ویژگی ها

اختلاف در زمان شب و روز نشانه عظمت خداوند است

  اختلاف در زمان شب و روز نشانه عظمت خداوند است 

إِنَّ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ الَّذینَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُونَ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ» آل عمران/191-190
کلمه السموات والارض درقرآن بدو مفهوم بکار رفته است اول کیهان و دوم مجموعه هفت جو و زمین که از سیاق آیه در این جا معنی هفت جو زمین منظور است که بلافاصله اختلاف شب  و روز را بیان میکند و عظمت این دو پدیده که حیات موجودات زنده درآن ایجاد شده را بعنوان نشانه  قدرت ذات باریتعالی و حجتی علمی برای دانشمندان ذکر میکند که  دائم (نشسته ،ایستاده وهنگام استراحت بر پهلوهایشان) درچگونگی این خلقت فکر میکنند. مطلب مهم کلمه لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ نشانه هائی برای دانشمندان چرا مگر افراد عادی درباره آن تفکر نمیکنند

،بله آنها هم تفکرمیکنند ولی منظور قرآن جنبه علمی بودن آنرا میفرماید. از دید علم به این دو آیه نگاه کنید تا جائی که دریابید که آن دو پدیده هفت جو زمین وشب وروز چگونه خلق شده و چه حکمتی درآن بوده و به این نتیجه خواهید رسید که خداوند این ها را عبث و بیهوده نیافریده وهر دو آیه (هفت جو زمین واختلاف شب و روز-تمامی نشانه های طبیعت که درمعرض دید بشر قرارگرفته است از نظرقرآن آیه هستند مانند آیات قران مجید به ایات 3 الی 6 سوره جاثیه  20 الی 27 سوره روم مراجعه فرمائید) درایجاد حیات نقش برجسته ای دارند. درآیه 164 سوره بقره هم میفرماید-

إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِى فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِن مَاءٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن کُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ﴾

"درچگونگی خلقت السَّماواتِ وَالْأَرْضِ (هفت جو و زمین) واختلاف شب و روز وشناور بودن کشتی روی آب، زنده شدن خاک مرده بوسیله  آب باران که از سمائ ( دقت شود اینجا سمائ مساویست با سموات والارض که در بسیاری آیات این دو به یک مفهوم آورده شده و اینجا منظور جو زمین است که بصورت جمع امده) نازل میشود وپراکندگی  جانوران در زمین و قراردادن ابر و باد بین سمائ والارض (درتسخیر قدرت خود درآورد) همه اینها آیاتی است که دانشمندان باید روی چگونگی پیدایش و مکانیسم قوانین جاریه  بر آنها تعقل کنند " (تا حقانیت خداوند در عصر شکوفائی علم برای دانشمندان که متکی به ادله علمی هستند روشن شود)

ودرآیه دیگر میفرماید:

و جعلنا اللّيل و النّهار آيتين فمحونا آية اللّيل و جعلنا آيه النّهار مبصرة لتبتغوا فضبلا من ربّكم و لتعلموا عدد السّنين و الحساب و كلّ شى ء فصلناه تفصيلا-12-سوره اسرائ

"شب و روز را دو آیه  قرار داد که می بینی که  شب میرود و روزمی آید ،(شب و روز جزئ زمین نیستند بلکه عارض برزمین میشوند). شب محو میشود و روز برآن قرارمیگیرد که این یک رحمت و فضل است از طرف خداوند و این رفتن و آمدن شب و روز باعث شد  تا شما حساب سال و ماه را از آن درآورید و ما تمامی کائنات (کل جهان مادی)را بر دلائل خاص خود بیان کرده ایم "

کل شیئ محدوده کل کیهان را شامل میشود. خداوند کیهان را برای چه آفرید. درآیاتی که خلقت کیهان را بیان داشته (هفت آیه در قرآن به پیدایش کیهان اشاره دارد) وآنرا درشش دوره خلق کرد هدف ازآفرینش را ایجاد حیات عنوان کرده است ودر آیات متعدد هدف خلقت انسان بوده است وانسان هم ازخلقت اقوات و ازحمامسنون و در صلصال بیرون آورده شد.

(به مقاله خلقت کیهان در شش روزمراجعه فرمائید). پس همه این ها لازمه اش حیات است و حیات هم نیازبه خلقت شمس و قمر و شب و روز و بویژه اختلاف شب و روز دارد. این پدیده ها مجموعه بهم پیوسته ظهور وتداوم حیات است و از نظر خداوند متعال شاهکار خلقت است و در قرآن مرتبا  به انسان آنرا  نشان میدهد و خلقت آن از خلقت انسان هم مهم تراست و خداوند دراین خلقت به خود تبارک الله احسن الخالقین میگوید .

بدون اختلاف شب وروز حیات بوجود نمی آمد. چرا درقرآن اینهمه روی شمس و قمروشب و روز تاکید میشود و دانشمندان را به بررسی و تعقل درآن آیات دعوت میکند. نفرموده بروید روی کهکشان ها تعقل کنید و روی ستارگان تحقیق و تعقل کنید. آن چیزی که برای ما انسان عینیت دارد و در حیات و خلقت ما نقش دارد را تآکید میفرماید ودرجائی هم که ازستارگان نام میبرد بیشتر به بروجی اشاره میفرماید که از روی زمین بعنوان تصاویریا اشکال ( طرز قرارگرفتن ستارگان که ما  از زمین آنها را مشاهده میکنیم) آنهم برای ناظرین روی سطح زمین تا ماه های سال را از آن بیرون بیاورند یاد آوری کرده. این دعوت به  تفکرو رمزگشائی در 1400 سال پیش بعمل آمد. ولی چه عاملی باعث شد این دستور موکد  پروردگار متعال  نزد ما مسلمانان جدی گرفته نشد.

 موضوع اختلاف شب وروز دربرخی ازآیات بعنوان آیتی از شاهکار خلقت بیان شده که بطور خلاصه شرح داده میشود. درآیات اشاره شده حیات و آب به عنوان دو پدیده هدفمند آفرینش نام برده شده  و اساس ایجاد حیات هم بر اختلاف شب و روز بنا شده. امروزه علم به چگونگی این اختلاف واهمیت ان درایجاد حیات پی برده است.


 إِنَّ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْباب


زمین هر24 ساعت یکبار بدورخود با سرعت ثابت میچرخد. اگر از نقطه ثابت روی زمین مثلا جلوی درب منزل خودتان به آسمان نگاه کنید  البته بسمت مشرق شاهد حرکت زمین بآن سمت و آسمان بسمت مغرب در 24 ساعت ،یعنی 360 درجه نسبت به آسمان  چرخیده اید وتمامی آسمان که به آن نگاه میکردید ازدید شما رد شده. یک شب و یک روزسپری شد. این حرکت وضعی زمین است. علاوه برآن زمین با سرعت حدود یکصد هزارکیلو متر درساعت بدورخورشید میچرخد و روی یک مدار مشخص که  از آن کوچکترین تخطی نمیکند این مسافت که 940 میلیون کیلومتر است را در یک سال میپیماید. این حرکت را که حرکت انتقالی مینامند باعث بوجود آمدن فصول سال میگردد بعلاوه  باعث تغییر دید ما درفضای بالای جو میشود آنچه که ما در تابستان بعنوان آسمان شب میبینیم در زمستان  آسمان روز ما میشود و جایگاه ستارگان درآسمان وضعیت خود را تغییر میدهند وبشراز قدیم الایام از این جایگاه ستارگان برای تنظیم ماه های سال بهره جسته است و سال را براساس آن تغییرات ساخته است واز آنجایئکه فاصله این ستارگان با کره زمین بسیاردوراست درطول ماه های سال ثابت وتکرارمیشود.

محور زمین قاعدتا میبایستی عمود برمحورگردش زمین بدور خورشید باشد. اگر این محور همانطورعمود باقی میماند شب و روز درهمه ایام سال با هم برابر بودند و اختلاف شب و روز وجود نداشت بعبارتی حیات هم وجود نداشت اینکه خداوند متعال مرتبا میفرماید در اختلاف شب و روز تفکرکنید عظمت این اختلاف است که مفهوم والائی دارد. از آنجائیکه سرعت گردش زمین بدورمحورخود ثابت است قاعدتا میبایستی شب وروز برابرباشند یعنی درست 12 ساعت روز و12 ساعت شب. بعبارتی بدون اختلاف واگر چنین اتفاقی رخ میداد درزمین حیاتی نبود وچهار فصل نداشتیم و زمستان و تابستان هم  وجود نداشت و درجه حرارت روز و شب برای شرایط حیات فراهم نمیشد.

خداوند متعال برنامه ریزی دقیقی تدوین کرد. محورعمودی زمین نسبت به مدار گردش بدورخورشید را باندازه 23/5 درجه کج کرد، دراین حالت زمان شب وروزبا هم اختلاف پیدا میکنند و درتمامی مدت سال متغییراست واین شاهکار خلقت حیات است و در تمامی 4/6 میلیارد سال عمر زمین این انحراف محور عمودی زمین بدون کوچکترین تغییرهمچنان ثابت  و پا برجا قراردارد و اینجا طوعا وکرها مفهوم خود را میرساند و قرآن در1400 سال قبل فرموده روی اختلاف شب و روزتعقل کنید. 

إِنَّ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ-خلقت هفت جو زمین و زمین واختلاف شب و روزآیاتی برای دانشمندان و افرادی که میاندیشند است. سید محمد تقوی اهرمی 16 دیماه 1393-ویرایش جدید مهرماه 1395 وبهمن 1397
   

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت