ویژگی ها

پیدایش حیات از نظر قرآن با استناد به علم روزوبه دوراز ذهنیات کهن

مقدمه نوشتار

رازچگونگی پیدایش حیات در زمین اولیه دانشمندان زیست شناسی وزمین شناسی را به فعالیت علمی گسترده ای وا داشته است . تاریخچه این فعالیت ها ونظریه های اعلام شده وبحث ها در این مورد داستان شنیدنی وجالبی را به وجود آورده است وجریان بحث ها به مبحث جدیدی به نام تکامل میکروبیولوژی کشانده است.دانستن این مباحث وروند شکل گرفتن نظریه ها وواژه های کلیدی ایجاد شده ما را در درک بهتر آیات متشابه در باره خلقت انسان کمک میکند واعجاز قرآن را بر ملائ میسازد.در این نوشتارسعی کرده ام با توجه به موضوع فوق وکلید واژه های علمی که در حقیقت گره اساسی در روند پیدایش حیات است وبااستناد به ایات موضوع بحث نظریه ویا بهتر بگوئیم حقایق واقعی خلقت حیات را از مفاهیم آیات بیرون آوریم. ما باید یک جمعبندی از جهان بینی قرآن در باره پیدایش حیات از نظر قرآن را در دست داشته باشیم تا بتوانیم آن را با علم روز محک بزنیم
بر اساس نظریه قرآن درخلقت حیات وبااستناد به آیات مربوطه ازآغاز شروع پیدایش حیات تا خلق نطفه سه مرحله در زمین اولیه صورت گرفته است. شروع خلقت حیات اززمان انبساط کیهان رقم خورده است، این مطلب بسیار مهم است، زیرا هدف خلق کیهان را بیان میکند.تفکروتعقل درآیات متشابه موکدا دربسیاری از آیات اشاره شده.خداوند آیات را طوری بیان فرموده که با تفکر وتعمق در آنها میتوان با ابزارعلم به مفهوم واقعی آن دست یافت . امروزه میدانیم که کیهان ازهیچ ابداع ودرکسری از ثانیه منبسط شد وبا انبساط آن، ماده خلق میشود. ازآنجائیکه هدف خلق کیهان پیدایش حیات درزمین بوده است ،بنابراین ابتدای خلق ماده میتواند شروع خلق حیات هم باشد.ابتدا آیه ای که به انبساط کیهان اشاره دارد را بیان کنیم. بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. آری رب وپروردگار شما کسی است که کیهان (سموات والارض اینجا معنی کیهان میدهد ،زیرا انبساط فقط درکیهان رخ داده درهفت طبقه جو وزمین که معنی دوم سموات والارض است رخ نداده) را با انبساط ایجاد کرد ومن(حضرت ابراهیم) از جمله تصدیق کنندگان هستم. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ-چرا کسی که من را از انبساط کیهان ایجاد کرد را نپرستم وباز گشت من به او است- أَوْخَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ-اگر ازچیز سخت تری هم خلق شده باشید ،همانطور که خیالپردازی میکنید.میگویند چه کسی ما را باز آفرینی میکند بگو آن کسی که شما را درلحظه آغازین ازانبساط کیهان ایجاد کرد فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ -.این نخستین قسمت ازآغاز حیات است تا خلق زمین دردو دوره تکامل اتمی وسپس تکامل شیمیائی وپیدایش اولین ملکول های حیات که درآیه زیر به آن اشاره شده- الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خلقه.تمامی مراحل آماده سازی برای پیدایش حیات را فراهم کرد و وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ-وخلقت انسان را درسنگ رس آغاز کرد. اکنون درزمین اولیه تکامل شیمیائی بعد از تکامل اتمی شروع شده وترکیبات مورد نیازمیخواهد ایجاد شوند. برای درک این دوره که خداوند درآیه دیگری هم به آن تاکید کرده لازم است ذهن خود را به آن زمان ببریم وتحولات شیمیائی احتمالی درآن را بررسی کنیم. ابتدا به آیه اشاره کنیم- هل أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا-آیا دردهر(روزگار)زمانی سپری نشد که انسان چیز قابل ذکری نبود.با توجه به آیات فوق انسان درحال شدن است ولی قابل ذکر نیست، زمانی قابل ذکرمیشود که نطفه آغازین خلق حیات که انسان هم درون آن است خلق شود. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ.وقتی تحولات درون تراب را گذراند قابل ذکر میشود.این آیه اشاره به ابتدا وانتهای خلقت انسان تا نطفه دارد. تحولات درون رس قبل از نطفه است- ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ-درحقیقت ما انسان را در سلاله از سنگ رس خلق کردیم


چگونگی خلق انسان در سلاله من طین از نظرعلم شیمیائی


برای پیدایش سنگ رس وترکیبات مورد نیاز خلقت انسان تا اولین ژن ساختاری موجود زنده که نطفه حاوی ژن است میبایستی اتفاقاتی رخ داده شده باشد. مسلما ترکیبات ایجاد شده خود را آماده میکنند برای مرحله بعدی این ترکیبات که قرآن آنرا نسل بعدی پس از این مینامد.یعنی نسل بعد از بدائ خلق الانسان من طین. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ. سلاله من مائ مهین تحولات شیمیائی نسل بعد از شروع خلقت ازطین (سنگ رس) است .حال چه رمزی در این کلمات نهفته است.چیزی که علم هم هنوز به آن نرسیده وما سعی میکنیم نظر قرآن رابیرون اوریم .


بنابراین چهار مرحله اساسی درخلقت حیات رخ داده است


اول شروع خلقت حیات از ابتدای انبساط کیهان تا بدا خلق الانسان من طین، دقت فرمائید وآنزمانی است که همه چیز برای آغاز خلقت انسان فراهم شده است
دوم ازبدائ خلق الانسان من طین شروع وآغاز پروسه ترکیبات شیمیائی پایه حیات همزمان با خلق سنگ رس - ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ .آغاز خلق انسان از طین درون زمین مذاب است که هنوز پوسته جامد برآن قرارنگرفته است.بچه دلیل آیه 10 سوره فصلت خلق اقوات را که غذای بیولوژیکی است بر روی پوسته جامد درچهار دوره اعلام فرموده
سوم نسل ایجاد شده در سلاله من طین به کمک سلاله من مائ مهین تا خلق نطفه حیات. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ.نطفه یعنی ایجاد اولین تکسلولی حیات جان دار از ماده بی جان .باید ابتدا غذای موجوداتی که قرار است خلق شوند مهیا وسپس نطفه اولیه حیات خلق شود. این دوره تا آغاز اولین دوره چهارگانه اقوات بر روی پوسته جامد زمین اتفاق افتاده است.
چهارم خلق ملکول های پیچیده حیات که به خلق ژن اولیه ختم میشود که طی چهاردوره اقوات یا غذای بیولوژیکی رخ داده است.


مرحله اول در کیهان ودرون پلاسمای مذاب بعد از پایان تکامل شیمیائی منظور است چرا که ابتدای خلق سنگ رس ودیگر کانی ها درون پلاسمای مذاب زمین بوده است.مرحله دوم هم میتواند تحولات شیمیائی درون زمین اولیه که سلاله من طین درآن نقش داشته است وسلاله هم اجزای ساختاری سنگ رس است. سنگ رس دارد از اجزای خود تشکیل میشود وملکول های پایه حیات هم با شکل گرفتن سنگ رس ایجاد میشوند.مرحله سوم نقش سلاله من مائ مهین درترکیبات پایه حیات است.

آب چکیده ندارد وچکیده آب همان اجزای سازنده ملکول آب است یعنی H,OH. دوعامل تاثیر گذار در پدیده ترکیبات پایه حیات . دراین سه مرحله با توجه به تاریخه پیدایش زمین ونظرقران که زمین دردو دوره جداگانه خلق میشود وعلم هم دو دوره را تکامل اتمی وتکامل شیمیائی نام برده وپایان تکامل شیمیائی هنوزتحولات دردرون زمین مذاب بوده است .اما مرحله چهارم به استناد آیه 10 سوره فصلت دوره اقوات بر روی لایه خارجی وداغ که قرآن از آن به رواسی من فوقها نام برده یعنی پوسته جامد که بالای زمین قرارمیگیرد اتفاق می افتد.

کسانی که اطلاعی از تحولات زمین اولیه ندارند نمی توانند این موضوعات قرآن را درک کنند. دانشمندان زمین شناسی وزیست شناسی دراین چهار دوره تمرکز تحقیقاتی خود را دارند انجام میدهند وسئوالات بیشماری جلوی پای آنها قرار دارد. اخیرا روند نظریه های اعلام شده در پیدایش زمین به تحولات درون سنگ رسیده است ولی چگونگی این تحولات شیمیائی ناشناخته است. قرآن دو عامل اساسی را نام برده که کلید این تحولات را دردست دارند. دانشمندان زیست شناسی وزمین شناسی مسلمان میتوانند این کلید را رمزگشائی کنند وبه پیشرفت نظرات پیدایش حیات برسند. این دو عامل سلاله من طین وسلاله من مائ مهین است که باتحقیقات گسترده ومطالعه نظرات اعلام شده به عنون جمع بندی نظریه پیدایش حیات در زمین اولیه از نظرقرآن به سمع علاقمندان این مبحث میرسانم .متاسفانه ما دانشمندان نظریه پرداز زمین شناسی وزیست شناسی که با این موضوعات سروکار داشته باشند نداریم ومن مقالات خود را درسایت خودم جهت استحضار علاقمندان نشرمیدهم تا تشهیذ ذهنی برای پایه تحقیقات وزدودن شبهات باشد. این دو عامل ونقش آنها نیاز به مقاله گسترده تری دارد که انشائالله به محض تدوین دراختیار گذارده میشود. بنابراین کلید واژه های صلصال،حما مسنون، تراب، طین، قرارمکین، مائ دافق ومائ مهین ،صلب وترائب، نطفه امشاج ونطفه همه در این چهار مرحله صورت گرفته است وبا هم پیوند ناگسستنی دارند وباید ذهن را از نظر گذشتگان که بر پایه علم روز هزار سال قبل گفته شده وبر باورما نشسته پاک کنیم تا واقعیت های جهان بینی قران دراین زمینه را بتوانیم درک کنیم ومن سعی میکنم با مقالات متعدد وبا استناد به علم روز به گسترش این جهان بینی قرآن ادامه دهم ومقالات فراوانی هم درمفاهیم این کلید واژه ها در سایت حما مسنون ارائه داده ام که دست نیاز به همکاری علاقمندان به روز رسانی علمی ایات متشابه قرآن ورها سازی از بند تخیلات ذهنی کهن دراز مینمایم وتوفیق دراین راه را از خداوند متعال خواهانیم. دومقاله سلاله من طین و مفهوم آن درخلقت انسان ودیگری وسلاله من مائ مهین ونقش آن در پیدایش ترکیبات پایه حیات که جنبه استدلال علمی دارد ومقدمات آن فراهم شده وانشائالله بزودی منتشر مینمایم .توفیق همه کسانی که در اصلاح دیدگاه کهن درباره خلقت انسان تلاش میکنند از خداوند متعال خواهانم .وقتی ما یک جهان بینی مدون ازخلقت انسان درقرآن را داشته باشیم میتوانیم بسراغ آخرین نظریات علمی برویم وافتخار کنیم که مسلمان هستیم وراه درست را انتخاب کرده ایم.دیدگاه سید محمد تقوی اهرمی دی ماه 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت