ویژگی ها

خلقت انسان از نطفه در قرآن تصورات ذهنی یا واقعیت قرآنی

  خلقت انسان از نطفه در قرآن  


خداوند متعال در قران مرد را بر زن ترجیح نداده است ونطفه مرد را عامل پیدایش انسان نمیداند .وکلمه نطفه در قرآن معنی آب مرد نمی دهد .وقرارمکین هم نمی تواند رحم زن تلقی شود .این برداشت من از آیات قرآن است ودلائل خودم را در زیر خدمت خوانندگان عزیز مقاله عرض میکنم .

 


موقعیت اجتمائی زن نزد اعراب پیش از اسلام از وضعیت خاصی بر خودار بود وزن به عنوان کالائی در نظر گرفته شده وخرید وفروش میشد واز حقوق اجتمائی وفردی محروم بود ودر شمار لوازم واثاثیه خانه قرار میگرفت واین ضرب المثل بین انها رواج داشت که زن حکم ظروفی را دارد که جای نطفه مرد است .وانما امهات الناس اوعیه – مادران حکم ظروف را دارند که فقط برای جای نطفه آفریده شده اند (کتاب فروغ ابدیت –آیت الله جعفر سبحانی – بخش شبه جزیره عربستان )

این ضرب المثل چنان درفرهنگ اعراب پیش از اسلام رسوخ کرده بود که سالیان دراز بعد از اسلام هم در ذهن بسیاری جا باز کرده است .این یک ذهنیت مرد سالاری است که هنوز هم در جوامع اسلامی وکشور ما آثارآن وجود دارد ودر تفاسیر هم به آن مواجه میشویم .

در تفسیر آیه أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ-قرارمکین را همان ظرف دوره جاهلیت در نظر گرفته اند یعنی زن قرار گاه نطفه مرد است در صورتیکه معنی واقعی آیه شریفه قرآن این است:" آیا شما را از آب کم وناچیز وپست نیافریدیم و آنرا در قرارگاه محکم واستوار قرار ندادیم تا زمان مقدر شده بر اساس تقدیر ( وبرنامه ریزی الهی )و بر تقدیر وبرنامه ریزی خود فائق آمدیم وچه برنامه ریزی توانائی انجام دادیم ".مائ مهین آب کم است .همین آب با فرمول H2O که در آفرینش حیات در زمین اولیه نقش اساسی بازی کرده است.مائ دافق هم همین آب است .اینجا کلیک کنید وشرح مفصل آن را مطالعه فرمائید. .صحبت از نطفه اولیه حیات است در زمین اولیه واین نطفه امشاج است یعنی قابلیت تکثیر پذیری را دارد ولی هنوزمذکر ومونث یعنی جنسیت نروماده درآن ایجاد نشده بود وخداوند این نطفه حیات را درجایگاه استوار و محافظت شده غشائ هسته سلولی- قرارمکین - قرار داد.

مفسران محترم مائ مهین را نطفه مرد دانسته اند ونطفه نمیتواند درنظام خلقت آبی پست وبی ارزش باشد بلکه برعکس شاهکار خلقت خداوند است ورحم زن هم قرار مکین نیست چرا که مقام ومنزلت زن بسیار بالاتر ازاین است که خداوند اورا قرارمکین برای آب مرد خلق کرده باشد و صبحت ازخلقت انسان در زمین اولیه است-این آیه درارتباط با انا خلقناهم من طين لازب است خلقت اولیه وسنگ بنای حیات که انسان هم در آن قرار دارد

.برای روشن شدن موضوع باید موقعیت زمین اولیه را در نظر مجسم کنیم .این مطالب آخرین یافته های علم زیست شناسی است وقرآن مجید بسیار فراترازعلم سخن میگوید باید در ایات الهی تفکر وتعقل نمائیم .با این چند آیه توجه فرمائید وبعد مطلب را ادامه دهیم

- أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى-ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى-أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍعَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى- "آیا انسان نطفه تقدیری (برنامه ریزی شده) نبود که مقدر میشود .آیا انسان نطفه تحت برنامه ریزی ونرم افزاری الهی (تقدیرالهی) نبود که مقدرمیشود(به بارمینشیند).چقدرزیبا و پر مفهوم یکی از معانی منی تقدیراست .معنای دیگر هم دارد مرگ ،قضا وقدر ،آرزو ودرزبان عربی آب مرد هم اصطلاحا منی گویند . مدت های مدیدی است که تمامی معانی دیگر کنار گذاشته شده وبه معنی آب مرد چسبیده ایم و به رحم زن وصلش کرده ایم آیا با خود فکر نکرده ایم که آب مرد به تنهائی نمیتواند نقش اساسی درایجاد نطفه داشته باشد. آیا خداوند متعال که علم مطلق است آب مرد را اساس خلقت انسان وزن را قرارمکین میداند. 

الم یک نطفه من منی یمنی.ترجمه رایج می نویسد (آیا اونطفه مرد نبود که دررحم زن ریخته شد ؟) بعد ادامه جریان براساس نظر گذشتگان دردرون رحم ادامه می یابد .در صورتیکه با مقایسه ایات دیگر دارای مفهوم کاملا متفاوتی است .این نطفه تقدیدری بود که مقدرمیشود وسپس آن علقه بود که خلق شد وبسوی هدف برنامه ریزی شده هدایت گردید سپس در آن جنسیت نرومادینگی قرارداده شد.کسی که قادراست به این کاراست میتواند مرده را نیزدرقیامت زنده کند به علاوه صحبت ازخلق کردن اولیه است .معنی خلق یعنی ایجاد برای اولین بارازچیز دیگرو آن چیزی که خلق میشود قبلا وجود نداشته است .بنظر اینجانب در هیچ جای قران هنگام صحبت از نطفه ازآب مرد و رحم زن اشاره ای نشده واین از تصورات ذهنی ما است .

بهتر است با این دید هم آیات را بررسی کنیم شاید زوایای تاریک آن روشن شود –در ایه بعدی میفرماید 

- قُتِلَ الْانسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَىّ‏ شىَ‏ ءٍ خَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَه ثمُ‏ أَمَاتَهُ فَأَقْبرَهُ

"-مرگ براین انسان پوشاننده حقیقت باد-چه چیز اورا کافر ساخت(ایا فکر نمیکند از چه خلق شده) ازنطفه ای خلق شده که آن را در چها چوب برنامه ریزی الهی قراردادیم وراهش را هموار کردیم (تا به انسان تبدیل شد) سپس مرگ او را فرا میگیردو محو میشود "

.خداوند متعال در چند ایه دیگر هم میفرماید راه تکاملی نطفه را هموار کردیم .در ایه بالا ثم کان علقه فخلق فسوی وقتی نطفه ایجاد میشود مجددا از خلق بعد از نطفه صحبت میفرماید .قضیه نطفه فراتر از مراحل رشد در رحم مادر است .بعلاوه با خودمان فکر نکرده ایم که آیا نطفه مرد به تنهائی میتواند منشائ جنسیت نر وماده شود ونطفه زن نقشی در آن ایفائ نمی کند؟.به معنی متعارفی که در تفاسیر است توجه نمائیم :

آیا او(انسان)از نطفه ای از منی( مرد) نبود که در رحم( زن) ریخته شد-وسپس بصورت خون بسته در آمد وخداوند او را (انسان) را آفرید وموزون ساخت واز او دوجفت مرد وزن آفرید .در این ایه نقش نطفه زن چه میشود درثانی خداوند میفرماید از آن علقه جنسیت مذکر ومونث را قرار دادیم نه دوجفت مرد وزن این مطلب را اگر درباره اش تفکر وتعقل کنیم به سیاق ایه نمی خورد وپس مطلب باید فراتراز این تصورات باشد .باید درایه تفکروتعقل کنیم وچیزی که خداوند متعال مکررا به انسان میفرماید درایات خداوند فکر کنید. –حال خلاصه آخرین یافته های علم زیست شناسی را بررسی کنیم وبا این آیات مقایسه میکنیم.پرفسورراین هارد کاپلان زیست شناس معروف آلمانی در کتاب پیدایش حیا ت میگوید .درزمین اولیه میلیون ها سال پس از شکل گرفتن پوسته جامد زمین وسرد شدن ان زمانی که حرارت بالای نقطه جوش آب قرار داشت وسطح زمین هنوز داغ وجو اولیه زمین انباشته از بخار آب ومتان وآمونیاک بود .ملکول های اولیه حیات آب ،امونیاک ومتان درون گودال ها وبرکه ها به حالت جوش قرار داشتند واین سه عنصر با یکدیگر ترکیب میشدند وآب بخار میشد وتوده سیاه رنگ بر روی کانی های داغ مانند سفال وسنگ پیریت باقی میماند ومرتبا انباشته میشد .

مائ مهین ابی است بسیار کم زیرا بلافاصله بخار میشد.بعلاوه ابی بود باصطلاح امروزی گند وبد بو وناخالص ،چرا؟ مملو از امونیاک ومتان وتعبیر خداوند دقیقا این را میرساند وحما مسنون هم توده سیاهرنگ چسبنده بد بوبر روی سفال داغ وپخته است.سنگ هائی که مذاب بودند وبصورت خشک مانند سفال در آمدند

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ.

آیا ما شما رااز (یا در) آب کم وناچیز خلق نکردیم وسپس آنرا تا زمان معینی در قرار مکین قرار دادیم 

جو زمین دودی شکل وتیره بود واکسیژن در جو وجود نداشت .عناصر غالب در جو زمین ئیدروژن ،متان ،آمونیاک ومقدار بسیار زیاد بخار آب بودند .شکل گیری حیات اولیه از آغاز پیدایش ملکول های ساده تا ایجاد ماکرو ملکول های آلی زنجیره ای در چهار دوره صورت گرفته است که خداوند متعال در سوره فصلت ایه10 به این چهار دوره اشاره میکند دوره پیدایش اقوات .اقوات غدای بیولوژیکی تکثیر پذیر است که به نطفه اولیه حیات ختم شده است .عامل اصلی شکل گیری حیات توده سیاه چسبنده بر روی سفال داغ وپخته صورت گرفته واین نطفه که قابلیت تکثیر پذیری را پیدا کرده است سر آغازحیات بر روی کره زمین است این را دانشمندان زیست شناسی اعلام کرده اند .در این نطفه ملکول های DNA ظاهر شده است واخیرا هم اعلام نموده که سرآغاز حیات از نطفه بوده است .

این نطفه در درون آب ها ی کم وگل الود و بدور از نور مستقیم خورشید قرار گرفت .اکسیژن ونور مستقیم خورشید مانع ایجاد نطفه حیات میشد. روز وشب در زمین هنوز شفاف نشده بود ،جو زمین مملو از غبارآتش فشان ها وبخار آب و باصطلاح هوا تیره وتار بود وآسمان دودی بود .این نطفه میلیون ها سال در درون آب قرار داشت واز این نطفه نسل انسان وگیاهان وجانوران شکل گرفت .توده سیاه رنگ بد بو وچسبنده را خداوند متعال در قرآن حما مسنون نامیده واین حمامسنون بر روی سفال داغ صلصال کالفخاریک مجموعه را به وجود آوردند که حیات از آن سرچشمه گرفت .ونطفه هم در درون این توده سیاه رنگ قابلیت تکثیر پذیری را پیدا کرد ومدت مشخصی در محیط حفاظت شده طبیعت که قرارمکین است راه تکاملش هموار شد .

-خداوند متعال در سوره فصلت آیات 9 الی 12 پیدایش زمین را شرح میدهد وهمه آیات بهم پیوسته هستند وبه یک موضوع اشاره دارند که تائید کننده این نظریه است میفرماید

: قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

-بگو: آيا شما به آن كسي كه زمين را در دو دوره آفريد كافر هستيد؟ و براي او شریک می تراشید او پروردگار دو عالم است.-

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ

- او در زمين رواسی(پوسته جامد) وبر روی آن برکت و(حیات )را قرار داد و اقوات(غذای بیولوژیکی) رادر چهار دوره آفرید . برای رفع نیاز در خواست کنندگان(موجودات زنده)

- ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ-

سپس به آسمان زمین که دودی وتیره وتار بود پرداخت وبه اسمان زمین وزمین فرمود خواه نا خواه (بر مدار خود) آرام گیریدوجواب دادند آرام ومطیع هستیم .

- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ –سپس آسمان زمین را در دو دوره ودر هفت طبقه آراست وامر خود را در کل طبقات آن قرار داد (قوانین مربوطه را در آنها وضع فرمود) وآسمان زمین را زینت بخش ستارگان قرار داد وآنرا محفوظ کرد واین است برنامه ریزی تدوین شده قادر متعال .خداوند زمین را پس از جدا شدن از ابر خورشیدی در دو دوره آفرید .دوره تکامل اتمی ودوره تکامل شیمیائی یا تحول اتمی وتحول شیمیائی .

در دوره تکامل اتمی همجوشی هسته ای صورت میگیردو باعث پیدا شدن عناصر سنگین مانند آهن وسایرعناصر میشود وزمین جرم دار میشود وجاذبه زمین شکل میگیرد ومی تواند گاز های موجود در جو خود را نگه دارد که به فضا پرتاب نشوند .

در دوره دوم تکامل شیمیائی است که با پائین امدن درجه حرارت اتم ها به ملکول ها تبدیل وملکول های آب ومتان وآمونیاک وکانی های آلومینیوم وسلیسیوم وپوسته جامد زمین ایجاد میشوند وبرروی پوسته جامد زمین برکت حیات شکل میگیرد ودرست در همین زمان است که پوسته جامد زمین سرد میشود وبخار آب فراوان همراه عناصر متان وآمونیاک بر روی ان تشکیل ملکول های اولیه حیات را میدهند

خداوند در چهار دوره غذای بیولوژیکی یعنی پروتئین ها واسید نوکلئوتیدها وقند ها را خلق فرمود تا شرایط رشد ونمو نطفه اولیه حیات قبلا فراهم شود واین اعجاز قرآن است .این موضوع اخیرا توسط زیست شناسان معروف جهان اعلام شده وغذای بیولوژیکی را سوپ اولیه زمین مینامند .

قران این مطلب را در 1400 سال قبل عنوان کرده است ودقیقا همان مطالبی که علم زیست شناسی میگوید .این کلمات وحی خداوند هستند نه کلام حضرت محمد (ص) رسول گرامی اسلام .

 باید چشم را باز کرد وبا بصیرت به کلام خداوند نگریست .اولین پروبیونت ها یا سلول های بدون هسته یا باکتری های غیر هوازی در پایان دوره چهارم خلق میشوند .پرفسور کاپلان ایجاد غذای بیولوژیکی تکثیر پذیر را شرط اولیه تشکیل حیات میداند ونطفه هم همین پروبیونت های تکثیر پذیر دارای ملکول های DNA است .این ملکول ها باید در شرایطی به وجود آیند که نور خورشید واشعه ماورائ بنفش مانع ایجاد این نطفه حیات نشوند .از این نظر است که خداوند متعال میفرماید پس از اینکه اقوات در پوسته جامد زمین ایجاد شد .ونطفه حیات شکل گرفت به آسمان زمین پرداخت در حالی که دودی وتیره وتار بود ویکپارچه واین فرآیند میلیون ها سال طول کشید تا راه نطفه هموار شد

.باید توجه داشت که تا به این لحظه خورشید وزمین مدار ثابت خود را تثبیت نکرده بودند .چرا که زمین هنوز حالت کروی شکل خود را نیافته بود ومدار ان تثبیت نشده بود وچه زیبا خداوند در تمثیلی برای ما واقعه علمی پیدایش زمین را شرح میدهد .

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ-

در این لحظه (زمان)آسمان زمین وزمین شکل کروی خود را بدست می آورند وآسمان زمین با تکمیل جاذبه زمین در محل خود بدور زمین شکل میگیرد وبه تعبیر قرآن آرام میگیرند  وتسلیم برنامه ریزی هدفمند خالق متعال قرار میگیرند .چقدر زیبا بیان فرموده است هنوز دانشمندان زمین شناسی این پروسه را از نظر علمی نمیدانند .وزمان ایجاد اقوات وارتیاط آن با آسمان دودی را درک نکرده اند ومطالب قرآن کاملا جدید وعلمی وبرای دانشمندان زمین شناس مسلمان مایه افتخار وعامل طرح در محافل علمی است .

پس از تثبیت زمین وآسمان آن هفت جو زمین شکل میگیرد ولایه حفاظ زمین وبه تعبیر قرآن سقف محفوظ برای حفاظت از حیات وفیلتر کردن اشعه ماورائ بنفش ایجاد میشود وهفت طبقه جو زمین ضامن بقائ وحیات موجودات در زمین شکل میگیرد.واین جو وهفت طبقه آن در دودوره بازی واسیدی، به عبارتی دوره اول عناصر غالب محیط ئیدروژن است که عنصر غالب جو یک پارچه در سالیان دراز بود ه و در دوره دوم با ایجاد اکسیژن به محیط اسیدی تبدیل میشود .هفت آسمان دربند تصورات ذهنی ما

این دو دوره را قرآن اشاره میفرماید .واوحی فی کل سمائ امرها به طبقات جو برمیگردد .که هر طبقه مختصات ویژه خود را دارند وهر کدام به عنوان حفاظ تو در تو عمل میکنند .هفت جو زمین شفاف میشود روز وشب ظاهر وازهم تفکیک میشوند واز روی زمین ستارگان زینت بخش زمین میشوند .هر کدام از این کلمات معنی ومفهوم خاص خود را دارند .در آیات خداوند تفکر وتعقل کنیم تا مطالب نو وعلمی بیرون آوریم وهر کلمه خداوند در قرآن دنیائی از مفاهیم پر باروزیبا است باید آنرا درک کرد .سید محمد تقوی اهرمی دی ماه 1394-ویرایش جدید شهریور 1395وآخرین ویرایش خرداد1397

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت