ویژگی ها

رزومه سید محمد تقوی اهرمی

 

 

 

درخواست های متعددی درسایت های خودم که مقالاتی درباره آیات متشابه درقرآن ومقایسه آن با علم روز مینویسم دریافت کرده ام .پیام دهندگان خواستارارائه تحصیلات دانشگاهی وسوایق تجربه ای اینجانب شده اند. اینجانب متولد سال 1322 درشهرآبادان هستم. تا اخذ دیپلم دبیرستان دراین شهراقامت داشتم. پدرم کتاب فروشی داشت وکتب چاپ سنگی ازبمبی هندوستان به درخواست مشتری ها وارد میکرد بیشترین درخواست کنند گان طلاب حوزه های علمیه بودند. با آقایان آیت الله العظمی مکارم شیرازی، شهید بهشتی وبرخی دیگرازعلمائ درکتابفروشی پدرم سیدعلی تقوی اهرمی درآبادان آشنا شدم. آشنائی با حضرات مشوق اصلی من درمطالعه قرآن وتفکردرآیات متشابه بود. پدرم خود روحانی با عمامه سبز وازخاندان روحانی سرشناس بوشهرواهرم بود. در تعطیلات تابستان مدارس درحوزه علمیه حاج شیخ عبدالرسول قائمی درآبادان با بحث های حوزوی آشنا می شدم. دراوائل سال 1342درقم به اتفاق دوستم آقای قدرت الله دوانی ساکن فعلی کرمان به دیدارحضرت امام خمینی نائل شدیم ودعای خیر آن حضرت بدرقه راه کنونی شد. درسال 1345 برای ادامه تحصیل به آلمان عزیمت کردم. دربدو ورود مجله مکتب اسلام که توسط ایت الله العظمی مکارم شیرازی درقم منتشر میشد را درخواست وبین دانشجویان مسلمان ایرانی پخش میکردم .پس ازمدتی مرحوم شهید بهشتی ازمسجدهامبورگ با من تماس گرفت وفرمودند مکتب اسلام برای جو دانشجوئی درآلمان مناسب نیست پیشنهاد دادند جزوه های تهیه شده توسط مسجد هامبورگ را توزیع کنم واین موضوع باعث شد به هامبورگ سفر کنم وبا ایشان بیشتر آشنا ورهنمودهائی درمورد مسائل اسلامی ونیازدانشجویان مسلمان درآلمان کسب کنم. تا زمانی که ایشان درهامبورگ تشریف داشتند مکررا با ایشان مراوده داشتم وازنظرات ایشان یهره مند میشدم. عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دراروپا ومسئول انجمن اسلامی شهرزاربروکن آلمان بودم. اعلامیه های امام خمینی مرتبا از پاریس برای اینجانب ارسال وبین دانشجویان توزیع میشد. با مرحوم صادق طباطبائی ودکتریزدی مراوات صمیمانه ای داشتم ودرباره موضوع خلقت انسان وعلم روزونظرات آیت الله طالقانی ودکتر سحابی اشنا شدم. کتب دکترشریعتی وشهید مطهری، مهندس بازرگان وجزوات مسجد هامبورگ و...که تنها کتب مورد علاقه قشردانشجودر آن زمان بود را بین دانشجویان مسلمان وروی میز کتاب دردانشگاه توزیع میکردیم ومرتبا با دانشجویان کمونیست عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی درگیر میشدیم درسال 1354 به اتفاق 5 نفرازدانشجویان ازجمله مهندس حسن سالاری مشاورمحترم آستان قدس رضوی پس ازهشت سال دوری ازوطن به قصد دیدن خانواده از طریق ترکیه به ایران سفر کردم ودرمرزبازرگان توسط نیروی انتظامی مستقردرمرز به جرم پخش اعلامیه حضرت امام درآلمان دستگیر وبه ساواک ماکو منقل شدیم پس از بازجوئی های عرف ساواک پس از مدتی آزاد وممنوع الخروج شدیم .پس ازمدت شش ماه با ترفندی ازکشورخارج وبه آلمان برگشتم. رشته تحصیلی من شیمی وفوق تخصص خودم را دربیوشیمی ازدانشگاه دولتی آلمان گرفتم. پس ازانقلاب اسلامی ایران وبرگشت به کشوردرسال 1359درخدمت شهید بهشتی درحزب جمهوری اسلامی درسرچشمه بودم وتوسط ایشان به شهید اسلامی دروزارت بازرگانی معرفی ودرسمت مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره مرکز تهیه وتوزیع کالا ودرسال 1362 به عنوان کاردار جمهوری اسلامی درآلمان به مدت شش سال بکار مشغول بودم وتا سال 1389که بازنشسته شدم درپست های مدیرتی سطح عالی خارج از وزارت امور خارجه بکار اشتغال داشتم. درمدت حدود پنجاه سال با علاقه عجیبی به کشف دلائل آیات متشابه قرآن مشغول بودم وتاریخچه زمین شناسی وپیدایش کیهان وعلم تکامل وفیزیک هسته ای که ارتباط با رشته تحصیلی من داشت مطالعه نمودم وکتب دانشمندان بنام زیست شناسی واختر شناسی وتکامل به زبان آلمانی را با خود به کشورآوردم ودرتمامی مدت اشتغال به کاردرپی کشف واقعیت های علمی آیات متشابه بودم. خداوند خود خالق علم است ومطلب غیرعلمی درقرآن وجود ندارد کلام خداوند برسنت جاریه خود که بر امر وقوانین طبیعت استواراست بیان شده. خداوند متعال درقالب داستان وتمثیل وآیات متشابه واقعیت های علمی پر ارزشی را بیان میکند .ما باید علم هرموضوع را بدانیم وآیات متشابه را با علم مربوطه مقایسه کنیم .تصورات ذهنی ما را از واقعیت های قرآنی دور میکند چراکه تصورات ذهنی ما از نظر گذشتگان که برعلم حدود هزارسال قبل بیان شده وبرباورنشسته عامل اصلی ایجاد شبهات قرآنی است. مقالات خودم را براساس روش سوم تفسیرقرآن به قرآن مورد نظراستاد علامه طباطبائی که برپایه دو اصل آیات قرآن وتدبر وتفکر درآنها بنا گذاشته ام ودرسایت های زیرمنتشرمیکنم به مقاله تفسیرقران به قران روش سوم استاد علامه طباطبائی مراجعه فرمائید. این نظرعلامه را شما درهیچ سایتی جزدرکتاب قرآن دراسلام نوشته ایشان پیدا نخواهید کرد؟ علاقه زیادی به طبیعت وبند پایان وحشرات دارم چرا که همه آیاتی ازعظمت خدایند ومشاهده آنها با دید خدا شناسی ایمان انسان را به مبدائ آفرنش مستحکم ترمیکند. سایت حشره شناسی Insectsofiran.com که بیش از 20000 تصویر از انواع گونه های حشرات ایران وتوسط خودم ودر مدت 15 سال پیش تا کنون تصویربرداری شده به حضورعلاقمندان معرفی میشود. سایت های زیرتوسط اینجانب مدیریت ومقالات هم شخصا مینویسم وبا هیچ ارگان یا موسسه یا شخصیتی درارتباط با سایتها مراوده ندارم وهیچ کمک مالی هم ازاحدی دریافت نمی کنم. تا آنجا که استطاعت مالی که وضع مطلوبی ندارد اجازه دهد، انشائالله ادامه خواهم داد. سایت های اینجانب به قرارذیلند. ضمنا مقالات خود را درسایت Quran und Wissenschaft tagavi96.rozblog.com به زبان آلمانی منتشر میکنم.

سایت حما مسنون                          Hammanmasnun.com 
سایت حشرات ایران                            insectsofiran.com 

علم زیست شناسی وقرآن             Ahrami22.mihanblog.com 
پاسخ به شبهات ودکتر سها               Ahrami 22.Blogfa.com 
 زن وشبهات دراسلام                          traeb.rozblog.com

 نگرش نووعلمی دررفع شبهات خلقت انسان-  Salbtraeb.Blog.com  

خلقت انسان در قرآن با نو اندیشی علمی -hayatdonia.blogfa.com

 

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت