خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مراحل رشد جنین و واقعیت قرآنی

مقدمه نوشتار


بسیاری از کلمات در آیات متشابه دارای معانی چند وجهی است و هرکس به فراخور علم و دانش خود و منابع در دسترس معنی مورد نظر خود را بیرون می آورد. تقریبا تمامی کلمات که  با پیدایش کیهان، زمین و حیات و در درون آن انسان است همان هایی هستند که مفسران قدیم حدود دو الی سه قرن پس از ظهور اسلام که علم  تفسیر رونق گرفت بر اساس برداشت های علمی آن زمان معنی کرده اند. تعبیر و تاویل هایی درباره آیات متشابه و بر آن اساس صورت گرفت معانی این کلمات بدون تغییر قرن ها بعد تاکنون ابزار تفسیر آیات متشابه قرار گرفته و بر باور ما نشسته است. چنانچه در سایت ها به مقالات فراوان رجوع شود می بینیم که برای توصیف و تفسیر یک موضوع مثلا صلب و ترائب و یا کلمه ماء دافق، هفت آسمان و امثالهم روایات از گذشتگان را نقل و بر آن اساس قرآن را تفسیر میکنند. برداشت علمی در هزار سال قبل تا کنون  تحول یافته  ولی تصورات ذهنی بر آن برداشت ها ثابت مانده و بازار توجیه های غلط  و منسوخ شده همچنان داغ و فعال است.

عدم توجه به علم روز در موضوعات خلقت کیهان، خلقت انسان و هفت آسمان و روند پیدایش حیات باعث شده حقانیت مطالب علمی قرآن پشت پرده تحجر و تعصب بر تصورات ذهنی کهن پنهان بماند. کلمات کلیدی در پیدایش حیات از قبیل خلق، انشاء، یبدوا و یعید، نطفه، صلب و ترائب، ماء و ضمیر من با کسره میم ، منی یمنی و امثالهم دارای معنی خاص و ثابت در کل آیات است و نه میتوان به سلیقه خود و براساس نظرگذشتگان آنها را معنی کرد. قرآن رویداد های مهم پیدایش کیهان، حیات در زمین و سایر را در قالب آیات متشابه و به دفعات بیان داشته   آنها هم آهنگ و مرتبط با یکدیگرند. اگر ما معیار سنجش را به جای نظرات گذشتگان، علوم طبیعی مانند زیست شناسی، اختر شناسی، زمین شناسی درپیدایش حیات و انسان و سایر پدیده ها را جایگزین کنیم و کلمات کلیدی را درست و براساس کاربرد در قرآن بکار گیریم به اعجاز علمی قرآن در قرن شکوفائی علوم دست خواهیم یافت.

گذشتگان کلمات کلیدی را که دارای چند وجه معانی مختلف دارند را براساس برداشت علمی آن زمان تعریف کرده اند. ما باید در این تعاریف و بر اساس علم روز بازنگری کنیم. مثالی بزنیم درآیه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ- من دو بار تکرار شده  و مفسرین هم تاکنون من را از تعریف کرده اند. درصورتی که من در آیات فراوانی دارای چند وجه معانی است از، در، به، با و در مواردی هم به عنوان صله کلام حرف اضافی که نوشته میشود ولی خوانده نمی شود. آیات فراوان است.

آیه ای که من به مفهوم "در"است را انتخاب میکنیم آیه 1 سوره فاطر- وَاللّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَکُمْ أَزْواجًا وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثي وَلا تَضَعُ إِلاّ بِعِلْمِهِ- خدا شما را در خاک آفرید و سپس از نطفه و سپس قرارداد زوج هائی (برای شما و یا در شما) هیچ  حملی در ماده  صورت نمی گیرد و بارش را نمی نهد مگر به علم خدا. تحمل من انثی-باری در ماده معنی میدهد و نمی تواند از معنی دهد. بنابراین من میتواند در باشد یا از. خلقکم من تراب می تواند در خاک و یا از خاک معنی دهد. درآیه خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ- انسان در صلصال و ازحما مسنون معنی درست آیه است که مطابق آخرین نظریه علم زیست شناسی و پیدایش حیات است. صلصال سنگ رس است که در میلیارد ها سال بعد در اثر فرسایش به خاک امروزی تبدیل شده است، سنگ رس گداخته و حما مسنون توده سیاه رسوب شده در صلصال که منشاء مولکول های پایه حیات است. بنابراین معنی براساس اینکه من "از" باشد یا "در" تفاوت زیادی با هم دارند. معنی انسان در خاک خلق شد علمی است و از خاک خلق شد غیرعلمی است. خاک رس که هشتاد درصد پوسته جامد زمین را تشکیل میدهد از انواع کانی های رسی است و از سیلیسیوم، آلومینیوم ،منیزیوم به عنوان ترکیبات اصلی تشکیل شده و انسان نمی تواند از این عناصر تشکیل شده باشد ولی مبنای پیدایش حیات و انسان در خاک اولیه بوده است.اگر جانداران از خاک خلق شده باشند باید عناصر تشکیل دهنده خاک مخصوص سیلیسیوم و آلومینیوم در بدن موجودات زنده فراوان یافت شود که اصلا وجود ندارد.


تحولات درون جنین و واقعیت قرآنی


برای پرداختن به این موضوع لازم است معنی چند کلمه را بررسی کنیم. نطفه، خلق ،انشاء سه کلمه کلیدی در پیدایش حیات است. نطفه منشاء پیدایش موجود زنده است. کلیه اطلاعات ساختار تشکیلاتی موجود زنده باید درون آن متمرکز باشد. خصوصیاتی که از جنس نر و ماده به آن منتقل شده و نرم افزاری هم هدایت آن را بسوی موجودی که باید از آن پیدا شود بر عهده دارد. امروزه علم زیست شناسی و ژنتیک نطفه را حاصل لقاح ژن نر و ژن ماده میداند. هر کدام از این ها به تنهایی نطفه بشمار نمی آیند و به تنهایی قادر نیستند موجود زنده را پدید آورند. اسپرم نربه تنهائی نطفه نیست. نطفه کنونی حاصل تحولات تکاملی چند میلیارد ساله ژن اولیه حیات بوده است. دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که حیات اولیه از نطفه آغاز شد و نطفه اولیه حیات مولکول آلی زنجیره ای RNA بوده است که در درون لایه سنگ رس ایجاد شده و تک سلولی اولیه حیات که این مولکول را در خود داشته است سنگ بنای اولیه پیدایش موجودات زنده بوده است. این تک سلولی باکتری های ساده کهن یا باستانی نامیده شده اند.

تک سلولی غیر هوازی بدون غشاء هسته ای دارای جنسیت نر و مادینگی نبوده اند ولی خصوصات تکثیر پذیری داشته اند. میکروب ها  و برخی ویروس ها نمونه های زنده این اجداد جانداران از جمله انسان ها هستند. اشاره قرآن به خلقت انسان از نطفه همین نطفه اولیه حیات است. هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ- ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ-او است که شما را در خاک و از نطفه خلق کرد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ-در حقیقت ما انسان را در صلصال و از توده سیاهرنگ حما مسنون خلق کردیم. مبنای پیدایش نطفه از حما مسنون است. دلایل و سندیت این موضوع را میتوان از سایر آیات قرآن و مقایسه با آخرین نظریه های علم زیست شناسی استنباط کرد. به مقالات حمامسنون و صلصال در قرآن بنیان و اساس حیات در زمین است و همچنین صلب و ترائب وخطای برداشت قدما و موخرین.مراجعه فرمایید.


مفهوم خلق و انشاء در قرآن


خلق یعنی ایجاد یک پدیده از مواد اولیه ای که وجود داشته است. خلق با ابداع فرق میکند و ابداع ایجاد از عدم است ولی خلق ایجاد از چیزی که وجود دارد. خلق فقط یک بار اتفاق می افتد. خلق الانسان من نطفه اولین سنگ بنای خلقت انسان است و خلق های بعدی مانند علقه و مضغه مراحل خلق های بعدی است که آنهم فقط یک بار صورت گرفته است. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ .برای خلق انسان از نطفه مراحل قبلی خلق آماده و مهیا می شود و سپس خلقت انسان در سنگ رس آغاز میشود.

بنابراین خلقت انسان مقدمه داشته است شرایط لازمه خلقت انسان فراهم میشود (خلق می شود) و سپس آغاز خلقت انسان در صلصال است این خلق ها تا رسیدن به هدف مطلوب ذات باریتعالی درقرآن انشاء نامیده شده- هُوَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خداوند از سرگذشت انشاء شما در زمین و هنگامی که بصورت جنین در شکم نیای گذشته خود بودید دانا تراست. بعد از هر خلق دوره انشاء آن شروع میشود تا خلق بعدی و انسان از انشاء آخری بیرون آورده میشود. دوره تکاملی بصورت تحولات ژنتیکی در شکم نیای گذشته انسان سپری شده است. حال که زمینه درک آیه تحولات جنین فراهم گردید به آیه می پردازیم .12 الی 14 مومنون


وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ- درحقیقت انسان را از چکیده (رسوب آب دررفته) در سنگ رس خلق کردیم و نطفه ایجاد شده (پرکاریوت ها) را در غشاء سلولی قرار دادیم و آن را به علقه خلق کردیم ( یوکاریوت ها) و غضروفیان را از آن خلق کردیم ( این نفس واحده است و تمام موجودات زنده از آن خلق شدند)و غضروف را به استخوان خلق کردیم (با خلق آن را به استخوان تبدیل کردیم) وبر روی استخوان گوشت پوشاندیم و شما را از خلق آخر انشاء کردیم فتبارک الله احسن الخالقین.


آیه از خلق انسان از سلاله و در طین آغاز میشود یعنی در زمین اولیه و حدود سه میلیارد سال قبل- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ-سلاله چکیده یا رسوباتی که برجای میماند معنی میدهد. کجا صورت گرفته در طین. معنی طین هم درقرآن در سوره مائده آیه 110 خطاب به حضرت عیسی چنین میفرماید- وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْني‏ وهنگامی که به اذن ما از طین شکل پرنده ای را خلق میکردی- طین دراین آیه خاک رس خالص است که در کوزه گری استفاده میکنند. بنابراین سلاله رسوبی است که در طین ایجاد شده است. برمیگردد به همان زمانی که وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ رخ داده است. پس سلاله معنای دیگر حما مسنون است که از آن نطفه اولیه حیات ایجاد شد. این نطفه هسته و غشاء دورهسته برای محافظت ژن اولیه نداشته است و سالیان دراز طول میکشد تا غشاء هسته ای دور ژن درون باکتری را می پوشاند که بحث بسیار جالب دانشمندان زیست شناسی است که این غشاء چه موقع ایجاد شد و آیه می فرماید و نطفه ایجاد شده را در جایگاه استوار قرار داده میشود.

زمانی این غشاء دور ژن درون باکتری تشکیل می شود که سه دوره پانصد میلیون ساله از شروع خلق اولیه نطفه حیات میگذرد و تک سلولی بدون هسته و غشاء هسته ای غیر هوازی به سلول هسته دار و دارای غشاء هسته ای پیشرفته می شود و این همان تک سلولی قرار مکین دار است. این سلول خلق جدیدی است ژن کامل درون هسته قرار گرفته و مرحله سرنوشت ساز دیگری در سرگذشت انسان رقم می خورد.


این سلول که منشاء تمامی پرسلولی های حیات است خلق می شود و این علقه است. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً-علقه از نطفه قرارمکین دار خلق میشود. علقه به پرسلولی تبدیل میشود و جنسیت نر و مادینگی برای اولین بار در آن ایجاد میشود و تکامل می یابد و جانوران دریائی دارای بدنی غضروفی شکل می گیرند- فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً-غضروفیان در این مرحله پا به عرصه وجود می نهند. بند پایان هم جزء این راسته هستند که به خشکی منتقل می شوند و جانوران خشکی از اینها منشاء می شوند. زمانی طولانی می گذرد تا غضروف ها به استخوان تبدیل می شوند و استخوان داران پا به عرصه وجود می گذارند. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا-زمان طولانی دیگری میگذرد و تکامل موجودات برنامه ریزی شده نظام خلقت ادامه می یابد .مرحله بعدی روی استخوان ها ماهیچه قرار می گیرد و دایناسورها، پرندگان و پستانداران پا به عرصه وجود می گذارند- فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا-تکامل موجودات به پایان انشاء خود میرسند و انسان به عنوان آخرین خلق دوره تکامل را به پایان می برد. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ-سپس خلق آخر را انشاناه  کردیم تبارک باد بر این بهترین خالق متعال. این آیه سرگذشت تکاملی انسان است از بدو خلقت از نطفه تا تبدیل به انسان کامل. گذشتگان که از علوم امروزی بهره ای نبرده بودند درباره این آیه تصوراتی را نوشتند و براساس دانش هزارسال قبل و ما امروزه  با چشم بسته و بدون فکر کردن و مقایسه با علم روز آن را بر باور خود نشاندیم و شبه خلق کردیم و اعجازعلمی قرآن را پشت پرده تحجر و تصورات کهن  نادرست  پنهان کردیم.

براساس علم زیست شناسی بعد از لقاح ژن نر و ماده در رحم نطفه اولیه جنین شکل می گیرد. جنین بر اساس برنامه ریزی تدوین شده رشد می کند تمامی اعضاء بدن از همان لحظات نخستین خود را نشان میدهند و قلب تنها حدود سه الی چهار هفته شروع به زدن می کند. جنین به رشد خود ادامه میدهد. خلقی پس از خلق در جنین اتفاق نمی افتد، برویم روند رشد جنین را مطالعه کنیم و قضاوت نماییم.

تحولات درون جنین بازآفرینی خلق اولیه است . قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ فَأَنَّي تُؤْفَکُونَ-بگو آیا از شرکای شما کسی است که خلقت را آغازکرده و سپس آنرا بازآفرینی کند بگو تنها خدا است که خلق را آغاز میکند و سپس آنرا باز آفرینی میکند. کلمه یعیده هم درست معنی نمی شود. یعیده  باز گشت و تکرار یک رویداد اتفاق افتاده معنی میدهد. عید تکریم و تکرار شادی  یک واقعه رخ داده شده است. عید نوروز همه ساله اتفاق می افتد و ما آن را جشن می گیریم. یعیده بازگشت به قیامت نیست. خلق یک بار اتفاق افتاده و خداوند مکرر آن را در حیات زمین بازآفرینی میکند. بنابراین خلق جدیدی صورت نمی گیرد. جنین نمایش تحولات سرگذشت تکاملی میلیارد ساله تبدیل ژن اولیه حیات به موجود تکامل یافته است. آیه مشابه ای از سرگذشت تکاملی موجودات زنده را هم بیان کنیم و بحث را خاتمه دهیم .

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير-خداوند تمامی ریز جنبندگان ( بند پایان یا بی مهره گان نیای اولیه موجودات در خشکی) را در آب آفرید و از آنها برخی بر روی شکم می خزیدند و برخی بر روی دو پا و برخی روی چهار پا (راه میرفتند) و خداوند هدفی که مورد خواست یا برنامه او است را خلق میکند که او به قادر متعال برهر چیز است. روند تکاملی موجودات را اشاره می فرماید ابتدا بی مهره گان از آب به خشکی راه می یابند و سپس خزندگان پدید آمدند و بعد از آن امثال دایناسورها بر دوپا راه میرفتند و سپس چهار پایان پدید آمدند و خداوند هدف مورد نظر خود را يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ که انسان باشد را خلق می کند. اینکه در آیه فوق دابه  منظور ریز جنبندگان هستند به مقاله  دابه وتکامل موجودات از نظر قرآن مراجعه فرمایید. امید است که علماء بزرگوار اسلام این موضوعات را بازنگری کرده و بر اساس دیدگاه علمی روز بررسی و اعلام نمایند و قرآن را از این مهجوریت غریب نجات دهند تا جوانان ما به عظمت علمی قرآن ایمان بیاورند. انشاءالله سید محمد تقوی اهرمی-بهمن 1397-ویرایش جدید تیر ماه 1399

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

048387
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
126
1113
2514
37305
5082
21976
48387

Your IP: 3.81.28.10
Server Time: 2020-07-06 02:08:45
امارگیر سایت