ویژگی ها

اقوات غذای بیولوژیکی در قرآن وعلم زیست شناسی

 

اقوات بمعنی غذای موجودات زنده ویا باصطلاح علمی غذای بیولوژیکی تکثیر پذیراست. این دوره از نظرعلم زیست شناسی و هچنین نظر قرآن دارای اهمیت ویژه ای است .دراین دوره پایه خلقت انسان وموجودات زنده نهاده میشود مفاهیم قرآنی خاک، حما مسنون وصلصال کالفخاروصلب وترائب که پایه خلقت انسان وحیات است در این دوره رخ میدهد. در سوره فصلت آیه 9الی 12 دوره های متوالی خلقت زمین ، اقوات، هفت آسمان را شرح میدهد.و تمامی آیات مربوط به زمین وجوآن است.
قُلْ أَإِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌-فصلت 9
وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌-فصلت 10


بگو به کسی کفر میورزید که زمین را در دو دوره آفرید وبرای او انداد قرارمیدهید ،اوست که درزمین واز بالای آن رواسی (پوشته جامد زمین) را قرار داد وبرکت در آن نهاد ودرآن (رواسی) غذای موجودات را در چهار دوره مقدر فرمودیعنی برنامه ریزی کرد. قدربا فتحه ق وتشدید دال با قدرفتحه ق وسکون دال دو معنی متفاوت میدهد ودرتفسیر اکثرا اندازه را آورده اند که درست نمی باشد. اولی تقدیر یا برنامه ریزی است ودوم اندازه بعلاوه درتفاسیر قدررا خلق کردن مینویسند که چنین معنی درآیه دیده نمیشود. قدر فیها اقوات ها فی اربعه ایام.خداوند دررواسی اقوات را در چهار دوره مقدر فرمود.برنامه ریزی در چهار دوره زمان بر است وطراحی ازپیش تدوین شده میخواهد.

زمین دردو دوره خلق شد دوره اول جداشدن از توده ابرخورشیدی ومستقل شدن به عنوان یک سیاره با جرم معقول که با توجه به حجم زمین ومقایسه با خورشید که از همان ساختار ابر خورشیدی مشترک به وجود آمده اند. زمین سریع دوره اول را طی کرده است.دوره دوم با توجه حرارت بالای دوره اول که در آن همجوشی هسته ای رخ داده که خورشید هنوز هم در مرکزخود آنرا دارد انجام میدهد (پانزده تا بیست میلیون درجه ) به دلیل نیاز به زمان طولانی برای سرد شدن ازآن درجه به چند هزاردرجه، میلیون ها سال زمان لازم داشته است.باید خود را به آن زمان برد نه در زمان کنونی بنشنیم وشرایط امروز را نگاه کنیم ومقایسه کنیم ودرباره آن زمان بحث کنیم.باید توجه داشته باشیم که زمین به یکباره از خورشید جدا نشده میلیون ها سال طول کشیده تا زمین فاصله خود را با خودشید تثبیت کند واین از کلمات فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَاطَائِعِینَ .به زمین وآسمان زمین ابلاغ شد به وضعیت اجباری حاکم تسلیم شوید وآنها پذیرفتند. تمثیل است وتفکروتاویل لازم دارد .ظاهر آیه را باید خواند ودنبال باطن آن گشت .این اعجاز قرآن است .باید به علم زمین شناسی و زیست شناسی آشنا بود تا بتوان آیات را تاویل کرد به علم باید رجوع کرد نه به نظرات گذشتگان دنبال واقعیت گشت.جالب است که این کلمات بعد از ثم الستوی الی سمائ می آید .آیه 11 سوره فصلت.


ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَاطَائِعِینَ.برنامه ریزی اقوات در چهار دوره قبل از ثم الستوی است .معنی ومفهوم آن بسیار علمی وجالب است.پوسته زمین هنوز داغ است وحرارت بالای نقطه جوش اب است که اقوات در چهار مرحله ترکیبات آلی مورد نیاز اولین سلول حیات را به وجود می اورند .صلصال کلفخارسفال داغ وپخته است وحما مسنون هم توده سیاه رنگ ورسوباتی است که بر روی سفال باقی میماند .اگر آب فراوان وجود داشت حما مسنونی وجود نداشت.آب بصورت بخارودردرون سنگ ها ولابلای درزآنها مرتبا خارج میشد ورسوب توده سیاه برجای میگذاشت .چرا اولین نطفه حیات دردورن این چهاردوره از حما مسنون ودر سفال داغ ایجاد شده لازمه تبدیل ترکیبات آلی از قبیل اسید های آمینه وقندها،چربی ها، وسایر ترکیبات آلی وترکیباتی که نوکلئوتیدها را تشکیل دادند به ماکرو ملکول های زنجیره ای ساختار DNA است. واکنش باید درمحیط داغ وبدون آب باشد ،یعنی آب باید کم وبصورت ملکول وبخار اب باشد تا ملکولهای آب خارج شده ازواکنش این ترکیبات بتواند خارج شود.مائ مهین اشاره به آب کم دارد.دریا هنوزوجود نداشته وآسمان تیره وتارودودی است وسمائ ندارد. جواولیه بسیار نازک ویک پارچه ومملو از گازهای آمونیاک بخارآب ومتان است وئیدروژن فوق العاده زیاد.جواکسیژن ندارد زیرا برای تک سلولی های اولیه حیات سمی وکشنده است. انتهای دوره دوم خلقت زمین براساس نظریه قرآن، ایجاد پوسته جامد وبرروی آن برکت است .برکت قبل از شروع دوره های اقوات است ومیتواند سنگ رس باشد که هم درگذشته درخلقت حیات نقش داشته وهم اکنون خاک زراعی که هشتاد درصد آن از رس است حیات زمین را تداوم میبخشد.اول سنگ رس خلق  وبعد بر روی آن غذای موجوداتی که قراراست به عنوان تک سلولی اولیه حیات که سنگ بنای خلقت موجودات زنده وانسان است برنامه ریزی میشود وسپس ترکیبات بی جان ساختار DNA بافرمان کن فیکون به جاندار تبدیل میشود. دانشمندان زیست شناسی اخیرا بحث جالبی را در پیدایش اولین نطفه حیات دارند. میگویند اول میبایست غذا خلق شده باشد وسپس تک سلولی اولیه حیات ودقیقا این همان چیزی است که دراین آیه اشاره میکند .اول اقوات برنامه ریزی میشود وبعد اولین نطفه حیات که نطفه امشاج است از رسوبات باقی مانده برروی سفال داغ (هیچگونه نظریه علمی معتبری درارتباط با دوره پیدایش زمین تا یک میلیارد سال بعد از پیدایش زمین وجود ندارد زیرا کلیه اطلاعات زمین شناسی بدلیل مذاب بودن وتغیرو تحول زیاد از بین رفته اند) و قرارگرقتن اساس خیر وبرکت در آنها برای ایجاد حیات است . پیدایش اقوات به معنی غذای بیولوژیکی را در چهار دوره مقدر فرمود تا نیازمندان به آن غذا ،نیازشان را بر طرف کنند. صحبت ازغذای تک سلولیها است نه غذای موجودات زنده .هر چهار ایه در زمان زمین الیه است یعنی 3/5 میلیارد سال قبل .رواسی من فوقها میتواند به معنی پوسته جامد زمین که کوه ها هم درآن قرارگرفته وبه عنوان لنگروحفظ تعادل زمین عمل میکنند تعبیر نمود .رواسی پوشش روی زمین را درمرحله مذاب بودن پوسته بیرونی به عهده دارد ومن فوقها این معنی رامیرساند .کوه ها نتیجه تغییرات پوسته زمین دردوره تکنوتیک بهم پیوستن قاره ها وحدود چند صد میلیون سال پیش است. پس ازایجاد رواسی اقوات در چهاردوره شروع میشود .سلسه مراتب رواسی و دوره های اقوات را دقیقا به خاطر داشته باشید وپس از شرح این دوره ها مجددا آن را به یاد بیاورید. چرا که نکته علمی بسیار مهمی در آن نهفته است .آیه بعد ی که مکمل دوره اقوات است هم مروری داشته باشیم .


ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَاطَائِعِینَ -فصلت 11 .پس از اتمام دوره ایجاد غذای بیولوژیکی خداوند متعال به سمائ زمین میپردازد به آسمان زمین زیرا دراین ردیف آیات سوره فصلت همه در باره خلقت زمین است و میفرماید آسمان دودی شکل بود ویک پارچه یک آسمان با ماهیت دودی وسپس امر خود را در آسمان وزمین قرار میدهد ومیفرماید خواه ناخواه براین امر قرارگیرید.
زمین دراین مرحله تثبیت میشود. ابتدا دراثرتشکیل آهن ونیکل و تمرکز درهسته درونی وایجاد جرم سنگین نیروی گرانش به وجود میآید.حرکت زمین بدورمحورخود و بدور خورشید که هنوز نا بسامان بود به تعادل میرسد و زمین میتواند جو خود را که دودی، کدر و گازی است بدور خود نگه دارد تا به فضا پرتاب نشود .تحولات پوسته زمین مذاب وگداخته طی میلیون ها سال آرام شده وپوسته خارجی شکل میگیرد. اینجاست که خداوند امر خود را به زمین و آسمان آن ابلاغ میفرماید. یعنی قوانین لازمه درآن جاری میشود و زمین باید به عنوان یک پدیده طبیعی بر فطرت خود استوار شود تا حیات در آن آغاز شود.آیه 29 سوره البقره تآئید این نظر است


هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . اوست آن كسى كه آنچه درزمين است همه را براى شما آفريد سپس به [آفرينش] آسمان پرداخت وهفت آسمان را درآن استوار كرد واو به هر چيزى داناست . ثم استوی الی اسمائ بعد از آماده شدن کامل زمین است. یعنی پوسته زمین شکل گرفته ، سرد تر شده حرارت پوسته زمین زیر نقطه جوش آب قرار گرفته و دریا ها شکل گرفته اند اقوات خلق شده اند پروبیوت ها یعنی سلول های غیر هسته ای تکثیر پذیر به وجود آمده اند وحالا نوبت پرداختن به آسمان است که هنوزدخان است . پس هفت جو زمین بر اساس نظریه قران پس از خلق غذای بیولوژیک و دوره طولانی آسمان دخان (دودی و کدر) که منشا حیات موجودات است شکل میگیرد درمقاله خلقت زمین از نظر علوم طبیعی وقرآن مشروحا به این آیه اشاره شده.این مقدمه ای بود بر شرایط اولیه ایجاد اقوات .

سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌-برای نیازمندان به آن

با توجه به مطالب زیر این دوره یعنی دوره ایجاد غذای بیولوژیکی مهمترین دوره پیدایش حیات بر روی کره زمین است که قرآن تآکید کرده است.حیات بدون غذای تکثیر پذیرویا بیولوژیکی امکان ندارد وغذائی که بتواند نیازدرخواست کنندگان را بر آورده کند(سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌-برای نیازمندان به آن) باید بیولوژیکی باشد. کلمه نیاز درخواست کنندگان به معنی برای موجودات خاص است واین غذا باید بعد از اتمام چهار دوره تکثیر پذیر وزنده باشد.یعنی باید تکثیر پذیر باشد.پروفسور راین هارد کاپلان زیست شناس معروف آلمانی و مولف کتاب پیدایش حیات ، شکل گیری حیات را با آغاز چهار دوره پیدایش غذای بیولوژیکی مرتبط میداند ودوره ها بشرح زیر تقسیم بندی کرده است [1]که عبارت است
چهار دوره پیدایش غذای بیولوژیکی یا اقوات


1-تولید غیر بیولوژیکی ملکول های پایه وآلی برای ایجاد پروتئین ها و اسید نوکلئیک.
2-ایجاد ترکیبات زنجیره ای یا پلیمریزاسیون از ملکول های ایجاد شده در دوره اول
3-اتصال ملکول های پلی مریزه شده به یکدیگر و تشکیل ماکرو ملکول هاو تشکیل ساختار ملکولی آلی که توسط غشائ پوشیده بودند به عنوان سنگ بنای پروبیونت ها (سنگ بنای حیات و خلقت انسان از صلصال من حما مسنون در این دوره است )
4-تشکیل پروبیونت ها که به عنوان اولین مواد آلی تکثیر پذیر بشمار می آید .( خلقت غذای تکثیر پذیر مورد استفاده موجودات زنده که از باکتری ها شروع شد سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ ازاین دوره به بعد است )


دوره پیدایش حیات از دیدگاه پروفسور ریچارد دیکر سان بیو فیزیکدان دانشگاه اکسفورد در پنج دوره است که باین هم اشاره ای داشته باشیم .این دونفر جزئ معروف ترین دانشمندان بیو شیمی و بیو فیزیک هستند . [2]
1-پیدایش کره زمین با یک اتمسفر که گازهای درون آن به عنوان مواد اولیه ساختار ملکولی آلی بکار گرفته شده
( منظور آمونیاک ومتان وبخار آب)
2- سنتز ملکول های ساده مانند آمینو اسید ها، قند ها و باز های آلی
3 -بهم پیوستن این ملکول ها و تشکیل پروتئین واسید نوکلوئیک
4 تبدیل قطرات سوپ مانند کم غلظت از پروتئین ها و اسید نوکلوئیک ها با مواد شیمیائی آلی ماکرو
5 تشکیل مرحله اول سلول های حیاتی که مکانیسم آنها همانند سلول های زنده قابل تکثیر باشند .
پرفسورریچارد دی کرسان مرحله اول که مربوط به آسمان جو اولیه زمین است که در آن آمونیاک ومتان و بخار آب وجود داشته را به عنوان دوره اول منظور کرده در صورتیکه این گازها زمانی که در زمین و در گودال ها و تحت شرایط حرارت خاص قرار میگیرند شروع به واکنش شیمیا ئی میکنند نه قبل از آن.قرآن دوره اول را ابتدا نام برده وسپس به اقوات اشاره میکند که همان چهار دوره بعد از پیدایش زمین است.آیه بعدی هم ادامه روند تکامل زمین است تا خلق هفت جو زمین وشفاف شدن جو وپیدا شدن ستارگان از آسمان بدون دود وقراردادن حفاظ برای ادامه حیات در جو زمین .
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
سپس آسمان زمین را به هفت آسمان مبدل کرد ودر دودوره وامر وقوانینمربوطهرا در هرکدام نهادینه کردوآسمان (جوزمین) را زینت بخش نور ستارگان کرد وآنرا حفظ نمود که اوعزیز وعلیم است. بحث در این مورد به خلقت هفت آسمان بر میگردد به مقاله هفت اسمان در بند تخیلات ذهنی مراجعه فرمائید.سید محمد تقوی اهرمی خرداد1397

(1Reinhard w.Kaplan: Der Sprung derLebens dtv wissenschaftliche Reihe 1978
(2Richard E.Dickerson, Evolution ,Spektrum der Wissenschaft,verstandliche Forschung, deutsche Ausgaben vonScientific American 1980

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت