خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صلب و ترائب و داستان علمی این رخداد در سه و نیم میلیارد سال قبل

 

مقدمه نوشتار

ابتدا خلاصه این داستان شنیدنی علمی که اتفاق افتاده  و مهمترین پدیده وسنگ بنای خلقت انسان است را بیان کنیم. در حقیقت سنگ بنای اولیه حیات از خلق ژن موجودات زنده در زمین اولیه شروع شده است.علم زیست شناسی به آن نطفه اولیه حیات میگوید به عبارتی این رخداد باعث به وجود آمدن ملکول اولیه حیات ریبو نوکلئواسید RNA شده است. نظریه جدید خلقت حیات میگوید حیات در دنیای RNA ودر زمین اولیه رخ داده است. این زمان چه موقع بوده و زمین درچه حالت و وضعیتی قرارداشته است. دانستن داستان حیات در زمین اولیه دید و نظر ما را نسبت به عظمت آیات قرآن تغییر میدهد و دیدگاه ما از آب مرد و درون رحم زن به زمان این رخ داد عظیم کشانده میشود. ابتدا داستان را شرح میدهیم و سپس نظری به آیات خلقت انسان می اندازیم و خواهیم دید که آیات به این رخ داد بسیار نزدیک تر و منطقی تراست.


شکل گرفتن زمین در حدود یک میلیارد سال قبل از شروع داستان ما


براساس جدول زمان بندی زمین شناسی از ارنست مایر دانشمند بزرگ زیست شناسی و تکامل، زمین در 4/6 میلیارد سال پیش از توده ابرخورشیدی جدا شد. رخداد پیدایش اولین تک سلولی حیات از ماده بی جان ذیلا شرح داده میشود.

زمین توده مذاب است که حدود یک میلیارد سال از عمرخود را پس از جدا شدن از توده ابر خورشیدی سپری کرده است. دراین مدت چه برسرزمین امده و سرگذشت خود را چگونه سپری کرده  تا کنون علم زیست شناسی و زمین شناسی نمی دانند. برخی میگویند در روند شکل گیری از توده گاز و غبارکیهانی به دلائل ناشناخته غبار کیهانی که از کلوخه های میکرو تشکیل شده بودند به همدیگر پیوستند، فشرده شدند و درمرکزیت زمین درحال شدن تجمع کردند و حرارت ان بسیار بالا رفت و توده فشرده گلوله مانند بصورت مذاب در آمد وبا  پیوستن سایر کلوخه ها به آن زمین شکل گرفت. برخی دیگرعقیده دارند گازهای ئیدروژن و هلیوم مانند خورشید کنونی روند همجوشی هسته ای را شروع کردند و ئیدروژن و هلیوم پایه  و اساس ایجاد ساختار تشکیلاتی زمین درهمجوشی هسته ای بوده است. پس ازپایان واکنش هسته ای زمین شروع به  سرد شدن کرد و در درجه حرارت چند هزاردرجه تکامل شیمیائی آغاز شد. کدام یک از این دو نظریه حقیقت داشته است را علم تا کنون نتوانسته جواب دهد وبرای داستان ما هم چندان ضروری بنظر نمی رسد چرا؟ داستان ما از همین چند هزار درجه آغاز میشود.

درابتدای تکامل شیمیائی ملکول ها از بهم پیوستن اتمها ئی که از کلوخه های غبار کیهانی یا همجوشی هسته ای به وجود آمده اند ایجاد میشوند. یعنی ملکول های آب، متان، آمونیاک، هیدرورگوگرد و فسفرو کانی ها مانند سیلیکات ها، آلومینیوم، پیریت وسایر. ئیدروژن عنصرغالب در دل زمین مذاب همراه با بخار آب فراوان و بسیار داغ، متان و گازهای آمونیاک، ئیدرورگوگرد و فسفرو سایر در درجه حرارت بالا، احتمالا 1500 تا 2000 درجه،  بخار آب  و کانی ها و گازها در این درجه میتوانسته اند پایدار باشند حرارت و چگالی محیط  شرایط لازم را برای بسیاری از پدیده های شیمیائی فراهم کرده بود

زمین شروع به سرد شدن میکند. ازحالت مذاب به گداخته در می اید و مسلما هنوز جوی بیرون از زمین وجود ندارد. پوسته جامد زمین درحال سرد شدن است و بمباران شهاب سنگ ها و خورده سیارات آرامش را از زمین گرفته اند و پوسته جامد آن، بالاترین لایه روی زمین مرتبا درحال تغییر و تبدیل و از لابلای ان گاز های ئیدروژن و بخار آب و سایر به بیرون رخنه میکند ولی گرانش زمین آنها را دور وبر پوسته جامد البته بیرون از آن نگه میدارد تا به فضا پرتاب نشوند. حباب های فراوان درون لایه زمین دل پوسته جامد را می شکافد و آن را میترکاند وبه بیرون رخنه میکنند، 

حرارت زمین به مرور زمان پائین می اید و پوسته جامد درحال شکل گرفتن است حرارت به حدود 150 الی 200 درجه میرسد واز حالت گداخته به حالت گداخته سرد شده و داغ میرسد .آب بصورت بخار دردرون زمین و دربین لایه های سنگ ها که پوسته جامد را درست میکنند بصورت انباشته و اشباع درحالی که املاح مانند ئیدرورهای کربن مانند متان، آمونیاک و ملکول های آلی پایه حیات را در خود جذب شده دارد وجود دارند.

سنگ های رس از گداخته بصورت پخته و داغ میزبان این بخار آب مملو از املاح آلی است و آنها را در بغل خود برای انجام برجسته ترین رویداد حیات نگه داشته است. شرایط برای ایجاد اسید های آمینه از ئیدرو کربورها وآمونیاک وآب دربین لایه های سنگ رس فراهم شده است. الذی احسن کل شیئ خلقه و بدائ خلق الانسان من طین همه چیزبطور احسن برای آغاز پروسه خلقت انسان در طین خلق شد ملکول های پایه حیات طی چهار دوره زمان بربه پروتئین ها و همینطور نوکلئوتیدها و قندها تبدیل میشوند. اقوات غذای بیولوژیکی در قرآن وعلم زیست شناسی


مائ دافق وقرارمکین در زمین اولیه


بدینطریق غذای مورد نیاز اولین تک سلولی های حیات فراهم میشود و حیات هم دردرون این غذا از ماکرو ملکول های زنجیره ای با انجام واکنش های شیمیائی خاصی شکل میگیرد. دو عامل حرارت و فشاردرونی لایه زمین این شرایط را برایشان فراهم میسازد. سنگ رس داغ است واب را تبخیر میکند و مرتبا املاح آلی درون بخارآبها و در بین لایه سنگ رس بصورت توده سیاه و نرم به جای می ماند و رویهم انباشته میشوند. این دوره چهار گانه احتمالا چند میلیون سال طول میکشد آب ناچیزاست و فقط بصورت بخارعرض اندام میکند و از لایه ای متخلخل سنگ رس پخته بسرعت محیط را ترک میکنند و رسوب ها باقی میمانند. درون این رسوب ها واکنش حیات درحال انجام شدن است یعنی پروتئین ها به هم میپیوندند و از حالت ملکول های تکی یا مونومربه حالت ملکول های پلی یا زنجیره ای درمی آیند. نوکلئوتیدها هم همینطور و ملکول های آب حاصل از واکنش مونومر به پلی مر از محیط واکنش دفع میشود.


دنیای حیات درحال تولد است. آبی که از بین این رسوب ها به بیرون می تراود و محیط را با عجله به دلیل حرارت بالای 150 درجه ترک میکند. کلید اصلی پیدایش اولین ژن حیات است. حال این آب دفع شونده از کجا سرچشمه میگیرد. دوملکول اسید امینه که دارای عامل اسیدی COOH هستند باید به هم وصل شوند یکی از این دو اسید آمینه یک عامل H میدهد  از خود جدا میکند) ودیگری یک عامل OH و این دو اسید آمینه به هم میچسبند و این دوعامل جدا شده فورا با هم ترکیب میشوند و یک ملکول آب میدهند. اگراین ملکول آب فورا محیط واکنش شیمیائی را ترک نکند. این دو اسید امینه نمی توانند به هم وصل شوند. دراین صورت اصطلاحا میگویند واکنش برگشت پذیرمیشود. یعنی ملکول های تکی به زنجیره ای تبدیل نمی شوند و پروتئین ها و همینطورنوکلئوتید ها و قند ها به وجود نمی آیند. دانشمندان میگویند سنگ رس این اموررا کاتالیزه میکند.

درموجود زنده کنونی هم این واکنش ها مرتبا انجام میشود. ولی یک آنزیم ماموریت دارد فورا به آب تولید شده بچسبد و آن را به بیرون سلول زنده ببرد و رها کند وبرگردد وهمنیطورماموریت خود را انجام دهد، ولی در زمین اولیه آنزیمی وجود نداشته است. دانشمندان در این لحظه مانده اند که چگونه این اب سرنوشت ساز از محیط بیرون میجهد. این لحظه همان رخدادی مهمی است که داستان ما دارد به آن میرسد. آب از توده نرم و سیاه دربین سنگ رس داغ و سخت بیرون میجهد وملکول ژن زنجیره ای RNA خلق میشود. البته این فقط یک ملکول ژن است که حیات کامل ندارد وآماده است فرمان حیات را بگیرد و این سئوال مهمی است که دانشمندان تا کنون نتوانسته اند جواب بدهند و نخواهند توانست به جواب ان برسند. ملکول ساختار حیات، حیات نیست. چیزی که دانشمندان متوجه نیستند زیرا به نیروی ما فوق طبیعت ایمان ندارند. دراین لحظه اتفاق بسیار مهم و حیاتی رخ میدهد و فرمان حیات در ژن اولیه گذارده میشود و این فرمان هدایت ژن را بسوی سرنوشت مبتلا شده، راهی که باید بسوی تکامل خود بپیماید برعهده میگیرد.


نطفه امشاج اولیه نطفه حیات است


هل أَتىَ‏ عَلىَ الْانسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيً مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ آیا درسرنوشت انسان روزگاری نگذشت که چیز قابل ذکری نبود-ما انسان را از نطفه درهم آمیخته ( جنسیت دران وجود نداشته ودرهم تنیده شده بودند مانند ماده در بیگ بانگ که ابتدا درهم تنیده بودند و از ان درهم تنیدگی خلق شدند) خلق و مبتلا به سرنوشت شدن خود کردیم سپری کردن دوره تکاملی را براو تحمیل کردیم. این ژن نطفه اولیه حیات است. نطفه ای که هنوزنقص دارد و تمامی ضروریات و نشانه های حیات را ندارد فقط میتواند پروتئین ها را سامان دهد و خودش را با دو قطعه شدن تکثیر کند مانند میکرب ها و زمانی بس طولانی باید سپری شود تا ژن تکامل یافته با DNA و توارث و جنسیت انهم درمحفظه محافظت شده هسته وغشائ سلولی قراربگیرد.

دوعامل اساسی وجود دارند که عدم وجود آنها شرایط حیات فراهم نمیشود. یکی فضای اطراف زمین که دارد جو اولیه را به وجود می آورد مملو ازغبار و دود و بخار آب اشباع از متان و ملکول های گازی مانند ئیدروژن، آمونیاک که از دهانه های آتش فشان ها به بیرون رخنه میکنند. این فضای دودی و تیره مانع از رسیدن اشعه ماورائ بنفش به رسوب های حاوی ژن های اولیه حیات میشوند و دوم عدم وجود اکسیژن در فضا و درون زمین اکسیژن برای نوزاد حیات مرگ آوراست.

چرا اکسیژن نمی تواند به وجود آید، برای اینکه گاز ئیدروژن حاکمیت فضا و درون زمین را برعهده دارد و اجازه نمی دهد اکسیژن عرض اندام کند. پیوند ملکولی بین دو اتم ئیدروژن که کوتاه ترین پیوند و پایدارترین آن در پیوند های شیمیائی هستند، هرجا اکسیژن بخواهد وارد عمل شود آن را جذب خود میکنند و آب را به وجود می آورند. به عبارتی محیط بازی است و واکنش شیمیائی بسمت قسمت بازی یعنی هیدرات ها است. بنابراین این دو عامل یک حفاظ توسط گاز ئیدروژن و دیگری سمائ زمین که دودی و تاریک بود سالیان دراز نطفه اولیه را حیات را محافظت میکرده اند.


سمائ زمین نقش حفاظتی نطفه اولیه حیات را داشته است


ژن درحقیقت یک نفس است یک هویت است. اولین شیئ زنده دارای هویت و نفس خاص بوده که از گزند روزگارمحفوظ نگه داشته شده است. این ژن تازه درست شده که اولین نطفه حیات است همچنان درحال تشکیل است تا حرارت زمین به نقطه زیردرجه جوش آب برسد وسپس تشکیل انها متوقف میشود. حرارت پائین می اید و پوسته زمین داغ و شکننده است و برروی خود سنگ های رس حاوی رسوب های فراوان دارد. چرا دانشمندان به این اولین شیئ زنده نطفه میگویند. اسپرم نر خود نطفه نیست بلکه حامل نطفه نراست. ساختار اسپرم تشکیلاتی است که نطفه را در خود نگه داشته و آنرا حمل میکند و این نطفه برای زنده بودن باید درون آب قرارداشته باشد تا خود را برساند به سلول ماده و آنرا تحویل دهد وهر دو نطفه با عمل لقاح بارور شوند. بنابراین نطفه همان ژن است که در جایگاه استوار قرار داده میشود. در زمین اولیه این جایگاه وجود نداشته است و ژن اولیه حیات بصورت کلاف به هم پیچیده دردرون غشائ سلولی بصورت شناور قرارداده شده بود. 

درحقیقت ماهیت پوسته جامد برانواع کانی های سنگ رس و پیریت قراردارد. سنگ های رس که دارای سه لایه هستند این خصوصیات نگه داری اب درون خود و تشکیل رسوب را دارند. طین که همان سنگ رس است که اب را درخود نگه میدارد امروزه براثر فرسایش چند میلیارد ساله به خاک کشاورزی تبدیل شده است. خاک کوزه گری ازهمین جنس خاکی ( البته آن زمان سنگ بود وهنوز خاک نشده بود) است  که در زمین اولیه و در داستان ما نقش مهم را بازی میکند. با پائین آمدن حرارت زمین به زیرنقطه جوش اب کم کم آب درگودال ها جمع میشود وابتدا بصورت جوشان رسوب حاوی ژن اولیه در درون لایه های سنگ رس را میشویند و درآب های داغ قرارمیدهند. میلیون ها سال این رسوبات سراسر زمین را به حاکمیت خود در آورده بودند وهمه جا و بر روی پوسته جامد زمین دیده میشدند تا آب فراوان آنها را در درون خود قرارداد و حیات این چنین درآب خلق شد ونه از آب.(من دو وجه دارد از و در)

احتمالا با قرار گرفتن این رسوبات درآب امر حیات درآنها جاری میشود. مطالبی که نقل کردم که با علم زمین شناسی و زیست شناسی مطابقت دارد را از آیات قرآن و الهام گرفته ازعلم زیست شناسی و آخرین نظریه های ان بدست آورده ام و علم هنوز به زوایای این گفتار دست نیافته است و من مطمئن هستم علم به همین نتیجه خواهد رسید.

علم زیست شناسی و پرفسورارنست مایر داروین دوم در تکامل موجودات براساس یافته های زمین شناسی تاریخچه پیدایش زمین و زمان پیدایش حیات و اولین تک سلولی حیات را بیان داشته است که درمقاله چگونگی روند پیدایش حیات درزمین اولیه از نظر قران (کلیک) شرح داده ام . چگونگی پیدایش اولین ژن حیات که پرفسورکاپلان زیست شناس معروف آلمانی با توجه به علم ژنتیک آنرا اولین نطفه حیات نامیده را میتوان همان نطفه حیاتی دانست که خداوند متعال برای اولین بارانسان را ازان خلق کرد. خلق الانسان من نطفه امشاج همان نطفه اولی حیات است که شرح دادم ، در رسوب سیاه ونرم حما مسنون و سنگ سخت رس به بیان دیگر صلب و ترائب ومائ دافق هم همان آب سرنوشت سازی که حیات را رقم زد. صلب وترائب صفت دو کلمه صلصال و حما مسنون (کلیک) است و آب دافق هم همان آبی است که درواکنش شیمیائی اولیه حیات از درون سنگ رس بیرون میجهید.

حال به ایات مهم دراین ارتباط توجه فرمائید .اولین نطفه حیات تک سلولی غیرهوازی بدون هسته وغشائ هسته ای بوده که به باکتری های کهن نامیده شده اند. این باکتری ها که اولین نفس حیات بوده اند حدود پانصد میلیون سال برزمین حاکم بوده اند. پس ازآن باکتری های غیرهوازی بدون هسته و غشائ هسته ای فتو سنتز زمام امور را در دست میگیرد و آنهم پانصد میلیون سال در زمین مستقر بوده اند و حاکمیت خود را به سیان باکتری های هوازی فتوسنتز میدهند. سیان باکتری ها  پانصد میلیون سال به تولید اکسیژن میپردازند. در این سه دوره مهم سرنوشت حیات یا انسان، سمائ  زمین همچنان دودی و تیره و تارو تاریک است و حفاظی دربرابراشعه ماورائ خورشید برای بقائ نفس های اولیه حیات است.


اعجاز قرآن را مشاهده کنید


به آیات اعجاب انگیز علمی زیر توجه فرمائید .ذهن را از تصورات کهن رها سازید و علم زیست شناسی پیدایش زمین را جایگزین آن کنید.


والسمائ والطارق- وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ- النَّجْمُ الثَّاقِبُ- إن كُلَّ نَفسٍ لمّا علَیها حافظٌ- فَلیَنظُر الإنسانُ مِمَّ خُلِقَ- خلق من ماء دافق- یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَالتَّرائِبِ- إنَّه عَلی رَجعِهِ لَقادر-

قسم به اسمان و تاریکی آن وتو چه دانی طارق چیست تاریکی است که نورستاره درآن نفوذ میکند (قسم به چه برمیگردد به کل نفس که سمائ دودی و تار آنها را حفاظت میکند) که برهر نفسی حفاظتی قرارداده ایم- پس انسان بنگرد که از چه آفریده شده  در آب دفع شونده که از بین جسم نرم و سخت بیرون میرود. اول سمائ  سمائ زمین است که در آن انسان خلق میشود ، دوم تاریکی سمائ زمین حفاظی برای نطفه ای است که انسان از ان خلق شد و آب جهنده هم همان آبی است که درداستان بیان شد .صلب و ترائب هم صفت حما مسنون و صلصال است . کجای این آیه به اب مرد وسینه زن یا پشت و امثالهم اشاره میکند. آیا این تصورات ذهنی گذشتگان نیست که اطلاعی از خلقت حیات در زمین نداشته اند و تصور کرده اند اب جهنده اب مرد است و آیا اولا اب مرد میتواند به تنهائی نطفه باشد. دوما دو جسم در یک واحد بوده اند که آب از بین آن دو بیرون میرود و سوم-إنَّه عَلی رَجعِهِ لَقادر- یعنی آبی که بیرون میرود را خداوند میتواند بر گرداند. صحبت از حیات اولیه است و نه آب مرد که  خداوند قادر باشد آب بیرون رفته  از مرد را بر گرداند. 


ایات 9 و10 سوره فصلت زمان این رخ داد را برای ما بیان میکند  بر روی پوسته تازه تشکیل شده زمین بعد از دو دوره  تشکیل آن یعنی اول همجوشی هسته ای یا تجمع میکرو کلوخه ها درغبار کیهانی و بلافاصله (بر روی زمین تازه شکل گرفته) رواسی را  و برروی رواسی برکت (سنگ رس) را قرار میدهد. چرا که جنس پوسته جامد از انواع کانی های رس است. چهار دوره اقوات هم بر روی رواسی برنامه ریزی میشود نه خلق میشود (قدرفیها قدر با تشدید دال و کسره ق) پس از آن به سر و سامان داده سمائ زمین میپردازد که دودی و تاریک بود. ثم استوی تا پیدایش هفت آسمان جو زمین از این سمائ ادامه داشته تا جو شفاف میشود و نور ستارگان برای ناظر زمین زینت داده میشود. این چهار ایه 3/8 میلیارد سال شروع میشود تا 1/5 میلیارد سال پیش. عجب ایه علمی و بیان کننده تاریخچه زمین که با تصوات غلط کهن ما به چه روزی افتاده است.


قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌-

وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌-

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ‌-

برای روشن شدن مفهوم نطفه وصلب و ترائب ایات زیر را هم مرور میکنیم


أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَوَالْأُنثَى -

آیا او نطفه ای در تقدیرنبود که مقدرمیشود و سپس علقه بود پس خلق میشود و پرداخته میشود(به شکلی که برنامه الهی بود درمی اید) و در آن جنسیت مذکر و مونث قرارداده میشود. در اینجا معنی منی تقدیر میدهد که مقدرمیشود. ارتباطی با آب مرد ندارد و علقه هم خلق بعد از نطفه در زمین اولیه است. علقه تک سلولی هسته دار با غشائ هسته ای پیشرفته و دارای ژن تکامل یافته DNAاست که جنسیت و توارث درآن قرار داده میشود.


وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا- وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَوَالْأُنثَى- مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى- وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى- او است که زنده میکند وممیراند و او است که جنسیت مذکر و مونث را در نطفه ای که مقدرمیشود خلق میکند و بیرون آوردن نشائ آخری هم از اوست. نشائ اخری هم بر اساس برنامه ریزی تدوین شده الهی پایان تکامل موجودات زنده و ظهورآدم ازنسل قبل از خود. اولین انسان تکامل یافته که نسل انسان های کنونی ازاویند.


أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ
آیا شما را در آب کم و ناچیز نیافریدیم و آنرا درقرارگاه محکم و استوار قرار ندادیم تا  زمان مقدر شده بر اساس تقدیرالهی و بر تقدیر وبرنامه ریزی خود فائق آمدیم وچه برنامه ریزی توانائی انجام دادیم. آب مهین مفهوم علمی والائی دارد و خلقت حیات دردرون دریا و اقیانوس و آب فراوان صورت نگرفته است بلکه درآب کم و سپس آن نطفه خلق شده را در غشائ هسته ای محکم و استوار قرارداد و در زمان تدوین شده و چه برنامه ریزی توانائی به ثمر نشست. آیا قرارگرفتن آب مرد دررحم زن آنهم درزمان مشخصی که همه میدانند میتواند عظمت فقدرنا فنعم القادرون را برساند.

قُتِلَ الْانسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَىّ‏ شىَ‏ خَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَه ثمُ‏ أَمَاتَهُ فَأَقْبرَهُ -17- 12 عبس. مرگ برانسان چه چیز او را کافر کرد، خداوند او را از چه آفرید، از نطفه آفرید و تقدیر را بر او حاکم کرد (در طرح و برنامه ریزی خداوند قرارگرفت) و راه تکامل او را هموار کرد و در نهایت مرگ سرنوشت او را به قبر میبرد. مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَه آیا این آیات میتواند تحولات درون رحم معنی دهد. کمی درایات خداوند تفکر و تعقل کنیم. نظرگذشتگان میتواند بعد از هزارسال تاریخ مصرف پایانی داشته باشد. با علم روز جلو برویم وخود را از بند تصورات کهن رها سازیم. خداوند متعال توفیق این مهم را به ما ارزانی فرماید. انشائالله  سید محمد تقوی اهرمی بهمن ماه 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

024251
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
303
4920
11408
2922
20329
24251

Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-06-05 09:00:53
امارگیر سایت