ویژگی ها

معراج پیامبر وتوجیه علمی آن


معراج پیامبر وتوجیه علمی آن

معراج پیامبر اسلام در قرآن پدیده ای است که اتفاق افتاده وبر اساس آیه اول سوره اسرا بصورت جسمانی بوده ومسافت مسجدالاحرام تا بیت المقدس رفت وبرگشت حدود 2500 کیلومتر ودرپاره ای از یک شب طی شده است .
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ- منزه است آن [خدايى] كه بنده‏اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجد الاقصى كه پيرامون آن را بركت داده‏ايم سير داد تا از نشانه‏هاى خود به او بنمايانيم كه او همان شنواى بيناست.
در تفسیر این آیه شریفه مفسران جملگی به جسمانی بودن این سفر ووقوع آن در یک شب (مقداری از یک شب ) اتفاق نظر دارند .آیات دیگری در ارتباط باشیوه نزول وحی به رسول اکرم(ص) در سوره نجم وتکویر بیان شده که به معراج نسبت داده شده در صورتیکه در ارتباط با شیوه نزول وحی توسط جبرئل به رسول اکرم است .موضوع معراج فقط در همین آیه اول سوره اسرائ آمده وآیات دیگر هیچ ارتباط با معراج ندارد در آیات باید تفکر وتعقل نمائیم وذهن را از داستان سرائی های تخیلی خالی کنیم تا واقعیت قرآنی را درک نمائیم.اگر در ایات تفکر وتعقل بکار گرفته شود مستقل بودن این آیات مشخص میشود.بسیاری برای انطباق دادن قرآن با روایات ونظر گذشتگان آیات 1الی7 سوره نجم را فاکتور میگیرند واز آیه-8 به بعد را به موضوع معراج وصل میکنند و در آیه تفکر نمیکنند که فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى به معنی باندازه قاب قوسین به خدا نزدیک شد یعنی به یک متری خدا رسید. آیا خدا مکان دارد. چرا این چنین با آیات خداوند بازی میکنند. در مقالات معراج پیامبر اسلام وواقعیت قرآنی وهمچنین فیزیک وشیوه نزول وحی در قرآن مشروحا بیان شده .در این نوشتار صرفا به توجیه علمی معراج از نظر علم کوانتوم میپردازم .

این که ازدیدگاه اینشتین واقعه معراج را بررسی کنیم توجیه علمی ندارد. اگر کسی بتواند با سرعت نور از یک مکان برود وبرگردد، زمان برای او متوقف میشود ولی برای ظرف در حال ریزش زمان بسیار طولانی سپری شده وآب درون ظرف مدتی است که ریخته شده واین موضوع با واقعیت قانون نسبیت همخموانی ندارد.

حال چه توجیه علمی میتواند داشته باشد با توجه به اینکه این پدیده اتفاق افتاده است وواقعیت دارد .درقرآن مجید  به واقعه دیگری هم اشاره شده است. آوردن تخت بلقیس ازیک مکان به مکان دیگر آنهم دریک چشم بهم زدن. برای رسیدن به توجیه علمی معراج نگاهی به علم فیزیک کوانتوم داشته باشیم .بحث دورفرستی کوانتومی یا تله پورتیشن کوانتومی که اخیرا کمترازیک قرن وارد مباحث علمی شده وتائیده علمی گرفته است میتواند به روشن شدن شیوه سیر حضرت در معراج وتوجیه علمی آن کمک کند.دورفرستی کوانتومی انتقال جسم بدون عبور از فضای فیزیکی است. به عبارتی جسم در محل اصلی غیب میشود ودرهمان لحظه درمحل دوم ظاهر میشود درهر دومکان جسم مادی است.

تله پورتیشن کوانتومی
قبلا فیلم های تخیلی زیادی دراین رابطه نمایش داده شده که انسان دریک مکان محو و درمکان دیگر فورا حاضر میشود. این نظریه تخیلی کم کم نظر فیزیکدانان را جلب کرد وواقعیت علمی به خود گرفت. اساس انتقال یک جسم داشتن اطلاعات ساختاری آن جسم است وفرستادن آن اطلاعات به جائی که جسم میخواهد منتقل شود. علم میگوید شدنی است ولی دانش علمی انسان فعلا توانائی ذخیره سازی وانتقال اطلاعات را ندارد .این جا کمی بیشترراجع به تله پورتیشن بحث کنیم، تله به معنی دور و پورتر به معنی حمل کردن یا آوردن است ودراصطلاح علمی انتقال یک جسم مادی از یک مکان به مکان دیگر بدون آنکه از فضای فیزیکی بین دو محل عبورکند. طرح این مطلب ابتدا توسط یک نویسنده وروزنامه نگار آمریکائی بنام چارلزهایفورت درسال 1931 مطرح شد بعنوان غیب شدن یک پدیده و ظاهرشدن آن درجای دیگردرسال 1997 تحت عنوان تله پورتیشن کوانتومی درآزمایشگاه فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت. البته قرآن برای اولین باردرجهان ودر پدیده معراج آن را مطرح کرد ودرروایات از آن به عنوان طی الارض نام برده شده. طی الارض همان تله پورتیشن است تا قبل از کشف نظریه کوانتومی این ایده یک نظرخرافی تلقی میشد. با کشف فوتون و خاصیت دو گانگی موجی و ذره ای آن تله پورتیشن به عنوان یک نظریه علمی شناخته شد.


.اخیرا بسیاری در گروه های فیزیک کوانتوم وذرات بنیادی مشغول تحقیقات علمی روی آن هستند .برای انتقال یک جسم در قدم اول انتقال اطلاعات تمامی اجزا سازنده آن جسم در واحد کوانتومی از نظر وضعیت آن در فضا در حوزه ساختار اصلی جسم و مختصات دیگر به محل دوم و سپس چیدن فوتون ها بعنوان واحد کوانتومی بر اساس آن اطلاعات، باین معنی که میبایستی اطلاعات هر ذره کوانتومی یا اتمی دقیقا و بدون اشتباه درمحل دوم قرار گیرد.علم میگوید این کارعملی است ولی بشر توانائی آنرا ندارد. Frank Heile فیزیک دان و مهندس نرم افزاربرای اثبات این گفته که علم در حال حاضر توان این کار را ندارد .تعداد اتم های یک انسان هفتاد کیلوئی را محاسبه کرده است وعدد سه برابر ده به توان 27 را بیان کرده ومیخواهد اثبات کند که در چارچوب امکانات فعلی این کار نمی تواند انجام پذیرد.البته جالب است به نظرات او اشاره ای کنم بطور مثال اگر برای هر اتم بدن انسان اطلاعاتی در حجم یک بایت در نظر بگیریم که خیلی بیشتر میشود نیاز به ده به توان 27 بایت اطلاعات داریم. داده های کامپیوتربه بایت،کیلو بایت،مگابایت، گیگا بایت، ترا بایت،پتا بایت،اگزا بایت وغیره براساس افزایش حجم داده نامگذاری شده است. مثلا یک اگزا بایت مساوی است با یک میلیارد گیگا بایت یا ده به توان 15 بایت. تبادل اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت درسال 2011 درهرماه برابر 27000 پتا بایت بوده است.برایناساس ومطابق دانش علمی امروزی بشروسرعت تبادل اطلاعات برای انتقال داده های بدن یک انسان به زمانی بالغ برچند میلیون سال نیاز داریم. در محل دوم باید فوتونها آماده باشند ودستگاهی هم داشته باشیم تا اطلاعات بدن را به آن بدهیم تا فوتون ها درست روی هم پیده شوند وخطائی نباید پیش آید .به محض اینکه فوتون ها چیده شدند جسم منتقل میشود.کانال انتقال داده ها تنها از طریق کرم چاله میتواند انجام شود ودراینصورت انتقال داده ها آنی است .علم فیزیک درباره کرمچاله ها وشیوه انتقال داده در قدم اول است .در آیات بیشماری درقرآن به انتقال داده های انسان از جهان مادی به عالم غیب وبه کتاب ذخیره عظیم داده ها کتاب مبین ولوح محفوظ اشاره کرده است. در داستان حضرت سلیمان زمانی که از اطرافیان خواست تخت ملکه بلقیس را که در فاصله مکانی بسیار دور بود درحضورش حاضر کنند آصف برخیا گفت من این کار را به حول قدرت خداوند که علمش را بمن داده انجام میدهم ودر یک طرفه العین تخت را حاضر میکنم و کرد. درمورد انسان باید این انتقال در یک آن انجام شود تا روح از بدن مفارقت نکند. در نظام خلقت طوری برنامه ریزی شده که روح کد جسد را دارد ودر فرصت زمانی مقرر آنرا باز یابی میکند .این واقعه نیز در چهار چوب تله پورتیشن انجام شده وخداوند متعال آنرا چنین مطرح کرده تا ما با این پدیده آشنا شویم .خداوند اطلاعات هر انسان را در کتاب مبین بصورت ذخیره دارد . کتاب مبین هارد دیسک مرکزی داده های جهان مادی است که نزد خداوند محفوظ است .
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
کافران گفتند: ما را قیامت نخواهد آمد بگو: آری ، به پروردگارم آن دانای غیب سوگند که شما را خواهد آورد به قدر ذره ای یا کوچک تر از آن و یا بزرگ تر( ذره میتواند اتم باشد ومثقال ذره به زبان علمی امروزی ذرات بنیادی) از آن در آسمانها و زمین از خدا پنهان نیست ، و همه در کتاب مبین آمده است.
خداوند از همین داده ها در قیامت برای زنده کردن انسان ها استفاده میکند.به مقاله  فیزیک کوانتوم وقیامت در قرآن وهمینطور علم فیزیک وقیامت در قران مراجعه فرمائید .بحث بسیار علمی ومفصل است وآیات فراوان در این باره نازل شده .

در تله پورتیشن علم کنونی برای انتقال داده ها مشکل دارد ولی خدا که خالق علم وعلم مطلق است مشکل ندارد. خداوند شیوه خاص خود را دارد .بشر برای ذخیره داده هاو بازیابی آن از دستگاه های پیچیده وسخت افزارهای مختلف با تکنولوژی وحجم بالای خاص خود استفاده میکند و خداوند هم از روش خود استفاده میکند که ما میتوانیم بطور مثال در بدن خودمان آنرا مشاهده کنیم .

ذخیره داده در بدن انسان
مثال کوتاهی در باره ذخیره سازی داده در کامپیوتر ساخت بشر و کامپیوتر ساخت خدا در بدن بیاوریم .در کامپیوتر ساخت بشر از روش صفر ویک استفاده میشود بنابراین سرعت وظرفیت آن محدود است برای همین منظور به این نتیجه رسیده اند از کامپیوتر ساخت خدا کپی برداری کنند. البته از نظرقرآن هر آنچه بشر میسازد هم ساخت خدا است.خلاقیت هدیه خدا است که توسط روح در بدن انسان نهادینه شده است. خداوند متعال در بدن انسان از روش ذخیره سازی در ملکولهای DNA که در درون یک ژن قرار گرفته انداستفاده میکند.با جابجائی چهار ملکول اسید آمینه بنام های T، A، C، G وقرار گرفتن متفاوت این چهار اسید آمینه در ساختار ملکولی DNA ذخیره سازی داده ها انجام میشود. شبیه ذخیره داده روی هارد دیسک کامپیوتر بشری ولی سرعت انتقال داده ها وحجم ذخیره سازی فوق العاده بالاتراست اصلا قابل مقایسه با کامپیوتر بشر نیست.حجم ذخیره سازی مقدار DNA باندازه یک قطره اشک چشم مساوی است با قدرت ذخیره سازی قوی ترین ابر رایانه جهان.قدرت محاسبه غیر قابل مقایسه است.سرعت داده ها آنی است کوچکترین تغییر در یک ژن در کسری از ثانیه به تمامی میلیارد ها سلول انسان منتقل میشود ودر آنها ثبت میشود وهمزمان میلیاردها میلیارد که در ذهن انسان نمی گنجد بصورت آنی به لوح محفوط در کتاب مبین ضبط میشود .این مطالب عین واقعیت های قرآنی است که فیزیک دانان مسلمان میتوانند روی آنها کار کنند وگره های بیشماری از سئوالات علمی از این طریق گشوده میشود .حال با مقایسه ذخیره سازی ها متوجه قدرت ذخیره سازی در کتاب مبین الهی میشویم چه حجم عظیم از داده ها به آیه 3 سوره سبا توجه فرما ئید.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ - کافران گفتند:
"ما را قیامت نخواهد آمد بگو: آری، به پروردگارم آن دانای غیب سوگند که شما را در بر می گیرد به قدر ذره ای یا کوچک تر از آن و یا بزرگ تر از آن در آسمانها و زمین از خدا پنهان نیست وهمه در کتاب مبین آمده است.
بنابراین انتقال جسم رسول اکرم(ص) بر اساس این روش علمی بصورت محو شدن آنی در مکه وظاهر شدن در بیت المقدس از نظر علم امکان پذیر است ودربرگشت هم همین اتفاق افتاده است ابزار انتقال داده ها کرمچاله است . در سوره نجم صراحتا به شیوه انتقال وحی از عالم غیب به جهان مادی تا نزدیک پیامبر اسلام والقای وحی به رسول اکرم(ص) اشاره رفته است. ابزار انتقال وحی از کانال کرم چاله صورت گرفته است .علاقمندان میتوانند به مقاله فیزیک وشیوه نزول وحی در قرآن مراجعه فرمایند.

سید محمد تقوی اهرمی -اردیبهشت 1396

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت