ویژگی ها

زمین وحرکت وضعی آن در قرآن

زمین وحرکت وضعی آن در قرآن

مقدمه نوشتار

موضوع حرکت زمین وخورشید وبرداشت ذهنی از آیات در این باره ابزاری شده در دست معاندین ومخالفین برای نفی علمی بودن این آیات .تفکر وتعقل در ایات وتوجه نکردن به نظرات گذشتگان ومقایسه ایات با اخرین یافته های علمی افق دید تازه ای به ما می دهد واعجاز نا شناخته این آیات بر ملائ میشود .خداوند برای درک ما از حرکت وضعی زمین واثبات حقانیت خود در عصر شکوفائی علم در آیه 33 سوره انبیائ بجای کره زمین یا ارض شب وروز را میگذارد چیزی که کمتر مفسری به آن توجه کرده است .به این ایه توجه فرمائید- وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ-خداوند است که شب وروز وخورشید وماه را آفرید وهمه آنها در مدار خود حرکت تسبیحی دارند .


یسبحون به معنی نوعی حرکت تکراری اتلاق میشود


یسبحون به معنی نوعی حرکت تکراری اتلاق میشود که یک پدیده خلقتی استوار برهویت خلقتی خود آنرا بروز میدهد..اگر ما معنی این قبیل کلمات را ازخود قرآن بیرون آوریم میتوانیم به منظور خداوند از کار برد این نوع کلمات برسیم.به این آیه توجه فرمائید .بعد از روشن شدن معنی یسبحون به بحث خود ادامه میدهیم.ایه 44 سوره اسرائ-
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَیْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا- هفت آسمان (جو زمین )وزمین وهرآنچه درآنها است تسبیح ذات پروردگار را میکنند وهیچ شیئ نیست مگردرحال تسبیح حمد خدایند ولی شما تسبیح آنها را درک نمی کنید خدا همواره غفور وبرد بار است .مابا دید علمی به آیات نگاه میکنیم
آنچه از این آیه استنباط میکنیم تسبیح حرکت تکراری بر فطرت آفرینشی هرشیئ است.در آیه دقت کنیم جو زمین وخود زمین(السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ) یک مجموعه بهم پیوسته است، یعنی کره زمین.سماوات السبع درکل کیهان فقط درزمین وجود دارد که جو هفت طبقه آن است که کنار زمین آورده شده. اگر ما سموات سبع را طبقات بطلمیوسی بگیریم که از نظرعلم منسوخ شده راه را اشتباه رفته ایم ونمی توانیم مفهوم آیه را درک کنیم .این کلام قرآن را امروزه با روشن شدن موضوعات علمی مربوطه میتوان به آسانی درک کرد بشرط این که خودمان را از تار عنکبوتی ذهنیات گذشته رها سازیم وبا تفکر وتعقل وبر پایه علم روز به آیات متشابه نگاه کنیم تا دریچه واقعیات قرآن بر ما گشوده شود.


اتم در درون خود حرکت تکرای دارد بین ذرات اتمی دائما نیروی هسته ای قوی وضعیف والکترومغناطیس وجاذبه در جریان است واین جاری بودن را خداوند از آغاز انبساط جهان مادی در آنها جاعل (قرار داد) کرد.


الحَمْدُ لِلّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِکَةِ رُسُلاً أُولی أَجْنِحَةٍ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ یَزیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشاءُ إِنَّ اللّهَ عَلی کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیر حمد وسپاس مخصوص خداوند منبسط کننده کیهان است که درآن ملائکه را به عنوان پیام آوردرآن قرار داد که برخی دارای دو نیرو(قدرت) وبرخی سه وبرخی چهارنیرو براساس خواست واراده خداوند این نیروها میتوانند درخلق آنها افزایش داشته باشد که خداوند بر کل شیئ قادر است .به مقاله انبساط کیهان از نظر علم وقرآن مراجعه فرمائید..خداوند کیهان را که باز کرد وبه زبان علمی کیهان به محض انبساط قوانین جاریه را در آن مستقر کرد وتمامی پدیده های جهان مادی درحرکت مستمروتکراری هستند و به حرکت فطرتی خود استوارند.


این حرکت در داخل اتم وسنگ وتمامی جانداران وبی جان ،حیات، استمرار مرگ وزندگی ،چرخش هوا وباریدن باران وبسیاری از پدیده های درون جو زمین وزمین جریان دارد تجری وهمه درحال تسبیح هستند در حرکت تکراری بر فطرت ذاتی خود واین معنی یسبحون است.تسبیح (مهر وتسبیح) ابزاری است برای یسبحون .هرکس یا شیئ که بر فطرت ذاتی خود بدون تغییری قرار دارد امر خدا را انجام میدهد وتسلیم امر اوست واین حمد وستایش خدا است.خداوند با امر خود جهان مادی اعم از جاندار یا بی جان را هدایت ومدیریت میکند.خلق وامر از هم جدا نیستند. : أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ-


اللَّیْلَ وَالنَّهَارحرکت وضعی زمین است که بجای کره زمین اورده میشود


.بنابراین در ایه وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ-ارض وخورشید وقمر را خداوند خلق کرد .ارض همان شب وروز است ،لیل والنهارچرخش زمین است وهمه این ها حرکت وضعی دارند یعنی حرکت دور محور خود که دائما تکرار میشود .لیل ونهار هر حرکتی داشته باشند خورشید و ماه هم همان را دارند كُلٌّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ-کل یعنی همه این ها که نام برده شده لیل ونهارخورشید وقمر.آیا لیل ونهار حرکت انتقالی دارند که ما براساس تصورات ذهنی خود خورشید را به حرکت انتقالی تاویل میکنیم.چه چیزی باعث میشود جلوی نور خورشید را بگیرد ویا آزاد بگذارد که نور آن به ما برسد .حرکت وضعی شب وروز است .کسانی که میگویند خداوند در هیچ جای قرآن به حرکت زمین اشاره نکرده است به این آیه وایات اول سوره شمس که به آن هم میپردازیم توجه کنند .برای روشن شده آیات علمی ومهم اول سوره شمس تاایه 8 تمامی این آیات را مرور میکنیم.


سوره شمس واثبات حرکت وضعی زمین


وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا- وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا- وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا- وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاهَا- وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا- وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا- وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا- قسم به خورشید ونور افشانی آن-قسم به ماه که از (نور افشانی خورشید) تبعیت میکند وقسم به روز که این نور را آشکار میسازد وقسم به شب که این نوررا مپوشاند وقسم به آسمان(آسمان که به این مجموعه تعلق دارد که همان سموات سبع است)وکسی که آن را بنا کرد وبه هفت طبقه بالابرد) وقسم به زمین که آنرا گسترداند و قسم به نفس وکسی که آن را سامان داد(نفس سلول اولیه حیات در زمان سویته که همه موجودات زنده از آن نشات گرفتند) همه این قسم ها بر میگردد به نفس واحده و سویته آن هنگامی که ملائکه به آن سجده میکنند.دراین مرحله از نفس واحده که سویته میشود خداوند درآن شالوده پرهیز کاری وبد کاری را نهادینه کرد. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا – تمامی این آیات بهم پیوسته هستند .بریدن یک ایه وتفسیر آن به دلخواه خلاف مشی قرآن است .

شمس وضحاها مطلب مهم وعلمی در این دو کلمه ایه نهفته است که ابتدا به آن بپردازیم وسپس بحث را ادامه دهیم .قسم به خورشید ونور افشانی آن .نورافشانی خورشید زمانی است که اطراف را روشن میکند .خورشید خارج از جو زمین نور افشانی ندارد واطراف را نمی تواند روشن کند حتی در کره ماه فقط سطوحی که نور خورشید بر آن میتابد روشن است ودر سایه اجسام تاریکی مطلق است چرا؟ دلیل آن وجود ملکول های اکسیژن وگاز کربنیک ازت بخار آب وغیره در آسمان زمین است که نور خورشید را منعکس میکنند وهمه جا روشن میشود ودر سایه وداخل اطاق هم روشن است .برخورد نور خورشید با جو زمین باعث روشن شدن روز میشود.خداوند به این پدیده باعظمت که شاهکار خلقت او است قسم یاد میکند به نورافشانی خورشید وموضوع


نور افشانی خورشید کلمه کلیدی بقیه ایات است


.بحث ایه بر کلمه ضحاحا است وماه هم از نور افشانی خورشید پیروی میکند وروز که این نور افشانی را عیان میکند وشب که آن را میپوشاند. بنابراین شب وروز که حرکت وضعی زمین هستند نور خورشید را اشکار وپنهان میکنند. خورشید ونور افشانی ان ثابت است .والسمائ وما بناها سمائ آسمان زمین است که باعث این نور افشانی شده وبه این مجموعه خورشید وماه وشب وروز تعلق دارد.اینجا برخی سمائ را کیهان ویا خارج از جو زمین میدانند که غلط است وبه سیاق ایات نمی خورد.ادامه آیات .وسپس به زمین میپردازد که آنرا میگستراند برای نفسی که میخواهد روی آن خلق کند وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- گستراندن با توجه به آیات قبلی که شب وروز زمین را نام میبرد که تکراری است ویسبحون هستند معنی پهن بودن یا تخت بودن زمین نمی دهد.اگر زمین پهن بود لیل ونهار وجود نداشت.گستراندن معانی وسیعی دارد .خداوند برای خلقت حیات واولین تک سلولی آن زمین را دراختیار گذاشت، سفره بذل وبخشش خود را برای ایجاد حیات اولیه روی زمین گستراند. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا قسم به زمین هنگامیکه طحاها برای حیات میشود. سیاق آیه باید با والشمس وظحاها همخوانی داشته باشد .پس ما برای خورشید هم بگوئیم خورشید نور است ،خیر خورشید ماده است که در شرایط نور افشانی قرار گرفته است خورشید تا زمان معینی به نور افشانی خود ادامه میدهد
منبع نور افشانی خورشید تمام میشود یَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّى- جریان دارد تا زمان مرگ ان در قیامت


وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا


معنی این آیه این است قسم به زمین وقتی گسترده میشود مانند والشمس وظحاحا کلمه طحاحا وظحا حا از زمین وخورشید بروز میدهد زمین هنگامی که برای خلق تک سلولی اولیه حیات گستردانیده میشود.زمین به دلیل چرخش لیل ونهار بصورت کره است وچرخش دارد و برای در اختیار گذرداندن نعمت شرایط خلق حیات گستردانده میشود.
ما در فارسی میگوئیم فلانی سفره گسترده ای دارد .ما متاسفانه برای مفهوم کلمات به تصورات ذهنی گذشتگان در هزار سال قبل برمیگردیم وهر آنچه آنها گفته اند را وحی منزل میدانیم وفکر خود را برای تاویل آیات با علم روز بکار نمی گیریم.ما تحجر فکری داریم وباور نمی کنیم که چه صدمه ای به آیات قرآن وارد میکنیم.


اللّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَجْرِی لأَجَلٍ مُّسَمًّى یُدَبِّرُ الأَمْرَ یُفَصِّلُ الآیَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ –رعد 2-خداوند هفت جو زمین را بدون هیچگونه ستون قابل رویت بالا برد وسپس به مدیریت آن پرداخت وخورشید وماه را مسخر ساخت (تثبیت کرد) وهمه این ها تا زمان معینی به عمر خود ادامه میدهند واو امر خود را تدبیر میکندو آیات خود را این چنین بیان میکند تا به بازگشت بسوی او یقین داشته باشید.وقتی دید ما بر اساس علم باشد وتصورات ذهنی کهن پرده بر آن نیانداخته باشد این چنین آیات متشابه قرآن زیباوپر معنی خود را نشان میدهد.


این وضعیت حرکتی مجموعه خورشید وماه بعد از استقرار وبالا بردن سمائ زمین همچنان جریان دارد تا قیامت .حال چرا خداوند ابتدا رفع السموات را بیان میکند وپس از آن خورشید وماه را مسخر میکند.موضوع علمی بسیار مهم که باید در تاریخچه پیدایش زمین آن را جستجو کرد.به مقاله خلقت زمین از نظر علوم طبیعی و قرآن مراجعه فرمائید .به آیه 33 سوره یاسین هم نگاهی بیندازیم.
خورشید در محل استقرار خود جاری است

وَ الشَّمْسُ تجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَالِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتىَ‏ عَادَ كاَلْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ لَا الشَّمْسُ یَنبَغِى لهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّیْلُ سَابِقُ النّهارِ وَ كلُ‏ٌّ فىِ فَلَكٍ یَسْبَحُون‏. برنامه ریزی خداوند با عزت ودانا برآن قرار گرفته که خورشید دروضعیت خود(محل استقرار خود) جاری باشد و برای ماه هم منازلی برنامه ریزی کرده ایم تا به هلال باریکی (تشبیه به شاخه هلالی درخت خرما) برسد نه خورشید راسزد که به ماه برسد ونه شب از روز سبقت میگیرد.همه در حرکت تکراری وفطری خود قرار دارند.خورشید در محل خودش حرکت استمراری دارد واز آنجائیکه لیل ونها ر حرکت وضعی زمین هستند ودورمحور زمین میچرخند ماه وخورشید هم دور وحور خود در جریانند.اگر بخواهیم ایه را اینطور ترجمه کنیم که همه در مدار خود در حرکتند یعنی حرکت انتقالی دارند با حرکت وضعی زمین تطابق ندارد ،زیرا شب و روز مدار ندارند ودور محورزمین میچرخند.لیل ونهار شمس وقمر از حرکت تکراری خود عدول نمیکنند وبر فطرت ذاتی خود استوارند.هر سه دارای حرکت یسبحون هستند براساس آیه حرکت هر سه باید شبیه هم باشند. كلُ‏ٌّ فىِ فَلَكٍ یَسْبَحُون.آیه دیگری که به خورسید وماه اشاره دارد راهم مرور میکنیم.

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ یُكَوِّرُ ٱلَّیْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَیُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّیْلِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ یَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِیزُ ٱلْغَفَّٰار-خداوند جو زمین وزمین رابه حق خلق کرد شب را بر روز میپوشاند وروز را بر شب وخورشید وماه را مسخر کرد که همه تا زمان برنامه ریزی شده (تاقیامت) جاری هستند.جالب است که درتمامی این قبیل آیات زمین وماه وخورشید اورده میشود وقران بجای زمین لیل ونهار را می آورد.شب وروز چه موقع خلق شد.زمانی که اسمان زمین به سموات تبدیل شدوهفت طبقه جو زمین کامل وشفاف شدوروز وشب ازهم بیرون آورده میشوند


یکی پس از دیگری یعنی حرکت دورانی شب وروز به عبارتی زمین دور خود میچرخد.بنابراین خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ یُكَوِّرُ ٱلَّیْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَیُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّیْلِ.جو زمین خلق میشودوشب وروزبیرون آورده میشوند.قبل از ایجاد جو زمین وهفت طبقه آن نور افشانی در جو زمین صورت نمی گرفت وشب وروز به عنوان روشن بودن وتاریک بودن ایجاد نشده بود .زمین میچرخید ولی شب آن تاریک وروز آن روشن نبود.به مقاله دحوالارض روز تولد و آغاز حیات زمین نیست مراجعه فرمائید آیات 26الی 30


وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّیْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ –لیل والنهار (زمین) وخورشید وماه از آیات خداوند هستند پس خورشید وماه را سجده نکنید وخداوند که خالق انها است را سجده کنید اگرازعبادت کننده ها هستید.در این آیه نیز به وضوح بجای زمین لیل والنهار آورده شده چرا که ماهیت زمین بر حرکت وضعی آن قرار گرفته شده.با دید علم جدید به آیات متشابه نگاه کنیم گوئی هم اکنون آیات نازل شده اند.-سید محمد تقوی اهرمی دیماه 1396

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت