ویژگی ها

آیه 30 سوره انبیائ ارتباطی با مهبانگ ندارد

 

آیه 30 سوره انبیائ ارتباطی با مهبانگ ندارد


درقرآن شواهد و مستنداتی وجود دارد که کیهان در اثر اتفاق آنی و سریع و به تعبیر قرآن با یک نفخه فی الصور ایجاد شد و تمامی مراحل بیگ بانگ از زمان زینگولاریته تا انبساط وخلق کیهان بوضوح اشاره شده است. البته اشارات قرآن به مراحل پیدایش جهان مادی نیازبه فهم مفاهیم قرآنی دارد. قرآن درباره موضوعات خلقت کیهان و برچیده شدن آن و آمدن قیامت دارای یک جهان بینی و به عبارتی ایدئولوژی خاصی است که همگی باهم یک ارتباط همگون و منظمی دارند. اگر آیات را سلیقه ای و بر اساس برداشت های نسنجیده ومقطعی تفسیرکنیم به مفاهیم واقعی نمی توانیم دست یابیم. تمامی آیات مربوط به یک موضوع خاص علمی زنجیروار به هم ارتباط دارند پاره کردن این زنجیره مفاهیم قرانی باعث سردرگمی و غیرعلمی شدن آنها میشود. بسیاری با ذوق وشوق فراوان آیه ای را ازسیاق آن جدا میکنند و به تفسیرآن میپردازند و کلام خداوند را فراموش میکنند که فرموده درآیات تفکر و تعقل کنید. جزئ جزئ کلمات بکاررفته دریک آیه با هم ارتباط تنگاتنگ دارند و حساب شده انتخاب شده اند اگرسعادت دریافت کلید فهم ایات قرآنی را داشته باشیم، کشفیات علمی معجزه اسائی ازقرآن را بدست میآوریم.

آیه 30 سوره انبیائ یک مجموعه آیات بهم پیوسته است که با آیه 30 شروع میشود وتا چهارآیه بعد از آن ادامه دارد ودرارتباط با یک موضوع خاص است. یک پدیده علمی پیدایش زمین وهفت آسمان جو زمین. خداوند متعال تمامی مظاهر مادی را آیات خود مینامد و درقرآن مرتبا به آیاتی که مربوط به پدیده های جهان مادی و درمعرض دید ما هستند اشاره میفرماید وآنها را مرتبا به رخ انسان میکشد وبه تفکرو تعقل درآنها دعوت میکند و میفرماید اینها نشانه های وجود خداوند هستند به این چهار آیه سوره انبیائ 30 الی 34 توجه فرمائید.

أَوَلَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ- آیا نمی بینند که سموات والارض بهم پیوسته (یکپارچه) بودند وآن دو را از هم جداساختیم وهرچیز زنده را درآب پدید آوردیم، بازهم ایمان نمی آورید

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ- ودر زمین پوسته جامد را قرار دادیم تا تعادل را برقرارکنیم ( زمین آنها را نجنباند) وبر روی رواسی راهها قراردادیم تا راه یابند.

وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ- وبرای آسمان (زمین) سقف محفوظ قرار دادیم ولی آنها این نشانه ها را روی بر میگردانند.

وَهُوَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ- واوست که شب وروز، خورشید وماه را خلق کرد که هرکدام درمدارخور درحال حرکت تکراری و شناورند. خداوند درهمه ایات زمین را شب وروز مینامد. ماهیت زمین به شب و روز آن است از این جهت میفرماید هر سه  در مدار خود شناورند. شب وروز را یک پدیده مستقل از خورشید و ماه نام برده وبرای آن حرکت تکرارشونده یا چرخشی در نظر گرفته که مفهوم خاص خود را دارد، شب و روز در همه آیات به عنوان زمین آورده شده.

اگربه سیاق این چهارآیه نگاه کنیم صحبت از زمین وهفت آسمان دورآن که جو آن است به میان آمده است. کلمه اولم یربه معنی آنها نمی بینند است. پس به پدیده ای اشاره میکند که درمعرض دید آنها (منکران واقعیت ها) قراردارد. همین زمین وآسمان آن که مربوط به هم هستند. زمین وجواطراف آن پس ازجدا شدن ازتوده ابرخورشیدی یک توده داغ دودی متشکل ازگازوغبارکیهانی والبته یکپارچه وبهم پیوسته بودند. درآن توده گازی زمین وجو اطراف آن شکل نگرفته بودند. بمرورزمان با سرد شدن این توده وپائین آمدن حرارت آن شرایط برای همجوشی هسته ای فراهم میشود واین دوره تکامل هسته ای زمین است که اتم های سنگین مانند آهن وسایرعناصرسنگین تشکیل وهسته مرکزی زمین ایجاد وزمین جرم دارمیشود وگازهای سبک تر اطراف هسته مرکزی را فرامیگیرند وبا پائین آمدن حرارت توده گازی زمین دردوره دوم که تکامل شیمیائی آن است باعث ایجاد ملکول های ئیدروژن ،متان وبخارآب وسایرعناصر سبک میشود وبدین طریق زمین ازجو خود تفکیک میشود ودرقرآن به این دودوره اشاره شده طبق آیه 9 سوره فصلت-

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"آیا کافران به خالق متعال که زمین را دردو دوره خلق کرد کفرمیورزند وبرای او شریک میتراشند "

آیات بیشماری درقرآن وجود دارد که هفت آسمان منظورهفت جو زمین است. اشاره آب وحیات بلافاصله بعد ازكَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا موید این است که این اتفاق درزمین رخ داده ونه درکیهان. رواسی یا پوسته جامد دورزمین تشکیل وسقف محفوظ هم برای جو زمین ایجاد میشود ودرست بعد ازآن شب وروزشفاف میشود(چرا روزوشب بعد ازتفکیک زمین وجو آن ایجاد میشود بحثی است علمی وبسیار زیبا که نیاز به مبحث جداگانه ای دارد ) وخورشید وماه برمدار ثابت خود قرارمیگیرند .آیات 9 الی 12 سوره فصلت هم دراین رابطه است وچگونگی پیدایش زمین وهفت آسمان جو زمین است که نکات علمی بسیار جالبی درآن نهفته است برای اطلاع بیشتربه مقاله خلقت اقوات (غذای بیولوژیکی) چگونگی روند پیدایش حیات درزمین اولیه از نظرقرآن مراجعه فرمائید.

مطلب مهمی که درهردو دسته آیات سوره انبیائ وفصلت به آن اشاره شده خلقت زمین وسپس اسمان زمین که همان جو زمین است وبسیاری که توجه به سیاق آیات ندارند به غلط چنین برداشت کرده اند که ابتدا زمین خلق شد وسپس آسمان وآسمان را هم به معنی کائنات گرفته اند. درحالی که اگردرست به مفهوم آیات توجه کنیم وبرداشت گذشتگان را معیار تفسیرآیات قرارندهیم وآیات را باعلم روزمقایسه کنیم، اعجازعلمی قران عیان میشود .کسانیکه آیه 30 سوره انبیائ را به بیگبانگ وآغازکیهان مقایسه میکنند باید توجه فرمایند براساس نظریه بیگ بانگ کیهان ازهیچ پدید آمد، ازنقطه بینهایت کوچک مایل به صفروهنوز ماده خلق نشده بود ودرحقیقت چیزی نبود که ازهم جدا شوند. به آیه قرآن توجه فرمائید.

بدیع السموات والارض واذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون-اینجا سموات والارض به معنی کیهان است چرا که ازهیچ ابداع میشود بدیع السموات والارض خداوند متعال ایجاد کننده سموات والارض ازعدم وازهیچ است به تفسیرالمیزان معنی این ایه مراجعه فرمائید .واذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون .هنگامی که اراده ذات باریتعالی برایجاد( سموات والارض ) امری قرارگیرد میفرماید باش میشود. یعنی آنی وبسیارسریع. بعلاوه در تمامی آیاتی که کلمه أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ-بکاربرده شده ازمظاهر مادی قابل رویت برای انسان نام میبرد. به مقاله  خلقت کیهان ازهیچ نظرعلوم طبیعی و قران مراجعه فرمائید.

سموات والارض درقرآن به دو مفهوم بیان شده اول کیهان ودوم هفت آسمان که منظورهفت طبقه جوزمین است.

مشکل اساسی دردرک مفهوم هفت آسمان نظریه منسوخ شده تفکر بطلمیوسی است که برافکار گذشتگان حاکم بوده است ومتاسفانه هنوزهم بسیاری نتوانسته اند ازبند این تفکرات ذهنی آزاد شوند. درکیهان هیچ ادله وشواهدی علمی که درآن طبقاتی وجود داشته باشد ویا آسمان یعنی مجموعه کیهان دارای سقف محفوظی باشد نداریم واین نظریه علمی گذشته بوده که مدت ها علم آن را کنار گذاشته است وتنها طبقاتی که برای ما در کیهان شناخته شده است طبقات جو زمین است (شاید درستاره های دیگر هم جوی باشد ولی درقرآن صحبت اززمین واطراف آن است).

این طبقات براساس فاکتورهای مختلفی مانند درجه حرارت طبقه بندی شده و5 طبقه تفکیک شده است ومهمترین لایه حفاظتی زمین که لایه ازن است دریکی ازاین طبقات گذاشته شده وبه عنوان لایه مستقل درنظرگرفته نشده وکمر بند مغناطیسی که عامل بسیار مهم وحیاتی درحفاظت از زمین است هم منظورنشده. بنابراین ما هفت آسمان در قرآن را باید اطراف خودمان ودرجائی که با حیات موجودات درکره زمین درارتباط است وجزئ آیات مشهود خداوند است باید جستجو کنیم نه درماورائ کهکشان ها که ازآن اطلاعی نداریم. به این ایه توجه فرمائید ،آیا اقطار سموات والارض جو زمین است یا طبقات غیرواقعی وناشناخته کیهان .

یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

ای گروه جن وانس اگرمی توانید به طبقات سماوات والارض نفوذ کنید شما نمی توانید مگر با تسلط برابزارآن تسلط برابزارنفوذ درطبقات زمین معنی این میدهد که برای انسان این امرامکان پذیر بوده است و این یک پیش گوئی علمی خداوند درقرآن است وامروز ما شاهد هستیم که انسان با تسلط بر علم وغلبه بر نیروهای ناشناخته قبلی از طبقات جو زمین عبورکرد. ذهنیت سموات والارض وتفکرات بطلمیوسی که بر باوربسیاری نشسته مانع از رسیدن به مفاهیم علمی قرآن است درآیات خداوند تفکروتعقل کنیم که بسیارراهگشا است. سید محمد تقوی اهرمی دی ماه-1394 ویرایش جدید بهمن 1397

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آخرین نظرات ثبت شده

امارگیر سایت