ویژگی ها

افرایتم ما تمنون و تحولات هنگام مرگ

 

مقدمه نوشتار


کلمات درقرآن دارای مفاهیم خاصی هستند وارتباط آنها با آیات قبل وبعد ازآن را میبایستی درمعنی کردن کلمات مورد توجه قرارداد. این روش که یک جمله را از آیات جدا سازیم وبه معنی آن بپردازیم روش درستی نیست. همه آیات درقرآن ارتباط مفاهیمی تنگا تنگی با هم دارند. ما متاسفانه ملاک معنی کردن کلمات را فقط نظر گذشتگان قرارداده ایم وبرای تاویل کلمات وآیات متشابه از تصورات ذهنی ونظرات هزارسال پیش گذشتگان که بر باورما نشسته تیعیت میکنیم وتعقل وتفکروسیاق آیات را بکار نمی گیریم. این روش درتمامی آیات درمورد خلقت انسان بکارمیگیریم وبه خطا میرویم اگردید ما برمبنای تحولات خلقت انسان دردرون رحم باشد برتمامی آیات خلقت انسان اثر خود را به جا میگذارد ونظرخودمان را برآیات متشابه درباره خلقت انسان تحمیل میکنیم وشبه ایجاد میکنیم .مانند کلمه افرایتم ما تمنون. دراینجا کلمه-افرایتم ما تمنون-برخلاف نظرات وترجمه ها وتفاسیر معنی آب مرد را نمی دهد واصلا با خلقت انسان ارتباطی ندارد. برای رسیدن به این نظرباید آیات56 الی60 سوره واقعه را مرور کنیم تا به این کلمه برسیم ویک آیه بعد را هم نگاه کنیم.

 

کلمه تمنون معنی دگرگونی مرگ را میدهد

کلمه تمنون معنی دگرگونی مرگ را میدهد. معنی ریختن اب مرد ازنظر منطق وعقل درست نیست. منی معانی متعددی دارد ،تقدی، آرزو، مرگ. آب مرد هم اصلاحا منی گویند. برای مفهوم این کلمه به آیات دیگررجوع کنیم 

آیه30 سوره طور-أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ.یا میگویند شاعری است، ما برای وی منتظرحوادث روزگاریم. ریب المنون منتظرمرگ معنی میدهد. درمـجـمع البيان مى گويد: تربص به معناى انتظارمخصوص است وآنكه فلان چيزى كه مورد تربص ما است دچارانقلاب ودگرگونى شده، حـالش بـه حـالى مخالف برگردد و كلمات منون ومنيه هردوبه معناى مرگ است، ريب به معناى قلق واضطراب است ودرنتيجه ريب المنون به معناى اضطراب مرگ است وحـاصـل مـعـنـا ايـن اسـت كـه : بـلكـه مـى گـويـنـد او يـعـنـى رسـول خدا (صلى اللّه عليه و آله وسلم ) شاعراست وما منتظرمرگ اوهستيم تا بعد ازمردنش يادش ازدلها برود واسم ورسمش فراموش شود و ما ازدست اوراحت شويم(ازسایت-Quran.al-shia.com). تمنون ازمنون مشتق میشود وبه معنی وقتی تحولات مرگ پیش می آید را دیده اید. شما آن را آفریده اید یا ما آفریننده آن هستیم.

به ایات 56 الی 60 سوره واقعه دراین مورد توجه فرمائید:

درآیات قبل ازاین خداوند نعمتهای برای مومنین درقیامت را شرح میدهد ومیفرماید.

هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ-نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ-أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ-أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ-نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ-
این است آن (نعمت هائی که برای آنها) درقیامت نازل کردیم- ما شمارا خلق کردیم چرا تصدیق نمی کنید- دگر گونی مرگ را می بینید- آیا شما آن را خلق میکنید یا ما خالق آنیم- ما مرگ را بین شما مقدر(برنامه ریزی) کرد یم وما آنرا(مرگ) مسبوق به سابقه قرارندادیم.


آیه بعد از- أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ معنی تمنون را به عنوان مرگ تائید میکند. برای یک فرد مرگ فقط یکبارمی اید. یکنفر فقط یکباردرجهان مادی ازراه جفت گیری نروماده درجنین شکل میگیرد ورشد میکند وبه پیری میرسد ومیمیرد. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ -نفی مرگ مجدد درجهان مادی است.مرگ شما مسبوق به سابقه نیست. حال توجه بفرمائید اینطورهم میشود خود را از بند تصورات ذهنی رها کرد وتاویلی براساس آیات خداوند ارائه کرد. خداوند متعال مرگ وحیات را خلق کرد. خداوند مرگ را خلق کرد ومرگ وحیات ازدیدگاه قرآن برای بقائ حیات بسیار مهم است. ریختن آب مرد پدیده مهمی نیست که خداوند بفرماید به ریختن آب دررحم نگاه کنید .به ایه سوره ملک آیه 1و2 توجه فرمائید.


تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَهُوَعَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ- والا مقام است خدائی که فرمانروائی جهان مادی ازاوست وسیطره قدرت او تمام جهان را فراگرفته همان کسی که مرگ وحیات را خلق کرد تا شما را در پروسه احسن عملا مورد آزمایش قراردهد واوبخشاینده والائی است

موت وحیات بعنوان یک پدیده و قانون طبیعت است

موت وحیات بعنوان یک پدیده وقانون طبیعت است وباید به آن به دید یک هویت واحد نگاه کنیم ،یعنی یک قانون نه ازهم جدا وآن لازمه حیات است واستمراراین پدیده درزمین ضامن چرخه و زنجیره زندگی موجودات زنده ، گیاهی وجانوری است. استمرارمرگ وحیات وتآمین مواد غذائی شالوده اصلی نظام تجدید پذیری حیات است. این خصلت تکثیر پذیری بصورت بیولوژیکی را درآن نهادینه کرد تا همه موجودات زنده درشعاع اجرائی آن قرار گیرند وآنرا تحت نظام آزمایش قرارداد تا بهترین عملکرد ها را درآن بیرون آورد .ایکم احسن عملا همه موجودات را دربرمیگیرد نه فقط انسان. کل نظام آفرینش حیات بر پایه تکامل عملی ورفتاری موجودات شکل گرفته است-انَّاجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا-
درحقیقت ما آنجه که درزمین است را زینتی برای شما قراردادیم تا بیازمائیم ایهم احسن عملا-همه ما علی الارض را میفرماید .درآیه بعد میفرماید-


وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وآنهائی که درزمین قراردادیم (همان هائی که زینت زمین قراردادیم) بی حیات خواهیم کرد. دراین آیات یقینا منظورانسان نیست که زینت زمین باشد. تسلسل مرگ وحیات یک گونه گیاهی و یا جانوری وتداوم آن طی سالیان دراز باعث انتقال خصیصه های فردی احسن یک گونه و تطابق با تغییرات محیط زیستی وبقای موجودات زنده میشود.


يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ-زنده را ازمرده بیرون میآورد و مرده را از زنده و زمین را پس از، مردنش زنده می سازد و شما نیز این چنین اززمین بیرون می آئید همانطورکه زمین را پس از مردن (خشک شدن)زنده میکند.


ارض اینجا به معنی کره زمین نیست منظورخاک است وقتی خشک شد حیات ندارد وبا باران وروئیدن گیاه زنده میشود. این شاهکارخلقت حیات است. معاندین ومخالفین قران میگویند ،این طبیعی است که هنگام باریدن باران گیاه سبز میشود وهرکسی میتواند ببیند، بنابراین مطلب مهمی نبوده که پیامبراسلام مطرح کرده ولی شما مفاهیم عالیه این کلمات را با علم روز مقایسه کنید وعظمت آیات خداوند را ببینید. خداوند مکررا تاکید میفرماید درآیات خلقت حیات تفکروتعقل کنید ومفاهیم علمی انرا بیرون آورید وبه حقانیت ذات باریتعالی ایمان بیاورید.حال چگونه انسان مانند سایر موجودات زنده اعم از گیاهی وجانوری از خاک نشات میگیرد. اینجا مراد خلقت انسان ازخاک نیست. انسان درزمین اولیه ودرحدود سه ونیم میلیارد سال پیش درصلصال وازحما مسنون شروع به خلق شدن میکند ودرزمین تکامل می یابد به مقاله-حمامسنون وصلصال درقرآن بنیان واساس حیات درزمین است
مراجعه فرمائید وانسان تکامل یافته بصورت آدم ازذریه اخرین قوم بیرون آورده میشود وتمامی انسان ها ازنسل اویند


وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاء كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ - وپروردگار تو بى ‏نياز ورحمتگر است اگر بخواهد شما را میبرد و پس از شما هركه را بخواهد جانشين [شما] مى‏كند همچنانكه شما را ازذریه اخرین قوم انشائ کرد. درایه دقت فرمائید انشائکم یعنی شما را بوسیله نشائ(خلق وسپس پرورش وبازآفرینی تا پایان انشائ )خلق کرد ونمی فرماید انشائ میکنیم به مقاله نفس واحده اولین تک سلولی خلق شده در زمین مراجعه فرمائید.


.اکنون دیگرخلقتی در کارنیست برنامه تکثیر موجودات زنده وانسان درنهاد ژن آنها قرارداده شده واین برنامه ریزی نرم افزاری در سخت افزارحیات در زمین نهادینه شده وهدایت آن توسط امروروح خداوند بصورت اتوماتیک صورت میپذیرد. هروقت خداوند صلاح دیده نسلی را نسخ ونسل دیگری را جایگزین کرده ودرآیات متعدد این موضوع منعکس شده که نیاز به مقاله جداگانه است .

ساختارتشکیلاتی تمامی موجودات زنده از 20 نوع اسید آمینه آن هم همه یک نوع خاص ایزومرآنها شکل گرفته واین ترکیبات ازطریق غذا به بدن آنها ازجمله انسان میرسد وفرمان نهفته درژن موجودات، آنها را ساماندهی میکند وشکل میدهد وجفت گیری یک فرآیند استمرار حیات است وگیاهان وجانوران این اسید های امینه را تولید وانسان ازآن استفاده میکند. نطفه نروماده باعث ظهورجنین میشود وجنین دررحم رشد میکند. بنابراین همه این تحولات از خاک رس است که قابلیت جذب اب درخود را دارد و90 درصد موجودات زنده را بند پایان درون وروی خاک واسباب یا قوانین طبیعت ماموریت اماده سازی جذب مواد الی مورد نیاز موجودات زنده را فراهم میکنند. شما انسان را نیززنده میکند. استمرارحیات درخاک. اینجا تکثیر پذیری استمرارحیات است واز طریق جفت گیری انجام میشود. پدیده جفت گیری خلق تازه نیست. این پدیده استمرارحیات درموجودات زنده ودرژن آنها توسط خالق متعال برنامه ریزی ونهادینه شده است. بنابراین تحولات مرگ را که ما میبینیم را خداوند خلق کرده . أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ- أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ-آیا تحولات مرگ(جان دادن یک فرد را ) را دیده اید آیا شما آن را خلق کرده اید یا ما-سید محمد تقوی اهرمی مهرماه 1396 ویرایش جدید

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت