خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سبع المثانی نشانه های طبیعی در سموات والارض هستند

سبع المثانی نشانه های طبیعی در سموات والارض هستند


قرآن وروش وجهان بینی آن را باید شناخت تا درک مفاهیم بیان شده درقالب کلمات الهی آسان شود. کلماتی مانند سموات والارض، سمائ، سبع السموات اساس بینش خلقت انسان درقرآن است. آیات درباره خلقت انسان وروند تکامل موجودات ارتباط مستقیم با مفهوم سموات والارض وسبع السموات دارد. کلمه سموات والارض درقرآن به دو مفهوم بیان شده اول کیهان ودوم هفت جو زمین که سبع السموات مفهوم علمی آن است. حال ما ازکجا بفهمیم کدام معنی درایه منظوراست. قرآن لغت نامه خود را درون خود دارد. مفهوم کلمات مورد نظر را میتوان درآیه دیگری وآیات قبل وبعد ازآن استخراج کرد.وقتی دریک مجموعه آیات مثلا سبع السموات را شرح میدهد وازآن هفت جو زمین استنباط میشود ،درهمه جا این معنی یکسان است. همآهنگی بین کلمات ومفاهیم درقرآن دقیقا رعایت شده وعلت تناقصی که برخی اظهار میدارند عدم شناخت از آیات قرآن است

 

سبع المثانی نشانه های طبیعی درسموات والارض هستند
قرآن وروش وجهان بینی آن را باید شناخت تا درک مفاهیم بیان شده درقالب کلمات الهی آسان شود. کلماتی مانند سموات والارض، سمائ، سبع السموات اساس بینش خلقت انسان درقرآن است. آیات درباره خلقت انسان وروند تکامل موجودات ارتباط مستقیم با مفهوم سموات والارض وسبع السموات دارد. کلمه سموات والارض درقرآن به دو مفهوم بیان شده اول کیهان ودوم هفت جو زمین که سبع السموات مفهوم علمی آن است. حال ما ازکجا بفهمیم کدام معنی درایه منظوراست. قرآن لغت نامه خود را درون خود دارد.مفهوم کلمات مورد نظر را میتوان درآیه دیگری وآیات قبل وبعد ازآن استخراج کرد.وقتی دریک مجموعه آیات مثلا سبع السموات را شرح میدهد وازآن هفت جو زمین استنباط میشود ،درهمه جا این معنی یکسان است. همآهنگی بین کلمات ومفاهیم درقرآن دقیقا رعایت شده وعلت تناقصی که برخی اظهار میدارند عدم شناخت از آیات قرآن است. وقتی قرآن سموات والارض به معنی جو هفت طبقه زمین را بیان میکند وما این کلمه را با دید هفت اسمان بطلمیوسی درذهن خود به مطالعه ایه میپردازیم تناقص ایجاد کرده ایم .با ذهنیت وبرداشت غیرعلمی گذشتگان هزارسال قبل وارد قرآن میشویم وسعی میکنیم آیات را طوری تفسیر کنیم که با ذهنیت ما تطابق داشته باشد.

نمونه آن کلمه صلب وترائب ومائ مهین است.درباره این کلمات گذشتگان نظراتی داده اند وبرباورما نشسته، مسلما آنچه که در ذهنیت ما جای گرفته اساس برداشت ما از قرآن میشود،درحالی که خداوند یک واقعه ورخ داد علمی درخلقت انسان درزمین اولیه را بیان میکند که اعجاز قرآن است ومعنی این دو کلمه هم خود قرآن درکلمات صلصال وحما مسنون بیان داشته است. روی کلمات مورد بحث کلیک فرمائید مطالب بیشتری درآنمورد ملاحظه فرمائید. خداوند براساس ایه 7 سوره هود هدف ازخلقت کیهان یا جهان مادی را ایجاد حیات ودرون آن خلقت انسان بیان داشته و آب اساس ومایه حیات است


وهوالذي خلق السموات و الارض في ستّة ايام و كان عرشه علي الماء ليبلوكم ايّكم احسن عملاً و لئن قلت انّكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنّ الذين كفروا ان هذا الا سحرٌ مبين-وخداوند است که کیهان را درشش دوره خلق نمود درحالی که طرح وبرنامه او برایجاد آب قرارداشت تا شما را براحسن عملا بیازماید وهنگامی که گفته شود شما بعد از مرگ برانگیخته میشوید گویند این یک سحر آشکار است .عرش مدیریت وبرنامه معنی میدهد. خلقت کیهان درشش روز-سموات والارض به معنی کیهان در 7 ایه درسوره های مختلفی بیان شده. در آیات دیگری هم اشاره فرموده که بنیان و اساس خلقت انسان از آغاز انبساط کیهان رقم خورده است. آیات متعددی این موضوع را بیان میکند و ما به دو ایه برای نمونه اشاره میکنیم.

قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ-نقل قول از حضرت ابراهیم به کافران است، گفت اما رب من کسی است که کیهان را خلق کرد و آن را از هم باز کرد و من از گواهان هستم. فطرهن معنی ازهم بازکردن میدهد که با مقایسه باعلم روزهمان انبساط کیهان منظوراست. درآیه دیگر حضرات ابراهیم میفرماید.

ومالی لا اعبدالذی فطرنی والیه ترجعون-چرا کسی را ستایش نکنم که مرا از انبساط  خلق کرد. فطرنی معنی خاص خودش را دارد. خلق کردن معنی نمیدهد از انبساط بیرون اوردن است. کلمات درقرآن اعجاز میکند. من را از فطرنی ایجاد کرد این مفهوم را میدهد که باز شدن کیهان و آغاز خلقت ذرات بنیادی و چهارقوانین فیزیک آغاز خلقت انسان هم است. این جا میتوانیم استدلال کنیم که خلقت کیهان برای ایجاد حیات وخلقت انسان بوده است ومعنی کان عرشه علی المائ مفهوم خود را پیدا میکند.

مفاهیم کلمات چه زیبا درقرآن معنی میشود.اول باید ذهن از تصورات غلط خالی باشد و در قران به دنبال معنی یک کلمه بگردیم تا دریابیم که خداوند از بیان کلمات چه منظوری داشته است. حال که متوجه شدیم حیات و آب درخلقت کیهان چقدراهمیت دارد و جایگاه سموات والارض به معنی هفت جو زمین در قرآن دارای اهمیت بالائی است و خداوند تمامی نشانه های خود در سموات والارض یا جو زمین را آیات خود میداند و باندازه آیات دیگرقرآن مجید اهمیت دارد.

خداوند برای انسان از مشهودات جهان مادی مثل میزند. از این جهت میفرماید ما درحقیقت به تو ای رسول گرامی اسلام دو هدیه گرانقدر قرآن و سبع المثانی را به تو عطا کردیم. سبع المثانی کتابی است که آیات عینی و طبیعی درآن وجود دارد که بندگان با ایمان با نگاه کردن به آنها به یاد خداوند می افتند و از عظمت خداوند رعشه بر اندامشان می افتد.ایه78 سوره حجر


وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِیَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِیمُ
وَلَقَدْ آتَیْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ-

ما سموات و الارض (هفت آسمان جو زمین وزمین که حیات را در خود جای داده) وهر چه که بین آنها است (حیات زمین) خلق کردیم و این یک واقعیت است و قیامت هم یقینا میرسد و خداوند خلق کننده عالم ودانا است یعنی علم ازاوسر چشمه گرفته است. درحقیقت ما به تو سبع المثانی و قرآن عظیم را عطا کردیم. اول آیه سموات والارض همان سبع المثانی است. باید از خود سئوال کنیم چرا خداوند اول آیه به سموات و الارض اشاره میکند، حتما مقصودی دارد.  
آیات 3 الی 6 سوره جاثیه هم این موضوع را ثابت میکند


تَنزِیلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ
انَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِینَ
وَفِی خَلْقِكُمْ وَمَا یَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ
وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ
تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ


این کتاب (قرآن) ازجانب خداوند عزیز وحکیم نازل شد-(علاوه برآن آیات دیگری هم وجود دارد)
هرآنچه درآسمان ها و زمین (هفت جو زمین و زمین یا بعبارتی حیات) وجود دارند آیاتی هستند برای اهل ایمان و درخلقت شما و پراکندگی دابه –جنبندگان ریز(بند پایان) هم آیاتی برای اهل یقین و اختلاف شب و روز و رزقی( آبی) که ما از آسمان نازل میکنیم و زمین را با آن احیائ میکنیم وهمچنین وزش باد هم آیاتی هستند برای اهل تدبیر و تعقل  اختلاف شب و روز عظمت خداوند است. دابه و تکامل موجودات از نظر قرآن


اینها هم آیات خداوند هستند که به حق برتو تلاوت میکنیم پس آیا به کدامیک از آن به حدیث بعدالله (قرآن) و یا این آیات ایمان می آورند.

برای تکمیل این مبحث به ایه 23 سوره زمرهم توجه فرمائید.


ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِیثِ كِتَٰبًۭا مُّتَشَٰبِهًۭا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ یَهْدِى بِهِۦ مَن یَشَآءُ ۚ وَمَن یُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ-زمر-

خداوند قرآن را فرستاد که بهترین حدیث است، کتابی که آیاتش متشابها مثانی دارد(متشابهات آن درطبیعت درمعرض دید قراردارد که با دیدن آنها) با ثنای مکرر خدا، خدا ترسان را لرزه براندام افتد و بازآرام یابند و دلهایشان به ذکر خدا مشغول گردد. این(کتاب) همان هدایت خداست که هرکه را خواهد به آن رهنمود فرماید، و هرکس را خدا به گمراهیش و اگذارد دیگر هیچ هدایت کننده‌ای نخواهد داشت.


بنا براین براساس این آیات نشانه های خداوند درآسمان زمین و زمین همگی مانند قران آیات خداوند هستند وکتاب آن سبعا مثانی است وما میتوانیم ازاین نشانه ها هم برای تاویل قران استفاده کنیم ویا به عبارتی باید آیات متشابه خداوند با آیات نشانه های طبیعت همخوانی داشته باشند. سید محمد تقوی اهرمی تیر ماه 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

024296
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
145
303
4965
11408
2967
20329
24296

Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-06-05 09:40:31
امارگیر سایت