ویژگی ها

خلقت آسمان بعد از زمین وواقعیت قرآنی

مقدمه نوشتار

کلمه خلق آسمان بعد از زمین سوژه ای شده در دست معاندین ومخالفین قرآن آنها تصور میکنند که این موضوع واقعا مد نظر قرآن است .البته این فرقه به عوض مطالعه قرآن نظر کهن وتصورات ذهنی مفسرین حدود هزار سال قبل را مطالعه میکنند وبه تصور خود سوژه خوبی برای به تمسخر کشیدن ایات علمی قرآن پیدا کرده اند واز آنجائیکه قصد آنان ضدیت با قرآن است نخواسته اند آیات 9 الی 12 سوره فصل را مشاهده ودر آن تفکر کنند.ولی غافل هستند که اشتباه میکنند اگر مغرض هستند ومعاند که هر چه دلیل مستند از قرآن بیان کنیم صم بکم فهم لا یعقلون هستند.بنابراین این مطالب برای پژوهش گران واقعی که میخواهند بدانند قرآن چه میفرماید میبایستی آیات 9 الی 12 سوره فصلت را از ابتدای آیه 9 تا پایان ایه 12 همان سوره را مطالعه ودر باره ان تفکر کنند.جدا کردن یک تکه آیه بدون توجه به سیاق وآیات قبل وبعد روش منطقی پژوهش نمی باشد .اجازه دهید آیات قرآن را با علم روز زمین شناسی مقایسه کنیم نه با تصورات کهنه افراد هزار سال قبل که بر اساس علم آن روز تفسیر کردند وکاری منطقی کردند .ما هم میخواهیم از آنها یاد بگیریم وبا علم روزآیات متشابه قرآن را مقایسه کنیم تا به واقعیت مفاهیم آن برسیم


خلقت کیهان چه موقع شروع شد .


بر اساس نظریه علم فیزیک کیهان از زمان بیگ بانگ تا تشکیل منظومه شمسی چیزی حدود ده میلیارد سال پیش طول کشید .حدود 4/6 میلیارد سال قبل توده ابر خورشیدی در محلی شروع به حرکت چرخشی دورانی کردند . چه عاملی آنها را دور هم میچرخاند علم هنوز به این راز دست نیافته ولی به تعبیر قرآن مواقع النجوم عامل اصلی جذب توده غبار کیهانی بوده است که واقعه بسیار مهم در پیدایش ستارگان است وخداوند به این مواقع النجوم قسم یاد میکند.

تمامی توده بسیار داغ متشکل از غبار کیهانی که بیشتر هسته های اتم ئیدروژن و هلیوم به همان نسبت اولیه در آغاز پیدایش کیهان یعنی 98 درصد هلیوم وئیدروژن و بقیه عناصر سنگسن تر از آهن که در حرارت بسیار داغ داخل ستارگان تولید شدند در اثر حرکت دورانی به دور مرکزیت توده ابرخورشیدی قرار گرفتند .زمین وسایر سیارات هر کدام بنا به دلائل ناشناخته علمی تکه های از این توده غبار کیهانی را سهم خود کردند وهمزمان با سایر سیارات هر کدام جایگاهی جدا گانه پیدا وسیارات از جمله زمین شروع به شکل گرفتن کردند. علم میگوید زمین در دو دوره تحول اتمی وتحول شیمیائی شکل گرفت وقرآن هم میفرماید زمین در دو دوره خلق شد


 قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌ (9)
در تکامل هسته ای همجوشی هسته ای باعث به وجود آمدن عناصر شیمیائی گردید .آهن ونیکل در مرکز زمین جای گرفتند و زمین جرم دار شد .با پائین آمدن حرارت زمین تا حدود 3000 درجه دوره تکامل شیمیائی شروع و هسته های فلزات تشکیل شده به ملکول ها تبدیل شدند .در پایان دوره دوم پوسته جامد روی زمین قرار میگیرد که در ایات زیر به آن اشاره شده


وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ (10)
خداوند رواسی را بر روی زمین قرار داد رواسی پوسته جامد زمین است وکوه معنی نمی دهد کوهها میلیارد ها سال بعد ودر اثر فشار وحرکت قاره ها به وجود آمدند.بر روی پوسته جامد زمین برکت را قرار داد وغذای بیولوژیکی موجودات که به این غذا نیاز داشتند را در چهار دوره برنامه ریزی کرد.قدر با تشدید دال از تقدیر می اید اندازه معنی نمی دهد .قدر با سکون دال میشود اندازه .

این اتفاق در ابتدای پیدایش زمین رخ داده است یعنی حدود چهار میلیارد سال پیش .جانوران پر سلولی کمتر از یک میلیارد سال پیش از تک سلولی هسته دار شکل گرفتند .بنابراین این اقوات بر اساس آخرین نظریه علمی برای اولین تک سلولی حیات که همان نفس واحده است برنامه ریزی ودر اختیار قرارداده شده کسانی که این اقوات را خوراک موجودات زنده تفسیر میکنند به آیه انا خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون توجه فرمایند که به زمان تشکیل پوسته جامد وسرد شدن آن حدود صد الی یکصد وپنجاه درجه برمیگردد. این را علم زمین شناسی وزیست شناسی اعلام کرده اند به مقاله پیدایش زمین از نظر علم وقرآن و مقاله قرآن وعلم زیست شناسی وپیدایش حیات
مراجعه فرمایند. تا اینجا این دو آیه تحولات پیدایش زمین را شرح میدهد وارتباطی با کیهان ندارد


ثم الستوی الی السمائ


کدام سمائ است مسلما وقتی قرآن دارد داستان خلقت زمین را بیان میکند وسمائ هم در بسیاری از آیات قرآن جو زمین معنی میدهد منظور سمائ زمین است که هنوز دودی و تاریک ویک پارچه است وهنوز از آن هفت طبقه جو زمین بیرون نیامده .


ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ‌ (11) سپس به اسمان زمین پرداخت که دودی وتیره تار بود وبه زمین وآسمانش فرمود در این وضعیت چه بخواهید وچه نخواهید قرار گیرید وآنها قرار گرفتند.

فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ معنی این میدهد که سمائ وزمین یک مجموعه جدا از هم نبوده .در ثانی هر دو تازه متولد شده اند که خداوند میفرماید بالاجبار در این وضعیت قرار گیرید.کیهان ده میلیارد سال قبل متولد شده بود در آیات باید تفکر کرد.بنابراین برای بحث در مورد خلقت اسمان بعد از زمین میبایستی ایه را که در باره یک موضوع بحث میکند وقبل وبعد از آن را هم در مقالات خود آورد وبریدن ثم الستوی الی السمائ از قبل وبعد از ایات مربوطه عملا کاری است شیطانی وتحریف کلام خداوند .معاندین از نا آگاهی مردم نسبت به ایات قرآن سوئ استفاده میکنند .کلمات خداوند در ایات متشابه اعجاز قرآن است وباید با علم روز آن را مقایسه کرد نه با نظرات هزار سال قبل .به ایه بعد که دنبال این سه ایه است هم توجه فرمائید


فقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ -12سپس هفت آسمان را قضاهن کرد یعنی برنامه ریزی کرد ودر دو دوره ودر هر آسمان فرمان خود را وحی کرد.وحی فرمان وامر خداوند است امر وخلق تفکیک نا پذیرند .خداوند خلق میکند وامر یا قوانین مربوطه را در آن قرار میدهد.او با امر خود جهان مادی را مدیریت میکند .هر طبقه جو زمین قوانین خاص خود را دارد به مقاله علم و هفت آسمان قرآن تحقیق علمیمراجعه فرمائید .

براساس علم زمین شناسی تشکیل جو زمین را به دو دوره اصلی جو بازی وجو اسیدی یا به عبارتی جوی که در آن ئیدروژن حاکم بود وسه دوره پانصد میلیون ساله طول کشید وپس از آن با وجود سیان باکتری های هوازی اکسیژن جای ئیدروژن را گرفت .اشاره قرآن به این دو دوره است .جو کنونی زمین در دو دوره خلق شد .پس از خلق دوره دوم وارامش زمین جو زمین شفاف شد وستارگان براحتی از روی زمین دیده میشدند واین چنین تلولو نور ستارگان زینت بخش زمین شد .مصابیح معنی نور ستارگان یا چراغ میدهد . بعلاوه حفاظ برای حیات در زمین قرار داده شد واین تقدیرخداوند عزیز علیم است.این برنامه ریزی خداوند دانا وبا عزت است .حال دقت فرمائید این چهار آیه پیوند ناگسستنی با هم دارند وچگونگی پیدایش زمین وهفت جو آن را بیان میکند .ارتباطی با کیهان ندارد .چگونه برخی در اثر نا اگاهی به علم روز وپیروی از نظرات هزار سال قبل که بر باورشان نشسته این چنین آیات علمی خداوند را فدای تصورات ذهنی خود میکنند .

دقت فرمائید همه این چهار آیه مربوط به تحولات زمین است وربطی به خلقت کیهان ندارد وچگونه برخی ایات خداوند رابه بهای اندک میفروشند وآنرا ازعلمی بودن می اندازند وشبهه میتراشتند واز آنجائیکه نظرات ذهنی گدشتگان در تار پود وجودشان تنیده شده وحاضرند آیات قرآن را فدای تصورات ذهنی گذشتگان کنند.

قرآن را با علم روز مقایسه کنیم ودست از نظرات کهن بر داریم تا واقعیت های علمی قرآن از زیر پرده ابهام بیرون آید بامید آن روز خداوند به همه ما توفیق درک وفهم آیات را عنایت فرمائید در خاتمه آیه زیر را هم مرور کنیم تا واقعیت قرآنی وتصورات ذهنی خود را مقایسه کنیم-بقره 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ –خداوند است که تمامی شرایط لازم در زمین را فراهم کرد وسپس به آسمان(زمین ) پرداخت واز آن هفت آسمان (هفت جو زمین)بیرون آورد و او به تمامی امور دانا است.بسیاری تحت تاثیر افکار بطلمیوسی کیهان را از هفت آسمان میدانند وبرای هر اسمان هم خرافاتی ردیف کرده اند وحتی به آسمان عالم غیب هم نفوذ کرده اند.آنها سمائ را بر آن اساس عالم بالا میدانند وعالم بالا هم هفت اسمان است .این افکار منسوخ شده هنوزهم درقشرمتحجر وکهنه پندار طرفدارانی دارد واین همه شبهه هم ازاین جا سرچشمه گرفته. حال چرا خداوند متعال اینهمه برای هفت جو زمین اهمیت قائل است وآنرا سبع السموات مینامد.برای اینکه حیات زمین بوجود هفت طبقه جو زمین استوار است.علم طبقات زمین را بر اساس حرارت به 5 طبقه تقسیم کرده است .دو طبقه بسیار مهم وحیاتی را در درون این 5طبقه قرار داده است اول لایه حیاتی ازن و دوم لایه کمربند مغناطیسی در طبقه آخر که زمین را در برابر طوفان های مغتاطیسی خورشید حفاظت میکند .قرآن این دو لایه را حفاظ زمین میداند.خداوند هفت طبقه جو زمین را بر اساس نقش واهمیت آن در بقائ حیات در نظر گرفته وبه همین منظوراز حفاظ آن نام برده است وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بنابراین هفت طبقه جو زمین منافاتی با علم ندارد .به مقاله مراجعه فرمائید -
-سید محمد تقوی اهرمی-دی ماه 1396

وَفَجَّرْنَا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت