ویژگی ها

آیه 30 سوره انبیائ ارتباطی بامهبانگ ندارد

 

آیه 30 سوره انبیائ ارتباطی بامهبانگ ندارد


در قران شواهد ومستنداتی وجود دارد که کیهان در اثر اتفاق آنی وسریع وبه تعبیر قران با یک نفخه فی الصور ایجاد شد وتمامی مراحل بیگ بانگ از زمان زینگولاریته تا انبساط وخلق کیهان بوضوح اشاره شده است .البته اشارات قران به مراحل پیدایش جهان مادی نیاز به فهم مفاهیم قرانی دارد .قران در باره موضوعات خلقت کیهان وبرچیده شدن آن وآمدن قیامت دارای یک جهان بینی وبه عبارتی ایدئولوژی خاصی است که همگی باهم یک ارتباط همگون ومنظمی دارند .اگر آیات را سلیقه ای وبر اساس برداشت های نسنجیده ومقطعی تفسیر کنیم به مفاهیم واقعی نمی توانیم دست یابیم .تمامی آیات مربوط به یک موضوع خاص علمی زنجیر واربه هم ارتباط دارند پاره کردن این زنجیره مفاهیم قرانی باعث سر در گمی وغیر علمی شدن آنها میشود . بسیاری با ذوق وشوق فراوان آیه ای را از سیاق آن جدا میکنند وبه تفسیر آن میپردازند وکلام خداوند را فراموش میکنند که فرموده در آیات تفکر وتعقل کنید .جزئ جزئ کلمات بکار رفته در یک آیه با هم ارتباط تنگاتنگ دارند وحساب شده انتخاب شده اند .اگر سعادت دریافت کلید فهم ایات قرانی را داشته باشیم ،کشفیات علمی معجزه اسائی از قران را بدست میآوریم .

آیه 30 سوره انبیائ یک مجموعه آیات بهم پیوسته است که با آیه 30 شروع میشودوتا چهار آیه بعد از آن ادامه دارد.ودر ارتباط با یک موضوع خاص است .یک پدیده علمی پیدایش زمین وهفت آسمان جو زمین .خداوند متعال تمامی مظاهر مادی را آیات خود مینامد ودر قرآن مرتبا به آیاتی که مربوط به پدیده های جهان مادی و در معرض دید ما هستند اشاره میفرماید وآنها را مرتبا به رخ انسان میکشد  به تفکر وتعقل در آنها دعوت میکندومیفرماید اینها نشانه های وجود خداوند هستند به این چهار آیه سوره انبیائ 30 الی 34 توجه فرمائید .

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ- وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ- وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ-

اگر به سیاق این چهار آیه نگاه کنیم صحبت از زمین وهفت آسمان دور آن که جو آن است به میان آمده است .کلمه اولم یربه معنی آنها نمی بینند است .پس به پدیده ای اشاره میکند که در معرض دید آنها( منکران واقعیت ها)قرار دارد .همین زمین وآسمان آن که مربوط به هم هستند .زمین وجو اطراف آن پس از جدا شدن از ابر خورشیدی یک توده داغ دودی متشکل از گاز وغبار کیهانی والبته یکپارچه وبهم پیوسته بودند .در آن توده گازی زمین وجو اطراف آن شکل نگرفته بودند .بمرور زمان با سرد شدن این توده وپائین آمدن حرارت آن شرایط برای همجوشی هسته ای فراهم میشود واین دوره تکامل هسته ای زمین است که اتم های سنگین مانند اهن وسایر عناصرسنگین تشکیل وهسته مرکزی زمین ایجاد وزمین جرم دار میشود وگازهای سبک تر اطراف هسته مرکزی را فرامیگیرند وبا پائین آمدن حرارت توده گازی زمین در دوره دوم زمین که تکامل شیمیائی آن است باعث ایجاد ملکول های ئیدروژن ومتان وبخار آب وسایر عناصر سبک میشود وبدین طریق زمین از جو خود تفکیک میشود و در قران به این دو دوره اشاره شده طبق آیه 9 سوره فصلت-

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"آیا کافران به خالق متعال که زمین را در دو دوره خلق کرد کفر میورزند وبرای او شریک میتراشند ".

آیات بیشماری در قرآن وجود دارد که هفت آسمان منظور هفت جو زمین است .ادامه آیه هنگامی که زمین وجو آن تفکیک میشوند .رواسی یا پوسته جامد دور زمین تشکیل وسقف محفوظ هم برای جو زمین ایجاد میشود ودرست بعد از آن شب وروزخلق میگردد(چرا روز وشب بعد از تفکیک زمین وجو آن ایجاد میشود بحثی است علمی وبسیار زیباکه نیاز به مبحث جداگانه ای دارد ) وخورشید وماه بر مدار ثابت خود قرار میگیرند .آیات 9 الی 12 سوره فصلت هم در این رابطه است وچگونگی پیدایش زمین وهفت آسمان جو زمین است که نکات علمی بسیار جالبی در آن نهفته است برای اطلاع بیشتر به مقاله خلقت اقوات ( غذای بیولوژیکی)  چگونگی روند پیدایش حیات در زمین اولیه از نظر قراندر همین سایت مراجعه فرمائید .

مطلب مهمی که در هر دو دسته آیات سوره انبیائ وفصلت به آن اشاره شده خلقت زمین وسپس اسمان زمین که همان جو زمین است.وبسیاری که توجه به سیاق آیات ندارند به غلط چنین برداشت کرده اند که ابتدا زمین خلق شد وسپس آسمان وآسمان را هم به معنی کائنات گرفته اند .در حالی که اگر درست به مفهوم آیات تفکر وتعقل کنند وبرداشت گذشتگان را معیار تفسیر آیات قرار ندهند وآیات را باعلم روز مقایسه کنند اعجاز علمی قران را در می یابند .کسانیکه آیه 30 سوره انبیائ را به بیگبانگ وآغاز کیهان مقایسه میکنند باید توجه فرمایند براساس نظریه بیگ بانگ کیهان از هیچ پدید آمد ،از نقطه بینهایت کوچک مایل به صفروهنوز ماده خلق نشده بودودر حقیقت چیزی نبود که از هم جدا شوند .به آیه قران توجه فرمائید .

بدیع السموات والارض واذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون-اینجا سموات والارض به معنی کیهان است چرا که از هیچ ابداع میشود بدیع السموات والارض خداوند متعال ایجاد کننده سموات والارض از عدم واز هیچ است به تفسیر المیزان معنی این ایه مراجعه فرمائید .واذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون .هنگامی که اراده ذات باریتعالی بر ایجاد( سموات والارض ) امری قرارگیرد میفرماید باش میشود .یعنی آنی وبسیار سریع .بعلاوه در تمامی آیاتی که کلمه أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ-بکار برده شده از مظاهر مادی قابل رویت برای انسان نام میبرد . به مقاله  خلقت کیهان از هیچ نظر علوم طبیعی و قران  در همین سایت Hammanmasnun.comمراجعه فرمائید

.سموات والارض در قران به دو مفهوم بیان شده اول کیهان ودوم هفت آسمان که منظور هفت طبقه جو زمین است .مشکل اساسی در درک مفهوم هفت آسمان نظریه منسوخ شده تفکر بطلمیوسی است که بر افکار گذشتگان حاکم بوده است ومتاسفانه هنوز هم بسیاری نتوانسته اند از بند این تفکرات ذهنی آزاد شوند .در کیهان هیچ ادله وشواهدی علمی که در آن طبقاتی وجود داشته باشد ویا آسمان یعنی مجموعه کیهان دارای سقف محفوظی باشد نداریم واین نظریه علمی گذشته بوده که مدت ها علم آن را کنار گذاشته است وتنها طبقاتی که برای ما در کیهان شناخته شده است طبقات جو زمین است (شاید در ستاره های دیگر هم جوی باشد ولی در قران صحبت ار زمین واطراف آن است ).

این طبقات بر اساس فاکتور های مختلفی مانند درجه حرارت طبقه بندی شده و5 طبقه تفکیک شده است ومهمترین لایه حفاظتی زمین که لایه ازن است در یکی از این طبقات گذاشته شده وبه عنوان لایه مستقل در نظر گرفته نشده وکمر بند مغناطیسی که عامل بسیار مهم وحیاتی در حفاظت از زمین است هم منظور نشده .بنابراین ما هفت آسمان در قران را باید اطراف خودمان ودر جائی که با حیات موجودات در کره زمین در ارتباط است و جزئ آیات مشهود خداوند است باید جستجو کنیم نه در ماورائ کهکشان ها که از آن اطلاعی نداریم .به این ایه توجه فرمائید ،آیا اقطار سموات والارض جو زمین است یا طبقات غیر واقعی وناشناخته کیهان .

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

ی گروه جن وانس اگر می توانید به طبقات سماوات والارض نفوذ کنید شما نمی توانید مگر با تسلط بر ابزار آن .تسلط بر ابزار نفوذ در طبقات زمین  معنی این میدهد که برای انسان این امر امکان پذیر بوده است واین یک پیش گوئی علمی خداوند در قران است وامروز ما شاهد هستیم که انسان با تسلط بر علم وغلبه بر نیروهای ناشناخته قبلی از طبقات جو زمین عبور کرد .ذهنیت سموات والارض وتفکرات بطلمیوسی که بر باور بسیاری نشسته مانع از رسیدن به مفاهیم علمی قرآن است در آیات خداوند تفکر وتعقل کنیم که بسیار راهگشا است . سید محمد تقوی اهرمی دی ماه-1394

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت