ویژگی ها

صلب وترائب،صلصال وحما مسنون از نظرعلم زمین شناسی مدرن

 

مقدمه نوشتار


موضوع خلق الانسان من صلصال من حما مسنون در چند سال اخیر ذهن دانشمندان زمین شناسی وزیست شناسی را شدیدا به خود مشغول کرده است. دانشمندان به دنبال رمز چگونگی ایجاد حیات درزمین اولیه هستند. تبدیل ماده بی جان به جاندار، اولین ملکول حیات DNA بوده یا RNA ، ملکول اولیه حیات دردرون اقیا نوس شکل گرفته یا دردل سنگ پیریت یا سنگ رس . نظریات گوناگونی تا به حال ابراز شده وارائه این نظریات روند خاصی را طی کرده است که به مقاله جدا گانه ومفصل تری نیاز دارد. انچه دردستور این نوشتار قرارگرفته تجسس وبررسی علمی آیه اشاره شده است که تا کنون خیلی ساده از آن عبورکرده ایم ولی دارای یک دنیا مفاهیم علمی است .خداوند انسان را از توده سیاه ونرم ودردرون سنگ رس داغ خلق کرده است. اولین ملکول جاندارازبین توده نرم وجسم سخت آفریده شده است. به زبان علمی صلصال ( سنگ رس )جسم سخت وحما مسنون(رسوب سیاه ملکول های آلی تبخیر شده بر روی رس) توده نرم ومترادف آن هم صلب است وترائب است که آنهم معنی سخت ونرم میدهد.

البته درصدراسلام دانشمندان ومفسرین براساس دید علمی ان زمان وتصورات ذهنی یا برداشت های مبتنی برعلم روزنظریه هائی ارائه داده اند که نسل اندرنسل درباورما نشسته وهمچنان آن نظریات را با آب وتاب بیان میکنیم وکسانی هم هستند که باصطلاح محقق هستند ودرآن راستا مرتبا کشف علمی میکنند واستخوان پشت را بالا وپائین می آورند تا توجیه لازم را بدست آورند.البته باید توجه داشت عده ای ظاهرا به قصد خیر وباطنا برای برملائ کردن این تصورات غلط وعیان کردن نظریات برای ایجاد شک وشبه بیشتردردل مومنین .چرا که با علم روز ناسازگاری دارند ودفاع کنندگان دلسوزهم ،غافل ازاینکه دروادی تخیلات وتصورات ذهنی غلط خود که برمبنای نظرات گذشتگان بیان شده نه آیات قرآن بسر میبرند وسوژه برای معاندین ومخالفین دراختیار میگذارند. آیات متشابه قران درباره صلب وترائب هیچگونه ارتباط معنائی با این تخیلات ندارد. با دید علم روز به این آیات نگاه کنیم واعجازعلمی قرآن را درعصرشکوفائی علم ببینیم وایمان بیاوریم. قَدجَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ- درحقیقت دیدنی های فراوانی که حقانیت خدا را نشان میدهد برای شما آورده شده هرکس با بصیرت وآگاهی به کنه آن برسد به خود سود رسانده وهرکس کورونادان باشد عملش به خود او برمیگردد به ایات 19 و20 سوره عنکبوت نظری بینداریم وبراساس ان عمل کنیم تا کیف بدائ خلق از نظرعلمی برای ماروشن شود.عصرعلم وتحقیقات وکشف واقعیت ها است .فمن ابصر فلنفسه میخواهیم با بصیرت واگاهی وبراساس سیروا فی اللارض به واقعیت برسیم .با هم شروع کنیم سفری به افق رویداد یعنی جائی که به تعبیرعلم پدیده حیات آغازشد.

ابزار تجسس علمی چگونگی آغاز حیات در زمین اولیه


أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير-نمی نگرید خداوند چگونه حیات راخلق کرد وسپس آن راباز آفرینی میکند واین برای خداوند آسان است.
قلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-بگودرزمین سیروسفر کنید وبنگرید خداود چگونه حیات را آغاز کرد وسپس نشائ آخری را ازآن ینشی میکند.( آخرین نشائ نقطه پایانی پروسه تکامل حیات است که بیرون آورده میشود) خداوند به هرکاری توانا است. این توصیه خداوند را داروین دقیقا اجرا کرد 5 سال تمام با کشتی به نقاط مختلف جهان سفر کرد تا راز حیات را بیرون آورد. نمونه ها وفسیل های مختلفی را جمع آوری و طبقه یندی کرد و نتایج بررسی های خود را در کتابی مهم وجنجالی باطلاع دانشمندان رساند وتحول درعلم زمین شناسی ایجاد کرد .چه چیزی را ما میتوانیم درسفر درسرزمین پهناورخدا پیدا کنیم وبه کنه راز وروند پروسه حیات برسیم. مسلما همان کاری که داروین کرد .نظریه ایشان اساس علم زمین شناسی وحیات را بنا گذاشت ،اگر چه نارسائی های فراوانی دارد ولی اصل تکامل که توسط قرآن هم پذیرفته شده تحول عظیمی درطرزتفکرانسان گشود. آیه اشاره شده بالا هم تکامل را تائید میکند کلمه کیف بدائ خلق چگونه حیات راآغاز کرد .بیان گرخلق الساعه نبودن حیات است وزمان براست ودوره زمانی طولانی راطی کرده است .آغاز ابتدای شروع حرکت خلقت حیات است ویعیده هم بارآفرینی است که امروزه به عیان میبینیم که جنین درنطفه موجودات زنده ازسلول اولیه حیات آغاز میشود واشکال مختلفی را دردوره مثلا نه ماهگی درانسان طی میکند.این باز افرینی خلق است نه خود خلق، خلق کردن عملی است که برای یکباراتفاق می افتد ونه مکررا.


سفر به زمین اولیه


توده غبارکیهانی که درمنطقه وسیعی درفضای بین ستارگان درکهکشان راه شیری وجود داشت درنقطه ای شروع به جذب شدن کردند .این نقطه را علم نمی داند ونظرات مختلفی بیان کرده ولی قرآن میفرماید.هرستاره ای جایگاه خاصی دارد (که به ان عطا میشود) فلا اقسم به مواقع النجوم. جایگاه ستارگان دارای پدیده بس عظیمی است که خداوند به عظمت آن سوگند یاد میکند. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى قسم به ستاره چون فرو میریزد ومحو میشود- فلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّس به ستارگانی که ظاهرمیشوند وبه ستارگانی که درسوراخی خزیده واز دید پنهان میشوند (تولد ومرگ ستاره)- الْجَوَارِ الْكُنَّسِ- ستارگان درجایگاه معینی که برنامه ریزی الهی است مانند خنس وکنس اجرام سماوی وغبار کیهانی را جذب میکنند ومتولد میشوند وهمانجا همراه سیاهچاله خود حرکت میکنند وهنگام نابودی به همان جایگاه فرو میروند ونابود میشوند-این نظر قرآن است.

علم هم اخیرا به این مطلب رسیده است که نیروی بسیار کشنده ای وقوی میتواند غبار کیهانی را که میلیون ها ویا میلیارد ها کیلومتراز هم فاصله دارند وفشره هم نیستند وحرارت بالا هم ندارند را طوری با برنامه به خود جلب کنند که حرکت دورانی مسطح جذب به مرکز ستاره ایجاد شود. دانشمندان ازجمله هاوکینگ به این تیجه رسیدند که این میتواند یک سیاه چاله باشد.توده ابروغبارخورشیدی دورمرکزیت آن چرخیدند وجذب مرکزآن شدند. هر سیاره ای هم بیکار ننشستند ونقطه ای را دریافت کردند وقسمتی ازاین غبار کیهانی را دورهسته مرکزی خود جذب کردند وگرنه همه غبار کیهانی جذب خورشید میشدند وزمین وسیارت دیگر وجود نداشتند. جاذبه خورشید با حجم حدود 330000 برابر زمین مسلما قدرت جذب تمامی غبار کیهانی را داشت ولی برنامه ریزی تدوین شده الهی کار خودش را کرد .علم هنوزدراین جزئیات دلیل قانع کننده ای ندارد . قرآن در آیه 9 سوره فصلت میفرماید زمین را دردو دوره آفریدم. ما از کجا بفهمیم این دو دوره چه هستند. راه بسیار آسان جلوی پای ما است. خورشید وزمین وهمه سیارات منظومه شمسی از غبار کیهانی با هویت 75 درصد ئیدروژن و24 درصد هلیوم تشکیل شده اند. این نطفه ایجاد کیهان بود. خورشید به دلیل حجم بزرگ خود پس از چهار ونیم میلیارد سال هنوزدارد میسوزد یا ئیدروژن خود را می سوزاند یعنی همجوشی هسته ای را انجام میدهد وئیدروژن به هلیوم تبدیل ونورافشانی میکند. زمین به دلیل حجم کم این دوره تکامل هسته ای را سریعا ودرزمان کوتاهی سپری کرد. چند سال علم هنوز نمیداند . نباید از رقم یک میلیون سال تجاوزکند حتی برخی از دانشمندان این رقم را به هزاران سال تخمین میزنند . حرارتی که درمرکزخورشید این همجوشی هسته ای را انجام میدهد حدود 15 میلیون درجه است .هرچه حرارت پائین بیاید اتم های هلیوم با اتم ئیدروژن اتم عناصر دیگررا با همجوشی هسته ای ایجاد میکنند. تا زمانی که حرارت به حدود 3000 درجه وکمی بالاتر برسد تکامل اتمی پایان وزمین طی صدها میلیون سال پروسه سرد شدن را طی میکند وتکامل شیمیائی آغاز میشود. هسته اتم های تشکیل شده برحسب حرارت ابتدا اتم های عناصر شیمیائی وسپس اتم ها به هم میپیوندند وملکول ها تشکیل میدهند.از این لحظه تکامل شیمیائی آغاز میشود.تا ملکول های پایه حیات به وجود آیند .

گاز ئیدروژن وآب اولین ملکول های ایجاد شده درپروسه تکامل شیمیائی هستند. اتم های کربن،اکسیژن،ازت سلیسیوم،آهن ،گوگرد وفسفر بعد ازئیدروژن فراوان ترین عناصر شیمیائی درپایان دوره تکامل اتمی درزمین اولیه بودند. گاز ئیدروژن به مقدار بسیار زیاد فرماندهی عملیات تشکیل عناصر شیمیائی درون زمین داغ ومذاب را برعهده میگیرد.میل ترکیبی ئیدروژن با اکسیژن کربن ،ازت، گوگرد، فسفر، قوی تراز سایر عناصر است وبنابراین ابتدا ملکول آب وسپس متان، آمونیاک، سولفورئیدروژن وفسفر تشکیل میشوند .کربن با خودش وئیدروژن میل ترکیبی قوی دارد.شرایط حرارت وچگالی وفشار موجود باعث ایجاد کربورهای ئیدروژن با انواع انشعابات یا ترکیبات میشود. آهن ونیکل درمرکززمین قرارمیگیرند وبقیه عناصرهمراه آهن باقی مانده ،آلومینیوم وسیلیسیوم لایه میانی وخارجی زمین مذاب را به وجود می آورند. با پائین آمدن حرارت زمین، پوسته خارجی تشکیل میشود وبرروی آن تحولات پیدایش ملکول های اولیه حیات به وقوع میپیوندد .سیلیسیوم وپیریت والومینیوم بیشترین جزئ ساختار پوسته خارجی زمین را تشکیل میدهند. پوسته خارجی از حالت مذاب به گداخته تبدیل وشروع به سرد شدن میگذارد وسپس حرارت به حدود 150 تا 200 درجه میرسد. زمین دراین مرحله کره ای گداخته درحال سرد شدن با تحولات وتغییرات عظیم در پوسته خارجی. گازئیدروژن و بخاراب، گازهای متان وآمونیاک وهلیوم مرتبا ازشکاف های پوسته جامد به بالای آن منتقل میشوند. سنگ سیلیسیوم یا هما ن رس خالص درحال سرد شدن تحولات حیات را دردرون خود به سرانجام میرساند . خلق الانسان من صلصال من حما مسنون در این مرحله به وقوع میپیوندد.

دانشمندان زمین شناسی درباره چگونگی تحولات زمین قبل ازتشکیل پوسته جامد به عبارتی درحرارت های ازحدود 2000 تا 100 درجه اطلاعات چندانی ارائه نداده اند وتنها نظریه های گوناگونی که تائیده علمی را کسب نکرده اند ارائه شده است .نظریه های پیدایش حیات بیشتر به زمان سرد شدن زمین به زیر نقطه جوش آب وتجمع اب داغ دربرکه ها وتشکیل دریاها برمیگردد. به مقاله چگونگی روند پیدایش حیات درزمین اولیه از نظر قران مراجعه فرمائید در این مقاله مشروحا به نظریه دانشمندان اشاره شده است ولی تحولات جدید دراین نظریه ها که در دو دهه اخیرمطرح شده،رخ داده شده که موضوع این نوشتاراست. با پیشرفت علم میکروبیولوژی وژنتیک بحث برچگونگی پیدایش وتشکیل ملکول های DNA وRNA که ملکول های حیات نامگذاری شده اند .توجه دانشمندان زمین شناسی وزیست شناسی به پیدایش این ملکول ها دردرون سنگ های پیریت وسیلیسیوم جلب شده است ومطالعات برروی نقش سنگ رس در پیدایش اولین ژن حیات متمرکز شده است . نظریه قرآن حاکی ازاین است که اولین نطفه حیات از توده سیاه ونرم دردرون سنگ رس گداخته سرد شده ایجاد شده است .وحما مسنون توده نرم وسیاه رسوب شده دردرون لایه های سنگ رس است. وَلَقَد خَلَقنَا الانسانَ مِن صَلصالٍ مِن حَمَاٍ مَسنُونٍ – درحقیقت ما انسان را در سنگ رس واز توده سیاه ونرم آفریده ایم- خَلَقَ الانسانَ مِن صَلصالٍ کَالفَخّارِ-انسان در سنگ رس پخته شده مانند سفال خلق شد. حمامسنون و صلصال در قرآن بنیان و اساس حیات در زمین است بنابراین حیات از نظر قرآن در درون اقیانوس ودریاها شکل نگرفته وصراحتا در ایه 10 سوره فصلت میفرماید زمین دو دوره خلقت خود را پشت سر میگذارد بر روی رواسی که پوسته جامد زمین است غذای بیولوژیکی یا اقوات در چهار دوره برنامه ریزی میشود .


قُلْ أَإِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌-فصلت 9 زمین در دو دوره آفریده شد ودر آن وبالای زمین پوسته جامد را قرار دادیم وبرکت را در رواسی(پوسته جامد رابه خاک رس برکت بخشیدیم) ودرآن اقوات را در چهار دوره برنامه ریزی کردیم برای نیازمندان به آن غذا .توجه فرمائید آیه به زمانی که پوسته جامد بر روی زمین قرار داده شده اشاره میکند وغذا هم برای اولین موجودات زنده است که به ان غذا نیاز دارند.یعنی برای اولین نطفه حیات که باکتری های کهن بودند
وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ (10) فصلت


روند تحول نظریه های پیدایش زمین به سوی واقعیت


نظریه تکاملی داروین براساس بینش علمی آن زمان به محدوده وجود سنگواره ها وحدود 570 میلیون سال قبل تا کنون برمیگردد وارتباطی با پیدایش حیات از بی جان به جاندار ندارد. دانشمندان بعد ازداروین تلاش مستمری انجام دادند تا چگونگی پیدایش اولین نطفه حیات در زمین اولیه را کشف کنند .تاریخچه تکامل این نطفه تا اغاز پیدایش باکتری های غیرهوازی فتوسنتز که جزئ پروکاریوت بشمار می ایند به دلیل تحولات عظیم پوسته جامد زمین وفعالیت های شدید آتش فشان ها واصابت پی در پی شهاب سنگ ها امکان پذیر نیست .زیرا شواهد زمین شناسی دردست نیست. زمین حدود 4/6 میلیارد سال پیش از توده ابروغبار خورشیدی جدا شد.براساس نظریه ارنست مایر وسایر دانشمندان تکامل شیمیائی از 4 میلیارد سال قبل آغاز شد وپانصد سال بعد ازآن یعنی 3/5 میلیارد سال قبل اولین تک سلولی غیرهوازی بدون هسته با غشائ سلولی ناقص که به باکتری های کهن یا باستانی معروفند پا به عرصه وجود گذاشتند. این نوع باکتری ها خوشبختانه هم اکنون بصورت زنده وجود دارند که به فسیل های زنده مشهورشده اند. جالب است که برخی از این باکتری ها درحرارت بالای صد درجه (برخی درمحیط تا چهارصد درجه زنده هستند) دراطراف گدازه های آتش فشان ها دراعماق اقیانوس ها دیده میشوند ودانشمندان تحقیق خود را بر روی این نوع باکتری ها برای دستیابی به راز حیات متمرکز کرده اند .وجود این باکتری ها موید این است که اولین تک سلولی های حیات درمحیطی داغ وخارج ازاب وبرروی پوسته جامد زمین میبایستی شکل گرفته باشند . نظریه های مختلفی در پیدایش حیات برنظریه های قبلی افزوده شد. برخی نظریه دادند که حیات از داخل اقیانوس ها واطراف دهانه های آتشفشان زیر دریا ایجاد و درآب منتشر شدند. ولی با مخالفین زیادی مواجه شدند .زیرا برای تشکیل ماکروملکول های زنجیره ای از مونومرها باید محیط بدون اب وخشک باشد تا آب دفع شده بسرعت از محیط واکنش خارج شود. آب دافق یا دفع شونده درموجودات زنده کنونی توسط آنزیم ها جذب وبه خارج ازسلول منتقل میشود ولی درزمین اولیه هنوز آنزیم ها به وجود نیامده بودند. موضوع اب دافق دربین دانشمندان به معضل پیچیده ای تبدیل شده وکلید رمز حیات درآن نهفته است .حال باید مفهوم علمی مائ دافق که ازبین صلب وترائب خارج میشود را درقرآن درک کرد وتصورات غلط ذهنی باقی مانده ازنظریه هزارسال قبل رها ساخت. صلب وترائب همان صلصال وحما مسنون است که صلصال به عنوان کاتالیزاتورنقش آنزیم ها را بازی کرده است واب دافق هم از بین این دوجسم نرم (توده سیاه ونرم رسوب شده در بین لایه های سنگ رس یا ترائب)و جسم سخت صلصال یا صلب خارخ میشده وارتباطی با اب مرد وسینه زن ندارد ودرقرآن هم کوچکترین اشاره ای به این موضوع نشده وهمه این تصورات ساخته وپرداخته ذهن گذشتگان است که باید اصلاح شود.

والسمائ والطارق- -وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ- النَّجْمُ الثَّاقِبُ- إن كُلَّ نَفسٍ لمّا علَیها حافظٌ- فَلیَنظُرالإنسانُ مِمَّ خُلِقَ- خلق من ماء دافق- یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ-إنَّه عَلی رَجعِهِ لَقادر
قسم به آسمان وظلمت حفاظت کننده آن. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ-تو چه دانی طارق چیست . النَّجْمُ الثَّاقِبُ-ستاره نفوذ کننده درآن- توصیف تاریکی است که نورستاره براحتی درآن نفوذ میکند ودل ظلمات را میشکافد. إن كُلَّ نَفسٍ لمّا علَیها حافظٌ-بدرستیکه بر تمامی نفس ها حفاظی قرارداده ایم این آیه نقش حفاظتی طارق را گوشزد میکند .نفس واحده که سر منشائ حیات درزمین اولیه است نیاز به این حافظ داشته است. فَلیَنظُر الإنسانُ مِمَّ خُلِقَ- خلق من ماء دافق- یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ-إنَّه عَلی رَجعِهِ لَقادر-پس انسان بنگرد از چه چیزیی خلق شده ازآبی دفع شونده که از بین صلب جسم سخت وترائب جسم نرم بیرون رفته است و خداوند قادراست آنرا برگرداند. جمله إنَّه عَلی رَجعِهِ لَقادر- خط بطلان برنظریه کهن که مائ دافق اب مرد وصلب استخوان پشت وترائب سینه زن است میکشد. دراین جمله که خداوند قادراست آن را برگرداند تفکر کرده ایم . ایا خداوند آب نطفه مرد که ریخته شده را قادر است برگرداند (استغفرالله) یا حیات اولیه دردل جسم سخت ونرم را قادر است برگرداند .با تعمق وتفکر در ایات وبا استعانت از نظریه های علم روز به آیات نگاه کنیم. این ایه را خداوند برای دانشمندان زیست شناسی وزمین شناسی درعصر شکوفائی علم بصورت آیات متشابه بیان فرموده تا حقانیت وجود خالق متعال را اثبات نماید و ما چه به روز آن انداخته ایم-سید محمد تقوی اهرمی آذر 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت