ویژگی ها

خلقت کیهان درشش روز وجهان بینی قرآن

مقدمه نوشتار
حهان بینی قرآن بر ایجاد کیهان برای خلق حیات استواراست .برای فهم ودرک این جهان بینی باید با ایزارعلم جدید وآخرین نظریه علم اختر شناسی به آن پرداخت. خداوند موضوعات مطرح شده درآیات متشابه درباره خلقت کیهان، زمین وحیات درون ان را هدفمند وحساب شده بیان فرموده ما باید مطلب را ازچینش کلمات بیرون آوریم . ابتدا باید ذهن را ازتصورات کهن رها سازیم وملاک را برعلم وتنها ایات متشابه مربوطه بنا گذاریم .چه عاملی میتواند خلقت کیهان رابا زمین بهم پیوند دهد .مثلا چرا درقرآن ازاحدیت وصمدیت که سنگ بنای کیهان است بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ- ابداع کیهان ازهیچ وانبساط زمین به عنوان پایه اصلی وشروع خلقت انسان نام برده ولی بعد ازشش دوره خلقت کیهان تا خلق زمین دردو دوره هیچ اشاره ای به خلقت کهکشان ها ی با عظمت وکهکشان راه شیری وحتی خلق خورشید دردوره خاصی اشاره نکرده است. قرآن درهفت ایه اشاره به شش دوره خلقت کیهان کرده است و درتمامی ایات موضوع خلقت کیهان را در شش دوره به حیات زمین، تکامل موجودات، شب وروزوشفاعت درقیامت که پابان حیات درزمین است وصل کرده است. درسه آیه ازآنها کلمه وما بینهما اورده شده که کل کیهان وهرآن چه درآن منظور است.همه آنها درآن شش دوره خلق شده اند ،شش دوره ای که از آغاز بیگ بانک تا پیدایش اتم های ساختارتشکیلاتی کیهان ایجاد شد.همان غبار کیهانی که تمامی اجرام سماوی (کهکشانها ،ستارگان وسیارات ) ازآن به وجود آمدند. غبارکیهانی از 75 درصد ئیدروژن وحدود24 درصد هلیوم وبقیه عناصر سنگین تر ازآهن تشکیل شده است.

درقرآن تا خلق زمین وخلق هفت جو آن وخلق انسان به خلق دیگری اشاره نمیشود واین خلق ها هم هر کدام مختص به زمان مربوط به خود است.درحقیقت تمامی ایات این واقعیت را به ما میفهماند که خلقت کیهان برای خلقت موجودات زنده وانسان بوده است .بنابراین به استناد ایات دیگرتنها درکل کیهان فقط این نوع حیات درکره زمین وجود دارد به مقاله لیس کمثله شیئ درباره خداوند نیست مراجعه فرمائید. قبل از ورود به اصل مطلب آیات زیر را مرور میکنیم

خلقت کیهان وحیات روی زمین


.دراین سه ایه خداوند ابتدا اساس حیات در زمین را بیان میکند ودرآخر به هدف خلقت کیهان که ایجاد شب وروزاست میپردازد وآن را در تسخیر انسان قرارمیدهد .
هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ- يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ- خداوند است که از سمائ (آسمان جو زمین ویا به عبارتی طبقه اول هفت جوزمین که مسئول گردش و چرخش باد وایجاد ابر وباران است وبه سمائ اشاره شده نه سموات)زمین باران را نازل کرد که برای شما نوشیدنی ضروری است واز آن مراتع برای چراندن دام ها وایجاد باغات از درختان ونخل وانگورزیتون وتمامی گیاهان را میرویاند که این برای افرای که تفکر وتعقل میکنند نشانه هائی است .
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ-وشب وروز ( زمین ) را به تسخیر شما درآورد ،خورشید وماه وستارگان مسخر امر پروردگاراست واین ایاتی هستند برا ی اهل خرد ودانش.نحل 11 و12.آیات فراوانی درقرآن است که خلقت کیهان رابه حیات وقیامت وصل میکند ودلیل ان هم ارتباط این دو با هم است.بنابراین جهان بینی قرآن بر کیهان برای خلق انسان ایجاد شد قراردارد .وقتی ما جهان بینی قران درخلق کیهان، خلق زمین وخلق حیات را بدانیم .هم آهنگی بین آیات را بهتر درک میکمنیم وکمتر شبه میتراشیم وخوراک برای معاندین ومخالفین فراهم میکنیم. چهارمطلب مهم علمی درایات شش روز یا دوره خلق کیهان که درهفت ایه نهفته است به چشم میخورد.


اول خداوند قبل ازخلق کیهان طرح وبرنامه ریزی خود رابرایجاد آب قرارداد تا درزمین حیات را خلق کند.

وهوالذي خلق السموات و الارض في ستّة ايام وكان عرشه علي الماء ليبلوكم ايّكم احسن عملاً و لئن قلت انّكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنّ الذين كفروا ان هذا الا سحرٌ مبين.او خدائی است که کیهان را درشش دوره خلق کرد درحالی که طرح ومدیریت او برایجاد آب قرارداشت .کان عرشه علی المائ .کان بود است گذشته است اینجا از کلمه ثم الستوی علی العرش صحبت نمی فرماید. ازاین هفت ایه تنها دراین آیه ثم الستوی علی العرش نیامده وبه عوض برنامه ریزی قبل ازخلق کیهان را اشاره میفرماید .خلقت کیهان را طوری براساس طرح وبرنامه ریزی ازپیش تدوین شده پیشبرد میبرد تا آب درحیات زمین ایجاد شود.برای چه برای اینکه آب مایه حیات است واحسن عملا هم تکامل موجودات وحیات از این ماده حیاتی H2O پدید آمد. احسن عملا درقرآن وتکامل موجودات-. این ایه بسیار مهم وعلمی است. دانشمندان درباره ساختار اولیه تشکیلاتی کیهان پس از شش دوره از غبار کیهانی صحبت مبکنند وهم عقیده هستند.این غبار کیهانی از 75 درصد هسته اتم ئیدروژن و24 درصد هسته اتم هلیوم وحدود یک درصد وکمتر هم هسته عناصر شیمیائی بالا ترازآهن که درحرارت میلیاردی درجه سانتیگراد ساخته شده اند. همه کهکشانها و ستارگان که به تعبیرقرآن همه وما بینهما هستند از همین غبار کیهانی ساخته میشوند .خلق نمیشوند بلکه ایجاد میشوند. مانند کوزه گری که گل کوزه گری را بار می آورد وسپس با تدبیر وهنرخود انواع شکل ها را از ماده اولیه ساخته شده بیرون می آورد .شش دوره خلق کیهان بعد از محدوده پلانک واحدیت یا زینگولاریته کیهانی وبعد از انبساط کیهان شروع میشود که به همه این ها قرآن اشاره کرده است به مقالات خلقت کیهان ازهیچ نظرعلوم طبیعی وقران و بررسی انبساط کیهان از نظرعلم وقرآن
مراجه فرمائید.

پرفسورواین برگ دانشمند بزرگ فیزیک وبرنده جایزه نوبل فیزیک این شش دوره را نام برده.پرفسور واین برگ دانشمندی است خدا نا باور.چرابه این مطلب اشاره کردم خواستم بگویم پرفسورواین برگ خدا شناس نبود که شش دوره ایجاد کیهان درسه دقیقه اول پیدایش آن را برشته تحریر درآورد که عده ای بگویند از روی احساس مذهبی بیان داشته است. به مقاله خلقت کیهان درشش روزاز نظر علم وقران مراجعه فرمائید.آیه بعدی را بررسی میکنیم.


دوم امرخداوند مدیریت کیهان را برعهده دارد .

امراز خلق جدا نیست وخلق وامردوعالم منفک ازهم نیستند . خلق ماده وانرژی است وامراطلاعات وقوانین که از جنس نیرو است که از خداوند منشائ میشود. ان ربكم الله الذي خلق السموات و الارض في سته ايام ثمّ استوي علي العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً و الشمس و القمر و النجوم مسّخرات بامره، الا اله الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين-خداوند ورب شما کسی است که کیهان را در شش دوره آفریدوسپس به مدیریت آن پرداخت شب را بر روز میپوشاند واین دو شتابان در پی یکدیگرند. شتابان در پی یکدیگرند یعنی سیستمی است چرخشی وچرخشی بودن آن درذات شب وروزنهفته نه درخورشید، چرا که جمله قطع وبه خورشید وماه وستارگان اشاره میفرماید که به امر خداوند مسخر شده اند .همینطوری ول وسرگردان نیستند .وتصادفی هم به وجود نیامده اند صاحب دارد که با امر( قوانین طبیعت )خودآنها را نظرات میکند. ماده ساختارکیهان درشش دوره است که میشود خلق، خداوند با امرخود وما بینهما را به مسخرات خود در می آورد . خورشید وزمین وماه وستارگان که ما بینهما هستند از همان چیزی که ازخلق کیهان درشش دوره ایجاد شد شکل میگیرند. به مقاله امرخدا ونقش آن درساختار مادی کیهان مراجعه فرمائید.


سوم کلمه وما بینهما چه مفهومی دارد

درسه ایه ازهفت آیه ای که اشاره به خلقت کیهان درشش دوره دارد کلمه وما بینهما این موضوع را میرساند که منظورقرآن کل کیهان است وهرچه درآن قراردارد دراین شش دوره خلق شده است –
ولقد خلقنا السموات والارض و ما بينها في ستة ايام و ما مسّنا من لغوب-درحقیقت ما کیهان را وهرچه درآن است درشش دوره خلق کردیم ونا توان درخلق آن نشدیم. همانطور که دربالا اشاره شد. اساس ساختار تشکیلاتی کیهان درآن شش دوره بنا گذاشته شد.75 درصد اتم ئیدروژن وحدود 24 درصد اتم هلیوم وبقیه سایراتم های سنگین ترازآن. ماده اولیه ساختار کیهان درحدود سه دقیقه اول آغاز ایجاد کیهان خلق شد.ابتدا هسته های اتم ئیدروژن وهلیوم ومقدار بسیار ناچیز اتم های عناصر سنگین تا حدود 300000 سال بعد کیهان به انبساط خود ادامه میدهد وحرارت همچنان پائین می اید ودرحرارت حدود 3000 درجه سانتیگراد الکترون ها به هسته ها میپیوندند واتم ها را ایجاد میکنند ودرمحدوده بسیار وسیعی به عنوان غبار کیهانی پخش میشوند. میلیون ها سال بعد کیهان همچنان منبسط میشود وقاعدتا حرارت آنهم پائین میاید. عوامل نا شناخته ای درنقاط مختلف کیهان ایجاد میشوند ودرجاهائی مشخص نیروئی فوق العاده قوی وکشنده یا جذب کننده غبار کیهانی را بسمت خود میکشاند. دانشمندان گرانش را عامل ان میدانند ولی گرانش زمانی میتواند به عنوان هچونیروئی عمل کند که جرم داشته باشد چگونه دردقایق اولیه که جرمی درکارنبود این نیروی کششی عمل کرده است. این از نکات پیچیده علمی است که اختر شناسان نتوانسته اند دلیل ان را بیابند.دانشمندان به نظریه دیگری روی آوردند. سیاه چاله ها عامل این کشش بوده اند وهرکهکشانی درهسته مرکزی خود یک سیاه چاله دریافت میکند که ابتدا مانند جاروی برقی قوی غبار کیهانی را بسمت خود میکشد وباعث تجمع غبار کیهانی وبالا رفتن درجه حرارت میشود. حال این سیاه چاله از کجا آمد. بحث مفصلی است که همچنان بدون جواب مانده. قرآن نظریه خاصی دارد .خداوند به این جایگاه ستارگان قسم یاد میکند و به این مفهوم است که هر ستاره برای تحرک وشکل گرفتن به محرکی نیاز دارد یک سوراخی کشنده را خداوند به آن عطا میکند واین سیاه چاله ها به احدیت وصل هستند نقاطی فشرده وصمد که مختصات ماده در آن صدق نمیکند. سیاه چاله ها تولد ومرگ ستارگان را برعهده دارند. ستارگانی که عمر ونورافشانی آنها پایان مییابد به احدیت میپیوندند.به انرژی ناب تبدیل واز صحنه کیهان محو میشوند. به مقاله کلمات خنس وکنس در قرآن وواقعیت عینی وحیمراجعه فرمائید.

فلا اقسم بالخنس وجوارالکنس قسم به کنس وخنس که معنی به سوراخی خزیدن ومحو شدن است، والنجم اذهوی قسم به ستاره چون ناپدید میشود، فلا اقسم به مواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم قسم به جایگاه ستارگان که قسمی بس عظیم است. بنابراین سیاه چاله ای که خداوند آنرا محرک شکل گرفتن ستاره میداند، غبارکیهانی را به جنب وجوش وا میدارد تا زمانی که تجمع این غبار گرانش را خلق وسپس گرانش عملیات بعد را ادامه میدهد ودر پروسه فشردگی وتجمع غبارکیهانی حرارت افزایش می یابد وبه درجه ای میرسد که همجوشی هسته ای دوعنصرئیدروژن وهلیوم آغاز وستارگان شکل میگیرند. تمامی ستارگانی که درآسمان شب میبینیم درحال این همجوشی هسته ای هستند ونورافشانی میکنند مانند خورشید خودمان که مدت حدود 4/6 میلیارد سال است که اتم های یئدروژن به هلیوم تبدیل ونورخود را برای بقای حیات ما تقدیم میکند.

خورشید کنونی دارای هسته ای است که تمامی همجوشی هسته ای درآن انجام میشود وئیدروژن به هلیوم تبدیل وحرارت آن 15 میلیون درجه گرم است واز هسته مرکزی تا پوسته خارجی ان از پلاسما تشکیل شده وپلاسما گازهای بارداری است که نورافشانی میکنند. حرارت سطح خارجی آن حدود 5000 درجه است. این پلاسما که درحقیقت حجم اعظم خورشید را تشکیل میدهد از75 درصد ئیدرژن و23 درصد هلیوم وبقیه هم عناصر سنگین مانندکربن، اکسیژن، آهن وسایر عناصرتشکیل شده است .دقیقا همان نسبتی که بعد از پایان شش دوره خلقت کیهان وجود داشت یعنی بعد از 13 میلیارد سال همان نسبت محرک ایجاد ستارگان دور دست وخورشید است وانرژی تولید میکند .بنابراین خورشید کره ای است گازی با نسبت ئیدروژن وهلیوم زمان پایان شش دوره .حال متوجه میشویم که معنی ایه ولقد خلقنا السموات والارض و ما بينها في ستة ايام چیست .وما بینهما وتمامی ستارگان که نور افشانی میکنند مانند خورشید دارند با همان نسبت میسوزند . خلق نمیشوند .خداوند متعال با همان ماده اولیه انها را شکل میدهد وامر نرم افزار پیش بردن این پدیده است. اینجا هم معنی خلق السموات والارض في سته ايام ثمّ استوي علي العرش مشخص میشود .خداوند کیهان را در شش دوره خلق فرمود وسپس به مدیریت آن میپردازد.ایجاد کهکشان ها،ستارگان همه مشمول ثم الستوی علی العرش میشوند. کلمه ثم الستوی علی العرش الرحمان هم معنی مدیریت وبرنامه ریزی رحمتی است که برای خلق حیات انجام میدهد .رحمه درقرآن درآیات فراوان معنی حیات میدهد هوالذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته-خداوند است که باد را بشارتی برای رحمت قرارداد. رحمت حیات است.

کیهان برای خلق حیات ایجاد شده است

آخرین ایه ومهمترین آن درهفت ایه خلق کیهان در شش روزایه زیر است که این جهان بینی را بیان میکند.
هو الّذي خلق السموات و الارض في ستة ايام ثمّ استوي علي العرش يعلم ما يلج في الارض و ما يخرج منها و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها وهومعكم اين ما كنتم و الله بما تعملون بصير-خداوند است که کیهان وهر آنچه که بین آن وجود دارد را درشش دوره خلق کرد وسپس به مدیریت ان پرداخت.اوهر آنچه که به خاک ( زمینی که روی آن راه میرویم نه کره زمین) فرو میرود وهر آنچه از خاک بیرون میآید را میداند وهر چه که از سمائ زمین فرو می آید (باران ، نور خورشید ،اکسیژن چرخش باد که حیات را سبب میشود .) وهرآنچه که به سمائ طبقه اول جو زمین برمیگرددمانند بخار آب ،دی اکسید کربن وهرآنچه که در حیات زمین برنامه ریزی شده را میداند ،زیرا خودش خلق کرده است . واو با شما است، دروجود شما است وخدا به هرعملی که انجام میدهید علم دارد. حال چرا خداوند خلقت کیهان را به این شش دوره محدود کرده وایجاد وما فیهما که سایر اجرام سماوی محسوب میشوند را خلق نمی داند ومدیریت وبرنامه ریزی میداند .

باید با علم اختر شناسی وارد باشیم تا جواب آن را بیرون آوریم. خلقت کیهان درشش روز را درمقاله ای که در بالا به آن اشاره شد مفصلا شرح داده ام. وارد جزئیات آن نمی شوم وبعد از پایان این شش دوره بحث را ادامه میدهیم .اشاره شد که ابتدا کیهان از هیچ ابداع شد –خلقت کیهان ازهیچ ازنظرعلم وقران که در زمان پلانک ده به توان منهای 43 ثانیه است وبه ناگهان فطرهن میشود اول بدیع السموات والارض ودوم فاطر السموات والارض کیهان انبساط می یابد زمان انفجار امیزانبساط تا تثبیت نسبی آن که از حالت انفجار گونه بیرون آمد ده به توان منهای 33 ثانیه وسپس ماده وانرژی خلق میشوند .نوزده ذره بنیادی که درآغاز انبساط کیهان خود را آماده میکنند تا کوارک ها وگلئون ها را تحت قوانین جاریه چهارگانه فیزیک به پروتون ها ونوترون تبدیل کنند پایه واساس ماده کیهان درشش دوره را شکل میدهند.خورشید وسیارات منظومه شمسی از همین نسبت پایان شش دوره ایجاد شدند .خورشید همچنان به سوختن خود ادامه میدهد ولی زمین این سوختن را به دلیل حجم کم خود خیلی سریع میگذراند و وارد مرحله ای جدید میشود وخود را از یوغ این نسبت میرهاند وراه خود را برای خلق حیات ادامه میدهد.

اینجا دیگر مرحله فرق میکند خلق جدید پیش می آید .زمین دردودوره تکامل اتمی که همان همجوشی هسته ای است که خورشید دارد سپری میکند وسپس میلیون ها سال طول میکشد تا حرارت باندازه ای پائین بیاید که هسته های اتم های ایجاد شده در پروسه همجوشی هسته ای با گرفتن الکترون ها به اتم ها وسپس به ملکول تبدیل شوند.پروسه حیات وارد مرحله تکامل شیمیائی میشود . خلق الارض فی یومین –اول تکامل اتمی وسپس تکامل شیمیائی راه را برای خلق حیات فراهم میسازد.از آغازانبساط کیهان تا پایان دوره تکامل اتمی وآغاز تکامل شیمیائی دوره آماده سازی خلق حیات است الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِين.خداوند است که تمامی کل شیئ (جهان مادی ) را به بهترین وجه خلق کرد و خلقت انسان را از خاک رس آغاز نمود . حال چرا ابتدای انبساط کیهان شروع خلق حیات است به این آیات توجه فرمائید. قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ - گفت (حضرت ابراهیم) پروردگار شما صاحب کیهان است و او کسی است که آن را باز کرد ومن از جمله تصدیق کنندگان هستم وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ –چرا کسی را پرستش نکنم که من را از انبساط یا باز شدن خلق کرد.22-یاسین-. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ-بگو خداوند کسی است که شما را ازابتدا ازانبساط آفرید وسایر آیات دراینباره.

فطرهن یعنی خلق کردن ازانبساط واول مره(خلقت آغازین) خلقت جهان مادی بوده است.رب السموات والارض الذی فطرهن دقیقا این مطلب را که فطرهن به سموات والارض ارتباط دارد روشن میکند.با توجه به سایر آیات از جمله فاطرالسموات والارض جاعل الملائکه موید این نطر است به مقالات خلقت کیهان از خداوند احد و صمد آغاز شد  وبررسی انبساط کیهان از نظرعلم وقرآن مراجعه فرمائید. نکته آخر به این مطلب اشاره کنم که بسیاری از مفسرین ومحققین محترم شش دوره خلق کیهان را با دو دوره خلق زمین وچهار دوره برنامه ریزی اقوات ودو دوره خلق هفت جوزمین را یکی میدانند همه را باهم جمع وتفریق میکنند وبدون توجه به سیاق آیات و اطلاع از علم اخترشناسی عدد هشت را از آن بیرون می آورند وشبه ایجاد میکنند که شایسته است به متون آیات توجه بیشتری مبذول فرمایند. سید محد تقوی اهرمی 25 ابان ماه 1397

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت