ویژگی ها

جن وانس مجموعه انسان را تشکیل میدهند

 


جن وانس مجموعه انسان را تشکیل میدهند

مقدمه نوشتار

در قسمت اول مقاله جن وجان از خرافات تا واقعیت قرآنی به جان پرداختیم ودر قسمت دوم مقاله جن را براساس آیات قرآن بررسی کردیم و اکنون قسمت سوم آن تقدیم میشود. درهردو مورد انس عاملی است که هم با جان درارتباط است وهم با جن. ماهیت انس ثابت است وقتی با جان است ازآن گناهی سرنمی زند ولی هنگامیکه با جن قرارمیگیرد فالهما فجورها وتقوی ها درآن استقرارمی یابد وزمینه گناه درآن فراهم میشود. درقسمت دوم براساس آیات قرآن متوجه شدیم که جن وانس باهم مجموعه انسان را تشکیل میدهند.نکته جالبی که با آن برخورد میکنیم این است که انس وجان در آیات مربوطه ازهم تفکیک شده مطرح میشود فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانّ- لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجان ولی جن وانس باهم میآیند. -یا معشرالجن والانس- و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. مثلا در قرآن نفرموده یا معشرالجان والانس که دلیل خاص خود را دارد. حال ماهیت جن چیست ودرانسان چه نقشی بازی میکند.دردو آیه 76 ص و12 اعراف ابلیس میگوید من از نار هستم- قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ-ص- قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ-
واز آنجائیکه درقران یک نوبت اشاره شده که ابلیس کان من الجن است وابلیس هم تاکید کرده من ازاتش هستم. بنابراین اینطور استنباط میشود که جن نیز از نار است. به عبارتی از انرژی است. فقط دراین دو آیه به نار بودن جن وآنهم غیرمستقیم اشاره شده. نار سموم ومارج من نار مخصوص جان است.

جن وجان در قرآن دوپدیده جدا ازهم ولی با ماهیت ثابت است 

حال اگر بتوانیم بفهمیم که جن درچه زمانی خلق شده وبه انس پیوسته راه برای کشف حقیقت جن بازتر میشود.خوشبختانه آیات زیرزمان خلقت جن وابلیس را برایمان در تمثیلی بیان میکند.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا- -هنگامی که خداوند ملائکه را مورد خطاب قرارمیدهد که به آدم سجده کنید ابلیس از دستور خداوند سرپیچی کردواز جنس جن بود آیا با این وصف ذریه اورا اولیائ بجای خدا انتخاب میکنید
مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا-ما هنگامیکه آسمان ها وزمین (اینجا با توجه بحث سجده آدم وحیات منظور هفت جو زمین وزمین است ودر کیهان آسمان ها وزمین نداریم) را خلق کردیم شما شاهد نبودید یعنی حضور نداشتید وحتی زمانی که خودتان را نیز خلق کردیم هم حضور نداشتید

زمانی که خداوند هفت جو زمین را خلق میکند جن وابلیس هنوز حضورندارند حتی هنگام خلق خودشان هم حضور نداشتند. درباره ابلیس کاملا روشن است که ابلیس زمانی خلق میشود که ملائکه میخواهند به بشر سجده کنند که امتناع میکنند( مرحله اول سجده ملائکه هنگام نفخ من روحی که با سجده دوم که به آدم است حدود یک میلیارد سال فاصله دارد.به مقاله سجده ملائکه به بشر وآدم در دو مرحله زمانی مراجعه فرمائید) ولی جن قبل از تکمیل خلقت هفت جو زمین درحال شدن بود .این همان معنی وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ میدهد. داشتند خلق میشدند ولی هنوزنبودند .مانند هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا-انسان دردهر بود ولی چون درحال شدن بود قابل ذکر نبود.


نتایج حاصله از بررسی های آیات قرآن در باره ماهیت جن وجان


اول جان از جنس نوعی انرژی است وقبل از خلق الانسان من صلصال خلق شده ، بی جان است وبا انس نمی تواند شراکت داشته باشد وانس هم باستناد آیه فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ بی جان است.خطاب کلی به انس وجان است که گناهی ندارند که مورد سئوال قرار گیرند.این آیات تمثیل هستند برای بیان واقعیت این دو پدیده.نقطه اشتراک جان وجن انرژی بودن آنها است. هردوبا خلقت انسان درارتباط هستند. این طوراستنباط میشود که جان منشائ جن است. چرا برای اینکه از نظر زمانی اول جان خلق شده وبعد جن. جان قبل ازخلقت انسان خلق شده بود ولی جن زمانی که خداوند هفت جو زمین را خلق میکند جن هنوز خلق نشده بود، آما انس در زمان خلقت انسان از حما مسنون ودر صلصال شروع به خلق شدن کرده است.بدائ خلق الانسان من طین.

مسئله مهم دیگربراساس آیات قرآن جن زنده است زاد و ولد دارد گناه میکند ،مومن وفاسق دارد. مورد دوم باستناد آیات قرآن ازآنجائیکه جن وانس با هم هستند وتفکیک ناپذیرند ، با انسان متولد میشود عمرمیکند وبا انسان زاد وولد میکند .مومن وفاسق جن وانس با هم هستند .

وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ-درایات قبل از آن در باره قیامت صحبت میفرماید ودراین آیه میفرماید: "یاد کن روزی را که همه را محشور میکنیم ، ای گروه جن خود را از(یا در) انس تکثیر میکردید واولیائ این جن ها (یعنی آنهائی که انس هستند ودرگناه با آنها شریک هستند) ازانس گویند، پروردگارا ما از یکدیگر بهره مند میشدیم وهردوی ما پایانی که برای ما مقرر فرمودید با هم طی کردیم. (یعنی طبق برنامه ریزی خالق متعال دوره را سرکردیم وبه اینجا رسیدیم) خداوند میفرماید جایگاه شما(دوتا جن وانس)درآتش است ودرآن ماندگار هستید مگر انچه خدا بخواهد باری پروردگار تو حکیم ودانا است.استکثرتم خود را تکثیر کردن معنی میدهد.بنابراین مورد دوم زنده بودن جن وزاد وولد جن ومومن وفاسق بودن جن روشن شد . آیه میفرماید ای گروه جن شما خودتان را در وجود انسان تکثیر میکردید وانس که با جن ادغام شده بودند هم تاکید میکنند که خداوندا ما بر اساس برنامه مقدر شده از یکدیگر بهرهمند میشدیم وبا هم بسر میبردیم وبا هم عمر ما پایان یافت.بنابراین جن در وجود انسان از بدو تولد وجود داشته است و انهم انرژی سوخت وسازاست وانسان از ماده وانرژی تشکیل شده .باهم کار میکردند واز هم بهرهمند میشدند وهر کدام بدون دیگری حیات نداشت.این مفهوم ایه است .

حال چه موقع جن در انس ادغام میشود 

مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ-هنگامیکه ما هفت جو زمین را خلق کردیم شما جن وابلیس حضور نداشتید. ماهیت وجودی هر دو انرژی است. با توجه به دو آیه- لَقد خَلقنا اْلِانسانَ مِن صَلصلٍ من حماءٍ مَسنونٍ و الجآنَّ خلقنه من قَبلُ مِن نّار السَّموم-حجر26و27- خلق الانسان مِن صَلصلٍ كَالفَخّار و خَلَقَ الجانَّ مِن مّارجٍ من نّارٍ-رحمن 14و15 جان برای ساختار انسان خلق شده ومیتواند مقدمه خلقت جن باشد وجن از ان مشتق شده باشد. جان میتواند تبادل انرژی درملکول های آلی باشد که هنوزبه سوخت وساز تبدیل نشده اند وجن سوخت وسازدربدن موجود زنده است. به مقدمه جن و جان از خرافات تا واقعیت قرآنی قسمت دوم توجه فرمائید.

این مطالب را از ایات قرآن استنباط کرده ام. درآیات زیرمفاهیم بسیارگسترده ای درآن مستتراست که اگر با دید علمی به ان نکاه کنیم موضوع جان به عنوان ایجاد انرژی از تبادل پیوند ملکولی را میتوان کشف کرد.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ - ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلا مَّا تَشْكُرُونَ- ابتدا خداوند هر انچه برای ایجاد ساختار انسان که از جن وانس تشکیل میشود را فراهم میفرماید .احسن کل شیئ مفهوم گسترده ای دارد. وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ یکی ازآن نیازهای خلقت انسان است، این فرایند خلقت جن وشروع خلقت انس-وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ است. شروع خلقت انسان درسنگ رس نیاز به تبادل پیوند های ملکولی دارد. اگردر پروسه خلقت انسان نگاه کنیم همزمان با تشکیل کانی رس و درمحیط اطراف ان درپوسته تازه شکل گرفته جامد زمین ئیدرات های کربن ازملکول های آمونیاک وبخارآب ومتان شکل میگیرند. محیط واکنش به دلیل ئیدروژن فراوان بازی است واکسیژن وگاز کربونیک نمی توانند عرض اندام کنند، زیرا میل ترکیبی ئیدروژن با کربن واکسیژن بسیار قوی تر است تا میل ترکیبی اکسیژن با خودش وکربن. اما ئیدرات های کربن سنگ بنای اولیه پروتئین ها وچربی ها نوکلئوتیدها برای تشکیل نیاز به اکسیژن دارند. اینجا ملکول آب که بصورت بخاروفراوان دردسترس است منبع اصلی تامین اکسیژن مورد نیاز ترکیبات آلی ساختار اولیه انس است که با عامل  H-OوH با تبادل پیوند ملکولی این کار را میکند . ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ دقیقا این مفهوم را میرساند

بدائ خلق الانسان شروع خلقت انسان است نسل بعد از شروع، ایجاد ترکیبات مادی ساختار انسان است که همان انس است .ثم جعل نسله یعنی نسل بعد از شروع پروسه خلقت انسان وسلاله مائ مهین هم همان مشتقات H.OH آب است. بنابراین جان میشود نیروی موجود در پیوند ملکولی که با تبادل ملکولی سرو کار دارد وانس هم ترکیبات ساختار اولین سلول حیات است. این جا آخرین دست آوردهای علم زیست شناسی به ما کمک میکند که ما با استناد به داده های بدست آورده ازقرآن جان وجن وانس وانسان را تاویل نمائیم وبه حقیقت ایات متشابه که مطرح کردیم برسیم. وارد شدن به جزئیات مقاله علمی مفصلی میطلبد ولی ما در این جا خلاصه وارتاریخچه حیات انسان را از نطفه وعلقه بیان میکنیم.

خلاصه تاریخچه پیدایش اولین نطفه حیات

اولین نطفه حیات سلول های بدون هسته وغشائ هسته ای بوده اند.این نطفه باستناد علم زیست شناسی از حما مسنون توده نرم وسیاه از باقی مانده رسوبات ترکیبات آلی اولیه ساختار تشکیلاتی انسان بر روی سنگ رس یا پیریت هنگام ایجاد غذای بیولوژیکی در چهار دوره ایجاد شد. حدود 3/5 میلیارد سال قبل به مقاله خلقت انسان پیش نطفه مراجعه فرمائید. مطالبی که عنوان میکنم از زیست شناسان معرف مانند ارنست مایر ،کاپلان ودیکر سان است. این نطفه پروکاریونت نام داشت ومدت سه دوره ظلمات درکره زمین که هنوز جو زمین شفاف نشده بود واکسیژنی هم وجود نداشت حاکمیت حیات در زمین را در دست داشت. این نطفه اولیه حیات باکتریهای اولیه غیر هوازی بدون هسته وغشائ هسته ای بودند.

دوره اول ظلمات که درقران به ظلمات ثلاثه (تاریکی های سه گانه درخلقت نطفه که متاسفانه ما این تحولات اولیه حیات را از طبیعت به درون رحم زن منتقل کرده ایم ،نظر علمی هزار سال قبل که برباور ما نشسته)نام برده شده است پانصد میلیون سال طول کشید وجای خود را به باکتری های غیر هوازی فتوسنتز دادند که پانصد میلیون سال طویل کشید.

سپس دردوره سوم ظلمات سیان باکتری های فتوسنتز پا به عرصه وجود گذاشتند. این ها همه باکتری بودند .هسته وغشائ هسته ای نداشتند دارای DNA ناقص بودند. قابلیت تکثیر جنسیتی هم هنوز نداشتند. همه نطفه امشاج به تعبیر قرآن بودند. قرآن میفرماید - وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ-درحقیقت ما انسان را از مشتقات منشعب شده درسنگ رس آفریدیم. نطفه ای بود که آنرا درقرارمکین قراردادیم وسپس نطفه را به علقه تبدیل کردیم وعلقه رابه غضروف تبدیل کردیم وغضروف را به استخوان بدل کردیم وروی آنرا گوشت پوشانیدیم وسپس خلق اخر را ازآن انشائ کردیم. به مقاله خلقت انسان از نطفه وعلقه مراجعه فرمائید. قرارمکین غشائ هسته ای است که نطفه را خداوند در آن قرارداد وآن را به علقه تبدیل کرد.

درسه دوره ظلمات ثلاثه باکتریها برحیات زمین استیلا داشتند وبعد ازآن یک دوره پانصد ساله جو زمین وهفت طبقه آن خلق شد وسپس علقه یا تک سلولی هسته دارباغشائ هسته ای که همان قرارمکین است وبعد از پیدایش جو اکسیژن دار زمین پا به عرصه وجود گذاشت.غشائ هسته ای ساختار پیچیده دارد واز دولایه تشکیل شده که دارای منافذ برای تبادل ترکیبات آلی مورد نیاز برای ساختار ژنها است .دانشمندان زیست شناسی در مورد چگونگی تشکیل پیچیده این غشائ در زمین اولیه بحث مفصلی دارند وبه یک موضوع مهم ومعمای خلقت وتکامل تک سلولی بدون هسته به هسته دار تبدیل شدهوراز آن هنوز کشف نشده وقرآن کلمات مهم علم زیست شناسی را در قالب تمثیل ها برای ما بیان میکند .نطفه امشاج هسته وغشائ هسته ای میگیرد وبه علقه تبدیل میشود.بیائیم باز اندیشی نوینی در روند خلقت انسان در زمین اولیه آغاز کنیم ونظرهزارسال قبل را اصلاح کنیم وآیات الهی را با آخرین نظریه های علمی که با آزمایشات متعدد ثابت شده تنها مراحلی ازآن هنوز علم بدان دسترسی ندارد.

مطالبی که ما در تفسیر وتاویل این ایات مطرح میکنیم گذشتگان با علم روز بیان کردند وآنهم باعلم هزارسال قبل. به تصویر زیر نگاه کنید این تصویر را شخصا از مطالب مقاله تکامل پرفسورارنست مایر شخص دوم درتکامل موجودات زنده پس از داروین اقتباس کرده ام.

 

علقه ایوکارینونت است که پس از پیدایش جو زمین محدوده آبی رنگ در جدول زمان بندی زمین شناسی از نطفه ها که بصورت باکتریها بودند خلق میشود.درجدول نگاه کنید ایوکارینونت ها که همان علقه هستند بعد از ایجاد هفت جو زمین که به رنگ آبی است خلق میشوند .دارای DNA کامل غشائ سلولی دوجداره کامل وسیتوپلاسم سلولی. تمامی جانداران پرسلولی ازاین علقه پا گرفتند و روح خداوند دراین زمان درآن نفخه شد وخداوند درمرحله اول خطاب به ملائکه میفرماید به این ساختاراولیه بشر سجده کنید. هنوز تاپیدایش اولین انسان تکامل یافته یعنی آدم فاصله یک ونیم میلیارد ساله باقی است . وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلآئِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُه وَنَفَخْتُ فِيه مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَه سَاجِدِينَ

این آیه مکمل آیه زیر است-الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ - ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلا مَّا تَشْكُرُونَ-فاذا سویته در ایه اول وثم سواه در آیه دوم هردو یکی است و زمانی است که نفخ من روحی اتفاق می افتد وروح خداوند در ساختاراولیه انسان که انس بود قرارمیگیرد وانس با حضور جن میشود انسان. درژن کامل روح مستقر میشود وفرمان رشد وتکامل موجودات زنده از این پس تحت امر خداوند است .چنانچه درایه دقت فرمائید این ساختار هنوزاعضای بدن ندارد. بعد ازنفخ من روحی جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ  صورت میپذیرد. این انس است به عبارتی تا اینجا انس تنها بود وازاین جا جن به انس ملحق میشود. قبل از آن جن جان بود وانس هم همان انس.عمل سوخت وساز موجود زنده از وقتی ایجاد میشود که سلول اولیه حیات دارای غشائ سلولی میشود . در باکتری ها عمل سوحت وساز وجود ندارد وباکتری نیاز خود را مستقیما از محیط اطراف بدون واکنش شیمیائی سوخت وساز انجام میدهند، زیراغشائ دوجداره سیتوپلاسم هنوز تشکیل نشده. درتفاسیر براساس نظرات کهن مربوط به علم هزارسال قبل علقه را در رحم قرار داده اند.درصورتیکه باستناد علم پزشکی علقه بعد از انعقاد نطفه مرد وزن ایحاد شده است وقاعدتا میبایستی دوالی سه هفته عمر داشته باشد .قران میفرماید وقتی روح خداوند در ان قرارگرفت هنوز چشم وگوش وقلب نداشت .درحالی که جنین درهمان چند روز اول بعد از انعقاد نطفه که نطفه بسته میشود تمامی ارگان موجود زنده در ان قرارداده میشود وفقط رشد میمند وبزرگ میشود وقلب در دوهفته ای شروع به تپیدن میکند.

این جا عظمت ایات قران را درک کنیم که چرا اشاره کرده که ما نطفه را درقرارمکین قراردادیم. تمامی تعاریف نطفه وصلب وترائب وقرارمکین ومائ دافق واب مرد وسینه زن همه نظرات بیان شده باستناد علم روزهزارسال قبل است. بیائیم قرآن را از این مهجوریت وتار عنکبوت تصورات غلط ذهنی هزارسال قبل که بر باور ما نشسته نجات دهیم تا حقایق علمی قرآن عیان شود وشبهات تصورات ذهنی دامن آیات متشابه قرآن را رها کنند وجوانان تشنه درک حقایق آیات قرآنی را به راه راست درک آیات متشابه راهنمائی کنیم وثواب دنیا واخرت را نصیب خود سازیم.
اجر شمابا خداوند متعال.بمناسبت سالگرد مبعث با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد (ص) تابنده نور هدایت وعدالت بر شما مبارک باد.سید محمد تقوی اهرمی25 فروردین 1397

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت