خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظریه قرآن در پیدایش حیات در زمین

  نظریه قرآن در پیدایش زمین

مقدمه نوشتار

انتخاب کلمات در قرآن کاملا حساب شده و بر اساس آخرین یافته های علمی است. از آنجائی که علوم طبیعی  روابط و قوانین در ارتباط با موضوع علمی خاصی را شرح میدهد و همه صنع خالق متعال است کلمات که در ارتباط با پدیده های طبیعی در قرآن بیان می شوند ارتباط تنگاتنگی با علوم طبیعی دارند. چرا خداوند متعال مرتبا امر می فرمایند که در آیات تفکر و تعقل کنید و بر آن ها دقیقا نظر کنند   تا عظمت و نشانه های خداوند را درک کنید برای چه منظوری است. پدیده های خداوند نشانه های اویند. کسانی که ترس دارند که آیات خداوند را با علوم مقایسه کنند و به مشکل برخورد کنند بر درک و فهم و ایمان خود شک کنند.

مشکلی که دامن گیر مفسران گرامی شده دقیقا در این رابطه است. مفسر باید دیدگاه  خود را بیان کند نه راوی نظرات گذشتگان شود. البته در قرآن مجید دو گونه آیات هستند محکمات و متشابهات. محکمات که در اصل ستون اصلی قرآن است پیوند ناگسستنی با روایات و احادیث دارند و بدون مراجعه به آن ها درک معارف و وقایع که آیات به آن ها اشاره دارد امکان پذیر نیست. در حقیقت فقه اسلامی بر آیات محکم بنا شده و آیات متشابه برای تقویت ایمان به اصل قرآن است. متشابهات آیاتی هستند که در ارتباط با پدیده های طبیعی اطراف ما هستند و خداوند متعال مکررا برای توسل و توجه به ذات باری تعالی به آنها اشاره میکند. تعداد این آیات بسیار زیادند. از آنجائی که تمامی پدیده ها ی که دور و بر ما و برای ما قابل دیدن هستند نیز همانند آیات قرآنی و آیات خداوند هستند، می توانند برای فهم و درک و تاویل متشابهات مورد استفاده قرار گیرند. چرا خداوند فرموده ظاهر آیات متشابه ابزار فتنه انگیزی است برای اینکه ظاهر آیه مفهوم آیه را بیان نمیکند و آیات متشابه تفسیر ندارند ولی تاویل دارند و تاویل آن هم تا علم آن مشخص نشده قابل تاویل نیست. اینکه گذشتگان همه راسخون فی العلم بودند و ما نظر آن ها را عین قرآن بدانیم ظلم به قرآن است.

 

کلماتی که برای اشاره به این پدیده ها در قرآن بکار برده شده کاملا حساب شده و با برنامه است و ظرافت قرآن هم در این است که در هر دوره هرکس مفهوم خود را از آن بیرون می آورد تا علوم طبیعی آن را ثابت کند. در آیه معروف متشابهات در قرآن هم اشاره دارد که متشابهات دارای درک و مفهوم خاص خود است و تاویل آن را خداوند می داند و دانشمندان علوم، راسخون فی العلم. هرکس که در موضوع خاصی که کلمه  متشابه به آن اشاره دارد تخصص علمی ندارد و نظریه بدهد باعث گمراهی مردم و زیان به آیات قرآن است. این همه تناقضات ظاهری که پیش آمده ناشی از این موضوع است. برای درک کلمات متشابه بایستی ابتدا ذهن را خالی و سپس آیات قرآن را مطالعه  و درباره موضوع آن به علوم طبیعی و آیات قبل آن و آیات مشابه مراجعه و مقایسه با علوم مربوطه به مفهوم آن دست پیدا کرد. بطور مثال دو کلمه رواسی و جبل در آیات بسیاری آمده است. کدام از آنها کوه معنی میدهد و دیگری چه مفهومی دارد.

مطالب بسیار آسان و ساده  توسط قرآن بیان شده ، منتهی ما دارای ذهنیت از پیش تدوین شده هستیم و سعی میکنیم آیات قرآن را ابزاری برای اثبات نظریه گذشتگان یا تصورات ذهنی خودمان بکار ببریم و ایجاد شبهه می کنیم و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و لائیک ها و منکران وجود خداوند فراهم می کنیم. براین اساس سایت های فراوانی به راه افتاده اند یکی نقش دفاع از قرآن را بازی می کند و ظاهرا برای دفاع از آیات ولی در حقیقت تکرار موضوعات  به ظاهر متناقض و در معرض دید قرار دادن آن ها، دیگری نقش مخالف و مرتبا این ذهنیت را ایجاد می کنند و جوان تحصیلکرده که به دنبال کشف واقعیت است دچار تزلزل عقیده می شوند. بانیان ایجاد این تزلزل آگاهانه و یا عامدانه گناه بس بزرگی را مرتکب میشوند. حال اشاره داشته باشیم به چند کلمه کلیدی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند

اگر یکی را کج  تفسیر کنیم بر تمامی کلمات اثر خود را می گذارد این کلمات عبارتند از سموات والارض، سماء، ارض، هفت آسمان، رواسی و جبل در موضوع پیدایش جهان مادی و کلمات ماء مهین، نطفه، حما مسنون، صلصال کالفخار، منی، طین لازب، صلب و ترائب، ماء دافق وامثال این ها در موضوع پیدایش حیات. نود درصد  تناقضاتی که معاندین و لائیک ها بر روی آن مانور می دهند و استکبار جهانی و وهابیت بستر مناسب برای آن ایجاد می کنند در این دو موضوع نهفته است.

متاسفانه علی الرغم تاکید مقام معظم رهبری بر تلاش مضاعف برای رفع شبهات قرآنی چندان توجه ای به این مقوله نمی شود. برای رفع این تناقضات هم  بر برداشت های گذشتگان تکیه می کنند و این همان چیزی است که مخالفین بر روی آنها  مانور می دهند در صورتی که آیات متشابه در قرآن بر علم استوار است و علم را خداوند آفریده و نمی تواند در علم و آیات خداوند تناقضی وجود داشته باشد. مثال خودمان را از رواسی و جبل آغاز میکنیم.

رواسی و جبل در قرآن


برای تمامی این موضوعات مستنداتی از آیات قرآن در سایت و در مقالات متعددی بیان داشته ام. استنادات ارائه شده علم است و آیات قرآن. رواسی در قرآن معنی پوسته جامد زمین می دهد و جبل هم کوه است. اینکه خداوند متعال مرتبا کوه را مثال میزند که در قیامت از بین می رود و زمین صاف و هموار می شود به دلیل نشانه بارز و دیدنی و با عظمت بر روی پوسته جامد زمین است. تمامی آیات و نشانه های که خداوند در قرآن مثال میزند قابل رویت برای انسان است. در ارتباط با خلقت جهان مادی از آیه خلقت جهان در شش روز و عرشه علی المائ (برنامه ریزی خلقت و هدف خلقت جهان مادی بر ایجاد آب قرار داشت) استفاده کرده است و هفت مورد در باره خلقت کیهان است به مقاله خلقت کیهان در شش روز از نظرعلم و قرآن و در سوره فصلت آیات 9 الی 12 همه آیات در باره روند پیدایش زمین تا ایجاد هفت طبقه جو آن است.

آیات از خلقت زمین در دو روز شروع  و به پیدایش هفت آسمان جو زمین ختم میشود. در آیات توجه فرمایید. کاملا  واضح  و روشن بیان داشته است. این چهار آیات هیچ ارتباطی با پیدایش جهان مادی ندارد و فقط مربوط به زمین است. زمین در دو دوره خلق می شود. (دوره تکامل اتمی و تکامل شیمیائی به مقاله تکامل اتمی و شیمیائی زمین از نظر قرآن مراجعه فرمایید) پس از خلق زمین و گذراندن دوره تکامل شیمیایی رواسی بالای آن قرار داده  می شود وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا.

رواسی اینجا پوسته جامد زمین است که بر روی زمین قرار داده می شود. فیها ارتباط با آیه قبل دارد یعنی زمین که در دو دوره خلق شد و رواسی و برکت  روی آن قرار گرفت، برکت سنگ رس است، امروزه هم سنگ رس فرسایش شده طی سه میلیارد سال خاک پر برکت کشاورزی را به وجود آورد که 80 درصد پوسته جامد را تشکیل میدهد و بدون آن رزق و روزی و بقاء حیات بی معنی است. دوره ایجاد حیات بر روی پوسته جامد  زمین چهار دوره است که علم آن را تایید کرده است و قرآن آن را چهار دوره غذای بیولوژیکی به نام اقوات نام نهاده است. (کاپلان زیست شناس معروف آلمانی و ارنست مایر دانشمند دوم تکامل موجودات بعد از داروین –به مقاله چگونگی روند پیدایش حیات درزمین اولیه از نظر قرآن مراجعه فرمایید).


حال چرا رواسی مترادف با جبل نیست. زیرا طبق آخرین نظریه علم زمین شناسی کوه ها حدود 300 الی 150 سال پیش و پوسته جامد زمین حدود چهار میلیارد سال قبل ایجاد شده. چه فاصله عظیمی، چرا ما سعی میکنیم آیات قرآن را که با علم زمین شناسی همخوانی دارد به خاطر موجه قرار دادن نظریه گذشتگان از اعتبار علمی بیاندازیم.

تناقض در تصورات ذهنی ما است نه در قرآن. قرآن می فرماید بعد از خلقت اقوات در چهار دوره آنهم بر روی رواسی یعنی پوسته جامد زمین که در حال سرد شدن است چرا که دقیقا بعد از پایان دوره تکامل شیمیایی این اتفاق رخ میدهد. خداوند به سامان دادن آسمان زمین می پردازد. ثم الستوی الی السماء. چرا قرآن می فرماید سماء. به این دلیل که هنوز زمین جو ندارد. یک آسمان دارد و آنهم آسمانی غباری و کدر یا به تعبیر قرآن مجید هنوز دخانی است. علم میگوید جو اولیه زمین قبل از پیدایش هفت طبقه جو زمین مملو از غبارهای اتشفشان و اشباع شده از بخار آب بود و این وضعیت  می بایستی وجود داشته باشد تا نطفه حیات شکل بگیرد. جو بدون اکسیژن و کدر تا نور خورشید نطفه حیات اولیه را از بین نبرد و علم می گوید حدود سه دوره  پانصد میلیون سال نطفه اولیه حیات (نطفه امشاج به صورت ویروس و سه نوع باکتری) در زمین حاکم بودند آن هم در ظلمات سه گانه. قران می فرماید انسان را از نطفه آفریدیم و آن را در قرارگاه محکم و استوار، قرار مکین حفاظت کردیم. به مقاله پیدایش حیات از نظرقرآن با استناد  به علم روز وبه دوراز ذهنیات کهن خداوند به آسمان زمین پرداخت و در قالب تمثیلی برای بیان یک واقعیت علمی به زمین و آسمان زمین فرمود طوعا و کرها در این وضعیت قرارگیرید،

آسمان زمین و خود زمین تمکین کردند برنامه ای بود که بر آنها  تحمیل شد. از این  رساتر می توانید جمله ای در وصف زمین اولیه و آنهم در 1400 سال قبل پیدا کنید. علم هنوز به این واقعیت نرسیده زمین شناسان که به تاریخچه زمین آشنا هستند می دانند مفهوم این آیه چیست. چه عاملی باعث شده که ما این آیات را نمی توانیم درک کنیم. کجای این آیات نامفهوم است که این آسمان را به کائنات معنی می کنیم و ایجاد شبهه میکنیم و دو دوره ایجاد زمین و چهار دوره برنامه ریزی (عجیب است که قدر با فتحه و تشدید ق یعنی برنامه ریزی مدون را خلق معنی میکنیم تا با تفکرات ذهنی ما بخواند، خداوند از سر تقصیر ما بگذرد که آسان قرآن را  فدای تصورات ذهنی خودمان میکنیم) مقدر شدن چهار دوره اقوات را با شش دوره خلقت کیهان قاطی میکنیم و دو دوره ایجاد هفت جو زمین را جمع می زنیم و چون توان درک و فهم  قرآن را نداریم و به علم زمین شناسی هم آشنا نیستیم در اذهان ایجاد شبهه میکنیم و تناقضات قرآن درست می کنیم و مغرضین از این تصورات سوء استفاده می کنند و می گویند خداوند اول زمین را خلق کرد و پس از آن کیهان را ولی غافل از آنیم که خداوند متعال خود قرآن را حفظ میکند و امنیه انسان را که شیطان در آن دخالت می کند را خنثی میکند.


وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ –حج 52 –"ما قبل از تو(ای پیامبر گرامی)هیچ رسول و یا نبئی نفرستادیم مگر اینکه شیطان هنگامی که  آنها آیات الهی را با آرزو هائی که در ذهن داشتند مطابقت می دادند (تصورات ذهنی)، شیطان در امنیه آنها (در آرزوها و تصورات ذهنی آنها) دخالت میکرد و خداوند آن القائات شیطانی را از ذهن آنها پاک می کرد و بدین طریق آیات خود را محکم و تثبیت میکرد که خداوند عالم حکیم است" 


در آیه بعدی 12 فصلت می فرماید. این سمائ را به هفت طبقه  و هر طبقه را امر و قوانین خاص آن را در آن قرار دادیم .جالب است که بعد از ایجاد هفت طبقه جو زمین، آسمان (مجموعه هفت طبقه جو زمین) چنان شفاف می شود که از روی زمین نور ستارگان برای ناظرین آسمان در زمین زینت بخش هستند و این هفت طبقه را خداوند حفظ میکند تا جو زمین از آن به فضا پرتاب نشود و شهاب سنگ ها وارد جو زمین نشوند.

این چهار آیه سوره مبارکه  فصلت به وضوح جریان خلقت زمین و جو آن را بیان میکند. کجای این چهار آیه ابهام علمی دارد. می گویند چرا خداوند اول زمین را آفرید و سپس  کائنات را (هفت آسمان جو زمین را به دلیل اینکه گذشتگان ما بر اساس نظریه علمی زمان خود از نظریه  بطلمیوس تفسیر کرده اند و بر باور ما نشسته است و ما نمی خواهیم  نظر آنها را از اعتبار بیاندازیم  قرآن را از اعتبار علمی میاندازیم جل الخالق). وقتی آیه  درست درک نگردد  نا خود آگاه  تناقض تراشیده ایم نتیجه اینکه:


اول این چهار دوره ربطی به شش دوره خلقت کیهان ندارد مستقل هستند. در این آیات فقط اشاره به خلق زمین در دو دوره دارد، اقوات در چهار دوره مقدر می شوند یعنی در برنامه ریزی تدوین شده ایجاد میشوند و نه خلق و دو دوره هفت آسمان هم قضاهن میشوند و نه خلق. مفسرین همه این کلمات را خلق معنی کرده اند. قدر و قضاهن را خلق تصور کرده اند. البته باید با نظر بطلمیوسی مطابقت پیدا کند مهم نیست کلمات را  خلاف  معنی کنیم و شبهه بتراشیم.


دوم هفت آسمان به معنی هفت جو زمین است و نه  کیهان بر اساس نظریه کهن و منسوخ شده بطلمیوس. جالب است که افرادی برای جا انداختن این ذهنیات غلط نظرات گذشتگان را ابتدا ردیف میکنند که فلانی چه گفت و فلان کس دیگر چه گفت ؟  آیات براساس این نظرات با علم نمی خواند. سردسته این معاندین شبه تراش جناب سروش است که از این روش سوء استفاده می کند و نظرات کهن را عین آیات قرآن میداند، فیلسوفی که به خود زحمت نداده است سری به قرآن بزند و آیات را بخواند و به عوض ایراد بر نظر گذشتگان قرآن را هدف قرارداده.

البته المامور معذور و دانشجویانی که اطلاع از مفاهیم قرآن ندارند را در دام نا آگاهی انداخته و دچار تزلزل ایمان میکنند. آگاهی علمی راه مبارزه با شبهات تراشیده شده توسط معاندین است. 


سوم رواسی پوسته جامد زمین است. دوباره آیات را مرور کنید. اگر این آیات را درست فهمیده باشیم تمامی آیات در باره هفت آسمان و رواسی و دوره های خلقت زمین بایستی با هم همخوانی داشته باشند و به رفع تناقضات کمک کرده ایم. دقت  فرمایید همه این رخداد ها در چهار آیه ذیل در زمین اولیه و حدود چهار میلیارد سال پیش صورت گرفته است.


قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌ -فصلت-9
"بگو آیا به  کسى  که زمین را در دو روز (دوره) آفرید، کفر می‏ورزید و براى او شریک قرار می دهید ؟ خداوند رب دو جهان است.
وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ -10
و در روی زمین و بالای آن پوسته جامد را قرار داد در آن برکت نهاد و مواد غذایی را در چهار روز (دوره) مقدر کرد (برنامه ریزی کرد) برای رفع نیاز درخواست کنندگان آن که اشاره به نیاز اولین نطفه حیات. دانشمندان زمین شناسی عقیده دارند که غذای موجودات زنده می بایستی قبل از پیدایش اولین نطفه های حیات  فراهم شده باشد.


ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ‌ -11
سپس به آسمان زمین پرداخت در حالی که کدر و دودی بود پس به آن (آسمان زمین) و زمین فرمود بر این وضعیت قرار گیرید و آنها قرار گرفتند و تثبیت شدند (بر قوانین مقدر شده تمکین کردند).


فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ-12
 پس آن ( سماء زمین) را در دو روز(دوره) به هفت طبقه برنامه ریزی و ایجاد  کرد (قضاهن کرد؟) و امر خود (قوانین مربوط به هر طبقه را در آن ها نهادینه کرد) را در تمامی هفت طبقه وحی فرمود و آسمان زمین را به نور ستارگان زینت بخشید و آن را محفوظ قرارداد. این(کارها) برنامه ریزی آن خداوند عزیز و دانا است

 سید محمد تقوی اهرمی 1393-ویرایش دوم فروردین 1396-ویرایش سوم تیر ماه 1399

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

086583
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
535
921
3871
76249
9334
33944
86583

Your IP: 34.200.218.187
Server Time: 2020-08-12 21:22:22
امارگیر سایت