ویژگی ها

الَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وارتباط آن با انرژی هسته ای

 

مقدمه نوشتار


همه میدانیم اگرمانعی دربرابر نور قرار گیرد ایجاد سایه  میکند. بشر از ابتدای آفرینش با  پدیده سایه سر و کار داشته  است و دلیل آن را هم  خورشید میدانسته. قاعدتا  اگر سایه سرجای خود ماندگار بماند این مفهوم  را میرساند که  خورشید درجای خود متوقف میشود که  امری است که از نظرعلمی نشدنی  و در زمان  نزول  وحی هم همه به این موضوع آگاهی نسبی داشتند. آیه مد الظل درقرآن را اگر ظاهر آن را در نظربگیریم این مفهوم را میدهد درحالی که این ایه متشابه مطلب بسیار مهم علمی را برای ما بیان میکند که اعجاز قرآن است. این آیه نیزهمانند بسیاری ازآیات متشابه به دلیل عدم توانائی دردرک مفاهیم آن دستمایه ایراد وسوئ استفاده مخالفین ومعاندین قرارگرفته وبرخی آنرا یک دلیل دیگراز دلائل تخیلی بودن وحی میدانند. معاندین کش دارشدن سایه را به حرکت خورشید نسبت داده اند درصورتیکه خداوند دراین آیه دلیل ساکن شدن سایه را در خورشید قرار داده است نه خود سایه را.

 

 آیات45 و46 سوره فرقان میفرماید: 

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيرا - آيا نديده ‏اى كه پرورد گارت چگونه سايه را گسترده است و اگرمی‏خواست آن را ساكن قرار میداد آنگاه خورشيد را بر آن دليل گردانيديم. سپس آن (سايه) را اندك اندك به سوى خود باز مى‏گيريم. این ترجمه آیه است که با  آیه همخوانی ندارد و ایجاد شبه کرده است در این نوشتار دلائل ماندگار شدن سایه و اثرات آن در زندگی انسان را بیان میکنیم. مفسران و مترجمان هزارسال قبل بر اساس دید  علمی آن زمان به دلیل مشکل بودن درک ماندگاری سایه، سعی نموده اند اول آیه(سایه) را به انتهای آن وصل و معنی کنند (مدالظل را به خورشید وصل کرده اند) و ماندگاری سایه که اصل آیه است را در معانی به  گوشه ای بسپارند و ما هم همان نظرات را پایه  و اساس ترجمه و تفسیرخود قرارداده ایم و سعی نمی کنیم  برداشت علم روز را در تفسیرآن  مد  نظر قرار دهیم، بلائی که متاسفانه تمامی ایات متشابه قرآن به آن مبتلا شده اند.


تاویل این آیه با استناد با سیاق آیه وعلم ماندگاری سایه


چهار موضوع سئوال برانگیز دراین آیه شریفه به چشم میخورد که نیازبه تفکر و تعقل دارد.


اول: مفهوم مدالظل. مد از امداد به معنی عطا کردن و کمک رساندن است که در آیات بسیاری با این معنی برخورد میکنیم مثلا- أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا-مد الظل ومد الارض به معنی خداوند سایه را عطا کرد، خداوند زمین را عطا کرد وغیره. یکی ازمعانی هم گستراندن معنی میدهد مثلا فلانی سفره بذل و بخشش را گستراند. معنی ما سایه را گستردانیدیم نمی تواند با ماهیت سایه همخوانی داشته باشد. سایه با نور دائم در تغییراست ودر یک جا گسترده نمیشود زمانی گسترده میشود که خورشید غروب میکند و دیگرسایه ماهیت خود را ازدست میدهد.


دوم: اگر خدا بخواهد سایه را ماندگار میکند کلمه وَلَوْ شَاءَ اگرخداوند بخواهد در قرآن معنی کاری است شدنی. بنابراین امری است که پیش بینی انجام آن فراهم شده و یا میشود و به خواست خداوند ارتباط دارد. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً اگرخدا بخواهد سایه ماندگار یا ساکن میشود. مفسرین این تکه از ایه را به دلیل عدم درک مفهوم آن که در زمان قدیم معنی آن را درک نمی کردند عملا ول میکنند و روی آن مانور نمی دهند  و سایه را به خورشید  وصل میکنند در صورتیکه ساکن بودن  یا ماندگار بودن  سایه را به  خورشید ارتباط  میدهند و نه سایه را.


سوم: از آنجائیکه بلافاصله دلیل ماندگاری را ذکر میفرماید- ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا –سپس دلیل ماندگاری سایه را  درخورشید قرار داده ایم. ازاینجا متوجه میشویم سایه ماندگار واقعیت دارد و دلیل ان هم درخورشید باید جستجو کنیم. از آنجائیکه سایه از برخورد نور با مانع ایجاد میشود منظورنورخورشید است  نه خود خورشید. نورخورشید از انوار مختلف تشکیل شده است و این کدام نوراست که  باعث سکون و ماندگاری سایه میشود، موضوعی است که ما باید تجسس کنیم و ایه میفرماید درخورشید این  دلیل قرار داده  شده است.


ومطلب چهارم: این نورخورشید را به مرورزمان قبض میکنیم یعنی جمع میکنیم .ثم قبضنا به سایه برنمی گردد. سایه قبض شدنی نیست واستمراردارد به  نور خورشید که ایجاد سایه ماندگار میکند برمیگردد.-ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيرا-سپس انرابسوی خود قبض میکنیم وبرای خداوند قبض کردن نورخورشید آسان است. نورخورشید مرتبا و درهر24 ساعت میلیون ها تن بصورت انرژی از آن جدا میشود. همه چیز ازجمله خورشید به آغاز آفرینش برمیگردند. الیه ترجعون. واذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت موید این نظراست .حال به اصل مطلب ماندگاری سایه که خداوند برای عظمت و اعجاز قرآن برای رسیدن به حقانیت وجود خداوند ( درعصرشکوفائی علم تا دانشمندان به حقانیت و وحی بودن قرآن ایمان بیاورند) برای ما نقل میکند چیست.

بنابراین ترجمه این ایه میتواند بشرح ذیل باشد.

آ یا ندیده اید که چگونه خداوند سایه را عطا فرمود اگر میخواست آن را ساکن و ماندگارمیکرد ودلیل سایه ساکن را درخورشید قرارداد سپس آنرا (نوررا که درخورشید قرارداده است وعامل سایه ماندگاراست) بسوی خود به مرورقبض میکند.

سایه ماندگار و ساکن و علم فیزیک هسته ای


سایه ماندگاروساکن تعبیری است در قرآن برای اشاره به  استفاده از دو فن آوری هسته ای که  ارتباط مستقیم با انرژی هسته ای و نوردر خورشید دارد . شاید این عبارت برای خوانندگان ارجمند تعجب آور باشد و تداعی این موضوع نمایند که این ها تعابیر من درآوردی است ولی ازنظرمن و با استناد به علم انرژی هسته ای و سیاق آیه فوق به واقعیت تاویل این آیه نزدیک تر است .

فن آوری هسته ای وسایه ماندگار

درجنگ جهانی دوم آمریکا برای غلبه بر ژاپن از سلاح هسته ای استفاده کرد و انسان های بیگناهی قربانی این آزمایش هسته ای قرارگرفتند و از همانجا پایه بهره وری از این انرژی هسته ای و تولید برق گذارده شد. بمب هسته ای هیروشیما  مدارک و مستنداتی به جای گذارده است از جمله سایه ماندگار و ساکن که در اثر ب رخورد نورتشعشعات هسته ای بر بدن انسان و اشیائ و ایجاد سایه ماندگار روی دیوار بجای مانده است. به تصاویر زیر نگاهی داشته باشیم. این نورکه عامل ایجاد این سایه شده  در درون خورشید بصورت واکنش های هسته ای درحال فعالیت است بنابراین دلیل ایجاد سایه ساکن و ماندگار طبق آیه فوق الذکر درخورشید  قرار داده  شده (اشاره به فعالیت های هسته ای درون مرکزیت خورشید). از این حادثه میتوان رابطه مستقیم سایه ساکن و ماندگاربا خورشید و واکنش های هسته ای را استنباط کرد. آیات متشابه وقایع علمی را د رقالب تمثیل بیان میکند که تفکر و تعقل و علم روز آن را عیان میکند. تمامی حوادث و وقایع مهم عصرما که با علوم طبیعی سر وکار دارند. کمبود اب شیرین، فن آوری رادیولوژی، نورکوکب دری که اشاره به کلمه انرژی هسته ای است، تله پوتیشن کوانتومی وبسیار مطالب فراوان دیگر که واقعا اعجاز قرآن است به  شرط اینکه خود را از تصورات کهن رها سازیم و به علم روزاشنا شویم.

فردی کنار نردبان و دیوارایستاده است که نورانفجارهسته ای براو میتابد وسایه او بر دیواربصورت ساکن وماندگار باقی میماند ولی ان دو نفردرجا خاکستر میشوند.

فن آوری هسته ای وسایه ماندگار دررادیولوژِی


اشعه ایکس منبع ایجاد سایه ماندگار برروی فیلم عکاسی است واستفاده آن درعلم پزشکی نیاز به تشریح نیست .اجسام رادیو اکتیو دراثرت حریک پذیری ازخود اشعه آلفا، بتا یا گاما صادرمیکنند. این اشعه ها وپرتو ماورائ بنفش درنور خورشید و درطوفان های خورشیدی به  وفوریافت میشوند. فعالیت هسته ای درون یا مرکزیت خورشید عامل اصلی صدوراین اشعه ها است که توسط کمربند مغناطیسی حفاظ  زمین تعدیل و برای زندگی انسان در کره زمین بی خطرمیشود .

بنابراین واکنش های هسته ای را خداوند در درون خورشید قرارداده است. هردقیقه مقادیر عظیمی از وزن خورشید کاسته میشود و کم کم و به مرور زمان به واذالشمس کورت نزدیک میشود. نورآن مشمول ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيرا میشود. این چنین خداوند واقعیت های علمی را برای ما در قالب تمثبل بیان میکند و این ازجمله آیات متشابه است که ما ظاهرآن را نگاه میکنیم واز مفهوم باطنی آن غافل هستیم. برخی به دلیل عدم درک واقعیت این قبیل آیات آنرا مورد تمسخر قرارداده  و نتیجه میگیرند که وحی خواب وخیال رسول اکرم (ص) بوده نه گفتارخداوند.

امروزه با پیشرفت علم و دانش تاویل آیات متشابه بر اساس علم روز ضرورت دارد. نظرات هزارسال  قبل گذشتگان نمی تواند معمای ایات متشابه را روشن کند با  ابزارعلم روزعملی است- سید محمد تقوی اهرمی مهر ماه 1396 ویرایش جدید بهمن 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آخرین نظرات ثبت شده

امارگیر سایت