ویژگی ها

اقوات غذای بیولوژیکی در قرآن و علم زیست شناسی

 

اقوات بمعنی غذای موجودات زنده و یا باصطلاح علمی غذای بیولوژیکی تکثیر پذیر است. این دوره  از نظر علم زیست شناسی و هچنین نظرقرآن دارای اهمیت ویژه ای است. در این دوره پایه خلقت انسان و موجودات زنده نهاده میشود مفاهیم قرآنی خاک، حما مسنون وصلصال کالفخار، صلب وترائب که پایه خلقت انسان وحیات است دراین دوره رخ میدهد. درسوره فصلت آیه 9 الی 12 دوره های متوالی خلقت زمین، اقوات، هفت آسمان را شرح میدهد و تمامی آیات مربوط به زمین وجو آن است.


قُلْ أَإِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌-فصلت 9
وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌-فصلت 10


بگو به کسی کفر میورزید که زمین را در دو دوره آفرید و برای او انداد قرارمیدهید، اوست که در زمین و از بالای آن رواسی (پوسته جامد زمین) را قرارداد و برکت درآن نهاد و در آن (رواسی) غذای موجودات را در چهاردوره مقدر فرمود یعنی برنامه ریزی کرد. قدربا فتحه ق وتشدید دال با قدرفتحه ق وسکون دال دو معنی متفاوت میدهند و د رتفسیراکثرا اندازه را آورده اند که درست نمی باشد. اولی تقدیر یا  برنامه ریزی است و دوم اندازه بعلاوه در تفاسیر قدررا خلق کردن مینویسند که چنین معنی در آیه دیده نمیشود. قدر فیها اقوات ها فی اربعه ایام. خداوند دررواسی اقوات را درچهاردوره مقدرفرمود. برنامه ریزی در چهاردوره زمان براست وطراحی از پیش تدوین شده میخواهد. 

زمین در دو دوره خلق شد دوره اول جدا شدن از توده ابرخورشیدی و مستقل شدن به عنوان یک سیاره با جرم معقول که با توجه به حجم زمین ومقایسه با خورشید که ازهمان ساختار توده ابرخورشیدی مشترک به وجود آمده اند. زمین سریع دوره اول را طی کرده است. دوره دوم  با توجه حرارت بالای دوره  اول  که در آن همجوشی هسته ای رخ  داده  که خورشید هنوزهم در مرکز خود آنرا دارد انجام میدهد (پانزده تا بیست میلیون درجه). زمین برای  سرد شدن از چند میلیون به چند هزار درجه، میلیون ها سال زمان لازم داشته است. در این زمان تحولات عظیم پوسته جامد زمین را دائم تغییر میداده. زمین توده گازی پلاسمائی مذاب و عظیم بوده که  دائما شکل و مدارخود را تغییر میداده است. از زمان جدا شدن از توده ابرخورشیدی  تا  قرارداده شدن  پوسته جامد برروی سطح خارجی زمین براساس نظردانشمندان زمین شناسی حدود پانصد میلیون سال گذشته است. این زمان براساس نظرقرآن در دو دوره منفک ازهم صورت گرفته . باید توجه داشته باشیم که زمین به یکباره از خورشید جدا نشده میلیون ها سال طول کشیده تا زمین فاصله خود با  خورشید را  تثبیت کند و این از کلمات فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ برداشت میشود. ابتدا زمین در دو دوره خلق میشود سپس پوسته جامد برروی آن شکل میگیرد. برکت که همان سنگ رس است در پوسته جامد قرار داده  میشود و سپس اقوات در چهار دوره برنامه ریزی میگردد و سپس خداوند به  آسمان زمین میپردازد که دودی و دخان بود وسپس زمین وجو آن استقرارمی یابند و قرآن درتمثیلی به زمین  و آسمان آن (جو زمین هنوز یکپارچه و دخان است) خظاب میفرماید اکنون هردوفقال لها وللارض فلها به آسمان برمیگردد وللارض هم بیان گراین است که هر دو یک مجموعه با هم هستند، مثلا سمائ  کیهان نیست  جو تشکیل نشده  زمین است، تسلیم  این برنامه  شوید چه بخواهید و چه نخواهید الزام آوراست و آنها پذیرفتند. تمثیل است و تفکر و تاویل لازم دارد ظاهرآیه  را باید خواند و دنبال باطن آن گشت. این اعجاز قرآن است. باید به علم زمین شناسی و زیست شناسی آشنا بود تا بتوان آیات را تاویل کرد به علم باید رجوع کرد نه به نظرات گذشتگان دنبال  واقعیت گشت. جالب است که  این کلمات بعد از ثم الستوی الی سمائ می آید .آیه 11 سوره فصلت.


ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ.برنامه ریزی اقوات در چهاردوره قبل ازثم الستوی الی السمائ است. معنی ومفهوم آن بسیارعلمی وجالب دارد. پوسته زمین هنوز داغ است و حرارت بالای نقطه جوش اب است که اقوات درچهار مرحله ترکیبات آلی مورد نیاز اولین سلول حیات را به وجود می اورند. صلصال کلفخارسفال داغ و پخته است وحما مسنون هم توده سیاه رنگ و رسوباتی است که در سفال باقی با خارج شدن  اب از آن باقی میماند. اگر آب فراوان وجود داشت حما مسنونی وجود نداشت. آب بصورت بخار و در درون سنگ ها و لابلای درز آنها مرتبا خارج میشد و رسوب توده سیاه  بر جای میگذاشت. چرا اولین نطفه حیات دردورن این چهاردوره  از حما مسنون و در سفال داغ ایجاد شده  لازمه  تبدیل  ترکیبات آلی از قبیل اسید های آمینه وقندها، چربی ها، وسایر ترکیبات آلی و ترکیباتی که نوکلئوتیدها را تشکیل دادند به ماکروملکول های زنجیره ای ساختار RNA است. واکنش باید درمحیط  داغ و بدون آب باشد، یعنی آب باید کم و بصورت ملکول و بخارباشد تا ملکولهای آب خارج شده از واکنش این ترکیبات بتواند خارج شود.مائ مهین اشاره به آب کم دارد.

دریا هنوزوجود نداشته و آسمان تیره و تار و دودی است و سمائ  ندارد. جو اولیه بسیار نازک ویک پارچه و مملو از گازهای آمونیاک بخارآب و متان است و ئیدروژن فوق العاده زیاد و جو اکسیژن ندارد زیرا برای تک سلولی های اولیه حیات سمی و کشنده است. انتهای دوره دوم خلقت زمین براساس نظریه قرآن، ایجاد  پوسته جامد و بر روی آن برکت (سنگ رس)است. برکت قبل از شروع دوره های اقوات است و میتواند سنگ رس باشد که هم درگذشته درخلقت حیات نقش داشته وهم اکنون خاک زراعی که هشتاد درصد آن از رس است حیات زمین را تداوم میبخشد. اول سنگ رس خلق و بعد برروی آن غذای موجوداتی که  قراراست به عنوان تک سلولی اولیه حیات که سنگ بنای خلقت موجودات زنده  و انسان است  برنامه ریزی شود و  سپس ترکیبات بی جان ساختار DNA با فرمان کن فیکون به جاندار تبدیل میشود. به مقاله مائ دافق ونقش ان در پدیده خلقت حیات مراجعه فرمائید

دانشمندان زیست شناسی اخیرا بحث جالبی را درپیدایش اولین نطفه حیات دارند. میگویند اول میبایست غذا خلق شده باشد و سپس تک سلولی اولیه حیات و دقیقا این همان چیزی است که  در این آیه اشاره میکند .اول اقوات برنامه ریزی میشود و بعد اولین نطفه  حیات که نطفه امشاج است از رسوبات  باقی مانده  بر روی سفال داغ (هیچگونه نظریه علمی معتبری درارتباط با دوره پیدایش زمین تا یک میلیارد سال بعد از پیدایش زمین وجود ندارد زیرا کلیه اطلاعات زمین شناسی بدلیل مذاب بودن و تغیر و تحول زیاد از بین رفته اند) وقرارگرفتن اساس خیر و برکت درآنها برای ایجاد حیات است. پیدایش اقوات به معنی غذای بیولوژیکی را در چهار دوره مقدرفرمود تا  نیازمندان به آن غذا بتوانند نیازشان را برطرف کنند. صحبت ازغذای تک سلولی های است نه غذای موجودات زنده. هرچهار ایه در زمان زمین اولیه است یعنی 3/5 میلیارد سال قبل. رواسی من فوقها میتواند به معنی پوسته جامد زمین باشد وبه عنوان لنگر و حفظ  تعادل  زمین عمل میکنند تعبیرنمود. رواسی پوشش روی زمین را درمرحله مذاب بودن پوسته بیرونی به عهده دارد و من فوقها این معنی را میرساند. کوه ها نتیجه تغییرات پوسته زمین در دوره تکنوتیک بهم پیوستن قاره ها وحدود چند 150 الی 400  میلیون سال پیش است. پس از ایجاد رواسی اقوات  در چهاردوره شروع میشود. سلسه مراتب رواسی و دوره های اقوات را دقیقا به خاطر داشته باشید  و پس از شرح این دوره ها مجددا آن را به  یاد بیاورید. چرا که  نکته علمی بسیار مهمی درآن نهفته است آیه 29 سوره البقره تآئید این نظراست. کلمه ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء درایه 10 سوره فصلت را با این ایه مقایسه فرمائید


هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .اوست آن كسى كه  آنچه در زمين است همه را براى شما  آفريد سپس به [آفرينش] آسمان پرداخت و هفت آسمان را درآن استوار كرد و او به هر چيزى داناست. ثم استوی الی اسمائ بعد از آماده شدن کامل زمین است. یعنی پوسته زمین شکل گرفته، سرد  ترشده  اقوات درچهار دوره مقدرشده اند پروبیوت ها یعنی سلول های غیرهوازی بدون هسته و غشائ هسته ای تکثیرپذیر به وجود آمده اند و حالا نوبت پرداختن به آسمان است  که هنوز دخان است. پس هفت جو زمین براساس نظریه قران پس از خلق غذای بیولوژیک و دوره طولانی آسمان دخان (دودی و کدر) که منشا حیات موجودات است شکل میگیرد درمقاله خلقت زمین ازنظرعلوم طبیعی و قرآن مشروحا به این آیه اشاره شده. این مقدمه ای بود بر شرایط اولیه ایجاد اقوات .

سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌-برای نیازمندان به آن

با توجه به مطالب زیراین دوره یعنی دوره ایجاد غذای بیولوژیکی مهمترین دوره پیدایش حیات برروی کره زمین است که قرآن تآکید کرده است. حیات بدون غذای تکثیر پذیرو یا بیولوژیکی امکان پذیر نبوده است چیزی که دانشمندان زیست شناسی به آن رسیده اند  به  این  جهت  نظر داده اند  که اولین موجود زنده  درسوپ اولیه ایجاد شده است. غذائی که بتواند نیاز درخواست کنندگان را بر آورده کند (سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌-برای نیازمندان به آن) باید بیولوژیکی باشد. کلمه نیاز درخواست کنندگان به معنی برای موجودات خاص است واین غذا باید بعد از اتمام چهار دوره تکثیر پذیر و زنده باشد. یعنی باید تکثیر پذیر باشد. پروفسورراین هارد کاپلان زیست شناس معروف آلمانی ومولف کتاب پیدایش حیات، شکل گیری حیات را با آغاز چهار دوره پیدایش غذای بیولوژیکی مرتبط  میداند و دوره ها بشرح زیر تقسیم بندی کرده است [1]که عبارت است. وی وسایر زیست شناسان به چهار دوره اشاره کرده اند


چهار دوره پیدایش غذای بیولوژیکی یا اقوات


1-تولید غیربیولوژیکی ملکول های پایه وآلی برای ایجاد پروتئین ها واسید نوکلئیک.
2-ایجاد ترکیبات زنجیره ای یا پلیمریزاسیون ازملکول های ایجاد شده دردوره اول
3-اتصال ملکول های پلی مریزه شده به یکدیگر و تشکیل ماکروملکول ها و تشکیل ساختارملکولی آلی که توسط غشائ پوشیده بودند به عنوان سنگ بنای پروبیونت ها (سنگ بنای حیات و خلقت انسان از صلصال من حما مسنون دراین دوره است )
4-تشکیل پروبیونت ها که به عنوان اولین مواد آلی تکثیر پذیر بشمار می آید .( خلقت غذای تکثیر پذیر مورد استفاده موجودات زنده که ازباکتری ها شروع شد سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ ازاین دوره به بعد است )


دوره پیدایش حیات از دیدگاه پروفسور ریچارد دیکر سان  بیو فیزیکدان دانشگاه اکسفورد در پنج دوره است که باین هم اشاره ای داشته باشیم .این  دو نفر جزئ معروف ترین دانشمندان بیو شیمی و بیو فیزیک هستند. [2]
1-پیدایش کره زمین با یک اتمسفر که گازهای درون آن به عنوان مواد اولیه ساختار ملکولی آلی بکار گرفته شده
( منظور آمونیاک ومتان وبخار آب)
2- سنتز ملکول های ساده مانند آمینو اسید ها، قند ها و بازهای آلی
3 -بهم پیوستن این ملکول ها و تشکیل پروتئین واسید نوکلوئیک
4 تبدیل قطرات سوپ مانند کم غلظت از پروتئین ها واسید نوکلوئیک ها با مواد شیمیائی آلی ماکرو
5 تشکیل مرحله اول سلول های حیاتی که مکانیسم آنها همانند سلول های زنده قابل تکثیر باشند .
پرفسورریچارد دی کرسان مرحله اول که مربوط به آسمان جو اولیه زمین است که درآن آمونیاک و متان وبخار آب وجود داشته را به عنوان دوره اول منظور کرده درصورتیکه این گازها زمانی که در زمین ودر گودال ها و تحت شرایط حرارت خاص قرارمیگیرند شروع به واکنش شیمیا ئی میکنند نه قبل ازآن. درحقیقت همان چهار دوره پرفسور کاپلان است که خلاصه تر عنوان کرده است.

قرآن دوره اول را ابتدا نام برده وسپس به اقوات اشاره میکند  که همان چهار دوره بعد از پیدایش زمین است. آیه بعدی هم ادامه روند تکامل زمین است تا خلق هفت جو زمین وشفاف شدن جو و پیدا شدن ستارگان از آسمان بدون دود و قراردادن حفاظ برای ادامه  حیات در جو زمین .


فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
سپس آسمان زمین را به هفت آسمان مبدل کرد ودر دو دوره و امر و قوانین مربوطه را درهرکدام نهادینه کرد و آسمان (جوزمین) را زینت بخش نور ستارگان کرد و آنرا حفظ نمود که اوعزیز و علیم است. بحث دراین مورد به خلقت هفت آسمان برمیگردد به مقاله هفت اسمان در بند تخیلات ذهنی مراجعه فرمائید.سید محمد تقوی اهرمی خرداد1397

(1Reinhard w.Kaplan: Der Sprung derLebens dtv wissenschaftliche Reihe 1978
(2Richard E.Dickerson, Evolution ,Spektrum der Wissenschaft,verstandliche Forschung, deutsche Ausgaben vonScientific American 1980

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت