ویژگی ها

الَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وارتباط آن با انرژی هسته ای

 

مقدمه نوشتار


همه میدانیم اگرمانعی دربرابرنورقرارگیرد ایجاد سایه میکند. بشرازابتدای آفرینش با پدیده سایه سروکارداشته است ودلیل آن را هم خورشید میدانسته. قاعدتا اگر سایه سرجای خود ماندگار بماند این مفهوم را میرساند که خورشید درجای خود متوقف میشود که امری است که از نظرعلمی نشدنی ودرزمان نزول وحی هم همه به این موضوع آگاهی نسبی داشتند. آیه مد الظل درقرآن را اگر ظاهر آن را درنظربگیریم این مفهوم را میدهد درحالی که این ایه متشابه مطلب بسیار مهم علمی را برای ما بیان میکند که اعجاز قرآن است. این آیه نیزهمانند بسیاری ازآیات متشابه به دلیل عدم توانائی دردرک مفاهیم آن دستمایه ایراد وسوئ استفاده مخالفین ومعاندین قرارگرفته وبرخی آنرا یک دلیل دیگراز دلائل تخیلی بودن وحی میدانند. معاندین کش دارشدن سایه را به حرکت خورشید نسبت داده اند درصورتیکه خداوند دراین آیه دلیل ساکن شدن سایه را درخورشید قرارداده است نه خود سایه را.

 

 آیات45 و46 سوره فرقان میفرماید: 

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيرا - آيا نديده ‏اى كه پرورد گارت چگونه سايه را گسترده است واگرمی‏خواست آن را ساكن قرارمیداد آنگاه خورشيد را برآن دليل گردانيديم. سپس آن [سايه] را اندك اندك به سوى خود بازمى‏گيريم. این ترجمه آیه است که با آیه همخوانی ندارد وایجاد شبه کرده است دراین نوشتاردلائل ماندگار شدن سایه واثرات آن درزندگی انسان را بیان میکنیم. مفسران ومترجمان هزارسال قبل براساس دید علمی آن زمان به دلیل مشکل بودن درک ماندگاری سایه، سعی نموده اند اول آیه(سایه) را به انتهای آن وصل ومعنی کنند(مدالظل را به خورشید وصل کرده اند) وماندگاری سایه که اصل آیه است را در معانی به گوشه ای بسپارند وما هم همان نظرات را پایه واساس ترجمه وتفسیرخود قرارداده ایم وسعی نمی کنیم برداشت علم روز را در تفسیرآن مد نظرقراردهیم بلائی که متاسفانه تمامی ایات متشابه قرآن به آن مبتلا شده اند.


تاویل این آیه با استناد با سیاق آیه وعلم ماندگاری سایه


چهار موضوع سئوال برانگیز دراین آیه شریفه به چشم میخورد که نیازبه تفکروتعقل دارد.


اول: مفهوم مدالظل. مد ازامداد به معنی عطا کردن وکمک رساندن است که درآیات بسیاری با این معنی برخورد میکنیم مثلا- أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا-مدالظل ومدالارض به معنی خداوند سایه را عطا کرد، خداوند زمین را عطا کرد وغیره. یکی ازمعانی هم گستراندن معنی میدهد مثلا فلانی سفره بذل وبخشش را گستراند. معنی ما سایه را گستردانیدیم نمی تواند با ماهیت سایه همخوانی داشته باشد. سایه با نوردائم درتغییراست ودریک جا گسترده نمیشود زمانی گسترده میشود که خورشید غروب میکند ودیگرسایه ماهیت خود را ازدست میدهد.


دوم: اگر خدا بخواهد سایه را ماندگار میکند کلمه وَلَوْ شَاءَ اگرخداوند بخواهد درقرآن معنی کاری است شدنی. بنابراین امری است که پیش بینی انجام آن فراهم شده ویا میشود وبه خواست خداوند ارتباط دارد. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً اگرخدا بخواهد سایه ماندگار یا ساکن میشود. مفسرین این تکه از ایه را به دلیل عدم درک مفهوم آن که در زمان قدیم معنی آن را نمی فهمیدند عملا ول میکنند وروی آن مانور نمی دهند وسایه را به خورشید وصل میکنند درصورتیکه ساکن بودن یا ماندگار بودن سایه را به خورشید ارتباط میدهند ونه سایه را.


سوم: ازآنجائیکه بلافاصله دلیل ماندگاری را ذکرمیفرماید- ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا –سپس دلیل ماندگاری سایه را درخورشید قرارداده ایم.از اینجا متوجه میشویم سایه ماندگار واقعیت دارد ودلیل ان هم درخورشید باید جستجو کنیم. ازآنجائیکه سایه ازبرخورد نوربا مانع ایجاد میشود منظورنورخورشید است نه خود خورشید. نورخورشید از انوارمختلف تشکیل شده است واین کدام نوراست که باعث سکون وماندگاری سایه میشود، موضوعی است که ما باید تجسس کنیم وایه میفرماید درخورشید این دلیل قرارداده شده است.


ومطلب چهارم: این نورخورشید را به مرورزمان قبض میکنیم یعنی جمع میکنیم .ثم قبضنا به سایه برنمی گردد. سایه قبض شدنی نیست واستمراردارد به نورخورشید که ایجاد سایه ماندگار میکند برمیگردد.-ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيرا-سپس انرابسوی خود قبض میکنیم وبرای خداوند قبض کردن نورخورشید آسان است. نورخورشید مرتبا ودرهر24 ساعت میلیون ها تن بصورت انرژی ازآن جدا میشود. همه چیز ازجمله خورشید به آغازآفرینش برمیگردند. الیه ترجعون.واذاالشمس کورت واذالنجوم انکدرت موید این نظراست .حال به اصل مطلب ماندگاری سایه که خداوند برای عظمت واعجاز قرآن برای رسیدن به حقانیت وجود خداوند ( درعصرشکوفائی علم تا دانشمندان به حقانیت و وحی بودن قرآن ایمان بیاورند) برای ما نقل میکند چیست. بنابراین ترجمه این ایه میتواند بشرح ذیل باشد.

آ یا ندیده اید که چگونه خداوند سایه را عطا فرمود اگر میخواست آن راساکن وماندگارمیکرد ودلیل سایه ساکن را درخورشید قرارداد سپس آنرا(نوررا که درخورشید قرارداده است وعامل سایه ماندگاراست)بسوی خود به مرور قبض میکند.

سایه ماندگار وساکن وعلم فیزیک هسته ای


سایه ماندگاروساکن تعبیری است درقرآن برای اشاره به استفاده از دو فن آوری هسته ای که ارتباط مستقیم با انرژی هسته ای ونوردرخورشید دارد . شاید این عبارت برای خوانندگان ارجمند تعجب آور باشد وتداعی این موضوع نمایند که این ها تعابیر من درآوردی است ولی ازنظرمن وبا استناد به علم انرژی هسته ای وسیاق آیه فوق به واقعیت تاویل این آیه نزدیک تر است .

فن آوری هسته ای وسایه ماندگار

درجنگ جهانی دوم آمریکا برای غلبه برژاپن از سلاح هسته ای استفاده کرد وانسان های بیگناهی قربانی این آزمایش هسته ای قرارگرفتند وازهمانجا پایه بهره وری ازاین انرژی هسته ای وتولید برق گذارده شد. بمب هسته ای هیروشیما مدارک ومستنداتی به جای گذارده است ازجمله سایه ماندگاروساکن که دراثربرخورد نورتشعشعات هسته ای بر بدن انسان واشیائ وایجاد سایه ماندگارروی دیواربجای مانده است. به تصاویرزیرنگاهی داشته باشیم. این نورکه عامل ایجاد این سایه شده دردرون خورشید بصورت واکنش های هسته ای درحال فعالیت است بنابراین دلیل ایجاد سایه ساکن وماندگار طبق آیه فوق الذکر درخورشید قرارداده شده (اشاره به فعالیت های هسته ای درون مرکزیت خورشید). ازاین حادثه میتوان رابطه مستقیم سایه ساکن وماندگاربا خورشید وواکنش های هسته ای را استنباط کرد. آیات متشابه وقایع علمی را درقالب تمثیل بیان میکند که تفکروتعقل وعلم روز آن را عیان میکند. تمامی حوادث و وقایع مهم عصرما که با علوم طبیعی سروکار دارند. کمبود اب شیرین، فن آوری رادیولوژی، نورکوکب دری که اشاره به کلمه انرژی هسته ای است، تله پوتیشن کوانتومی وبسیار مطالب فراوان دیگرکه واقعا اعجاز قرآن است به شرط اینکه خود را از تصورات کهن رها سازیم وبه علم روزاشنا شویم.

فردی کنارنردبان ودیوارایستاده است که نورانفجارهسته ای براومیتابد وسایه او بردیواربصورت ساکن وماندگار باقی میماند ولی ان دو نفردرجا خاکستر میشوند.

فن آوری هسته ای وسایه ماندگار دررادیولوژِی


اشعه ایکس منبع ایجاد سایه ماندگار برروی فیلم عکاسی است واستفاده آن درعلم پزشکی نیازبه تشریح نیست .اجسام رادیو اکتیو دراثرتحریک پذیری ازخود اشعه آلفا، بتا یا گاما صادرمیکنند. این اشعه ها وپرتو ماورائ بنفش درنورخورشید ودرطوفان های خورشیدی به وفوریافت میشوند. فعالیت هسته ای درون یا مرکزیت خورشید عامل اصلی صدوراین اشعه ها است که توسط کمربند مغناطیسی حفاظ زمین تعدیل وبرای زندگی انسان در کره زمین بی خطرمیشود .

بنابراین واکنش های هسته ای را خداوند دردرون خورشید قرارداده است.هردقیقه مقادیرعظیمی ازوزن خورشید کاسته میشود وکم کم وبه مرور زمان به واذالشمس کورت نزدیک میشود. نورآن مشمول ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيرا میشود. این چنین خداوند واقعیت های علمی را برای ما درقالب تمثبل بیان میکند واین ازجمله آیات متشابه است که ما ظاهرآن را نگاه میکنیم وازمفهوم باطنی آن غافل هستیم. برخی به دلیل عدم درک واقعیت این قبیل آیات آنرا مورد تمسخر قرار داده ونتیجه میگیرند که وحی خواب وخیال رسول اکرم (ص) بوده نه گفتارخداوند.

امروزه با پیشرفت علم ودانش تاویل آیات متشابه براساس علم روز ضرورت دارد. نظرات هزارسال قبل گذشتگان نمی تواند معمای ایات متشابه را روشن کند با ابزارعلم روزعملی است- سید محمد تقوی اهرمی مهر ماه 1396 ویرایش جدید بهمن 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت