ویژگی ها

الَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وارتباط آن با انرژی هسته ای

 

مقدمه نوشتار


همه میدانیم اگر مانعی در برابر نور قرار گیرد ایجاد سایه میکند.بشر از ابتدای آفرینش با پدیده سایه سر وکار داشته است ودلیل آن را هم خورشید میدانسته.قاعدتا اگر سایه سر جای خود ماندگار بماند این مفهوم را میرساند که خورشید در جای خود متوقف میشود که امری است که از نظر علمی نشدنی ودر زمان نزول وحی هم همه به این موضوع آگاهی نسبی داشتند.آیه مد الظل در قرآن را اگر ظاهر آن را در نظر بگیریم این مفهوم را میدهد در حالی که این ایه متشابه مطلب بسیار مهم علمی را برای ما بیان میکند که اعجاز قرآن است .این آیه نیزهمانند بسیاری از آیات متشابه به دلیل عدم توانائی دردرک مفاهیم آن دستمایه ایراد و سوئ استفاده مخالفین ومعاندین قرار گرفته وبرخی آنرا یکی دیگر دلیل از دلائل تخیلی بودن وحی میدانند.معاندین کش دار شدن سایه را به حرکت خورشید نسبت داده اند در صورتیکه خداوند دراین آیه دلیل ساکن شدن سایه را درخورشید قرارداده است نه خود سایه را.

 

 آیات45 و46 سوره فرقان میفرماید: 

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيرا - آيا نديده‏اى كه پروردگارت چگونه سايه را گسترده است و اگرمى‏خواست آن را ساكن قرارمى‏داد آنگاه خورشيد را برآن دليل گردانيديم. سپس آن [سايه] را اندك اندك به سوى خود بازمى‏گيريم. این ترجمه آیه است که با آیه همخوانی ندارد وایجاد شبه کرده است دراین نوشتاردلائل ماندگار شدن سایه واثرات آن در زندگی انسان را بیان میکنیم.مفسران ومترجمان به دلیل مشکل بودن درک ماندگاری سایه ،سعی نموده اند اول آیه(سایه) را به انتهای آن وصل ومعنی کنند(مدالظل را به خورشید وصل کرده اند) وماندگاری سایه که اصل آیه است را در معانی به گوشه ای بسپارند


تاویل این آیه با استناد باسیاق آیه وعلم ماندگاری سایه


چهار موضوع سئوال برانگیز دراین آیه شریفه به چشم میخورد که نیاز به تفکر وتعقل دارد.


اول: مفهوم مدالظل .مد ازامداد به معنی عطاکردن وکمک رساندن است که در آیات بسیاری با این معنی بر خورد میکنیم مثلا- أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا-مدالظل ومدالارض به معنی خداوند سایه را عطا کرد،خداوند زمین را عطا کرد وغیره. معنی ماسایه را گستردانیدیم نمی تواند با ماهیت سایه همخوانی داشته باشد .سایه با نوردائم در تغییراست ودریک جا گسترده نمیشود زمانی گسترده میشود که خورشید غروب میکند ودیگر سایه ماهیت خود را از دست میدهد.


دوم: اگر خدا بخواهد سایه را ماندگار میکند کلمه وَلَوْ شَاءَ اگر خداوند بخواهد در قرآن معنی کاری است شدنی.بنابراین امری است که پیش بینی انجام آن فراهم شده ویا میشود.


سوم: از آنجائیکه بلافاصله دلیل ماندگاری را ذکرمیفرماید- ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا –سپس دلیل ماندگاری سایه را در خورشید قرار داده ایم.از اینجا متوجه میشویم سایه ماندگار واقعیت دارد ودلیل ان هم درخورشید باید جستجو کنیم. ازآنجائیکه سایه ازبرخورد نوربا مانع ایجاد میشود منظور نورخورشید است نه خود خورشید.نورخورشید از انوار مختلف تشکیل شده واین کدام نور است که باعث سکون وماندگاری سایه میشود، موضوعی است که ما باید تجسس کنیم وایه میفرماید درخورشید این دلیل قرارداده شده است.


ومطلب چهارم: این نورخورشید را به مرورزمان قبض میکنیم یعنی جمع میکنیم .ثم قبضنا به سایه بر نمی گردد.سایه قبض شدنی نیست واستمرار دارد به نور خورشید که ایجاد سایه ماندگار میکند بر میگردد.-ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيرا-سپس انرابسوی خود قبض میکنیم وبرای خداوند قبض کردن نورخورشید آسان است .نورخورشید مرتبا ودرهر 24 ساعت میلیون ها تن بصورت انرژی از آن جدا میشود. همه چیز ازجمله خورشید به آغاز آفرینش برمیگردند.الیه ترجعون.واذاالشمس کورت واذالنجوم انکدرت موید این نظر است .حال به اصل مطلب ماندگاری سایه که خداوند برای عظمت واعجاز قرآن برای رسیدن به حقانیت وجود خداوند برای ما نقل میکند چیست .بنابراین ترجمه این ایه میتواند بشرح ذیل باشد.

آ یا ندیده اید که چگونه خداوند سایه را عطافرمود .اگر میخواست آن راساکن وماندگار میکرد ودلیل سایه ساکن را در خورشید قرارداد سپس آنرا(نوررا که در خورشید قرار داده است)بسوی خود به مرور قبض میکند.

سایه ماندگار وساکن وعلم فیزیک هسته ای


سایه ماندگاروساکن تعبیری است درقرآن برای اشاره به استفاده از دو فن آوری هسته ای که ارتباط مستقیم با انرژی هسته ای و نوردرخورشید دارد . شاید این عبارت برای خوانندگان ارجمند تعجب آور باشد وتداعی این موضوع نمایند که این ها تعابیر من درآوردی است ولی ازنظرمن وبا استناد به علم انرژی هسته ای وسیاق آیه فوق به واقعیت تاویل این آیه نزدیک تر است .

فن آوری هسته ای وسایه ماندگار

درجنگ جهانی دوم آمریکا برای غلبه برژاپن از سلاح هسته ای استفاده کردوانسان های بیگناهی قربانی این آزمایش هسته ای قرار گرفتند وازهمانجا پایه بهره وری ازاین انرژی هسته ای وتولید برق گذارده شد .بمب هسته ای هیروشیما مدارک ومستنداتی به جای گذارده است از جمله سایه ماندگارو ساکن که دراثربرخورد نورتشعشعات هسته ای بر بدن انسان واشیائ وایجاد سایه ماندگارروی دیواربجای مانده است. به تصاویر زیر نگاهی داشته باشیم.این نورکه عامل ایجاد این سایه شده دردرون خورشید بصورت واکنش های هسته ای درحال فعالیت است بنابراین دلیل ایجاد سایه ساکن وماندگار طبق آیه فوق الذکر درخورشید قرارداده شده (اشاره به فعالیت های هسته ای درون مرکزیت خورشید).از این حادثه میتوان رابطه مستقیم سایه ساکن وماندگاربا خورشید و واکنش های هسته ای را استنباط کرد.

فردی کنارنردبان ودیوارایستاده است که نورانفجار هسته ای براومیتابد وسایه او بر دیوار بصورت ساکن وماندگار باقی میماند ولی ان دو نفردرجا خاکستر میشوند.

فن آوری هسته ای وسایه ماندگار دررادیولوژِی


اشعه ایکس منبع ایجاد سایه ماندگار بر روی فیلم عکاسی است واستفاده آن درعلم پزشکی نیاز به تشریح نیست .اجسام رادیو اکتیو در اثر تحریک پذیری از خود اشعه آلفا،بتا یا گاما صادر میکنند .این اشعه ها وپرتو ماورائ بنفش در نور خورشید و درطوفان های خورشیدی به وفوریافت میشوند .فعالیت هسته ای درون یا مرکزیت خورشید عامل اصلی صدوراین اشعه ها است که توسط کمر بند مغناطیسی حفاظ زمین تعدیل وبرای زندگی انسان در کره زمین بی خطرمیشود .

بنابراین واکنش های هسته ای را خداوند دردرون خورشید قرارداده است.هردقیقه مقادیرعظیمی ازوزن خورشید کاسته میشود وکم کم وبه مرور زمان به واذالشمس کورت نزدیک میشود .نورآن مشمول ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيرا میشود .این چنین خداوند واقعیت های علمی را برای ما در قالب تمثبل بیان میکند واین ازجمله آیات متشابه است که ما ظاهرآن را نگاه میکنیم وازمفهوم باطنی آن غافل هستیم .برخی به دلیل عدم درک واقعیت این قبیل آیات آنرا مورد تمسخر قرار داده ونتیجه میگیرند که وحی خواب وخیال رسول اکرم (ص) بوده نه گفتارخداوند.امروزه با پیشرفت علم ودانش تاویل آیات متشابه بر اساس علم روز ضرورت دارد .نظرات هزارسال قبل گذشتگان نمی تواند معمای ایات متشابه را روشن کند با ابزار علم روزعملی است- سید محمد تقوی اهرمی مهر ماه 1396

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت