ویژگی ها

عرش خدا بر هشت وعلم کوانتوم

عرش خدا بر هشت وعلم کوانتوم


مقدمه نوشتار
چند وقت پیش خبرگزاری بی بی سی صحبت های آقای سروش درباره رویا بودن وحی پیامبر را پخش میکرد ودلائل نامبرده درباره رویا بودن وحی را درجملاتی که بزعم ایشان با عقل وفهم وی غیر قابل درک بود وباعلم مغایرت دارد را عنوان میکرد .سه مطلب مهم ازبین تناقضات علمی که ایشان ادله برای رد وحی به عنوان کلام خداوند بیان کرد را انتخاب کرده ام.

اول آیه- وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. عرش خدا دران روز برهشت قراردارد

دوم آیه- وَاِذا البِحارُ سُجِّرَتْ. دریا پر ازآتش میشود

سوم آیه عليها تسعه عشر برجهنم نوزده (فرشته) جهنم بان هستند.

من سعی میکنم هرسه موضوع را درمقالات جداگانه ازنظرعلم اختر شناسی و فیزیک کوانتوم بررسی کنم، خرافی یا علمی بودن آنرا از دید علم درآوریم .البته اینکه خبرگزاری فوق الاشاره به نامبرده ارادت خاصی دارد و مطالب رد وحی به عنوان کلام خداوند را گاه وبیگاه به عنوان چاشنی خبرپخش میکند چندان عجیب نیست و کاملا طبیعی است.از کوزه همان تراود که دراو است.

مشکل اساسی درفهم وادراک ما از ایات قرآن وعدم آگاهی به سبک قرآن و ندانستن علم مربوطه که به آیات متشابه مربوط میشود.دریک کلام نسبت به آیات متشابه قرآن بی سواد ونادانیم چرا که قرآن وروش بیان مطالب آنرا نمی دانیم، جسم ما درقرن شکوفائی علم بسر میبرد وعقل وفکر ما درهزارسال قبل پرواز میکند. این موضوع شامل تنها معاندین واقای سروش نمیشود، همه ما در تصورات کهن هزارسال قبل گیر افتاده ایم واجازه نمی دهیم ذهن ما از تار عنکبوتی این تصورات رها شود. سه ایه علمی وپیش بینی که ذهن دانشمندان علم اختر شناسی را به خود مشغول کرده به چه روزی انداخته ایم که فردی بیاید وسوژه اختراع کند وحی را کلام بشر بداند واساس قرآن که بروحی استواراست را با تیشه نادانی ونا آگاهی مورد هجوم قراردهد. بررسی این ایات با علم روزاختر شناسی را امتحان کنیم وخودمان قضاوت داشته باشیم وباور کنیم که قرآن به همه نسل ها تعلق دارد ومطالب غیرعلمی ندارد. قرآن یک دید کلی درباره موضوعات جهان مشهود که کیهان، خلقت انسان، سموات والارض ،صلب وترائب وامثالهم دارد. اگرما با روش ودیدگاه قرآن آشنا نباشیم مسلما سردرگم میشویم. وقتی در سایر ایات قران صراحتا بیان میکند که وحی کلام خداوند است وحتی شیوه نزول آن راهم ذکر کرده است-فیزیک وشیوه نزول وحی-نفی این آیات وپرداختن به رویا بودن وحی یعنی رد گفتار خداوند یعنی ارتداد. نمیشود این همه ایات را نادیده انگاشت وبه چند موضوع که عقل یک فرد نمی تواند انرا بفهمد استناد کرد. دراین نوشتار به مورد اول میپردازم وصرفا ازنظرعلم فیزیک اخترشناسی وخود آیات قرآن تجزیه وتحلیل میشود وصرفا برای تشهیذ اذهان. این آیه در 1400 سال قبل نازل شده ومابا آخرین دست آوردهای علم اخترشناسی میخواهیم آنرا بررسی کنیم.باید توجه داشت که بسیاری از اصطلاحات علم فیزیک وعلوم تجربی دردو قرن اخیر وارد علم شده وقران موضوعات مهم علمی را درآیات متشابه که با علوم تجربی سروکار دارند در قالب تمثیل بیان داشته است.


وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ


وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ –معنی این ایه بدون دخالت دادن تصورات ذهنی کهن این است .ملک به کنار زده میشود وعرش خداوند برهشت حمل میشود. دراین ایه صحبتی از فرشته نشده است.عرش معنی مدیریت وطرح وبرنامه میدهد ومفسران عرش را تدبیر وطرح وبه زبان امروزی برنامه ریزی معنی کرده اند .به مقاله عرش خداوند برآب وخلقت حیات در زمین مراجعه فرمائید. برای درک بهتر این ایه باید چند آیه قبلی راهم مرورکنیم .سوره الحاقه-17 الی 19

فـاذا نـفـخ فـى الصـور نـفـخـه واحـده 
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ
از ایات فوق چنین برمی اید که عرش خداوند برهشت درروز قیامت منظوراست وقیامت هم روزی(دوره ای) است که کیهان یا جهان مادی برچیده میشود. زمین و کوه ها(زمین اینجا کره زمین معنی نمیدهد زمینی که کوه ها برآن قراردارند ) به کوچکترین جزئ واحده خود تبدیل میشوند- فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً -کوچک ترین جزئ واحده یعنی اتم ها وذرات بنیادی درون آنها. حملت الارض والجبال، برآنها تحمیل میشود وآن زمانی است که رخ داد عظیم خود را نشان میدهد. وسمائ دراینجا فضا معنی میدهد چراکه بعد از بر چیده شدن زمین وکوه ها جو زمین وجود ندارد. فضا ازهم گسیخته میشود.ریزریز شدن زمین وبه اجزائ واحده تبدیل شدن یعنی برگشت به احدیت آیه معروف انا لله وانا الیه راجعون را همه شنیده ایم این آیه درتشیع جنازه مردگان ودرقبرستان کاربرد وسیعی دارد ولاغیر.معنی این ایه این است.ما از خداوند نشات گرفته ایم وبسوی او بازمیگردیم .یک قانون مهم علم اختر شناسی -کیهان بسته- کیهانی که منبسط شده وزمانی این انبساط متوقف میشود وجهان مادی دوباره به نقطه آغازاولین خلقت خود یعنی بیگ بانگ برمیگیردد. چرا خداوند از قول انسان میفرماید ما(انسان) ازخداوند هستیم یا برخواسته ایم وبه او برمیگردیم، زیرا ازنظر قران لحظه انبساط کیهان شروع خلقت انسان است.هدف خلقت کیهان پیدایش حیات است که برآب قرارداده شده .به این آیه توجه فرمائید.

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ- من (حضرت ابراهیم) چرا کسی را پرستش نکنم که مرا (فطرنی کرداز لحظه باز کردن کیهان آفرید) ، وهمگی به سوی او برمیگردیم یاسین36. الیه هم میتواند به زمان انبساط کیهان مربوط باشد وهم به خداوند، چرا که قبل از انبساط کیهان محدوده خداوند است، احدیت که درقران خداوند خود را احد وصمد نامیده است صفاتی که از ذات خداوند نشات گرفته وعلم هم به همین تعریف خداوند رسیده، احد به انگلیسی میشود زینگولار وصمد هم توپریاچگال یا بینهایت فشرده که جای خالی ندارد.وجالب است که علم نمی دانست که دروه قبل از انبساط کیهان دوره احدیت است ودقیقا کلمه همین کلمه را انتخاب کرده زینگولاریته کیهانی یعنی احدیت آیا این تصادف است یا اعجاز قرآن -انبساط کیهان ازنظرعلم وقرآن اینجا کلیک کنید-آیات بیشماری درقران قیامت بازگشت به خدا است. از جمله سوره هود آیه-


وهو الذی خلق السموات و الارض فی ستّة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایّکم احسن عملاً و لئن قلت انّکم مبعوثون من بعد الموت لیقولنّ الذین کفروا ان هذا الا سحرٌ مبین-اوکسى است که آسمانها و زمین (کیهان ) را در شش هنگام خلق کرد و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام‏ یک به احسن عملا میرسید و اگر بگویى شما پس از مرگ برانگیخته خواهید شد قطعا کسانى که کافر شده‏ اند خواهند گفت این چیزی جزسحرى آشکار نیست.خلقت کیهان در شش روزاینجا کلیک کنید- دران ایه نیز خلقت کیهان به قیامت بر گشت داده میشود. ایه جالب دیگر هم مرور کنیم که میفرماید واقعه قیامت کیهان را در چگالی فرو میبرد.


يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ
در باره قیامت از تو می پرسند که چه وقت فرا می رسد بگو: علم آن نزد پروردگار من است تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش می سازد فرا رسیدن آن بر آسمان و زمین(کیهان) ثقلت را حاکم میکند.فشردگی بر کیهان مستولی میشود مانند اول مره یا بیگ بانگ که کیهان فشرده وچگال بود. جزبه ناگهان بر شما نیاید (قیامت بعد از برچیده شدن کیهان) چنان از تو می پرسند که گویی تو ازآن آگاهی بگو: علم آن نزد خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند. بررسی قیامت از نظر علم وقرآن اینجا کلیک کنید.
.حال نگاهی کوتاه داشته باشیم به دیدگاه قران درخلقت کیهان.


دیدگاه قران درخلقت کیهان


خداوند ابتدا کیهان را ازهیچ آفرید بدیع السموات والارض، بدیع ایجاد از عدم است- خلقت کیهان ازهیچ نظرعلوم طبیعی وقران اینجا کلیک کنید- بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون-ابداع کننده سموات والارض (جهان مادی) وهنگامی که امرخداوند بر ایجاد قرارگرفت میفرماید باش ومیشود
وسپس آنرا منبسط کرد،آیه 1 سوره فاطر
اَلحَمدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّماوَاتِ وَ الأَرضِ جَاعِلِ المَلائِکَةِ رُسُلاً أُولِی اَجنِحَةٍ مَثنَی وَ ثُلاثَ وَ رُبَاعَ یَزِیدُ فِی الخَلقِ مَا یَشاءُ إنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیر-سپاس خداوند ی است که کیهان رامنبسط کرد ودرآن ملائکه را مستقر کرد(گارگزاران یا قوانین خلقت) که پیک هستند. آن ملائکه (ملک ها) دارا ی دو تا تا وبرخی سه تا سه تا وبرخی چهارتا چهارتا قدرت یا نیرو هستند وخواست خداوند برآن قراردارد که قدرت یا نیروهای دیگری را بدان بیافزاید وخداوند درکل جهان مادی قادراست، دست برتردارد.

قوانین طبیعت چهارقانون اصلی فیزیک.هسته ای قوی، هسته ای ضعیف، الکترومغناطیس وگرانش درابتدا ی انبساط کیها ن درآن قرارداده شد. درمرحله سوم وبعد از تثبیت انبساط کیهان را درشش روزخلق کرد. بنابراین کیهان همانطورکه قرآن فرموده وعلم اخترشناسی هم تائید کرده است ودرسه مرحله ایحاد شد .بدیع، فطرهن وخلق هر کدام از این سه کلمه مفهوم خود را دارند .مفسرین هرسه کلمه را خلق کردن معنی کرده اند که درست نیست بدیع ایجاد ازعدم یا هیچ است، فطرهن باز کردن کیهان ولحظه شروع خلقت حیات وخلق ایجاد ازساختارمادی اولیه کوارک ها وگلئون ها که درابتدای انبساط کیهان به وجود امده اند. 


این روند خلقت کیهان ازدید قرآ ن است وهدف ازخلقت هم ایجاد آب و خلقت انسان است-عرش خداوند بر اب وپیدایش حیات درزمین- اینجا کلیک کنید- واساس خلقت انسان هم براصل تکامل استواراست- احسن عملا وتکامل موجودات درقرآن اینجا کلیک کنید.دلائل علمی روند خلقت کیهان ازدید قران درمقالات نامبرده بیان شده است.

پیدایش کیهان از نظر علم اختر شناسی
حال خلاصه ای از پیدایش کیهان از نظرعلم را بیان کنیم. کیهان درنقطه ای بینهایت کوچک وداغ وچگال (فشرده وتوپریا صمد) به تعریف علم یعنی ازهیچ به یک باره یا خلق الساعه ایجاد شد. تحولات اولیه کیهان درنقطه آغازین تا زمان ده به توان منهای 43 ثانیه را زمان پلانک میگویند. اندازه کیهان ده به توان منهای 35 متر.ارقام را توجه کنید.یک مترصد سانتیمتراست ویک دهم آن میشود صفرممیزیک وعدد فوق صفرممیز 35 تا صفروبعد عدد یک، به عقل نمی گنجد (یعنی کل جهان مادی کهکشان ها، ستارگان، ماده تاریک، انرژی تاریک زمانی بهم فشرده شده بودند دریک نقطه ای که تجسم کوچکی آن غیرقابل تصوراست دانشمندان میگویند همه اینها از انرژی ناب که فشرده شده بود ایجاد شدند این انرژی ناب از کجا آمد اگرهمه جهان مادی به انرژی خالص تبدیل شوند به عقل جور می آید که دریک همچو مکانی که هیچ است متمرکز شوند ولی قرآن میفرماید انرژی ناب ازخدا که نورعلی النوراست انرژی ما فوق همه انرژی ها که میشود همان انرژی ناب که منبع عظیمی از آن نزد خدا وجود داشت ودارد خلق شد).این اندازه را میگویند اندازه پلانک.دراین نقطه که ابعاد ندارد -طول،عرض، ارتفاع ندارد.ماده هم وجود ندارد ودرهم تنیده هستند. بینهایت فشرده. یعنی ذرات بنیادی چنان درهم تنیده هستند که نمی توانند تکان بخورند. تکانه هم ندارند.

این نقطه که ازنظرریاضیات غیر قابل تصور وپیچیده است را علم زینگولاریته میگوید .به فارسی تکینگی وبه عربی میشود احدیت.خلقت کیهان ازاحدیت وصمدیت آغاز شد اینجا کلیک کنید. چگالی بینهایت فشرده است .توپراست فضای خالی ندارد صمد است،.یکی ازمعانی صمد به عربی توپراست.حرارت ده به توان 32 درجه کلوین است .دریک لحظه بسیار کوتاه ازنظر زمانی یک کوینتی لیونم ثانیه یعنی ده به توان منهای 29 ثانیه این نقطه بدون ابعاد باز میشود با یک قدرت فوق العاده زیاد وهمراه خودش فضای بسیار بزرگی را ایجاد میکند. ماده شروع به خلق شدن میکند. قوانین چهارگانه فیزیک که از نیرو تشکیل شده است ساختارتشکیلاتی ذرات بنیادی را برعهده میگیرند. این نیروها درحقیقت تبادل اثربریکدیگرهستند .نیروی هسته ای قوی، نیروی هسته ای ضعیف واکترومغناطیس. این سه نیروماده را بر پا میدارد ونیروی چهارم هم گرانش است که خارج ازاتم ها ماموریت دارد ساختارجهان مادی را سروسامان دهد. البته دردرون اتم هم عرض اندامی میکند ولی قابل بحث نیست. همه این نیروها دراحدیت جفت هستند. ماده وضد آن. هرذره بنیادی یک ضد را درکنارخودش دارد ولی شرایط حرارت وچگالی آنها را درکنارهم وحدت داده است به تعبیرقرآن همه نفوس زوجت هستند. نفوس زوجت دراین لحظه است ودرپایان وبرگشتن کیهان به نقطه اولیه خود که مجددا واذالنفوس زوجت میشوند. اتم نفس مستقل دارد پروتون ونوترون ،کوارکها وسایرقبل ازانبساط کیهان ودرزینگولاریته نفس مستقل ندارند وشروع انبساط همه دارای نفس میشوند واسباب ساختارمادی کیهان میشوند ملائکه با نیروهای مختلف که بال تعبیر نیرو یا قدرت است. قبل ازخلق ماده، سه گروه یا خانواده ذرات بنیادی درکنارهم بسر میبردند که امکان حرکت پیدا میکنند وشروع میکنند به ساختن ماده وپروتون ونوترونها خلق میشوند.در انقباض کیهان که عمل عکس انبساط ان است جهان مادی دوباره به نقطه آغازین یا اول مره برمیگردند یعنی به احدیت یا زینگولاریته واین جا است که مجددا ذرات بنیادی نفس خود را از دست میدهند واذالنفوس زوجت رخ میدهد. 


عرش خدا برهشت

تا اینجا به زمان وقوع عرش خداوند برهشت پرداختیم. نفخ فی الصوراتفاق می افتد وزمین (خاک وسنگ وکوه ) به اجزای واحده خود تبدیل میشوند.بنابراین زمانی است که فشردگی بر کیهان مستولی میشود.
برای رسیدن به مطلب خودمان که چرا عرش خدا برهشت است لازم است کمی ازذرات بنیادی اطلاع داشته باشیم تا عظمت این آیه را از نظرعلم بدانیم. براساس مکانیک کوانتومی ماده وبرهمکنش ماده از فرمیون ها وبوزون ها تشکیل شده اند با ماهیت متفاوت وهمه آنها را رویهم ذرات بنیادی مینامند وخاصیت ذره و موج را دارند. ما با دو فرمیون درساختار ماده روبرو هستیم.یکی لپتون ها ودیگری کوارک ها. این دو به عنوان سنگ بنای ماده در سه گروه یا خانواده تقسیم بندی شده اند. این تقسیم بندی فقط نشان میدهد که ما با چه انواعی ازذرات بنیادی سر و کار داریم .این سه گروه با برهم کنش با یکدیگر چهار قانون اصلی فیزیک را خلق میکنند. البته درآغازانبساط کیهان ودرکسری بسیار کوچک از ثانیه برای خلق ماده خود را نمایان میسازند وسپس در دل ماده قرارمیگیرند وفقط ما مجموعه آنها را در پروتون ها ونوترون ها به عنوان ذرات هسته ای پایدار مشاهده میکنیم .این سه گروه عبارتند از-Quantenwelt-Joachims


گروه اول که ازالکترون ها والکترون پوزیترون ها ( پوزیترون الکترونی)و کوارک پائین وکوارک بالا که میشوند چهار ذره وهر کدام ضد خودش را هم با خودش دارد که میشوند هشت ذره بنیادی
گروه دوم میون ها، میون نویترینوزها (پوزیترون میونی) و کوارک افسون، کوارک شگفت که این ها هم میشوند چهار ذره که با ضد آنها هشت ذره
گروه سوم تاون ها، تاون نوترینوزها، کوارک سروکوارک ته که بازهم چهارذره که با ضد آنها هشت ذره میشوند.
حال چرا این ها اینطور تقسیم بندی کردند.


مدل کوارک وراه هشتگانه


موری گلمان درسال 1961 روشی برای دسته بندی ذرات کشف شده ارائه داد و نام آن را راه هشتگانه گذاشت که مانند جدول مندلیف مورد قبول علم قرارگرفت وی باتفاق شوانگ نام ریزذرات را کوارک نامیدند . این ذرات ماهیت مستقل خود را فقط درمحدوده پلانگ واول انبساط کیهان که تقارن مطلق حکمفرما بوده است دارا بوده اند .
بوزون ها نیرو واز جنس انرژی هستند. فوتون ها یک نوع بوزون وگلئون ها هم نوع دیگر. گلئون ها کوارک ها را بهم پیوند میدهند واساس استحکام ماده بر کوارک ها وگلئون ها استوار است وبرهم کنش هسته ای قوی را تشکیل میدهند.
.گلئون ها میتوانند بین خود برهم کنش داشته باشند. آنها قبل از کوارکها همراه الکترون ها وفوتون ها از انرژی ناب ایجاد شده اند. دانشمندان براین عقیده هستند که دردرجه حرارت بسیار بالا که درمحدوده پلانک ( دراحدیت یا زنیگولاریته) یا ابتدای انبساط کیهان است برهم کنش بین کوارک ها وگلئون ها سست وپلاسمای گلئون کوارک ایجاد میشود. گلئون مانند کوارک ها دارای رنگ هستند ودرتغییر رنگ کوارک ها دخالت میکنند ( تعریف رنگ برای تفکیک کوارک وخاصیت آن ابراز شده ومنظوررنگ که ما میبینیم نیست). گلئون ها دارای هشت رنگ (نوع) هستند . برهمکنش گلئون ها با یکدیگر وبا کوارکها هسته ای قوی را ایجاد میکنند که ساختار مادی پروتون ها ونوترونها براین قانون استوار است. هسته ای ضعیف والکترو مغناطیس وگرانش هم سه قانون اصلی دیگر فیزیک است .

حال تا اندازه ای به ساختار ماده وروابط فی مابین آشنا شدیم. هدف این نوشتار وضعیت اینها درزمان ثانیه های اول پیدایش جهان مادی که همان ابتدای انبساط کیهان است. درمحدوده پلانک که محدوده احدیت است یا محدوده زینگولاریته فقط انرژی ناب حاکم بود وذرات بنیادی همه درهم ادغام شده بودند وبه محض شروع انبساط ابتدا پلاسمای کوارک ها وگلئون ها ایجاد وسپس ودر شش دوره اجزای درونی ماده که پروتونها ونوترونها وهسته اتم هستند خلق میشوند.درمطالب عنوان شده فوق دانستسم که سه گروه ذرات بنیادی هر کدام ازهشت ذره بنیادی تشکیل شده اند وگلئون ها هم که این ذرات را بهم پیوند میدهند هم ازهشت نوع تشکیل شده اند.

بنابراین رقم هشت درسرنوشت خلق کیهان نقش اساسی دارد. هنگامی که انبساط کیهان متوقف میشود وبه حالت اول برمیگردند به نقطه ای میرسند که دران پلاسمای کوارک وگلئون حاکم است .یعنی کیهان دردوزمان به این سرنوشت دچارمیشود. ابتدای خلق کیهان ودیگری برچیده شدن کیهان وبرگشت به نقطه آغازین کیهان. حال میتوانیم مفهوم علمی عرش خداوند درقیامت برهشت است را درک کنیم. این ایه که به یقین علمی ترین آیه فیزیک کوانتومی قرآن است میخواهد در تمثیلی این را بیان کند که کیهان برچیده میشود وقوانین هم درهم ادغام ووقتی ملائکه که قوانین جهان مادی هستند به کناری زده میشوند ودیگرملاکه نیستند بلکه ملک هستند .ملک قوانین درهم ادغام شده که بصورت واحد درامده است .به ایه توجه فرمائید. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ-دران روزملک( ملائکه به ملک تبدیل میشوند) وبه کناری قرارمیگیرند وطرح وبرنامه خداوند درآن روز برهشت استوار است.

علم فیزیک کوانتومی امروزه واقعیت این ایه شریفه را روشن میکند وخداوند برای هدایت مردم متفکر واندیشمند این رازعلم فیزیک را در قالب تمثیلی بیان داشته است.این که اقای سروش فهم ودرک فیزیک کوانتوم وارتباط آن با این ایه رانتوانسته بفهمد وآن را مورد تمسخر قرارمیدهد واین ایه را هذیان گوئی پیامبر میداند ووحی را به عنوان کلام خداوند رد میکند مایه بسی تاسف است برای دانشجویان عزیزی که اشنائی با قرآن ندارند ونظر گذشتگان را ملاک سنجش ایات متشابه قرارمیدهند وتحت تاثیر کلمات بی منطق وفلسفه بافی ایشان قرارمیگیرند.البته به نظر اینجانب عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.کار ایشان باعث شد که عده ای برای دست یافتن به واقعیت قرآن پشت پا به نظر گذشتگان وتصورات ذهنی آنها بزنند وبه قرآن مراجعه کنند. کجای این ایه عنوان شده که تخت خداوند که روی ان نشسته را هشت فرشته حمل میکنند .خرافات هزارسال قبل را کلام خداوند تصورکردن وبران ایراد گرفتن عقل ما اشکال دارد یا کلام خداوند . باید تحولی نو وبینش مبتنی بردانش علوم تجربی درتاویل آیات متشابه بکار گرفته شود وخود را از بند تصورات کهن منسوخ شده از نظر علمی رها سازیم وقران را از مهجوریت بیرون اوریم وفرصت به سوئ استفاده کنندگان معاند ومخالف ومتحجرندهیم. انشائ الله- سید محمد تقوی اهرمی شهریور 1397

 مطالب علمی این نوشتار از ویکی پدیا وسایت های ذرات بنیادی وسایت quantenwelt.de استفاده شده است

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت