ویژگی ها

هفت آسمان قرآن در بند ذهنیات ما


 هفت آسمان در بند ذهنیات ما

مقدمه نوشتار

کلمه هفت آسمان درقرآن از زمان های گذشته دوربا نظرات علمی زمان خود مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. علما ومفسرین بنام از آن تعبیرات برای تفسیراستفاده کرده اند و روش فهم آیات متشابه هم بجای تفکر و تعقل خودمان در آیات که یک دستور موکد خداوند درقرآن است به روایات کهن مراجعه مینمایند و از آنجائیکه بر باور بسیاری نشسته است سعی نمیشود همچون گذشتگان که به علم روز مراجعه کردند ما هم به علم روز برای فهم آیات رجوع کنیم تمامی شبهات ایجاد شده در این زمینه هم براساس مقایسه روایات در باره آیات متشابه با علم روز هزارسال قبل پیش امده است.

دراین نوشتار سعی میشود با استناد به آیات در قرآن نگاهی هم به  تطبیق آیات با علم روزداشته باشیم کاری که گذشتگان کردند. سه کلمه کلیدی ومهم که میتواند راهگشای بسیاری از رفع  شبهات پدیده های خلقت جهان باشد عبارتند از ابداع، فاطر وخلق که اگر مفاهیم این سه کلمات برای ما روشن شود و اگر اعتقاد راسخ داشته باشیم که مفاهیم کلمات متشابه  در خلقت کائنات درقران از یک روش منظم وهماهنگ پیروی میکند و خداوند متعال میخواهد درقالب کلمات خود مطالب کلیدی خلقت کیهان را به ما یاد آوری نماید، می توانیم به راحتی معانی مورد نظرذات باریتعالی را درکلمه سموات والارض بدانیم. با توجه باینکه ما اعتقاد داریم که خداوند خالق کل شیئ یا کل جهان مادی است که ما آنرا کیهان مینامیم وعلوم هم شرح روابط و قوانین حاکم برآن است که آنهم خداوند در آنها قرارداده وهمه آیات خداوند هستند، استناد به این آیات هم میتواند ما را برای رسیدن به مفاهیم کلمات متشابه کمک کند و آیات قرآن مجید باید بر این اساس با علم تطابق داشته باشد. اگر جائی شبه ایجاد شود یقیین بداریم که برداشت نادرست از آیات داشته ایم

وبه تعبیرقرآن از امنیه (تصورات ذهنی که بر باور ما نشسته است) خود برای تاویل آیات استفاده کرده ایم که امری است شیطانی به این آیه توجه فرمائید

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ–حج 52

"ما قبل ازتو (ای پیامبر گرامی) هیچ رسول و یا نبئی نفرستادیم مگر اینکه شیطان هنگامیکه آنها ایات الهی را با ارزوهائی که در ذهن داشتند (تصورات ذهنی) مطابقت میدادند، شیطان درامنیه آنها (در آرزوها وتصورات ذهنی آنها) دخالت میکرد و خداوند آن القائات شیطانی را از ذهن آنها پاک میکرد و بدینطریق آیات خود را محکم و تثبیت میکرد که خداوند عالم حکیم است ".

تمنی و امنیته و منی همه از یک مقوله هستند به معنی برنامه ریزی طرح شده در ذهن که همان آرزو است  واین همان تصورات ذهنی است که ما وقتی میخواهیم قران را مطالعه کنیم میشوند معیار سنجش ما. اینها امنیه ما هستند و خداوند متعال میفرماید هر وقت خواستید قران را مطالعه  کنید بر شیطان لعنت بفرستید تا  تاویل شما براساس خواست خداوند باشد نه خواسته ذهنیات نفسانی خود. شیطان هوی نفسانی یا تصورات پرورده شده  در ذهن است. به عبارتی خواست نفسانی است که انسان ها را از راه راست منحرف میکند.

تعاریف کلمات بدیع، فطر، خلق

بدیع همانطورکه درمقالات قبلی عنوان کردیم ایجاد ازعدم وبصورت امری است واحده بسیار سریع وفقط برای یک لحظه اتفاق و تکرار ندارد وپس ازآن مرحله  فطر است به معنی انبساط از طریق باز کردن و درمرحله آخر خلق است به معنی ایجاد از چیزی که به وجود آمده و یا به عبارتی خلق از ماده اولیه  که  در دسترس قرار گرفته است. براساس این تعاریف کیهان سه مرحله را گذارنده است اول بدیع و دوم فطرهن و سوم خلق .

خداوند درخلقت کیهان درشش روز(دوره) وفاطر السموات والارض ( خلق و فاطر یا  فطرهن)از کلمه وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون. صحبتی نمیکند زیرا کیهان ابتدا ازهیچ ابداع میشود و بعد منبسط  و سپس خلق میشود

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون.

کلمه واذا قضی امرا با کلمه کن فیکون که با هم می اید حکایت از امری است جدا از جهان مادی اتفاقی سریع و آنی دارد فقط  در چهار مورد در قرآن مورد استفاده قرارگرفته است. اول ابداع کیهان از عدم  یا  ازهیچ (بدیع السموات والارض)، دوم نفخه فی الصور بر چیده شدن کیهان وظهور قیامت  و سوم امراستثنائی و معجزه القاح کلمه خداوند در حضرت مریم و چهارم خلقت انسان که با خلقت حضرت عیسی مقایسه شده.

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ – اینجا امری غیرطبیعی ومعجزه الهی است و درارتباط با یخلق مایشائ است که صورت گرفته. خلق میفرماید بر اساس خواست خود ایه 59 سوره ال عمران اشاره به این مطلب دارد. کلمه کن فیکون به تنهائی معنی ایجاد بعد از دستورخداوند است .

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ .اینجا کلمه قضا امرا آورده نشده

باز گشت انسان به خداوند پس ازبر چیده شدن کیهان هم  سریع وآنی است به این دو آیه -68 غافرو43 ق -که مکمل یکدیگرند توجه  فرمائید . زنده شدن در قیامت که با نفخ فی الصورشروع میشود جزئ همان چهار مورد است

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ - إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ.

بنابراین سموات والارض به معنی کیهان بعد از مراحل ابداع و فطرهن درشش روزخلق میشود. خلقت آسمان ها وزمین به مفهوم کیهان فقط درهفت ایه آمده که همه آنها خلقت درشش روز را اشاره کرده است. وقتی کیهان خلق شد. خلق های دیگرکه صورت میگیرد اجزای کیهان هستند که در بین آنها هفت آسمان  یا هفت جو زمین و زمین هرکدام در دو دوره مستقل ازهم خلق میشوند. چهاردوره اقوات خلق نیست بلکه  قدربا فتحه ق وتشدید دال است که معنی برنامه ریزی می دهد که متاسفانه به معنی کلمات توجه نمی شود وقدررا هم خلق معنی کرده اند که غلط فاحش است. یکی ازشبهات که دراثر برداشت غلط ما ازقرآن وتبعیت از تعاریف گذشتگان ایجاد شده  وهمچنان بحث داغ شبه قرآنی است موضوع هفت آسمان است که میخواهیم اینجا با استناد به آیات قرآنی مفهوم واقعی آنرا بیرون بیاوریم و قضاوت را برعهده خوانندگان محترم این مقاله بگذاریم.

درقرآن آیات بیشماری اشاره به مظاهر مادی اطراف ما دارد و همه آنها را آیات خداوند مینامد مانند هفت آسمان ، زمین، اقوات، روزو شب وغیره که نمونه آن درآیات 20 الی 26 سوره روم اشاره شده مانند- وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ –وهمه این آیات را تذکری برای دانشمندان (للعالمین)، برای مردم شنوا، لقوم یسمعون، برای کسانیکه فکر و تعقل در این نشانه ها میکنند- لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ- لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. خداوند متعال فکرکردن و تعقل را در این آیات به خود انسان واگذار کرده واین دستور خداوند است. بنابراین تمامی نشانه های طبیعی اطراف ما و قوانین مربوطه که  آنها را بهم پیوند میدهند وامر خداوند درانها آیاتی مانند سایر آیات درقرآن هستند و این ایات را درخدمت اصول و محکمات قرآن قرارداده وانها را وسیله ای برای رسیدن ایمان به حقانیت و واقعیت ذات باریتعالی قرارداده است .

اینکه خداوند سوارشدن انسان برکشتی وغرق نشدن در دریا را آیه  خود به ما تذکر میدهد بیان قانون مربوطه فیزیکی است که عامل اصلی شناور بودن کشتی درآب است. تمامی مثال ها ازمظاهرمادی اطراف ما و داستان هائی که در قرآن اشاره شده هر کدام بیان گر یک  واقعیت علمی است که در قالب تمثیل متذکر شده و ما باید مفهوم اصلی ان را با تفکر وتعقل بیرون آوریم. اگر آیه ای ازقران  با  یک پدیده علمی (به عنوان آیه دیگری ازخداوند) هم آهنگی دارد بهترین دلیل برای تفسیرآن آیه است. متاسفانه ما تعاریف و تفاسیر گذشتگان را مبنای تاویل قرآن قرارمیدهیم زیرا بر باور ما نشسته و رهائی ازآن ذهنیات مشکل است وسعی میکنیم آیات خداوند را طوری تفسیر کنیم که بر باور ذهنی ما تطابق پیدا کند. نمونه آن هفت آسمان و نظریه یونانی  بطلمیوسی  است که  ذهنیت بسیاری را به خود مشغول داشته است درصورتیکه در قرآن بسیار واضح  آنرا بیان داشته است.

قرآن بسیاری ازموضوعات را مانند خلقت زمین از ابتدای پیدایش تا تشکیل هفت جو زمین را در یک بسته آیات مربوط بهم شرح داده است که جدا کردن یک آیه از آن و بحث درباره آن گمراه کننده است و شاید هم برخی ظاهرا برای دلسوزی ولی درباطن برای تثبیت این شبهات با نادیده گرفتن این ایات سعی درتشوش اذهان نمایند.

دو نمونه از این بسته ایات را مثال می زنیم .آیات 9 الی 12 سوره فصلت وآیات 30 الی 32 سوره انبیائ که هر دو درباره خلقت زمین ومجموعه مربوط به آن است. نخست ایات 9 الی 12 فصلت.

قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌- وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌- ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ‌- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ-

در آیه 9 خداوند میفرماید زمین را در دو دوره آفریدم ( این دوره ها ارتباطی با شش دوره خلقت کیهان ندارد ومستقل هستند چرا برخی اصراردارند به هم ربط بدهند سئوال برانگیزاست ) و آیه  بعدی پوسته جامد یا لایه بیرونی را-رواسی-روی آن قراردادیم و سپس اقوات یا غذای بیولوژیکی را در چهار دوره درآن تقدیرکردیم (برنامه ریزی وپیاده کردیم) برای آنهائی که به آن نیاز دارند (موجودات زنده که میخواهند برروی پوسته تازه شکل گرفته زمین خلق شوند) و در آیه بعدی به اسمان زمین که  ابتدا یکپارچه و دودی بود پرداخته شد و در ایه بعدی این آسمان زمین را در دو دوره به هفت طبقه تقسیم کردیم (هفت جو زمین تشکیل میشود) ودر تمامی طبقات قوانین خاص آن را در هر کدام  قرار دادیم و آسمان دنیا (دنیا همان محل زندگی انسان در زمین است و دربرابرآخرت است و زمانی که جو زمین شفاف میشود و ستارگان از روی زمین و برای ناظرروی آن درخشان میشود) را به نور ستارگان زینت بخشیدیم و کل اسمان را (هفت جو زمین را)حفاظ زمین قراردادیم. سقف محفوظ برای آن ایجاد کردیم. این آیات بهم پیوسته هستند  وهمه خلقت زمین را شرح میدهند که مطابق آخرین نظریه علم زمین شناسی است  و بسیار فراتر از آن. زمین در دو دوره خلق میشود، اقوات درچهار دوره مقدر میشود، هفت جوزمین در دو دوره خلق میشوند وهمه سندیت علمی دارند. برخی چگونه به خود اجازه میدهند درحالی که ازعلوم طبیعی سردرنمی آورند  به تفسیر این آیات اقدام کنند.

به مقالات تکامل اتمی وشیمیائی زمین ، چگونگی روند پیدایش حیات در زمین اولیه ازنظرقران مراجعه فرمائید که به تفصیل شرح داده شده است. بیرون آوردن یک ایه مانند ثم الستوی الی السمائ و بریدن ارتباط آن با آیات قبل و بعد برای توجیه نظرات گذشتگان که سمائ یعنی کیهان ایجاد شبه کرده و سئوال مطرح شده که  چرا اول زمین آفریده شده و بعد کیهان و این ضربه زدن به مفاهیم قرآنی است و ضد علمی کردن آیات خداوند است که گناهی بس عظیم است.

بسیاری هم برای توجیه علمی بودن آیات، آیه وهی دخان دربالا را جدا کرده اند وارتباطش داده اند به ابتدای خلقت کیهان باصطلاح اگرخوشبیانه نظرافکنیم میخواهند به قرآن خدمت کنند و ضربه میزنند وخود خبر ندارند. آسمان زمین قبل ازپیدایش جو اولیه زمین دودی و تیره وتار بود و تعبیر بسیارزیبای قرآن دخان است اگر دقت کنیم در پایان ایات از شفاف شدن جو زمین صحبت میکند که  برای رویت  نور ستارگان از روی زمین شفاف شده است توجه کنیم که چگونه آیات علمی قرآن را مفت به  تصورات ذهنی کهن میفروشیم. حال آیات 30 ای 32 سوره انبیائ نیز با هم مرور میکنیم -

اَوَلَمْ يَرَالَّذِينَ کفرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ-30 وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ 31 وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ  كَفَ32.

آیه اول میفرماید کافران نمی نگرند که آسمان و زمین (زمین وهفت آسمان جو آن به ادامه آیات توجه فرمائید) بهم پیوسته بودند و ما آنها را ازهم جدا کردیم و قراردادیم آب را پایه  و اساس ایجاد  تمامی موجودات زنده (ازهمین هفت آسمان که ابتدا بهم  پیوسته  بودند و آن را از هم  باز و طبقه طبقه کردیم آب را برای حیات بیرون آوردیم) چرا ایمان نمی آورند- آیه بعدی ادامه میدهد و پوسته جامد زمین را برای تثبیت  در آن قراردادیم و برروی آن راه ها ی برای هدایت به مقصد قرار دادیم و آسمان را دارای سقف محفوظ  قراردادیم وسپس اشاره میفرماید که خداوند شب وروز وخورشید وماه را خلق کرد وهمه در مدارمعین خود درگردش هستند. براساس اخرین نظریه زمین شناسی، زمین تکه ای ازتوده  ابر خورشیدی بود که  از آن جدا شد و ابتدا توده گازی وغباری بسیار داغ بود که  بمرور زمان سرد شد. زمین و جو آن یکپارچه بودند  و زمین دردو دوره تکامل اتمی و تکامل شیمیائی ایجاد میشود. این آیات دقیقا با ایات سوره فصلت همخوانی دارد.

زمین دراثربه وجود آمدن اتم های سنگین مانند آهن ونیکل وغیره و ته نشین شدن در مرکز زمین جرم دار شد ولایه های درونی و بیرونی شکل گرفتند  و پوسته جامد زمین ایجاد شد جو زمین از خود زمین  تفکیک  شد. ابتدا جو یکپارچه بود و فاقد اکسیژن و طی دو دوره جو بازی و جواسیدی (نخست جو دارای عنصر غالب وموثرئیدروژن که بازی بود وسپس عنصر غالب وموثراکسیژن ) ایجاد وتفکیک شد یا به تعبیر قرآن ازهم باز شدند

آیه کانتا رتقا ففتقناهما هم ازجمله آیاتی است که مورد بی مهری بسیاری قرارگرفته ازاین مجموعه جدا کرده اند وربطش داده اند به کیهان اولیه و مرحله بیگ بانگ. درمرحله بیگ بانگ چیزی وجود نداشت که بهم پیوسته باشند. همه کل شیی ازهیچ پدید آمدند. بدیع السموات والارض. ابداع ازهیچ. تمامی آیات خداوند درقرآن با هم همآهنگ است. همه را باید باهم دید و به عنوان یک اصول تدوین شده  واحد در نظرگرفت. آیه فوق به دو پدیده موجود که بهم پیوسته هستند اشاره میکند که  از هم  باز شدند و آب پدید آمد. اگر قرارباشد که هفت آسمان معنی کائنات را  بدهد و کلیه ستارگان و منظومه شمسی همه در طبقه اول قرارآن داشته  باشند و طبقات بالائی یک دفعه سر از عالم ماورائ ماده در بیاورد  موردی است که درهیچ جای قرآن کوچکترین شواهدی برآن وجود ندارد. این موضوع ساخته و پرداخته  ذهن گذشتگان کهن ما است و براساس نظریه بطلمیوس در چگونگی وضعیت کائنات شکل گرفته است که از نظر علم منسوخ اعلام شده است .

خداوند دربسیاری ازآیات قران به این مطاب مهم اشاره دارد که غیب آسمان ها وزمین را  فقط ذات باریتعالی میداند. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. براساس این آیه ما هیچگونه اطلاعی ازعالم غیب نداریم پس از کجا مطلع شدیم که در طبقات بالای هفت آسمان عرش خدا  وملائکه مستقرهستند  و توجه هم نمی کنیم که ماورائ ماده مکان وجود ندارد که عرش خداوند در آنجا تعبیه شده باشد. این تصورات خیالی از آنجا ایجاد شده که تصورمیشده عرش خداوند مانند چها ر پایه بزرگی است  که میتواند درجائی گذاشته شود. با پیشرفت علم تفسیر و تاویل قران بسیارآسان ترشده و تطابق آیات با  واقعیت های علمی بسیارنزدیک تراست تا این ذهنیات. ایات بیشماری وجود دارند که سمائ را مجموعه هفت اسمان وهفت آسمان را جو زمین میداند که انشائالله درمقاله بعدی برای تکمیل شدن بحث هفت آسمان اشاره خواهیم کرد .سید محمد تقوی اهرمی آبان 1394-ویرایش جدید اسفند 1395بیوشیمیست فارغ التحصیل دانشگاه دولتی زاربروکن آلمان ویرایش جدید 1397

 

 

 

 

.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت