ویژگی ها

خلقت انسان با نگاهی جدید ومطابقت با علم روز- پیش نطفه

خلقت انسان با نگاهی جدید ومطابقت با علم روز- پیش نطفه

قبل از مطالعه این نوشتار پیشنهاد میشود به مقدمه آن تحت عنوان خلقت انسان در قرآن با نگاهی جدید ومطابق علم روزمراجعه فرمائید.

مقدمه


قرآن مراحل خلقت را که در پروسه حیات از اهمیت اصلی ومهمی برخودار بوده اند را برای ما بیان میکند وجالب است که تمامی این نکات کلیدی حیات مانند سُلالَه‌ٍ مِن‌ْ طین‌ٍ(مشتقات بیرون داده شده از رس)، نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ(ادامه نسل از مشتقات بیرون داده شده از آب)، نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ(قرارگرفتن نطفه در محفظه استواریا غشائ هسته ای) وامثالهم کلماتی هستند که دانشمندان علم زیست شناسی هم در تلاش هستند این کلمات کلیدی را کشف کنند. البته اگر با دید علمی به آیات نگاه کنیم نه با تصورات ذهنی منطبق با علم روز هزار سال پیش گذشتگان. خداوند میفرماید-الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِين -خداوند همه چیز را نیکو آفرید(شرایط خلقت حیات را فراهم کرد) وخلقت انسان را ازطین آغاز کرد. کل شیئ در اینجا ارتباط با خلقت نطفه دارد، مفهوم بسیار گسترده ای میتواند داشته باشد تمامی مواد وشرایط لازم برای خلقت انسان فراهم کرد وسپس خلقت انسان رااز طین آغاز کرد. بدائ خلق الانسان من طین وخلق الانسان من طین هر کدام یک دوره زمانی خاص خود را دارند که در علم زمین شناسی پر معنی است.کلمه طین را تا روشن شدن مفهوم آن به خاک ترجمه نمیکنم وهمان طین را بکار میبرم .تفکر در آیه ما را به سه مرحله مستقل راهنمائی میکند

اول احسن کل شیئ خلقه

دوم بدائ خلق الانسان من طین

سوم خلق الانسان من طین.

هرکدام از این مراحل از دید قرآن یک مرحله مستقل وزمان بری بوده است. ما سعی میکنیم با استناد به آیات قرآن دلائل تفکیک این مراحل را بررسی وبا نظر قرآن آشنا شویم.

مرحله اول احسن کل شیئ خلقه

لازمه خلقت انسان ایجاد حیات در کره زمین است وبنابراین باید ابتدا کیهان خلق شود وسپس منظومه شمسی تشکیل وزمین مراحل جدا شدن از خورشید وسپری کردن دوره تکامل هسته ای وتکامل شیمیائی وسرد شدن وایجاد پوسته جامد بر روی زمین را انجام دهد ودوره چهارگانه اقوات بر روی آن ایجاد تا اولین نطفه حیات از حما مسنون بر روی سفال داغ وپخته خلق شود .همه این مراحل جزئ احسن کل شیئ خلقه است .این ها آغاز خلقت انسان بشمار می آید وجزئ سرنوشت او است .این مطالب از آیات متعدد قرآن استنباط میشود قبل از شروع خلقت انسان مراحلی گذشت که جزئ سرنوشت حیات وانسان درون اوبوده است. ازآنجائیکه از نظرقرآن هدف ایجاد حیات در کره زمین خلقت انسان است، از نقطه آغاز پیدایش حیات سنگ بنای ایجاد خلقت انسان زده میشود. آغاز پیدایش حیات از نظر قرآن خلق ماده از ابتدای انبساط کیهان است .

خلقت انسان از انبساط کیهان شروع شد

دومطلب را برای روشن شدن وتشهیذ ذهن برای ادامه مقاله بیان کنم مطلب اول هدف آفرینش کیهان ازنظر قرآن ایجاد حیات در زمین وخلق انسان از درون آن بوده است.الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ. خداوند تمامی این کلمات کلیدی را ازهم تفکیک کرده است واین در مقایسه با آخرین یافته های علمی پر معنا است با توجه به بحث صورت گرفته ما با دومرحله جدا ازهم درخلقت انسان از تراب سروکار داریم ،بدائ خلق الانسان من طین(شروع پروسه خلقت از طین تا مرحله خلقت از طین) وخلق الانسان من طین. این دو مرحله را خداوند خلق من تراب نام گذاشته است.تراب هنوز ماده بی جان است وتبدیل میشود به جاندار که نطفه است .حما مسنون وصلصال که بهم پیوسته هستند مرحله ای است که نطفه در بین آنها ایجاد میشود به آخردوره خلق الانسان من طین ارتباط دارد وبه عبارتی طبق آیه 10 سوره فصلت یا آیه اقوات جزئ آخرین مرحله اقوات است یعنی در دوره چهارم اقوات (ایجاد غذای بیولوژیکی موجودات ).از نظر قرآن شروع خلقت حیات از خلق ماده آغازمیشود که نکته بسیار پر معنا وظریفی است.

دراین آیات شریفه توجه فرمائید- قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ - گفت (حضرت ابراهیم) پروردگار شما صاحب کیهان است و او کسی است که آن را باز کرد ومن از جمله تصدیق کنندگان هستم وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ –چرا کسی را پرستش نکنم که من را از انبساط یا باز شدن خلق کرد.22-یاسین-. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ-بگو خداوند کسی است که شما را از ابتدا از انبساط آفرید وسایر آیات در اینباره.فطرهن یعنی خلق کردن ازانبساط واول مره(خلقت آغازین) خلقت جهان مادی بوده است.رب السموات والارض الذی فطرهن دقیقا این مطلب را که فطرهن به سموات والارض ارتباط دارد روشن میکند.با توجه به سایر آیات از جمله فاطرالسموات والارض جاعل الملائکه موید این نطر است .به مقاله خلقت کیهان از هیچ مراجعه فرمائید.غیرازاین نمی توان مفهوم دیگری برای خلق کردن از باز شدن متصور شد. چراازانبساط زیرا ازآغازانبساط کیهان، ماده خلق شد وبرنامه ریزی خداوند هم بر ایجاد آب قرارداشت وهوالذي خلق السموات والارض في ستّة ايام و كان عرشه علي الماء-عرش خداوند یا مدیریت خداوند درخلق کیهان برایجاد آب قرار داشت.قبل از خلق کیهان برنامه ومدیریت خداوند برایجاد اب قرار داشت. به مقاله خلقت کیهان در شش روز از نظر قرآن مراجعه فرمائید.بنابراین آغاز انبساط کیهان شروع تبدیل ماده به حیات است. فطرهن تا بدائ خلق الانسان من طین هم میتواند شامل ان دوره أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ باشد. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ-خداوند کیهان رابه حق (با هدف مشخص وبرنامه ریزی شده) آفرید وشما را به بهترین وجه شکل داد ،ارتباط کیهان با صورکم مفهوم دارد. از این آیه نیز میتوان برنامه ریزی خلقت انسان از ابتدای کیهان را استنباط کرد.پس از تشکیل زمین در دو دوره وهمزمان با تشکیل سنگ رس وقبل از تشکیل نطفه که همان اولین تک سلولی حیات است ،واکنش های شیمیائی تشکیل مواد اولیه نطفه آغاز میشود.این مرحله قبل از نطفه است وقرآن آن را جزئ سرنوشت انسان میداند

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.آیا انسان متذکر نمی شود که ما اورا از قبل که چیز قابل ذکری نبود آفریدیم .خلقناه یعنی آفریدیم . قبل ازطین ویا نطفه مراحل خلقناه من قبل وجود داشته است. خداوند بر کلمه خلق کردیم تاکید میکند.پروسه ای که تمام شده ودیگر تکرار نمی شود. نمی فرماید می آفرینیم که ما تصور کنیم که از مواد موجود در خاک کنونی استمرارخلقت داشته باشیم.لم یکن شیئا یک مرحله قبل ازطین و نطفه است که میتواند آغاز خلقت انسان از طین باشد.همه این مراحل قبل از نطفه در زمین اولیه رخ داده است واین موضوع را در مفهوم آیات میتوان استنباط کرد.

مرحله دوم بدائ خلق الانسان من طین

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا- إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا-آیا بر انسان در روزگار(در تاریخ ) زمانی نگذشت که چیز قابل ذکری نبود ما انسان را از نطفه مختلط که دچار سرنوشت شدن خود قرار گرفت (دورانی باید سپری کند) خلق کردیم ودراو شنوائی وبینائی را قرار دادیم وراهش را هموار کردیم آیا شاکر است یا پنهان کننده حقیقت. بنابراین لم یکن شیئ قبل از بدائ خلق الانسان من نطفه است وطین هم قبل از نطفه است.خداوند از انسان وخلقت او ازطین ونطفه نام میبرد.ولی قبل ازخلقت از طین هم مراحلی را پشت سر گذارده که از بدائ شروع شده وجزئ سرنوشت او است. مرحله مستقل در برابرأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ است. قبل از ورود به مراحل خلقت انسان

نگاهی به آیات ابتدای سوره  سجده ،خلقت انسان

مطلب دوم ادامه آیه الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ در سوره سجده است که لازم است به آن اشاره شود.. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ - ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ - ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلا مَّا تَشْكُرُونَ – خداوند همه چیز را نیکو آفرید(کل شیئ مفهوم کل جهان مادی را میدهد)،سپس خلقت انسان را شروع کرد ونسل او را از مشتقات بیرون رانده شده آب کم قراردادیم، سپس او را شکل دادیم و روح خود را در آن نهادینه کردم وبرای شما چشم ،گوش وقلب قرار دادیم ولی تعداد کمی شکر گذارند(چرا که تعداد کمی عظمت این پروسه را درک میکنند).مفسران محترم نسل را ذریه آدم وسلاله من مائ مهین را چکیده آب مرد میدانند.اگر به بقیه آیات توجه نمائیم میفرماید: اول آن را شکل دادیم وسپس امروروح درآن نفخه شد وبعد از آن برای شما اعضای گوش وچشم وقلب قرار دادیم.اگر نسل در اینجا معنی ذریه آدم بدهد، این نسل هنوزاعضای بدن را ندارد .اعضای بدن بعد از شکل دادن وقراردادن روح درجسم گذارده میشود.نسل در اینجا معنی ذریه نمیدهد ومعنی نسل بعد از خلق من طین است .شما کلمات نسل دوم وسوم تلفن همراه را شنیده اید.پس نسل معانی دیگری هم میتواند داشته باشد. کلمات خلق ، جعل ونفخ  ماضی است وکاری است که انجام شده وارتباطی با اکنون ندارد.درآیات تفکر وتعقل کردن دستور خدا است .با تصورات ذهنی خالی به مطالعه آیات بپردازیم.


آیات متشابه در قرآن و بویژه درمورد خلقت انسان دارای ظاهر است وباطن. ما تا کنون ظاهر آیات را دیده ایم وبه باطن آن توجه ای نداشته ایم. طبق فرموده قرآن از آنجائیکه علم آنرا نداشته ایم از تصورات ذهنی خود پیروی کرده ایم- يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ و از علم آن تبعیت نکرده ایم . وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئً –نجم 27-آنها علم به آن موضوع را نداشتند (چرا ملائکه را فرشته خطاب میکنند) واز تصورات ذهنی خود تبعیت میکنند ولی(تبعیت از تصورات ذهنی) برای رسیدن به واقعیت یک موضوع سودی (راهگشا نیست) ندارد.این یک قانون است در قران که ،علم هر چیزی را باید بدانی بعد در باره قضاوت کنی .ما باید باستناد آخرین نظریه های علم زیست شناسی وزمین شناسی (قل سیروا فی الارض کیف بدائ الخلق-از تفحص وتجسس در زمین علم آنرا بیرون آورید) یعنی از یافته های زمین شناسان به عنوان ابزار کیف بدائ خلق استفاده کنیم نه تجسس درنظرات گذشتگان. از این آیات سلسله مراتب خلقت قبل از نطفه را کشف کنیم.
.برای پی بردن به این واقعیت باید از ایجاد زمین اولیه وروند پیدایش اولین سلول حیات از نظرعلم آگاهی داشته باشیم تا بتوانیم آیات قرآن را باستناد علم درک کنیم .عدم آگاهی از روند پیدایش زمین ما را مجبور میکند از تصورات ذهنی خود بهره ببریم. کسانیکه مخالف مقایسه آیات قرآن با علم هستند وادعا میکنند علم هنوز قطعیت نیافته وممکن است تغییر کند چرا نظرات هزار سال قبل که براساس علم آن روزبیان شده را باور دارند ولی توجه به آیات خداوند در قرآن نمیکنند که توصیه شده علم را برای رسیدن به واقعیت انتخاب کنید. ما در قرآن با آیات زیردرارتباط با دوره پیش از نطفه سر وکار داریم برای روشن شدن مفاهیم آنها باید اول روی آیات تفکر وتعقل کنیم به بینیم منظور قرآن از بیان این آیات چیست وباطن یا کنه مفاهیم را استخراج کنیم وسپس نظر علم زمین شناسی وزیست شناسی را بررسی نمائیم .همانطور که اشاره شد بحث در باره دوره قبل از نطفه است ابتدا مفهوم طین را با استناد به آیات زیربیان کنیم.

مفهوم واقعی طین


إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي -و آنگاه كه به اذن من از طین [چيزى] به شكل پرنده مى‏ساختى پس در آن مى‏دميدى و به اذن من پرنده‏اى مى‏شد مائده-110
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ-ما خلق کردیم انسان را از مشتقات بیرون آمده از طین یا جدا شده از طین
هوالذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا واجل مسمی عنده ثم انتم تمترون-خداوند کسی است که شما را از طین آفرید سپس مدتی مقرر کرد (زمانی سپری شد) واین مهلت مقرر را خداوند میداند ،این مدت نزد اوست هنوز دروجود خداوند تردید دارید.
انا خلقناهم من طين لازب-شما را از طین خالص ومحکم آفرید-صافات10
خلق الانسان من صلصال کالفخار-انسان را از سفال پخته شده آفرید
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ درحقیقت ما انسان را از سفال پخته شده (طین خشک وسفت شده یا صلب) وبر روی توده نرم وسیاه حما مسنون(ترائب) خلق کردیم


هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة-اوست که شما را(ابتدا از) از خاک آفرید وسپس از نطفه.خلقت انسان از تراب ونطفه دو مرحله منفک از یکدیگرهستند.ابتدا از تراب چیزی خلق میشود که مبنای خلق بعدی میگردد،این نسل به وجود امده ازتراب است. وسپس از نطفه.تراب معنی خاک میدهد وطین نوعی از خاک است. چرا خداوند خلقت انسان را جداگانه تکرار میکند .برای اینکه هر کدام مرحله ای خاص خود را دارد وباید جداگانه بررسی شوند.برای توجه وتشهیذ ذهن ما است .در تمامی مراحل میفرماید ما خلق کردیم ،بنابراین عملی است که انجام شد ودیگر تکرار نمیشود .یک پدیده فقط یک بار خلق میشود تا مرحله مهم بعدی برسد.که خلق جدید است.خلق من بعد خلق- أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ-نمی بینید چگونه خداوند حیات را می آفریند وسپس آن راتجدید میکند، این کار برای خدا بسیار آسان است.این استمرار خلقت است تا رسیدن به هدف نهائی.

لم یکن شیئ  قبل از خلق من طین است


خلق فسوی.قدرفی هدی .خداوند خلق میکند وآنرا میپردازد وشکل میدهد ،برنامه ریزی میکند وآنرا به مقصود هدایت میکند.خلق از لَمْ يَكُن شَيْئًا شروع میشود وسپس مرحله خلقت از طین وسپس از نطفه وهمینطور تا انا انشائاکم من ذریه قوم آخرین ادامه داشته تا انسان تکامل یافته از پروسه خلقت بیرون آید یعنی از آخرین قوم.
ازآیات فوق چنین استنباط میشود که طین به معنی رس است خداوند در آیه 110 سوره مائده خطاب به حضرت عیسی علیه السلام میفرمای به اذن خداوند ازطین شکلی مانند پرنده ساختی وسپس در او دمیدی وبه اذن خداوند.پرنده زنده شد .مفهوم طین در این آیه خاک رس خالص است که با آن مجسمه گلی کوزه وغیره ساخته میشده.البته این آیه به معجزه حضرت عیسی علیه السلام اشاره میکند به یک معجزه که امری است استثنائی به قدرت خداوند خارج از ضوابط قانونمند انجام شده .بنابراین رس وقتی اب را به خود جذب میکند به گل کوزه گری وهنگامی که حرارت میبیند به سفال خشک یا صلصال کلفخار تبدیل میشود واین از مختصات سنگ رس است .طین لازب طین محکم وخالص که منظور سنگ رس خالص است .هر کدام از این مفاهیم یک مرحله خاص از آفرینش انسان قبل ازنطفه است وجمع همه این مراحل تراب است .آیه هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة بیان گر این موضوع است که دوره پیش نطفه مرحله خلقت انسان از تراب است. چرا خداوند این کلمات را انتخاب کرده برای اینکه مطلب مهم علمی پیدایش حیات را برای ما تذکر دهد. اعجاز قرآن هم در این کلمات نهفته است.

بدائ خلق من طین ابتدای خلقت آب وسنگ سلیسیوم است


سنگ رس یا رس طبق تعریف انجمن مواد و آزمون آمریکا به کانی‌های طبیعی آگلومره شده شامل فیلوسیلیکات آلومینیوم آب‌دار گفته می‌شود که با افزودن رطوبت کافی ویژگی‌های پلاستیک پیدا می‌کنند و با خشک شدن صلب می‌شوند (1.انواغ کانی های رسی وجود دارند مانند کائولین، بنتونیت ،مونت موریلونیت و غیره.ساختاراصلی شیمیائی انها از الومینیم اکسید وسیلیکات ها است که همیشه با چند ملکول آب همراه است .طبقات سیلیسیوم اکسید که روی هم قرار گرفته اند میتوانند ملکول ها ی شیمیائی وآب را دربین طبقات خود جذب کنند واین خاصیت در ابتدای شروع خلقت حیات نقش تعیین شونده ای داشته است ومختص رس است دانشمندان اخیرا برای اثبات چگونگی پیوستن ملکول های مونومربه پلی مرها برای ایجادDNA به این نتیجه رسیده اند که رس با خاصیت جذب کننده گی ملکول ها به خود ونگه داشتن آنها حکم کاتالیزاتور را بازی کرده اند آب دفع شده از واکنش بین مونومرها وپلی مرها را در خود نگه میداشته وسپس خارج میکرده ومحیط بیرون هم نمی بایستی آبی روان وجود داشته باشد.این موضوع که برای ایجاد ملکول های آلی ماکرویا پلی مر باید محیط واکنش بدون آب باشد تا آب دفع شده بتواند از محیط خارج شود سوژه بسیار مهم برای دانشمندان شده که هنوز هم نظریه واحد وقابل قبولی برای آن یافت نشده.درارگانیسم های زنده این عمل را ملکول واسطه ATP انجام میدهد .در زمین اولیه وبرای خلق اولین نطفه حیات این کاتالیزاتوروجود نداشته است. برخی دانشمندا ن برای حل موضوع آب دافق ونحوه خروج ملکول های آب از محیط واکنش نظریه سنگ پیریت درعمق دریا ومجاوردهانه های آتشفشان ها ارائه داده اند. پیریت یا سولفید آهن دراعماق دریا ودر مجاورد دهانه آتشفشان ها که گداخته ها بیرون می آمده اند لحظاتی شرایط برای دفع آب دافق فراهم میشده است. علاقمندان میتوانند به مقاله رس از ویکی پدیا مراجعه فرمایند. باید توجه داشت که در ابتدای سرد شدن پوسته جامد زمین خاکی به شکل امروزی وجود نداشته میلیون ها سال بعد سنگ های کانی رس که بیشترین درصد رادر پوسته جامد داشته وسایر کانی ها با فرسایش به خاک تبدیل شدند وخاک کشاورزی میلیاردها سال بعد با انباشته شدن مواد آلی ارگانسم هااز گیاهی وجانوری ورس ومخلوط ناچیز سایر کانی ها شکل گرفتند.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ-سلاله به معنی چیزی که از چیز دیگر منشعب میشودوبهترین معنی برای این کلمه مشتقات یا ترکیبات است.واین ایه به صراحت بیان میکند که ما انسان را ازترکیبات بیرون امده از رس آفریدیم.از ترکیباتی که خاک رس به عنوان میزبان دراثرفعل الفعالات شیمیائی بیرون میداده است که همان ملکول های آلی پلی مراست که مرحله آخرخلق الانسان من طین است. ملکول های آلی از مواد غیر آلی در بغل سنگ سیلیکات یا رس ایجاد شدند .این مرحله بسیار مهم در سرنوشت حیات است. جاندار از بی جان.این کلمه فکر همه متفکران بیوشیمیست ها وزیست شناسان را به خود مشغول داشته وهنوز علم آن را نیافته اند ولی دانشمندان به این عبارت خداوند که در 1400 سال پیش بیان فرمودند رسیده اند.

مرحله سوم خلق الانسان من طین

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ .این سئوالات در علم زیست شناسی مطرح است وهنوز بدون جواب است.پاسخ قرآن درپرانتز آورده شده.
زمان آغاز شروع حیات از چه زمانی است.(ایه 9و10 سوره فصلت خیلی روشن آن را بیان میکند)-

چگونه ماده بی جان به جاندار تبدیل شد (دربین سفال داغ پخته صلصال کالفخار وتوده نرم حما مسنون با دفع آب دافق ازبین این دو جسم سخت ونرم)-
این دوره یعنی ایجاد جاندارازبی جان درچه زمانی به پایان رسید( تشکیل نطفه درچهارمین دوره اقوات یا غذای بیولوژیکی آیه اقوات 10 سوره فصلت)
همسان سازی موجود جاندارکی بود وچه نام داشت.از نطفه امشاج-نطفه ای که بدون دارا بودن جنسیت نر وماده تکثیر یافتند-اولین تک سلولی حیات پروبیونت ها
غذای بیولوژیکی اولین موجود زنده از کجا فراهم شد. (دقیقا پس از شکل گرفتن پوسته جامد وداغ زمین ودارای چهار دوره بوده است-آیه اقوات- غذای مورد نیاز در خواست کنندگان (اولین تک سلولی )در چهار دوره ایجاد شد
بقائ وپایداری موجود زنده بعد از تکثیر پذیری چطورامکان پذیر شد .ابتدا تشکیل غشائ سلولی یا قرارمکین تحت حفاظت طارق در سه دوره ظلمات در زمین اولیه- طارق سیستم حفاظتی تک سلولی های اولیه حیات است.به مقاله ظلمات ثلاثه در قرآن وخلقت انسان مراجعه فرمائید.


کدینگ وراثت در چه زمانی وارد ملکول جاندار شد (دراولین تک سلولی هسته دار یا ایوکارینونت ها به بیان قرآن علقه ) به ادامه این مقاله خلقت انسان از نطفه مراجعه فرمائید.


اینها نکات بسیار مهم وکلید حل معمای پیدایش حیات است.-قرآن مجید به تمامی این سئوالات جواب داده است.قبل ازپرداختن به نظرقرآن در باره سئوالات فوق دانستن روند تکاملی پیش نطفه از نظر علم زمین شناسی وزیست شناسی لازم است. اشاره کوتاهی و خلاصه ای از وضع زمین پس از جدا شدن از خورشید ووضعیت زمین هنگام شروع دوره حیات داشته باشیم.مشروح این بحث دردو مقاله خلقت زمین از نظر علوم طبیعی وقرآن وپیدایش حیات از نظر علم وقرآن بیان شده علاقمندان میتوانند به آنها مراجعه فرمایند. برای تداوم بحث خلاصه آن را در اینجا مطرح میکنم.
تئوریهای پیدایش زمین از نظرعلم زمین شناسی


در پیدایش زمین از بدو جداشدن از خورشید دو نظریه مطرح شده است
اول- فشردگی گاز وغبار کیهانی دراثرتجمع وبالا رفتن حرارت در محل تشکیل منظومه شمسی وجدا شدن زمین در اثر حرکت چرخشی دورانی از توده غبار کیهانی
توده جدا شده دراثرحرکت دورانی داغ وفشرده متاثر ازجاذبه متمرکزمیشود وزمین شکل میگیرد ودر پروسه سرد شدن ملکول ها ایجاد وزمینه برای شرایط حیات فراهم میشود..
دوم -تکامل هسته ای وتکامل شیمیائی- زمین پس از جدا شدن از توده ابرخورشیدی در اثر بالا رفتن حرارت وتجمع ذرات دو مرحله تکامل هسته ای وسپس تکامل شیمیائی را پشت سر میگذارنند.تکامل هسته ای زمانی است که توده ابر خورشیدی جدا شده از خورشید در محل پیدایش زمین تجمع میکنند وحرارت به دلائلی که برای علم روشن نشده بالا میرود وبه حدود بیست میلیون درجه میرسد .توده ابر خورشیدی غبار کیهانی است شامل حدود 75 درصد اتم ئیدروژن و24 درصد اتم هلیوم وبقیه اتم عناصر شیمیائی سنگین ترازآهن که در حرارت بسیار بالاتر در ستارگان تولید شده اند ودر حرارت بیست میلیون درجه همچنان پایدار باقی می مانند.

این نسبت دقیقا همان نسبتی است که درسه دقیقه اول پیدایش کیهان بر کائنات حاکم شده بود.در اثرهمجوشی هسته ای اتم های ئیدروژن وهلیوم با هم واکنش همجوشی هسته ای انجام میدهندو اتم ها ی عناصر بعد از ئیدروژن تا آهن طی میلیون ها سال ایجاد میشوند این زمان را برخی از دانشمندان بسیار کوتاه ترعنوان کرده اند.عناصر سنگین مانند آهن ونیکل در مرکز زمین قرار میگیرند وباعث جرم دار شدن زمین میشوند وزمین میتواند عناصر سبک مانند ئیدروژن وهلیوم را نگه دارد تا به فضا پرتاب نشوند وفضای واکنش سرد میشود پروسه همجوشی هسته ای پایان میپذیرد.اتم های عناصر ئیدروژن، اکسیژن، کربن،ازت،گوگرد،فسفروفلزات آلومینیوم ،سیلیسیوم وآهن بیشترین فراوانی را درگوشته مذاب تولید شده به شکل پلاسما داشته اند زمین همچنان یک توده مذاب ومتحرک بوده واتم های عناصر تشکیل شده بطورهمگون درآن قرارداشته اند .


خورشید کنونی به دلیل حجم غول آسای خود هنوز همجوشی هسته ای را ادامه میدهد .کره زمین میبایستی دقیقا همین اندازه کنونی را داشته باشد تا از انرژی هسته ای خورشید قبل از سرد شدن آن بهره مند شود .سرد شدن زمین از حرارت بیست میلیون تا حدود 3000 درجه زمان طولانی نیاز دارد این زمان بر اساس نظر ارنست مایر2) وجدول زمانی زمین شناسی تا ایجاد پوسته جامد زمین حدود یک میلیارد سال برآورد شده است.عمر زمین 4.6 میلیارد سال وپیدایش حیات در 3.5 میلیارد سال پیش برآورد شده است.باکتری ها در سه دوره پانصد ساله در جوی تیره ومملو از غبار آتشفشان وابر های متراکم وتیره بدون اکسیژن حاکمیت زمین را در اختیار داشته وسپس جو زمین شروع به آرامش میکند واکسیژن به مرور زمان و درپانصد میلیون سال توسط سیان باکتری های فتوسنتز ایجاد میشود .سلول های هسته داروارگانیسم های پر سلولی هوازی ازاویکارینونت ها که اولین سلول هسته دار تکامل یافته از سیان باکتری ها به وجود می آیند.وتکامل موجودات پر سلولی از این مرحله آغاز میشود.جدول زیر دوره های پیدایش زمین از زمان جدا شدن از ابر خورسیدی تا تک سلولی هسته داریا علقه را نشان میدهد.سه دوره پروکارینونت ها جو زمین تاریک ودودی بوده است

 

اتم های تشکیل شده در پروسه هسته ای در حرارت حدود 3000 درجه فرصت پیدا میکنند با یکدیگر واکنش داشته باشند وبه ملکول ها تبدیل شوند.از این زمان ملکول های مهم که در حیات نقش داشته اند تشکیل میشوند با پائین آمدن حرارت زمین ،بخارآب وگاز های ئیدروژن ،آمونیاک، متان،ئیدرورهای گوگرد وفسفر وسایرعناصرهمراه با کانی های تشکیل شده به بالاترین قسمت گوشته منتقل وپوسته جامد زمین را به وجود میآورند.بخارآب وگازهای نامبرده شده فوق وارد جو اولیه زمین میشوند وتوسط باران وارد آبهای جمع شده در زمین میشوند .وحیات در درون آب دریا شکل میگیرد.تا اینجا خلاصهای از آخرین نظریه علم زمین شناسی است.حال حیات چگونه پدید می آید.

نظریه های پیدایش حیات در زمین اولیه

سه نظریه ابراز شده که هر کدام با سئوالات بیشماری روبرو هستند که به آنها اشاره میشود ودر پایان نظریه قرآن که نکات جدید ومنحصر به فردی دارد را بیان میکنم.


اول-پیدایش اولین تک سلولی حیات در آب دریا

دانشمندان بیوشیمی بطور کلی اظهار میدارند ،بخار آب وگازهایNH3، CH4 ، PH3 و SH2 تشکیل شده به سطح خارجی پوسته جامد منتقل میشوند ووارد جو اولیه زمین میشوند وباران های اولیه این ملکول ها را به گودال های زمین که بسیار داغ وزیر نقطه جوش آب قراردارند منتقل میکنند وملکول های مورد نیاز تشکیل حیات به مرور وارد آب دریا میشوند وتغلیظ شده وسوپ اولیه در زمین ایجاد ودرون آن واکنش های شیمیائی حیات دراثرتصادف با همدیگر واتفاقی تشکیل میشوند.آزمایش میلرهم براثر تصورات ذهنی بر پایه این تئوری انجام میشود .سئوالات بسیار زیادی برای دانشمندان مطرح است عامل مهم برنامه ریزی زمان بندی شده در این نظریه جائی ندارد چرا که اکثر پیروان این نظریه معتقد به تصادفی بودن خلقت حیات هستند. میلر واوری دو دانشمند زیست شناسی براساس این پیش داوری آزمایش معروف خود را انجام دادند.این دانشمندان ثابت کردند که ملکول های الی مانند انواع پروتئین ها قند ها نوکلئوتید میتوانند در این شرایط از ملکول های ساده مانند متان، آمونیاک واکسید کربن ایجاد شوند.او شرایط اولیه جو زمین را به تصور خود در ظرف آزمایشگاه ایجاد کرد. اشکالات زیادی براین نظریه وارد شد ه است. آزمایش میلر نشان داد که ساختار فضائی ملکول های اسید آمینه تشکیل شده از هردو ایزومر بوده اند درحالی که در تمامی موجودات زنده از تک سلولی اولیه تا جانوران تکامل یافته فقط نوع آلفا آن در ساختار موجودات زنده استفاده شده نوع دیگر چرا واردساختار موجود زنده نشد .برای توجیه این مشکل دانشمندان نظردوم را ارئه دادند.

دوم-نطفه اولیه حیات ازخارج از زمین 


دوم-نطفه اولیه حیات ازخارج از زمین منقل شد ودر زمین تحولات بعدی را گذراند.
برخی دانشمندان معتقد هستند با توجه به پیدا شده ملکول های آلی تشکیل دهنده حیات در شهاب سنگها احتمالا نطفه حیات از فضا به زمین انتقال پیدا کرده ودلائلی برای خود دارند.نطفه در فضا فاقد حفاظ مقاومتی در برابر اشعه مرگبار ماورائ بنفش بوده اند.وعلمی بودن آن مورد سئوال است مشکل اساسی اتصال ملکول های مونومر به پلی مر باید در محیطی صورت گیرد که آب وجود نداشته باشد تا آب خارج شده از این واکنش بتواند از محیط دورشود .نظریه ایجاد مکلول اولیه حیات در اعماق اقیانوی ها ودر کناره دهانه آتشفشانها ارائه شد.


سوم-در اعماق اقیانوس ها ودر مجاورت سنگ پیریت


شرایط ایجاد حیات درعمق دریا ها ودر کناره دهانه های آتشفشان ها وبر روی سنگ ها پیریت بسیار داغ خارج شده از دهانه آتشفشان صورت گرفته وحیات اولیه در آنجا ایجاد شده .درعمق دریا واکنش های ملکول های اولیه حیات از اشعه های ماورائ بنفش در امان بودند و میتوانسته اند تشکیل شوند.دلیل این ادعا وجود باکتری هائی است که امروزه در آن محدوده ایجاد میشوند.
اشکالات وارده بردوتئوری آخری نظریه اول با تغییراتی مورد بررسی دانشمندان قرارگرفت.دانشمندان نظریه اول را با تغییراتی اساسی دنبال میکنند
.آزمایشات متعددی افق دید تازه ای را جلوی دانشمندان قرار داد.دیکرسان وکاپلان دو زیست شناس معروف وارنست مایرمهمترین متخصص تکامل موجودات پس ار داروین در مقالات وکتاب ها منتشرشده خود(2 شکل گیری حیات را با آغاز چهار دوره پیدایش غذای بیولوژیکی مرتبط میدانند ودوره پیدایش حیات بشرح زیر تقسیم بندی کرده اند که عبارتند از:


چهار دوره پیدایش جاندار ازبی جان از پرفسور کاپلان

دوره اول-تولید غیر بیولوژیکی ملکول های پایه وآلی برای ایجاد پروتئین ها و اسید نوکلئیک
دوره دوم-ایجاد ترکیبات زنجیره ای یا پلیمریزاسیون از ملکول های ایجاد شده در دوره اول
دوره سوم-اتصال ملکول های پلی مریزه شده به یکدیگر و تشکیل ماکرو ملکول هاو تشکیل ساختار ملکولی آلی به عنوان سنگ بنای پروبیونت ها - (پیش سلول یا هسته درحال تدوین)
دوره چهارم-تشکیل پروبیونت ها به عنوان اولین تک سلولی بدون هسته تکثیر پذیر.
اولین تک سلولی بدون هسته غیرهوازی که پرفسورکاپلان اخیرا آن را نطفه نام گذارده ، هنوز دارای هسته و غشائ هسته ای نبوده ومیبایستی غشائ هسته ای هم بلافاصله برای حفاظت نطفه درمحیط اطراف کمی دیرتر شکل گرفته باشد.سلول های اولیه دارای غشائ سلولی بوده اند ولی ژن تکامل نیافته در درون سلول بدون غشائ است دانشمندان هنوز نمی دانند این غشائ هسته ای که نقش بسیار مهم درواحد سلولی دارد چگونه وچه موقع روی نطفه را پوشاند تا نطفه ازمحیط اطراف تفکیک وحفاظت شود.
دوره پیدایش حیات از دیدگاه3) پروفسور ریچارد دیکرسان آمریکائی فیزیکدان دانشگاه اکسفورد درپنج دوره است که باین هم اشاره ای داشته باشیم .

دوره اول -پیدایش کره زمین با یک اتمسفر که گازهای درون آن به عنوان مواد اولیه ساختار ملکولی آلی بکار گرفته شده ( منظور آمونیاک ومتان وبخار آب )
دوره دوم-سنتز ملکول های ساده مانند آمینو اسید ها، قند ها و باز های آلی
دوره - بهم پیوستن این ملکول ها و تشکیل پروتئین واسید نوکلوئیک
دوره چهارم-تبدیل قطرات سوپ مانند کم غلظت از پروتئین ها و اسید نوکلوئیک ها با مواد شیمیائی آلی ماکرو
تشکیل مرحله اول سلول های حیاتی که مکانیسم آنها همانند سلول های زنده قابل تکثیر باشند دوره پنجم-

پرفسورریچارد دی کرسان مرحله اول که مربوط به آسمان جواولیه زمین است که در آن آمونیاک ومتان و بخار آب وجود داشته را به عنوان دوره اول منظور کرده در صورتیکه این گازها زمانی که در زمین و در گودال ها و تحت شرایط حرارت خاص قرار میگیرند شروع به واکنش شیمیا ئی میکنند نه قبل از آن .بنا براین نظریه کاپلان که مرحله اول و دوم درنظریه دی کرسان را در هم ادغام کرده منطقی تراست

پیدایش غذای بیولوژیک یا اقوات در چهار دوره


در حقیقت ما با چهار دوره سرو کار داریم .بعلاوه اخیرا دانشمندان اعلام کرده اند که قبل ازایجاد نطفه میبایستی غذای مورد نیاز آنها قبلا ایجاد شده باشد.این یک بحث بسیار مهم در علم زیست شناسی است.قرآن در آیه 10 سوره فصلت به این چهار دوره اشاره کرده ومقایسه با این نظرات میبایستی خلقت نطفه دردوره چهارم اقوات صورت گرفته باشد.زیرا غذای موجودات زنده باید ویژه گی های موجود زنده را داشته باشد مانند تکثیر پذیری وغیره مسلما باید در آخرین مرحله چهار دوره که قرآن به آن اشاره کرده ایجاد شده باشد.مرحله اول تا چهارم اقوات خلق الانسان من طین است و سه مرحله اول آن مرحله پیش نطفه است.نظری به آیات 9 الی 12 سوره فصلت داشته باشیم .این آیات یک مجموعه بهم پیوسته هستند وهمه تحولات زمین را از جدا شدن از توده ابر خورشیدی تا ایجاد هفت جو زمین بیان میکند.در این آیات مطالب بسیار مهمی در باره دوره پیش نطفه وشرایط وزمان تشکیل پوسته جامد زمین وایجاد غذای بیولوژیکی اشاره شده .در این آیات تفکروتعقل ومقایسه با علم زیست شناسی وزمین شناسی برای رسیدن به واقعیت چگونگی پیدایش حیات در زمین اولیه راهگشااست.

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ-9
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِين-10
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ-11
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ- 12
خداوند زمین را دردومرحله آفرید.(تکامل اتمی وتکامل شیمیائی)-زمین تکه ای کوچک از خورشید بود تمامی واکنشهای هسته ای که در خورشید اتفاق می افتد حتمادر زمان بسیار کوتاه تری در زمین اتفاق افتاده است. سپس هنگام سرد شدن تکامل شیمیائی درآن صورت گرفته وحرارت زمین کاهش مییابد تا پوسته جامد زمین تشکیل میشود. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.جعل فیها رواسی من فوقهاپوسته زمین تشکیل میشودوبر روی زمین قرار میگیرد مِنْ فَوْقِهَا ودران برکت قرارداد.زمین هنوزداغ وبه استناد آیه بعدی که میفرماید ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ هنوز جوی وجود نداشته که خداوند به آسمان زمین میپردازد.

جو اولیه دودی وتیره بوده .یکی از ویژگی آسمان بارش باران در آن است .اینطور استنباط میشود هنوز سطح زمین داغ است وباران شروع نشده است که خداوند به سامان دادن آسمان زمین میپردازد.این آسمان متعلق به زمین است کلمه فقال لها وللارض که خداوند به آنها خطاب میکند تمثیلی است برای وابسته بودن این سمائ به زمین است لها برمیگردد به آسمان زمین هر دو بهم تعلق دارند.کلمه - ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ .خواه ناخواه تابع قوانین مربوط به ایجاد زمین وجو آن شوید.و آنها پاسخ دادند مطیع هستیم.از این کلمات تمثیلی مطلب مهم وواقعه علمی را بیان میکند.برخی علی الرغم واضح بودن آیه،این آسمان را کیهان تصورمیکنند واین شبه را ایجاد میکنند که اول زمین خلق شد وسپس کیهان.کسانیکه این مطالب راعنوان میکنند یا مغرض هستند ویا آیه رانمیخوانند. فقال لها وللارض موید این است که این دو بهم ارتباط دارند وبهم پیوسته هستند.

آسمان بعد ازایجاد برکت وچهار دوره اقوات شروع به تشکیل میشود.پس فعلا از باران خبری نیست وجو اولیه مملواز گازهای متان ،بخار آب،آمونیاک، ئیدرات های فسفر وگوگرد وغیره بود ومملو از غبارفعالیت شدید آتش فشان ها .دخان معنی دود میدهد دودی که ازحرارت برمیخیزد. درجه حرارت پوسته جامد میبایستی بالاتر از نقطه جوش آب بوده باشد که باران شکل نگرفته بود.باران بدلیل داغ بودن زمین بالای نقطه جوش آب نمی توانسته درزمین استقرار یابد.

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ -ازآسمان زمین که یکپارچه ویک طیقه بوده در دو دوره به هفت طبقه تبدیل میشود وهفت جو زمین ایجاد میشود.شروع فقضاهن تشکیل جو زمین را میرساند.موضوعی که ما میخواهیم از این آیات بدست آوریم.اول بر روی رواسی که پوسته جامد است وهنوز داغ است برکت درآن گذاشته میشود واین برکت میتواند سنگ رس باشد که قسمت اعظم پوسته جامد زمین را شامل میشده وامروزه حدود 80 درصد گیاهان وجانورات به این خاک رس وابسته هستند وبرکت غذائی موجودا ت زنده وبقائ حیات در ان نهفته است وهمزمان ایجاد غذای بیولوژیکی موجودات زنده درآن ودر چهار دوره ایجاد میشود-

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ ایام-.بنابراین احسن کل شیئ خلقه دوره ایجاد کیهان از انبساط است تا اول تکامل شیمیائی که آب وملکول های حیات در زمین تشکیل شدند وتا بدا خلق الانسان من طین ادامه داشته ودوره خلق الانسان من طین چهارمرحله ای اقوات است که در پایان آن نطفه در حمامسنون وصلصال خلق میشود آیه ـ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْ نْسان‌َ مِن‌ْ سُلا لَه‌ٍ مِن‌ْ طین‌ٍ و ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهينٍ هردو دارای مفهوم علمی مهمی است که انشائالله در مقالات جداگانه خدمت علاقمندان ارائه میشود.هردودردوران پیش نطفه صورت گرفته اند .ادامه در مقاله خلقت انسان در قرآن با نگاهی جدید ومطابق علم روز-خلقت نطفه و علقه.بامید دیدار مجدد-سید محمد تقوی اهرمی – مرداد1396-تهران

 

1- Ernst Mayer, Evolution ,Spektrum der Wissenschaft,verstandliche Forschung, deutsche Ausgaben vonScientific American 1980


2-Richard E.Dickerson, Evolution ,Spektrum der Wissenschaft,verstandliche Forschung, deutsche Ausgaben vonScientific American 1980

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت