ویژگی ها

حمامسنون و صلصال در قرآن بنیان و اساس حیات در زمین است

 

حمامسنون وصلصال درقرآن بنیان واساس حیات درزمین است

خلقت انسان درون پروسه حیات در قرآن روند خاصی را طی میکند و اگر ما کلید این روند رابدست آوریم موضوع خلقت موجودات وانسان بعبارتی حیات درزمین قرآن بسیار شفاف وکاملا منطبق برعلم است و موضوعاتی را قرآن بیان میکند که اخیرا وحدود دو دهه پیش برای علم آشکار شده است. قبل از بحث در باره نظرقرآن باید با آخرین نظریه های تآئید شده علمی آشنا شویم تا قضاوت درستی از کلمات کلیدی خلقت انسان از خاک ،مائ مهین ،حمامسنون ، صلصال ونطفه امشاج ونطفه وعلقه داشته باشیم . بقیه کلمات و مفاهیم به این چند کلمه کلیدی بر میگردد وخداوند متعال با این کلمات هر کدام مرحله خاصی از پیدایش حیات را به ما معرفی میکند . وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ.وخداوند با کلمات خود در قرآن معجزه علمی را بیان میکند وحتی فرا ترازعلم .خواهیم دید که چقدر قرآن درباره حیات مطالب مستند علمی وزیبا ئی دارد.مواردی که برخی تصور میکنند در این کلمات تناقص وجود دارد رفع ابهام خواهد شد وتناقص ساخته و پرداخته برداشت نا صحیح ذهن ما و نقصان اطلاعات است . تمامی این کلمات کلیدی مراحل حساس آغاز خلقت انسان وتداوم آن در پروسه حیات است .همه این کلمات هم اکنون نکات بسیا ربرجسته بحث های زیست شناسی وپیدایش حیات در زمین اولیه است. برای روشن شدن این مطلب نکاتی مهم کلیدی مورد بحث دانشمندان معروف زیست شناسی را با هم مرور میکنیم .

 

الکساندر اوپارین بیوشیمیست معروف روسی که افکار ماتریالیستی ضد مذهبی داشت واولین کسی است که بحث چگونگی پیدایش حیات رااز ماده بی جان وارد مباحث علمی کرد نکات زیر را که مورد تائید سایر دانشمندان قرار گرفت مطرح کرد وبسیاری از این مطالب پایه واساس بررسی ها وتحقیقات علمی دانشمندان ی مانند ارنست مایر ،دیکر سان وکاپلان قرار گرفت البته همه آنها نظریه خاص خود را وارد مباحث علمی کردند وبرخی نکات انتقادی بر نظریه اوپارین را متذکر شدند. چکیده اصول وپایه بحث های ونظرات زیست شناسان درمورد پیدایش حیات درزمین اولیه حاوی نکات زیراست . ابتدا موضوع کلیدی حیات از نظردانشمندان علوم طبیعی مطابق آخرین نظریه تشکیل حیات آورده میشود ودرادامه نظر قرآن ارائه میشود. 


1- حیات در زمین منشائ مادی در طبیعت دارد واز درون همین ماده طبیعی زمین بیرون آمده است ودارای طبیعت مادی است. هوالذى خلقكم من طين-طین بیانگر ماده بی جان است که با قدرت ذات باریتعالی به ماده جاندار تبدیل میشود .طین منشائ مادی در طبیعت زمین داشته است. وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ- إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم‌ مِّن‌ طِينٍ لَّازِبٍ پس حیات در درون زمین شکل گرفته ونه از فضا به زمین منتقل شده است .خلق الساعه هم نبوده وطبق برنامه ریزی زمان بندی خالق متعال شکل گرفته است. الذي قدر فهدي، قدر به تشدید دال به معنی برنامه ریزی است


2-با تجسس در زمین وبررسی فسیل ها و سنگواره ها میتوان به تاریخ گذشته زمین دست یافت –قل سیروا فی الارض فانظر کیف بدائالخلق- در زمین بگردید وچگونگی آغاز پیدایش حیات را بنگرید.


3- ماده زنده یا حیات دراثرفعل النفعالات شیمیائی درمرحله خاصی از تاریخ زمین بوجود آمده است. و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون .انسان ازتوده سیاه رنگ بد بو یا بودار برروی سفال خلق شده است حرارت سطح زمین اولیه داغ بود وحرارت بالای نقطه جوش آب قرارداشت. براساس آخرین نظریه علمی هنگامی که سلول اولیه حیات شکل گرفت جواولیه زمین انباشه از بخار آب، آمونیاک، متان بود، آب در درون گودال ها وبرکه ها که بسیار داغ وگداخته بودند بشدت میبارید وآب درون گودال ها وبرکه ها مانند ظروف آزمایشگاه همراه با گل ولای بر خاسته از دهانه های آتشفشان ها بصورت جوشان فعال بود ودر درون این گودال ها ، آب ،آمونیاک و متان تشکیل ملکول های اولیه حیات را دادند و میلیون ها سال زمین در سیطره این واکنش شیمیائی قرار داشت وپروتئنها ونوکلئوتید ها ،قند ها به مرور زمان تشکیل وانباشته می شدند. بدلیل داغ بودن سطح خارجی زمین آب درون گودال ها مرتبا بخار میشد وآب حاوی آمونیاک ومتان بر زمین میبارید وملکول های آلی تغلیظ میشدند.سفال داغ پخته عامل اساسی تشکیل وتغییر ملکول های آلی به مونو مرها وپلیمر ها وچسبیدن توده سیاه که دارای بوی متان وآمونیاک میداد بر روی کانی از جنس خاک رس استمرار می یافت. قرآن سنگ بنای خلقت اولیه حیات ودر درون آن انسان را ازماکروملکول های زنجیره ای حیات بر روی صلصال الکلفخار آغشته به ماده نرم حما مسنون میداند واینچنین پیش مرحله حیات اولیه شکل گرفت - سوره حجر آیه ۲۶ میفرماید وَ لَقَد خَلَقنَا الانسانَ مِن صَلصالٍ مِن حَمَاٍ مَسنُونٍ - خَلَقَ الانسانَ مِن صَلصالٍ کَالفَخّارِ

4- حیات در زمین فقط زمانی صورت میگیرد که ازمرحله ای آغاز شود ودوره تکامل را در طی زمان مشخصی سپری نماید .تکامل در پدیده حیات نقش موثر داشته است . كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ-وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ-الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ-خداوند تمامی چیز ها را در زمین به بهترین وجهه خلق کرد . ماده را در زمین اولیه طوری آراست تا شرایط را برای خلقت انسان آماده کند وسپس خلقت انسان را از طین یعنی خاک یا ماده بی جان آغاز کرد.هر شروعی دنباله دارد وباید مرحله خود را تا رسیدن به هدف طراحی شده ادامه دهد وخلقت انسان هم در زمان مشخص واز یک مرحله زمانی آغاز شد .


5- درآغازحیات آب بصورت کم و درون برکه وگودال ها وهمراه گل ولای ومحیط داغ وجود داشته است .آب بر اثر داغ بوده حرارت زمین بالای نقطه جوش آب فورا بخارواز محیط واکنش بیرون رانده میشد. انا خلقناهم من طين لازب - ما آنان را از گل چسبناك آفريديم . أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ –آیا شما را از آب کم وناچیز وپست نیافریدیم و آنرا در قرارگاه محکم واستوار قرار ندادیم تا زمان مقدر شده بر اساس تقدیر ( وبرنامه ریزی الهی )و بر تقدیر وبرنامه ریزی خود فائق آمدیم وچه برنامه ریزی توانائی انجام دادیم .مائ مهین آب خاصی است ،آب کم وناچیز وپست که معنی آبی غیر خالص وهمراه با گل و لای وبنظر میرسد همان آبی است که شرایط اولیه حیات را در بر داشته که در درون آن نطفه حیات ایجاد شد وخداوند آنرا در جایگاه استوار ومحافظت شده طبیعت - قرار مکین - قرار داد .مفسران محترم مائ مهین را نطفه مرد دانسته اند ونطفه نمیتواند در نظام خلقت آبی پست وبی ارزش باشد بلکه برعکس شاهکار خلقت خداوند است ورحم زن هم قرار مکین نیست چرا که مقام ومنزلت زن بسیار بالاتر از این است که خداوند اورا قرار مکین برای آب مرد خلق کرده باشد وصبحت از خلقت انسان در زمین اولیه است .


6- سلول اولیه حیات قابلیت تکثیرپذیری خود بخودی را داشته وبدون دارا بودن جنسیت نر وماده صورت گرفته است .ودارای یک پیش مرحله ای بوده که در آن ملکول های مونو مر تبدیل به پلی مرشده است .این مرحله را اوپارین کنزروات Koazervat نامیده است وادعا کرده که آنرا درمحیط آزمایشگاه بدست آورده که توسط سایر دانشمندان زیست شناسی مردود اعلام شده است. ایجاد ملکول های DNA طبق بررسی ونظرات دانشمندان زیست شناسی مانند کاپلان در این مرحله است. اخیرا دانشمندان نقش سفال خشک شده وتوده سیاه باقی مانده بر روی آن در اثر تبخیر آب را در پیدایش حیات به عنوان موضوع علمی مهمی مورد بحث قرار داده اند که در پایان همین نوشتار به آن شاره میشود .درقرآن حما مسنون بر روی سفال پیش مرحله خلقت نطفه است که درآن ملکول های آلی مونومر تحت شرایط ایجاد شده وواکنش بین سفال داغ وتوده نرم سیاه رنگ به پلی مرها تبدیل میشوند .


7- اخیرا پرفسور کاپلان زیست شناس معروف المانی اظهار داشته که حیات از نطفه های اولیه ایجاد شده در زمین حادث شده است .

پیدایش حیات در زمین

تمامی موارد فوق موضوعات وپایه مباحث پیدایش حیات را تشکیل میدهند. حال در ارتباط با پیدایش حیات بطور مثال در قرآن صحبت از آب گندیده ویا مفاهیمی مانند بد بو وامثالهم اشاره شده . همه چیز در زمین ارتباط به حیات دارد یا مستقیم ویا غیر مستقیم سیاره زمین سیاره حیات است وهدف آفرینش کیهان نیز همین بوده است .ایجاد حیات وخلقت انسان که همه بر اساس برنامه ریزی تدوین شده ایجاد گردیده وعبث و بیهوده خلق نشده اند. آیات زیادی در این باره در قرآن است.

پیدایش حیات در زمین به سه عامل اساسی نیازمند است هفت طبقه جو زمین( شرایط آب وهوائی) ،آب و مواد غذائی تکثیر پذیر که بتواند نیازغذائی موجودات زنده را برآورده کند. همه چیز برمیگردد به اوائل تولد زمین وحدود چهار میلیارد سال پیش به دوره تکامل شیمیائی زمین .ابتدا تکامل اتمی بود که طی آن اتم های سبک و سنگین توسط واکنش های هسته ای از هلیوم و ئیدروژن بوجود آمدند واین دوره حدود چند میلیون سال طول کشید. زمین شکل گرفت ،هسته مرکزی زمین از آهن ونیکل و..ایجاد شد وزمین جرم دار شد و نیروی گرانش زمین بوجود آمد. پوسته خارجی زمین تشکیل میشود ودوره تکامل شیمیائی که درحد بسیار زیادی برای علم ناشناخته است بعد از پیدایش پوسته خارجی زمین آغاز و تا پیدایش اقوات یعنی مواد غذائی تکثیر پذیر طول کشید .تمامی پایه واساس حیات موجودات زنده در این زمان شکل گرفت و دوره بسیار مهمی است ولی همچنان ناشناخته است .دانشمندان معمولا ازطرز قرارگرفتن لایه های زمین و فسیل ها قادرند چگونگی مکانیسم حیات را دنبال کنند. در این دوره در اثر تحولات پوسته جامد زمین و ذوب شدن مکرروبالا بودن درجه حرارت تا200 درجه سانتیگراد وفعالیت دهانه های آتشفشان ها واصابت مستمر شهاب سنگ ها وخورده سیارک ها که باعث تغییرات شدید پوسته خارجی میشد و تابش مستقیم نور خورشید ونداشتن حفاظ لازم در جو عملا آثاری از واکنش های حیاتی بجای نمانده . نخست عناصرشیمیائی غیر بیولوژیکی خلق وسپس از عناصر غیر بیولوژیکی حیات خلق میشود وشروع حیات ازنطفه است که پایان چهار دوره اقوات است وموجودات زنده ( که به پیدایش انسان منجر میشود) با استفا ده از غذای بیولوژیکی وتکثیر از طریق نطفه صورت می پذیرد.

مرحله ایجاد غذای بیولوژیکی یا به تعبیر قرآن چهار دوره اقوات از نظر دانشمندان بسیار مهم است و هنوز نتوانسته اند چگونگی را دریابند .مثلا میدانند موجود زنده از چه عناصری تشکیل شده ومکانیسم کاری آنها چیست ویاچگونه تکثیر میابند ولی چگونه عامل تکثیر پذیری ذخیره سازی اطلاعات در آنها(در دوره تشکیل مواد غذائی بیولوژیکی از عناصر شیمیائی غیر بیولوژیکی) به وجود آمد .دانشمندان زیست شناسی دوره بوجود آمدن غذای بیولوژیکی با خاصیت تکثیر پذیری از ملکول های ساده آلی را دوره تکامل شیمیائی زمین مینامند وقرآن مجید آنرا دوره اقوات-

وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ (10) فصلت .

ابتدا در زمین پوسته خارجی ویا جامد زمین پدید آمد واین برمیگردد به حدود چهار میلیارد سال پیش و دقیقا زمانی که پوسته جامد زمین شکل گرفت دوره تشکیل اقوات یا مواد غذائی بیولوژیکی از ملکول های ساده شیمیائی آغاز میشود .اساس حیات هم از همین جااست .بدائ خلق الانسان من طین از اینجا شروع میشود.

أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ –نمل 64 یبداالخلق در زمین منظورشروع حیات است که آغاز کرد و آنرا برمیگرداند. اشاره به رزق در اسمان (جو زمین ) وزمین منظو از حیات است .

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-عنکبوت 20

در زمین بگردید وبررسی کنید و در آورید خداوند چگونه خلقت را آغاز کرد .باز هم اشاره به چگونگی آغاز حیات است .خداوند آفرینش انسان را از خاک آغاز کرد . در قرآن اشارات فراوانی وجود دارد. خاک حالات گوناگونی دارد یعنی پروسه حیات ودر مرحله اقوات که چهار دوره است و پانصد میلیون سال طول کشید همه مراحل آن جزئ سرنوشت انسان است .خاک مخلوط با آب داغ که گل باشد -طین الازب وسایر. مرحله اول پیدایش برای دانشمندان مهم است که سر از کار خداوند متعال در آورند و خداوند هم فرموده از زمین میتوانید سرگذشت خلقت حیات را بیرون آورید.کاری که دانشمندان هم اکنون از فسیل ها سنگواره ها وتعیین دقیق سن و آنالیز آنها وارائه نظریه های مختلف و بحث در باره آنها سعی میکنند چگونگی خلقت حیات را رمز گشائی کنند

در موضوع حیات نظریه های مختلفی ابراز شده که مرحله تکامل شیمیائی یا دوره اقوات برای بحث ما اهمیت دارد که حیات از آن آغاز شد .چرا این دوره اهمیت دارد از این دوره خلقت انسان از خاک که حمامسنون وصلصال شروع میشود.در ارتباط با دوره تکامل شیمیائی وبا در نظر گرفتن وضعیت پوسته خارجی و جو وشرایط جوی حاکم در زمین نظریه هائی ارائه شد که آزمایشات انجام شده تا اندازه ای صحت آنها را تآئید نمود .ولی این آزمایشات برای توضیح چگونگی ایجاد حیات تا کنون کافی نبوده است. چگونگی ایجاد ملکول های آلی ماکرو وپیچیده از ملکول های کوچکتر مانند پروتئین ها ،اسید نوکلوئیک ها وقندها که برای روند بیولوژیکی حیات ضروری است راه را برای رسیدن به رمز گشائی حیات اولیه هموارتر کرده است .در بسیاری از مسائل لاینحل در پیدایش حیات موضوع تشکیل اسید نوکلئیک ها ودو ملکول اساسی آنها RNAو DNAوماکرو ملکول ها پروتئین ها ونوکلئوتیدها و 20 ملکول آمینواسید ها - که در تمامی شکل های حیات وجود دارند از اهمیت ویژه ای برخورداراست وبیشتر آزمایشات روی این موضوع تمرکز کرده است.علم به این موضوع که کلید حیات در چگونگی شکل گرفتن این ماکرو ملکول ها (RNA DNA) از آسید های آمینه و نوکلئوتید ها ساده تراست تائید کرده است .موضوعی که قرآن هم روی آن بسیار تآکید دارد و آن حما مسنون بر روی صلصال کلفخار است
دانشمندان تحقیقات خود را روی چند مورد اصلی متمرکز کرده اند از قبیل شرایط جوی زمین حدود یک میلیارد سال پس از تولد زمین در چه وضعیتی بوده.دوم ملکول های ساده آلی چطور تشکیل شدند.عامل تکثیر پذیری چگونه ایجاد شد .چه آنزیم هائی در ایجاد ماکروملکول ها نقش داشتند .سیستم اطلاعاتی در RNA DNA چگونه بوجود آمد .همه این موارد در دوره اقوات است که در زمین هیچگونه اطلاعی در دست نیست وبا توجه باینکه خورده سیارات وشهاب سنگ دارای عمر مساوی با زمین هستند علم از آنها که با زمین برخورد کرده اند اطلاعات لازم را بدست می آورد.
دانشمندان زیست شناسی تشکیل پروبیونت ها یا اولین سلول های تکثیر پذیر بدون هسته را در چهار مرحله واساس حیات ازابتدای ایجاد غذای بیولوژیکی میدانند. این چهار مرحله به نقل از کتاب پیدایش حیات نوشته پرفسورراین هارد کاپلان بشرح زیر است

1-ایجاد ملکولهای آلی ساده مانند اسید های نوکلوئیک ها و پروتئین ها از ملکولهای پایه مانند متان وآمونیاک و آب .
2-پلیمریزه شدن این ملکول های آلی ایجاد شده به ماکرو ملکول ها
3-ترکیب ماکرو ملکول ها با یکدیگر و تشکیل ماکرو ملکول های زنجیرهای
4-ایجاد پروبیونت های تکثیرپذیر ازساختارهای ماکروملکول های زنجیرهای

با سرد شدن پوسته خارجی زمین وشکل گرفتن آن آفرینش حیات شروع میشود .جو زمین از بخار آب ،متان وآمونیاک اشباع است ومحیط جو بازی است و فاقد اکسیژن وعناص کربن ،ازت ،اکسیژن وبدلیل وجود ئیدروژن فراوان همه بصورت ئیدرید درجو وجود داشتند یعنی آب ،متان ،وآمونیاک .این ملکول ها توسط باران به سطح زمین منتقل میشدند .سطح زمین ابتدا دارای حرارت بالای نقطه جوش آب بود وآب باران فورا بخار میشد وگودال های زمین بعنوان ظروف آزمایشگاهی مملو از آمونیاک ومتان در آب جوش عمل میکردند وواکنش های شیمیائی ابتدائی در آن انجام میشد وبمرورملکول های آلی مورد نیاز اولیه حیات شکل میگرفتند .اسید های نوکلوئیک واسید های آمینه ودر نهایت پروتئین ها تشکیل شدند .این مرحله اول تشکیل ملکول های آلی بروش غیر بیولوژیکی بود محیط واکنش بدلیل بخار شدن آب تغلیظ میشده ومحیطی گل آلود ایجاد میشد که بخار آب بصورت حباب از گل بیرون می آمد .مانند طین لازب یا گل چسبنده .این محیط مملو از ملکول های آلی اسید های آمینه و اسید های نوکلوئیک ها در محیط داغ وکم آب است و شرایط برای بهم پیوستن آنها وایجاد ماکروملکول های ساده فراهم میشد. درمرحله دوم هنوز سطح زمین انباشته از آب نشده بود واین دوره بسیار طولانی سپری شد کل چهار دوره های که پرفسور کاپلان اشاره کرده رویهم پانصد میلیون سال طول کشیده است وزمان کافی برای انباشته شدن این ملکول ها در سطح زمین فراهم شد و در دسترس قرار داشت .

در دوره سوم ماکروملکول های ساده به ماکروملکول های پیچیده مانند RNA و DNAتبدیل شدند وسنگ بنای حیات در اینجا گذارده شد .حما مسنون بر روی سفال داغ ویا خاک رس پخته قرار میگرفت واین دوره هم از نظر علم وهم از نظر قرآن مرحله بسیار مهم است. ماکروملکول های ایجاد شده در مرحله دوم بر روی خاک رس حرارت دیده وداغ قرار میگرفتند وخاصیت سفال داغ جذب ماکرو ملکول های اسید های آمینه و اسید های نوکلوئیک بر روی سطح خارجی خود وخارج شدن آب از محیط واکنش بدلیل ایجاد ملکول های مونومر به پلیمر که با دفع آب همراه بوده وخداوند متعال این مرحله مهم را به مائ دافع تعبیر کرده است .که ازبین جسم سخت یا ترائب وجسم نرم یعنی توده نرم سیاه حما مسنون .آب دافع ،صلصال خشک شده وحما مسنون یک مجموعه بهم مرتبط را اشاره میفرماید.

فلينظر الانسان مم خلق - خلق من ماء دافق - يخرج من بين الصلب و الترائب -7-سجده انسان بايد نگاه كند وتعقل کند از چه آفریده شده از آبى دافق و بیرون رونده آفريده شده که از بین جسم سخت (سفال)و نرم ونفوذ پذیر(حما مسنون) خارج میشود یخرج بین صلب وترائب .این دودر کنار هم وچسبیده بهم قرار دارند وآب ازبین این دو خارج میشود .جدا از هم نیستند یک مجموعه هستند .پس میتواند اصلا ارتباطی به مرد و زن نداشته باشد که بسیار ثقیل وغیر علمی است .ترائب در اصل لغت به معنی نرم ونفوذ پذیر است وصلب هم سخت ومحکم است وآب دافق هم نقش اساسی در ایجاد ماکروملکول های زنجیره ای حیات ایفائ کرده اند .حما مسنون وصلصال اکلفخار وآب دافق ودر حضور مائ مهین .(آب به مقدار کم)- مسلما در محیط آب فراوان این شاهکار خلقت صورت نمی گرفت (روی ایات الهی تعقل وتفکر لازم است)

شاید تعجب کنید این شباهت بی نظیر تعبیر قرآن باآخرین یافته های علم .این یافته ها واقعی هستند ودر آزمایشگاه انجام وتآئید شده است .

Oparinو Haldaneدر دستگاهی که شرایط زمین اولیه را دارا بود آزمایش انجام داد و موفق شد ند چند نمونه اسید آمینه وملکول های آلی بدست آورد .

در سال 1953 دو شیمی دان معروف Stanley Millerو Harold C Urey.در آزمایش سوپ اولیه حیات از آمونیک ومتان در شرایط مساوی که در جو زمین اولیه حاکم بود بکمک انرژی تخلیه الکتریکی موفق شدند تعدادی ملکول های آلی را ایجاد کند.البته این آزمایش در زمان خود برای دانشمندان جالب بود ولی بعد از چند سال نکات ابهام بر انگیز زیادی از آن مورد انتقاد وبحث قرار گرفت که وارد جزئیات نمیشویم .

در سال 1961 Juan Oro با استفاده از داده های میلر آزمایشی روی آلدئید واسید سیانئیدریک و آمونیوم سیانید انجام داد .نامبرده روش پلیمریزاسیون حرارتی در آب را بکارگرفت ودر مرحله اول سرین وریبوز وآدنین بدست آورد ودر مرحله دوم با تری فسفات موفق به تولید آدنوزین تری فسفات ATP گردید .این ترکیب آلی در موجودات زنده بعنوان کاتالیزاتورو در تبادل انرژی نقش اساسی دارد وپایه اصلی در ایجاد ساختار RNA است .حال در زمین اولیه که این ترکیب وجود نداشته چه چیزی نقش آن را بازی میکرده .برای ایجاد ماکروملکول های پیچیده حیاتی (RNAو DNA )ازماکرو ملکول های ساده در مرحله سوم وجود یک کاتالیزاتورکه نقش ATP را داشته باشد ضروری بوده .دانشمندان روی این اتفاق جالب بسیار کار کرده اند وبه این نتیجه رسیده اند که سنگ وکانی های رس وپیریت این نقش را بر عهده داشته اند.

بیوپلیمر از بهم پیوستن دو مونومز واز دست دادن یک ملکول آب بدست میآید البته محیط باید طوری باشد که آب ایجاد شده دفع شود. این عمل را دی ئیدراته شدن میگویند.در سلول های زنده آنزیم ها این عمل راکاتالیزه میکنند .در سنتز غیر بیولوژیکی در محیطی که آب فراوان وجود دارد عملی نیست .ولی پلی مریزاسیون در محلول رقیق از ملکولهای پلی مر ساده بر روی سنگ داغ از قبیل سفال خشکیده ،سنگ های شنی وسنگ های پیریت امکان پذیر است .آب دفع شده فورا بخار میشود ومنومر های تغلیظ شده بر روی آنها بصورت رسوب سیاه رنگ بر روی سطح خارجی سفال یا سنگ می چسبید .احتمالا امواج دریا حاوی این مونمومرها که به فراوانی وطی میلیون ها سال تشکیل شده بودند بر روی سنگ ها پاشیده میشده ومرتبا خشک وتکرار میشده .خاک رس سفال شده بهترین گزینه برای اینکار بوده است .بیومرها در محلول رقیق بعنوان گروه های شیمیائی بار دار بر روی پارتیکل های سفال محکم نگه داشته میشدند .واتمهای فلزی درون ترکیب سفال بعنوان کاتالیزاتور عمل میکردند ومونومرها ی تنگاتنگ بهم پیوسته روی سطح خود نگه میداشته ومونومر ها به پلی مر ها تبدیل میشدند .پیریت ها هم در آزمایشاتی این خاصیت را ازخود بروز داده اند .


Ahron Katchalssky از انستیتو وایس مان اسرائیل توانست از محلول رقیق مونو مرها برروی مونت موریلونیت یک سنگ سفال ،پروتئین های با زنجیره متشکل از 50 اسید آمینه وبا صد در صد بازده بدست آورد

Gunter Wachterhauser این آزمایش را برروی کانی آهن وگوگرد بدست آورد .سنگ هائی در دهانه های آتشفشانی زیر دریا بیرون میآمدند و در زمین اولیه بیشمار اتفاق میافتاد .


Foxوهمکاران (5 مخلوط خشک شده اسید های آمینه را چند ساعت در حرارت 150 الی 200 درجه سانتیگراد نگه داشتند و توده سیاه رنگی بدست آوردند که در آب بخوبی حل میشد واز پلی اسید های آمینه با یک الی دو دوجین عضو تشکیل شده بودند .از آنجائیکه این محصول دارای پیوند پپتید و شبیه پروتئین بودند آن را پروتئنوئید نامیدند .اگر چه اغلب این اسید امینه ها از نوع آلفا نبودند ولی با وجود این فعالیت آنزیمی از خود بروز میدادند .آنها این آزمایش را در 75 درجه بمدت چند هفته انجام دادند .نتیجه مشابه بود ولی زنجیره ها کوتاه تر بودند .این آزمایش در حضورپلی فسفات ها وبار دیگر بر روی سنگ آتشفشانی و شن انجام شد وموفق شدند زنجیره های طویل تری بدست آورند .


Paecht Horowihtz (6 نیز آزمایشاتی بر روی Zeolithو خاک رس پخته انجام داد ونتیجه مشابهی بدست آورد. در همه این آزمایشات توده سیاه رنگ بعنوان محصول اصلی بوده که پس از حل کردن در آب وانجام بررسی ها ماکرو ملکول های زنجیرهای آلی پلی مریزه شده مورد تآئید قرار گرفت .براساس مطالب عنوان شده آفرینش انسان از طین لازب شروع شد .حال گل لازب حمامسنون ،صلصال ،طین همه پیدایش انسان را در دوره اقوات بیان میکند .حمامسنون وصلصال یک مرحله مهم ازدوره آفرینش از طین است که منجر به وجود آمدن ماکروملکول های تکثیر پذیر کد دار وپایه ژنتیک در حما مسنون وبر روی صلصال گردید خَلَقَ الْانسَانَ مِن صَلْصَلٍ كاَلْفَخَّارِ - لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون.سید محمد تقوی اهرمی –مهر ماه 1393-ویرایش جدید اسفند1395

(1-Ernst Mayer, Evolution ,Spektrum der Wissenschaft,verstandliche Forschung, deutsche Ausgaben vonScientific American 1980
(2-Reinhard w.Kaplan: Der Sprung derLebens dtv wissenschaftliche Reihe 1978
(3-Richard E.Dickerson, Evolution ,Spektrum der Wissenschaft,verstandliche Forschung, deutsche Ausgaben vonScientific American 1980
(Paecht-Horowitz,A.Katcalssky,prebiotic Synthesis by heterogeneous Polycondensation of aminoacid adenhylates. Nature (Lond),328(1970) .636-639
( Nakashima ,T.,J.C.Lacey ,J. Jungck, S.W.Fox: Effects of several factors on chemical condensation of mixed amino acid adenylates. Naturwissenschafften 59,(1970) 67-68
(5-Paecht-Horowitz,A.Katcalssky,prebiotic Synthesis by heterogeneous Polycondensation of aminoacid adenhylates. Nature (Lond),328(1970) .636-639

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت