انحراف است براى فتنه‏ جويى ازتشابه آن پيروى می‏كنند، تاويل این آیات را جز خدا ودانشمندان علوم كسى نمیداند واین دانشمندان میگويند ما به همه آن آیات ايمان آورديم وهمه ازجانب پروردگارماست وجزخردمندان كسى متذكر نمیشود-"7 آل عمران 

آیات متشابه ورابطه آنها با علم روز

کلمات متشابه ظاهردارد وباطن. برخی مطالب که اکثرا درارتباط با نشانه های خلقت درجهان مادی وبه ویژه درمظاهرحیات درکره زمین است وبا علوم طبیعی سروکاردارند درقران بصورت تمثیل بیان شده که درزمان های مختلف ماهیت مفهوم آن روشن میشود. تاویل این آیات با دانشمندان علوم است که به علم وتخصص درموضوع متشابه آشنا ئی دارند. بنابراین همانطورکه افراد عالم به علوم طبیعی درحیطه الهیات ومعارف اسلامی تخصص ندارند ونباید درآن ورود کنند ازعلمائ معارف اسلامی والهیات هم انتظار میرود دربخش هائی که تخصص آنها نیست نظر ندهند تا شبه خلق نشود ومورد سوئ استفاده مغرضین قرارنگیرد.

افراد مومن وافراد عالم معتقد یقین دارند که خداوند متعال علم مطلق است وکسی که علم را خلق کرده برخلاف سنت خودش که بر پایه علوم است آیه ای ارائه نمی کند اگر شبه ای ایجاد میشود از ذهنیات نفسانی وبرداشت نادرست ما است.

هدف ازنوشتن این مقاله پرداختن به شبهاتی است که دراثر برداشت های ذهنی متفاوت از آیات متشابه در خلقت کیهان ایجاد شده اند. آزآنجائیکه تاویل این آیات ارتباط مستقیم با علم مربوطه دارد، عدم آگاهی با علوم عامل اساسی ایجاد شبه است. قرآن درمورد خلقت کیهان، خلقت زمین وآسمان زمین که قرآن ازآن به عنوان هفت اسمان یاد میکند، پیدایش حیات وسایرمظاهر حیات دارای یک نظر خاصی است به عبارتی یک دیدگاه خاص وهم آهنگی درباره موضوعات مختلف کلمات متشابه درقران وجود دارد .

ابتدا باید نظرقران را از لابلای آیات وبا استناد به سیاق آنها وآیات بعد وقبل بیرون آوریم. دراین مورد شهید مطهری ،علامه طباطبائی ،جوادی عاملی وبرخی دیگرازعلمائ عظام رهنمود های لازم ومفیدی را ارائه داده اند که روش مناسبی برای دستیابی به واقعیت مفاهیم کلمات متشابه است رهنمود های آن بزرگواران و روش درک مفاهیم ایات متشابه دراین مقالات مورد استفاده قرارگرفته است .

دراین بین نکاتی که درقران درارتباط با علوم طبیعی وفیزیک است وبه آنها برخورد کرده ام ونظر شخصی من است جهت تشهیذ ذهن وتفکر وتعمق درآنها بیان میکنم شاید کمکی باشد به ایجاد وحدت نظردر موضوعات متشابه که قریب به اتفاق همه در باره علوم طبیعی است. درقرآن به مواردی بسیار برمیخوریم که خداوند در باره یک موضوع خاص از یک دسته آیات پشت سرهم استفاده میکند ودرجاهای دیگری هم برای تاکید مکررا تکرارمیکند .ازاین دسته آیات میتوان به کنه مطلب وروشن شدن موضوع استفاده کرد

اینکه برخی میگویند ازآنجائیکه قران به یکباره وحی نشده بلکه به تدریج نازل شده پیوستگی ورابطه ایات با یکدیگر وجود ندارد نادرست است. قران بصورت یکپارچه به قدرت وحی بررسول اکرم(ص)نازل شد وبه مرورزمان به قدرت الهی برزبان آن حضرت جاری شد. پیوستگی وارتباط آیات باهم از معجزات وحی است 

علت ایجاد شبهه ازنظرقرآن

موضوعی که دراین جا مناسبت دارد اشاره ای بشود وواقعیتی است که خداوند تبارک تعالی درآیه52 سوره حج بیان میفرماید علت اصلی ایجاد ویا خلق شبهات توسط افراد است که نا خواسته علی الرغم داشتن نیت خیر دچار آن میشوند عاملی که منشائ برداشت های ذهنی متفاوت شده است. این خصلت انسان است که سعی میکند آیات خداوند را با آرزو های ذهنی( برداشت های قبلی ذهنی) خود تطبیق دهد.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  –"ما قبل از تو(ای پیامبرگرامی)هیچ رسول ویا نبئی نفرستادیم مگراینکه هنگامیکه آنها ایات الهی را با ارزوهائی که در ذهن داشتند مطابقت میدادند، شیطان درامنیه آنها (در آرزوها وتصورات ذهنی آنها) دخالت میکرد وخداوند آن القائات شیطانی را از ذهن آنها پاک میکرد وبدینطریق آیات خود رامحکم وتثبیت میکرد که خداوند عالم حکیم است ".

زمانی که رسولان الهی این چنین گرفتار القائات شیطانی میشد ند تکلیف سایرانسان ها روشن است – امنیه ازمشتقات کلمات  منی وتمنی و به معنی آرزواست. هرانسانی دراثرمطالعات به یک سری تصورات ذهنی میرسد که درباورآن شخص مینشیند واین تصورات میشود امنیه (تصورات ذهنی )او. وقتی شخص با این تصورات ذهنی وارد مطالعه قران میشود سعی میکند آیات قران را طوری بیان کند که به آرزوی ذهنی خود مطابقت داشته باشد وازاین جااست که تناقضات خلق میشوند وشبهات پا میگیرند وخوراک افراد مغرض برای القائ شک درعقیده مومن میگردد .

بسیاری متاسفانه برای تطبیق قران با ذهنیات خود آیه را می برند وابتدا وانتها وسیاق آیه را ذکر نمی کنند چرا که اگر ذکر کنند تناقص دربیان تصورات ذهنی آنها ایجاد میشود وبهترین راه برای آنها رها کردن آیه وبریدن آیات است. بهترین مثال آیات 9 الی 12 سوره فصلت که تمامی در باره خلقت زمین است مکرر برخورد داشته ام که یک آیه ازاین بسته آیات را بیرون میکشند و مطابق امنیه خود انرا شرح میدهند وبرخی هم ازخیرخواهی این کار را انجام میدهند ومیخواهند با ان یک موضوع علمی که ارتباطی با آن ندارد را اثبات کنند که شیوه درستی نیست.

خداوند درقران درباره هر پدیده در خلقت نظر خاصی دارد که درهمه آیات که در آن ارتباط است هم اهنگی وجود دارد که انشا ئلله در فرصت مناسب به آنها می پردازیم. بحث را از ابتدای ابداع کیهان یا جهان مادی که درقران درمواردی به آن کل شیئ خطاب میکند آغاز میکنیم .

فلسفه وجودی خلقت انسان

خداوند درآیاتی ازقران تاکید داشته که اگر میخواست انسان هائی خلق میکرد که همه مومن وتابع باشند ولی برنامه ریزی وطرح از پیش تدوین شده ای برای انسان ها دارد. خداوند انسان ها خلق کرد ودرمعرض نبتلیه یعنی پروسه آزمایش قرارداده ودرپایان جهان مادی ودرقیامت انسان های تابع ومومن را برای برنامه های خود ازدیگر انسان ها جدا میسازد واراده کرده است که این جداسازی را بر اساس عدالت بین انسان ها انجام دهد واین ارزش والای انسان نزد خدا است.

خداوند منشائ پیدایش انسان را از زمان فطرنی به عبارتی از زمان انبساط کیهان(به زبان علم امروزی از زمان خلق ماده حتی جلوترازخلق السموات والارض به معنی خلق کیهان ) میداند.

قران ازابتدای شروع برنامه ریزی برای ایجاد یک پروسه خاص که درروند تکامل قرارمیگیرد تا انتهای تکامل آن را انشائ میگوید .نشائ در کشاورزی قراردادن یک دانه درزمین وآب دادن وپرورش تا رسیدن به ثمرمعنی میدهد دراینجا نشائ براساس پروسه کشاورزی هدف شروع کاروپروراندن تا ثمردادن است. انشائ درهرموضوعی معنی خاص خود را دارد. انشائ کیهان ازابتدای فاطر السموات والارض است تا رسیدن به هدف نهائی که مطلوب ذات باریتعالی است. این هدف درزمان خلق کیهان ایجاد آب، کان عرشه علی المائ وآب منشائ آیات است. عرش خداوند برآب وخلقت حیات درزمین

کلمات ابداع، فاطروخلق(بدیع السموات والارض، فاطر السموات والارض وخلق السموات والارض) دردرون پروسه انشائ کیهان قراردارند. انشائ انسان اززمانی است که خداوند متعال برنامه خلقت حیات را از فطرنی(بازکردن) آغاز کرد .

یعنی اززمان شروع انبساط کیهان. 

قَالَ إِبْرَهِیمُ لاَبِیهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنی بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ - إِلا الَّذِی فَطرَنی فَإِنَّهُ سیهْدِینِ .

 چرا کسی را پرستش نکنم که مرا از فطرنی ( ازابتدای خلق ماده که درآغازانبساط کیهان بود شروع به خلق کردن ) کرد .سوره زخرف 26و27 -

وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ- چرا کسی را نپرستم که مرا از فطرنی (خلق) کرد وبازگشت بسوی او است. یک معنی الیه ترجعون میتواند بازگشت به فطرنی باشد یعنی آغاز خلقت ماده ازاحدیت، قبل از انبساط کیهان محدوده زینگولاریته یا احدیت است که بسیار داغ وفشرده وصمد است اجزای ماده درهم تنیده بودند یعنی هنوزماده خلق نشده است و بازگشت نیز به همان اول مره یعنی محدوده آغاز انبساط کیهان از نظرعلم فیزیک زینگولاریته یا احدیت است.

جالب است که درقرآن بدیع السموات والارض هم داریم که ابداع کیهان است ولی خداوند انشائ حیات ودردرون ان انسان را از ابداع کیهان نمی داند بلکه ازباز شدن کیهان میداند. ابتدای فطرنی آغاز خلق ماده است کیهان ازهیچ ابداع شد وتا زمانی که باز نشده بود یعنی منبسط نشده بود ماده هم خلق نشده بود وابتدای خلق جهان مادی ازانبساط کیهان بوده است .

هدف افرینش کیهان

از آنجائیکه هدف آفرینش کیهان از نظرقرآن خلق حیات وخلقت انسان بوده است وبرنامه ریزی الهی براین اساس قرارداشته  الا الذی فطرنی همان آغاز خلقت انسان است. الیه ترجعون بازگشت به خدا است یعنی به احدیت که ماورائ ماده وجهان مادی است. بازگشت انسان به خدا هم باید درمحدوده ای باشد که ماده وجود ندارد. انسان پس ازمرگ به برزخ غیرمادی میرود واز برزخ مجددا به جهان مادی قیامت برمیگردد که درمقاله زمان برزخ ازمرگ تا قیامت لحظه ای بیش نیست مراجعه فرمائید. فطرنی درحقیقت معنی تحت الفظی این کلمه این است خداوند مرا باز کرد.

خداوند با این کلمه تعبیر بسیار والاتری را بیان میکند .حال به عظمت این آیه توجه فرمائید .منظورخداوند از این کلام چیست. میخواهیم درآیه تفکروتعقل کنیم .برای روشن شدن موضوع مقداری به آفرینش کیهان اشاره داشته باشیم  ابتدا باید بدانیم قبل ازکیهان چه بود وخدا به تعبیرقرآن چیست. این که خداوند متعال خالق کل شیئ وقادر متعال است واضح وروشن است.

قلالله خالق کل شیئ وهوالواحدالقهار خداوند خالق کل شیئ یعنی جهان مادی است وقدرت تک یا تنها قدرت است.درقرآن کلماتی وجود دارند که خداوند درقالب این کلمات به بیان حقیقت می پردازد -وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِه- سوره اخلاص را ملاحظه کنیم درآن سوره مفاهیم پرمعنائی وجود دارد .

مفاهیم والای سوره اخلاص

خداوند چرا خود را احد وصمد نامیده است. معنی اصلی صمد توپری وفشردگی است، این دو کلمه احد وصمد طوری بیان شده است که رابطه مستقیمی با هم را میرسانند .

قل هوالله احد-الله الصمد-لم یلد ولم یولد-ولم یکن له کفوا احد   

:خداوند احد است -خداوند صمد ( توپری ازصفت ذاتی خداوند است که نفی تو خالی بودن ماده است ) – نه زائیده میشود ونه میزاید یعنی بسیط مطلق است-هیچ احدی، احد خداوند نیست، احد صفت ذاتی خداوند متعال است ودرقرآن تاکید بر صفت ذاتی بودن پروردگار فقط یک باردرسوره توحید آمده است. بگوخداوند احد است هوالله احد یک معنی وکلام بسیار استثنائی ومفسرین درمعنی این کلمه بسیار بحث کرده اند. بمعنی یکتا وتک آورده شده. حالا چرا خداوند متعال این کلمه را انتخاب کرد بسیارجالب است درآیه بعد بلافاصله الله الصمد می آید خدا هم احد است وهم صمد است. هردو ازصفات ذاتی خدا هستند وپس از آن دو مختصات جهان مادی را ذکرفرموده، چیزی را به وجود آوردن وازچیزی به وجود آمدن. به عبارتی یلد ویولد دو صفت بارز مادی است یعنی مرکب بودن ولی خداوند مرکب نیست وبسیط است. سه آیه اول این سوره با هم مفاهیم تنگاتنگی دارند. درمعنی صمد که فقط یکباردرقران آمده روایات بسیاری نقل شده که دو روایت که درارتباط با صمد واحد است انتخاب کرده ایم  که مقصود ما را میرساند.

در روایتی از حضرت امام حسین (ع ) معنی صمد چنین آمده: " صمد کسی است که درنهایت سروری و بزرگی باشد و کسی است که نمی خورد ونمی آشامد و نیز کسی است که پیوسته بوده و خواهد بود صمد کسی است که توخالی نیست و صمد کسی است که نمی خوابد"  درحقیقت حضرت تمامی معانی صمد را ذکر کرده از جمله تو خالی نبودن. توخالی بودن صفت ماده است وماده ازتوپری وفشردگی خلق شد .

عارفان از جمله ملا صدرا برای خداوند مراتبی قائل هستند یکی ازآنها مرتبه احدیت است که به غیب مطلق نیز تعبیر می شود و ذات باریتعالی باین جهت احد گویند که تمام تعینات و مفهومات حتی مفهوم ذات ومعرفت و هویت در این مرحله نفی میشوند واین مرتبه هیچ اسم ونشانی ندارد معرفت وهویت دراین مرحله نفی میشود (علم فیزیک این مرحله را زینگولاریته مینامد که به عربی میشود احدیت ).

در کلام حضرت امام حسین (ع) یک نکته جالب است وآن توخالی نبودن ذات باریتعالی ومعنی بارزواصلی صمد هم همین است، تو خالی نبودن میتواند معنی تو پربودن نیزبدهد. این بدان مفهوم نیست که ذات خداوند تو پراست که خداوند ازهر صفتی مادی مبرا است تو پربودن نفی تو خالی بودن است که از صفات ماده است ولی این معنی را میدهد که توپری از ذات خداوند سرچشمه میگیرد.


اکنون روایتی از حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین(ع) نقل میگردد از حضرت در باره سوره توحید پرسیدند  فرمود: ان الله عزّوجلّ علم انه یکون فى آخرالزمان اقوام متعمِّقون فأنزل الله عزّوجلّ (قل هو الله احد الله الصمد) والآیات من سورة الحدید الى قوله (وهوعلیم بذات الصدور) فمن رام وراء هنالک هلک.1
از على بن الحسین (امام سجاد)(ع) درباره توحید پرسیدند، پس فرمود: خداى عزّوجلّ مى دانست که در آخرالزمان گروه هایى متعمِّق خواهند بود، پس خداى عزّوجلّ (قل هو الله احد الله الصمد) وآن آیات از سوره حدید تا قول خداوند (وهو علیم بذات الصدور) را فرو فرستاد. پس هرکس فراتر از آن را قصد کند، هلاک مى شود " درآخرالزمان گروه هائی متعمق خواهند بود پس خدای عزوجل قل هوالله احد الله الصمد  و آیاتی از سوره حدید تا قول خداوند و هو علیم بذات الصدور را فرو فرستاد (برای گروهی از آیندگان که مفاهیم آن را درک میکنند) دراین روایت متعمق اقوامی هستند که براساس دانائی وعلم فکرمیکنند دقت فرمائید آیات اول سوره حدید تاآ یه 4 تمامی درباره خلقت کیهان است وبرای بهتر فهمیدن آنها نیاز به علم روزاست پیشرفت علم مفاهیم کلمات متشلبه را عیان میکند.

با توجه به مطالب بالا و با توجه به بیان ملا صدرا درمعنی احد که صفات و مفاهیم درآن مورد توجه قرارگرفته وعین ذات اعتبارپیدا میکند ومیگوید ازکثرت مظاهر اسمائ اللهی وصفات، عالم خلق میشود، بنابراین اینطوراستنباط می شود که خلقت کیهان مستقیما از احد سرچشمه میگیرد. حال متوجه میشویم چه ارتیاطی بین کلمه احد ، صمد ودو صفت بارز ماده یعنی تکثیروتجزیه پذیری دراین سوره وجود دارد وخداوند متعال با کلمه خود چه چیزی را میخواهد بما تفهیم کند . لم یلد و لم یولد هر دو با هم بمعنی بسیط بودن ذات احد است و احدیت هم محدوده ایی که از احد سرچشمه میگیرد .با این اوصاف احدیت محدوده ایست که به قول ملا صدرا مفاهیم جهان مادی از اعتبار می افتند صفات ماده و خود ماده درآن وجود ندارد ولی از آن ذات مبارک سرچشمه میگیرند.

نظر فیزیک مدرن در ارتباط با پیدایش کیهان

این جمله زیبا دروصف احدیت را ملا صدرا بیان داشته که دقیقا صحبت هاوکینگ ودانشمندان فیزیک در توصیف پیدایش کیهان است یعنی ماده ازهیچ خلق میشود. خداوند احد کیهان را ازهیچ آفرید. حال نگاهی به نظرفیزیک مدرن درارتباط با پیدایش کیهان داشته باشیم. انبساط کیهان مقوله است که با کشف آن به فکر دانشمندان خطور کرد که باز شدن کیهان که همینطورادامه دارد زمانی ازیک مرکزی شروع شده است. این مطلب باعث شد علم فیزیک به نقطه اولیه پیدایش جهان مادی برسد وتئوری های بسیاری مطرح شد ومدل استاندارد کیهانی آخرین تئوری مورد قبول دانشمندان قرارگرفت. آزمایشات متعددی مقبولیت علمی آنرا افزایش داد. این تئوری میگوید کیهان ابتدا نقطه ای بینهایت کوچک وفشرده ومحتوی انرژی ناب بود. دراین نقطه قوانین فیزیک مکان وزمان هنوزایجاد نشده بود (آنقدرکوچک یود که از نظرریاضی متمایل به هیچ بود ).دریک لحظه انفجاری بنام بیگ بانگ رخ میدهد ودرکسری از یک ثانیه پس از آن کیهان ازهم باز میشود وماده شروع به ایجاد میکند وکیهان درشش دوره یا مرحله که حدود سه دقیقه بدرازا کشید پدید می آید و98 درصد ساختار مادی آن بوجود می آید. مرحله آغاز بیگ بانگ تا باز شدن کیهان را محدوده پلانک مینامند واین محدوده را علم فیزیک زینگولاریته یا به زبان فارسی تکینگی وبه زبان عربی احدیت کیهانی مینامند .احدیت تعریفی درعلم اختر شناسی است که مختصات یک ماده درآن هیچ میگردد یا محو میشود.علم فیزیک وریاضیات ازنقطه آغاز بیگ بانگ که زمان هنوز خلق نشده بود وفضا هم به وجود نیامده بود را آغاز زمان مینامند وآن را لحظه صفر زمان مینامند وتا ده به توان منهای 43 ثانیه با وجود محاسبه زمان هنوززمان خلق نشده بود واین محدوده را که محاسبات در آن سقوط میکند وکلیه تعاریف مادی از کار افتاده بودند زیرا که هنوزخلق نشده بودند را احدیت مینامند .علم فیزیک میگوید دراین لحظه کوتاه کیهان از نور بسیارچگال وتوپروبسیط ودریک محدوده بسیار کوچک تشکیل شده بود واین نورازکجا آمد میگوید ازهیچ آمد وپرفسور هاوکینگ دانشمند برجسته فیزیک میگوید خود خودشان را پدید آوردند. بنابراین کیهان ازهمان هیچ ایجاد شده وآن مختصاتی است که تعاریف ماده وجهان مادی در آن راهی ندارد. هیچ هم یک تعریف مادی است .این نظر فیزیک است .ماده که توخالی و مرکب است, جهان مادی درآن محدوده هیچ وعدم است ، تعاریف مادی دراحدیت هویت خود را از دست میدهند .دراحدیت فیزیک جهان مادی دارد از عدم وهیچی شروع به ایجاد میکند وعلم فیزیک دیگر قادر نیست به ماورائ جهان مادی رسوخ کند .بنابراین احدیت فازی یابرزخی است (با برزخ قیامت اشتباه نشود ) بین جهان مادی وماورائ جهان مادی که عالم غیب است که مقدرات جهان مادی ازآنجا نشآت میگیرند–قبل ازایجاد کیهان فقط نورعلی النور بود که به تعریف علم فیزیک انرژی ناب واین محدوده خداوند متعال بود. کل شیئ (کیهان) از آنجا نشات گرفت وبه آنجا برمیگردد.انا لله وانا الیه راجعون 

هوالاول والآخروالظاهروالباطن-

وپس از جمع شدن کیهان نیز تنها خدا میماند هوالآخر.همه چیز (کل شیئ ) به خدا باز میگردند. دقیقا عمل عکس پیدایش جهان مادی بوقوع می پیوندد .موضوعی که علم فیزیک وهاوکینگ دانشمند فیزیک به آن رسیده اند که  برای مدل استاندارد کیهانی دو احتمال درآینده آن وجود دارد اول جهان همینطور به انبساط ادامه میدهد وجهان مرز پایانی ندارد، دوم انبساط تا مرزی ادامه می یابد ومتوقف میشود وشروع به بازگشت به حالت اول میکند ومجددا به احدیت می پیوندد ( احدیت فیزیک) وروی این مسئله بحث میشود وقران میفرماید همه چیز– کل شیئ به خداوند باز میگردند واین نظر قران است. علم فیزیک میگوید درکیهان زینگولاریته( احدیت) ها فراوان هستند وزینگولاریته اصلی زمانی است که کیهان دارد خلق میشود ولی هنوزماده ایجاد نشده وقوانین چهار گانه فیزیک دارای یک هویت واحد بوده اند وخداوند میفرماید زینگولاریته ها وجود دارند ولی هرزینگولاریته ای زینگولار(احد )خداوند نیست. ولم یکن له کفوا احد.هراحدی احد خداوند نیست. خداوند میدانست که سعی وتلاش انسان برای کشف حقایق جهان خلقت به کشف احدیت در کیهان منجر میشود ودقیقا این کلمه را در1400 سال قبل بیان کرد واین کشف بزرگ ازهاوکینگ نیست ولی تلاش این دانشمند بزرگ راه را برای رسیدن به واقعیت وجود و شناسائی خداوند هموارترکرده است ومفاهیم کلمات قرانی مانند بدیع، فاطر، احد وصمد با کشفیات جدید درفیزیک روشن میشوند .

افسوس که ما به زوایای علمی آیات خداوند توجه نمی کنیم .تعقل وتفکردرآیات که واجب قرانی است را رعایت نمی کنیم

 وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى- وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى-انسان چیزی جز سعی وتلاش خود نیست ( هویت انسان برسعی وتلاش نهاده شده) وبزودی نتیجه سعی وتلاش خود را خواهد دید وامروز این پیش بینی خداوند را میبینیم .

و سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.وبزودی نشانه های خداوند را در کیهان و اطراف ودروجود خودتان مشاهده خواهید کردکه برای شما دلیل روشنی باشد که خداوند واقعیت دارد وبرحق است آیا این نشانه ها شما را کفایت نمیکند .

تمامی مظاهر ماده وجود اورا شهادت میدهند .هوالاول .غیرازخداوند هیچ چیز نبود وامراو برابداع کیهان قرارگرفت وفرمود باش وشد. ما باید معانی کلمات کلیدی مانند ابداع ، فاطر وخلق را برای خودمان روشن کنیم ودرتمامی مراحل از آن مفاهیم پیروی کنیم .اول ابداع معنی پدید آمدن را میدهد. یعنی ظاهرشدن ازعدم ،دوم فاطر به معنی باز شدن است وقتی یک سیستم بسته باز میشود بستگی به محدوده اطراف آن دارد وآن فضا اشغال میکند به عربی میشود فطر وانبساط از یک نقطه آغازین باز شدن شروع میشود وسوم خلق است به معنی ایجاد شدن ،ایجاد شدن لازمه اش وجود و دردسترس بودن چیزی که ازآن یک پدیده ایجاد میشود .پس خلق به معنی ایجاد برای اولین باراست وبعد از خلق اولی دیگر نباید به آن خلق گفت بلکه استمراروجود است باز آفرینی است.

ما اگر یک تعریف واحدی را از معانی کلمات قرآنی داشته باشیم سریعتر به مقصود منظور خداوند در یک تمثیل دست پیدا میکنیم و دچار شبهه نمی شویم. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون .بدیع به معنی  پدید آمدن ازعدم ویا به عبارت علم فیزیک پدید شدن ازهیچ. بدیع فقط یک دفعه صورت گرفت وکاملا سریع ودریک چشم بهم زدن ویا آنی از نورذات باریتعالی –نورعلی النور-انرژی ناب وازاحدیت خداوند  کیهان ابداع شد. دقت فرمائید کیهان هنوز فطرهن نشده هنوزخلق نشده ودرمرحله ابداع است. کلمات خداوند هرکدام مفهوم خود را دارد. ازاین جهت است که خداوند میفرماید درآیات تفکر کنید وتعقل کنید. معنی کلمه ابداع را از بیانات گهر بار حضرت فاطمه زهرا (ع) درخطبه معروف ایشان پی میگیریم -

ابْتَدَعَ الْاَشْیاءَ لا مِنْ شَىْ‏ءٍ كانَ قَبْلَها، وَ اَنْشَاَها بِلاَاحْتِذاءِ اَمْثِلَةٍ اِمْتَثَلَها، كَوَّنَها بِقُدْرَتِهِ وَ ذَرَأَها بمشیته - وهمه چيز را ازهيچ پديد آورد وبراي آفرينش الگو برداری نکرد ( کپی برداری نکرد) بلكه آنها را به قدرتش آفريد و به اراده ‏اش خلق كرد. حضرت مطلب بسیار ظریفی وپرمفهوم را بیان فرموده اول کون وسپس ذرائ-اول آفرینش وبعد خلق .علم فیزیک مراحل پیدایش کیهان را چنین توصیف کرده است .ابتدا بیگ بانگ رخ میدهد و از یک نقطه فوق العاده کوچک وفوق العاده چگال یا فشرده یا توپر ایجاد کیهان شروع میشود .ولی هنوزماده به وجود نیامده .حرارت وفشردگی آنقدرزیاد است که ماده امکان وجود ندارد .برای همین هم دانشمندان فیزیک درمانده اند که این همه حجم عظیم ماده آنهم درنقطه ای بینهایت کوچک از کجا آمد .هاوکینگ دانشمند بنام فیزیک میگوید ما فیزیک دانان کشف میکنیم که کیهان چگونه بوده وهست وما کار نداریم که ازکجا آمده بنابراین از نظرعلم فیزیک بهترین دلیل ازهیچ است به عبارتی خودشان خودشان را آفریدند.

قران میفرماید ما آن را از هیچ آفریدیم و جواب آقای هاوکینگ را چنین میدهد .

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُون- آیا بی هیچ خالقی پدید آمده اند یا خود خالق خویشند.درست همان جمله هاوکینگ که کیهان خود خودش را پدید آورد.کلمه من غیر شیئ یعنی هیچ-

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ آیا آسمانها و زمین (کیهان ) هم همینطور خلق شده اند. نه، به یقین نرسیده اند. بدیع السموات والارض-ابداع(دوره ابداع کیهان ) را علم فیزیک محدوده پلانک مینامد که فقط تنها کسری از یک ثانیه بود وسپس یک باره کیهان باز میشود ،انبساط می یابد وفوتون ها وضد آنها ،آلکترونها وضد آنها ونویترینووضد آنها امکان وجود می یابند واز این مرحله ماده خلق میشود و آنهم در شش دوره که مجموعا حدود سه دقیقه طول میکشد. مشروح این دوره درمقاله خلقت کیهان از هیچ نظرعلوم طبیعی وقرآن آورده شده است. 

وهوالذي خلق السموات و الارض في ستّة ايام و كان عرشه علي الماء ليبلوكم ايّكم احسن عملاً و لئن قلت انّكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنّ الذين كفروا ان هذا الا سحرٌ مبين-واو کسی است که کیهان را در شش روز بیافرید در حالی که عرش او (طرح وبرنامه یا مدیریت او) بر آب قرار داشت تا شما را در بوته آزمایش برای بهترین عمل نیکو  قرار دهد

خداوند با خلق فسوی وقدر فهدی ( خلق میکند وسپس به شکل دهی آن میپردازد،برنامه ریزی میکند وسپس به هدف غائی هدایت میکند) خلقت کیهان را درشش دوره چنان مدیریت کرد که پس از حدود سه دقیقه 98 درصد ماده اولیه ساختار کیهان خلق شد حدود 75 درصد ئیدروژن و24 درصد هلیوم واساس خلقت آب در این لحظه فراهم شد  هدف آفرینش کیهان خلقت آب بود وآب مایه حیات است وحیات انسان را درخود پدید آورد-پس فطرهن وخلق مراحل مختلف خلقت کیهان از نقطه شروع انبساط است وهردو مرحله جزئ انشائکم انسان است خلق به معنی ایجاد برای اولین بار از چیز دیگر.

هنگام خلقت کیهان طرح وبرنامه خالق متعال برایجاد آب قرارداشت .همین آب است با فرمول H2O  که حیات ازآن پدید آمد. من المائ کل شیئ حی. خداوند کیهان را خلق کرد تا آب را بیافریند وآب هم پدید آورنده حیات است وانسان هم دردرون حیات ودرکره زمین درآب یعنی همین آب که ما می آشامیم خلق شد.–سید محمد تقوی اهرمی –شهریور 1394-ویرایش دوم مهر ماه1395-ویرایش جدید مهر ماه 1397
     

 
.
 
 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت