ویژگی ها

دحوالارض با مستند علمی و قرآن گسترش قاره ای زمین است

مقدمه نوشتار


برخی رویداد های مهم رخ داده در زمین از بدوا پیدایش نطفه اولیه حیات که حدود سه ونیم میلیارد سال قبل تا تکامل انسان وپیدایش ادم به عنوان اولین انسان تکامل یافته از نسل قبل از خود و پدیده هائی که در سرنوشت زمین و حیات نقش موثری داشته اند درقالب ایات متشابه در قرآن بیان شده و هدف از بیان آنها در 1400 سال قبل ادله و دلیلی است برای زمان های بعد که علوم طبیعی به کشف آن واقعیت ها دست یابد و انسان به حقانیت خداوند متعال یقین حاصل کند.

خداوند که از گذشته و آینده تحولات علم و تمدن و تفکرانسانها آگاه است و قرآن را برای همه نسل ها نازل کرده میدانست که درعصرشکوفائی علم اعتقاد به خداوند در بین دانشمندان علوم رنگ می بازد بعلاوه کلمات کلیدی برای دانشمندان و کشف واقعیتها برجسته میشود و ادله علمی معیار مقایسه برداشتها و تفکرات میگردد. نکات برجسته و مهم در رخداد های حیات و پیدایش زمین و کیهان وعلوم طبیعی و فیزیک را در قالب آیات متشابه برای حقانیت وجود خالق متعال بیان داشته که همه اعجاز علمی قرآن دراین زمان است. حدود دو قرن است که علوم طبیعی به پیشرفت های شگفتی دست یافته است و ما میتوانیم با استفاده از واقعیت های علمی کشف شده به مفاهیم برخی کلمات که به عنوان اعجاز قرآن است برسیم ولی متاسفانه تصورات ذهنی کهن که یادگار نظرات گذشتگان مطابق علم آن زمان بیان شده و بدون تغییر از هزارسال قبل بر باورما نشسته و قرآن برآن مبنا تفسیر میشود پرده ای بر واقعیت های علمی آیات متشابه انداخته و شبهات فراوان ایجاد و بازارایراد علمی برایات قرآن که به  ناحق و خلاف نظر واقعی قرآن است همچنان داغ است.

ما به عوض تجدید نظردرآن نظرات و مقایسه ایات با علم روز و رفع ابهام شبهات با دفاع غلط بازار این شبهات را داغ  تر و لطمه بیشتر به واقعیت های علمی آیات متشابه وارد میکنیم. یکی از بسیار موارد این قبیل آیات به عنوان نمونه موضوع آیه و الارض بعد ذلک دحاها است که درادبیات دینی ما به دحو الارض مشهوراست. دحوالارض واقعه مهمی درزمین است که در زمان مشخصی رخ داده و ما برای این رخداد ارزش بالائی قائل هستیم. بین آنچه که ما تصورمیکنیم و آنچه که قرآن بیان میکند تفاوت بسیاراست.

رخداد گسترش قاره ها از دید قرآن

این رخداد درسرنوشت حیات بسیار با اهمیت است و قرآن این واقعه را با بیان شیوا و شفاف به عنوان برگی زرین از تاریخچه حیات درزمین بیان داشته. دانستن واقعیت علمی این آیه که به آیات قبل و بعد از آن ارتباط ناگسستنی دارد راز نهفته درآن را برملائ میکند. ابتدا ایات 27 الی 33 سوره نازعات را با هم مرور میکنیم و با مقایسه با علم زمین شناسی و پیدایش وحیات راز نهفته در آن را کشف میکنیم و به اعجاز علمی قرآن ایمان بیاوریم و از مقایسه ایات متشابه با آخرین دست آورد های علمی نهراسیم و در دیدگاه گذشتگان باز بینی کنیم.


أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا- رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا- وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا- وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا- أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا- وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا- مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ- ایا خلق شما مهمتراست یا بنای اسمان –آسمانی که سقف آن را بالا برد و سپس آن را سر و سامان داد- وشب آن را تاریک و روزش را روشن گردانید- وبعد از آن زمین را گسترش داد- ودرآن چشمه ها و مراتع را بیرون آورد- که متاعی است برای شما و چارپایان شما.


مفهوم سمائ در این آیه و نقش آن در پدیده حیات


در این آیه ساختن سمائ را با خلقت انسان مقایسه فرموده. بنابراین باید رابطه ای با هم داشته باشند و سمائ هم با توجه به اشاره شب و روز سمائ  یا جو زمین است. جو زمین اگر بنا نشده  بود حیات و درون آن انسان هم وجود نداشت. برای درک سمائ و اینکه با تحولات زمین اولیه درارتباط است به سه آیه 9 الی 11 سوره فصلت توجه فرمائید. آیات قرآن با هم ارتباط تنگاتنگی دارند .


قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ- ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ-

زمین دردوره خلق میشود و پوسته جامد بر روی آن قرار داده میشود و بر روی پوسته جامد برکت گذارده میشود و روی آن چهاردوره اقوات برنامه ریزی میگردد وسپس به سمائ دودی و تاریک زمین پرداخته میشود (سرو سامان داده میشود) و به زمین و سمائ آن خطاب میشود-فقال لها وللارض موید این است که سمائ و زمین یک مجموعه وبا هم هستند. یعنی سمائ کیهان نیست  کیهان سقف ندارد که بالا ببرد، اشتباهی که بسیاری به عمد آنرا مرتکب میشوند و شبهه خلق میکنند. أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا-آیا خلقت شما با عظمت است یا آسمانی که بنا شد و سقف آنرا بالا برد و سپس آنرا سامان داد. زمین درابتدای خلقت جو نداشت و پس از آنکه  نطفه اولیه حیات دراقوات خلق شد، دور زمین یک جو اولیه با لایه نازک و یک پارچه وجود داشت از بخار آب، امونیاک، گاز های ئیدروژن ومتان که از درون زمین به بیرون رخنه کرده بود و گرانش زمین آنها را نگه داشته بود تا به فضا پرتاب نشوند. این لایه مملو ازغبار آتش فشان های فعال و بخار آب اشباع و حرارت بالای نقطه جوش آب، جوی تیره و تار که قرآن آنرا به دخان تشبیه کرده است. این رخ داد براساس جدول زمانبندی پیدایش زمین حدود سه و نیم میلیارد سال قبل به  وقوع پیوسته است. یک و نیم میلیارد سال دیگر سپری شد و سمائ زمین درحال تحول و تکامل خود برای ایجاد هفت طبقه جو بود. ئیدروژن عنصرغالب در این جو است فعالیت آتش فشانها، برخورد شهاب سنگ ها وباران سیل آسا و ابرهای متراکم و تحولات پوسته جامد زمین شب و روز زمین را دگرگون کرده بود. روزها غبار و دخان موجود در جو زمین مانع از رسیدن نورخورشید به زمین و تاریک و به عکس فعالیت شدید آتش فشان ها شب آنرا روشن کرده بود. بعلاوه آسمان سقف نداشت که نور خورشید درون آن با برخورد با ملکول های آرام درآن مانند جو امروزی روشن شود.

به تصویر زیر وبا تشکراز ناسا برای استفاده  از آن توجه فرمائید. درتصویر سطح زمین دربدو تشکیل پوسته جامد در حالی که خورشید کم نورتر از خورشید کنونی و بسیارنزدیک تر به آن با مقایسه با زمین کنونی دارد  نشان داده شده است. درتصویر روز زمین در آن زمان را به تصویر کشیده است ولی آسمان به دلیل عدم وجود جو تاریک وسیاه است. خورشید دارد میدرخشد ولی روز تاریک است 

مفهوم وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ أَخْرَجَ ضُحَاهَا


زمین بعد از خلق اولیه تک سلولی حیات در سه و نیم میلیارد سال پیش سه دوره تاریکی پانصد میلیون ساله جو را پشت سرگذاشته و وارد یک دوره پانصد میلیون ساله  تولید اکسیژن و تبدیل یک طبقه جو به هفت طبقه میشود. زمین آرام میشود و سقف آسمان زمین بالا میرود و هفت طیقه جو آن سر و سامان میگیرد - رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. این رویداد درحدود یک میلیارد سال قبل اتفاق می افتد و اکو سیستم زمین آماده  پذیرائی اولین تک سلولی هسته دار با غشائ هسته ای و ژن کامل میشود. با آرامش زمین و مستقر شدن هفت جو زمین و حفاظ آن شب و روز ماهیت خود را بدست میآورند. اینجا است که وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اتفاق می افتد. روزش را روشن و شبش را تاریک میگرداند. اعجاز علمی قرآن را که در 1400 سال قبل بیان فرموده را مشاهده کنید. زمین هنوز دوره پر کامبرین را میگذراند که تا 570 میلیون سال قبل ادامه داشته است که پر سلولی های گیاهی و جانوری آماده ادامه تکامل موجودات بر روی خشکی میشوند به جدول زیرک ه از داده ها ی زمین شناسی از ارنست مایردانشمند برجسته زمین شناسی اقتباص و تهیه کرده ام توجه فرمائید- با پوزش اشتباه در جدول زیرستون اول 30000 درجه به 3000 درجه اصلاح میگردد.

داستان ما برای رسیدن به وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا  که بعد از زمان بندی جدول فوق صورت گرفته است مطابق فرموده قرآن بعد  ذلک ادامه دارد. دوره فوق از 4/6 میلیارد الی 570 میلیون سال اتفاق افتاده است.


گسترش زمین بعد از رویداد های بیان شده


از 570 الی 240 میلیون سال پیش وقایع مهمی در زمین اتفاق میافتد و تکامل زمین و موجودات وارد مرحله جدیدی میشوند. این دوره را پالئوزوئیک یا دیرینه زیستی مینامند که دوران اول زمین شناسی معروف است و در حقیقت دوره پرکامبرین دوره ما قبل از دوران بشمار می اید. دوره دیرینه زیستی خود به شش زیر دوره تقسیم میشود که در جدول شماره 2 نشان داده میشود. زمین در این دوره از یک قاره بزرگ تشکیل شده است زمین یعنی خشکی و کره زمین منظورنیست. رشته کوه ها هنوز به وجود نیامده اند و جانوران مراحل اولیه تکامل خود را میگذرانند. مهره داران و گیاهان از آب وارد خشکی میشوند و میلیون ها سال طول میکشد تا دوزیستیان برروی خشکی مستقر شوند و خزندگان دراواخر این دوران زمین را در اختیار خود داشتند و گیاهان هم نوع خاص خود و با ساقه غیر چوبی سطح زمین را فرا میگیرند. این دوره ها همه مشمول بعد ذالک در ایه فوق میگردد وما به زمان این رخ داد عظیم و سرنوشت ساز در تاریخ زمین میرسیم.این اتفاق در دوره بعدی روی میدهد. با پوزش از اشتباه پیش امده  در جدول زیر ابتدا مهره داران و گیاهان خشک زی و بعد از آن دوزیستیان ودرآخر دوره خزندگان اصلاح میگردد

دوره مزوزوئیک و پیدایش قاره ها و گسترش زمین


این دوره به دوره میان زیستی معروف است تغییرات وسیع پوسته جامد زمین و جدا شدن قاره ها و گسترش خشکی ،پیدایش کوه ها و چشمه ها و مراتع زمینه را برای پیدایش پستانداران آماده میسازد. این دوره از 225 تا 65 میلیون سال پیش رخ داده است. درسه زیر دوره زمین شناسی تریاس، ژوراسیک و کرتاسه تشکیل شده است وایه والارض بعد ذلک دحاها  مربوط به زمان ژوراسیک است.


أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا- وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا- مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ-زمین گسترش می یابد. ارض دراینجا خشکی معنی میدهد و بسیاری ازمغرضین ومعاندین زمین را کره زمین گرفته اند و به قرآن این شبهه را وارد میکنند که خداوند فرموده کره زمین را پهن کردیم درحالی که به آیه بعد توجه نمیکنند که فرموده اخرج منها مائ ها ومرعاها. ازآن خشکی ها چشمه ها و مراتع را بیرون می آورد و کوه را استوار و پا بر جا قرارمیدهد .باران های سیل اسا با ارامش زمین متعادل ترمیشود و گسترش خشکی ها و ایجاد کوه ها باعث ذخیره آب باران و گردش و چرخش هوا و مساعد شدن زمین برای رویش گیاهان پهن برگ و مراتع که برای شما انسان و چارپایانتان متاعی است تا بهره مند شوند. بنابراین با استناد به تاریخچه زمین و تحولات روی آن معنی  والارض بعد ذلک دحاها روشن میشود. زمین دراین رویداد متولد نمیشود بلکه قاره ها پا به عرصه وجود مینهند و این برنامه ریزی ذات باریتعالی برای ادامه روند تکامل موجودات و پیدایش انسان تکامل یافته است به جدول شماره 3 مراجعه فرمائید.

خزندگان غول پیکرو دایناسورها حاکمیت زمین را از آن خود کرده اند و ایجاد مزاحمت برای ظهورنسل جدیدی از خلقت حیات و آنها میبایستی از صحنه روزگار محو شوند تا روند تکامل راه خود را دنبال کند.


انقراض دایناسورها دراین دوران و قبل ازپیدایش پستانداران، حکمتی الهی بوده است. خزندگان و دایناسورها همه ایات خداوند بودند  که خداوند درزمین آنها را منسوخ کرد و به جای آنها آیه دیگری جایگزین کرد.


مَا نَنسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیرٍ‌ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَیٰ کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ‌ -هیچ ایه را ما منسوخ نمی کنیم و به فراموشی نمی سپاریم مگر مانند آن یا بهتر از آن را جایگزین میکنیم که خداوند قادر متعال است .


وَإِذَا بَدَّلْنَا آیةً مَّکانَ آیةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا ینَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ‌ ۚ بَلْ أَکثَرُ‌هُمْ لَا یعْلَمُونَ وچون آیه ای با آیه دیگری تعویض گردد خداوند به نازل کردن آن علم و آگاهی دارد میگویند تومفتری درحالی که بسیاری از آنها علم آن را ندارند. دراین آیه میفرماید آیه ای را بر میداریم و بجای آن آیه دیگری میگذاریم-وَإِذَا بَدَّلْنَا آیةً مَّکانَ آیةٍ ۙبنابراین نبایستی آیه منسوخ شده  درقرآن باشد در قرآن ناسخ  و منسوخ نداریم.


بنابراین منسوخ شدن این آیات نمی تواند درارتباط با آیات قرآن باشد در طبیعت همه پدیده ها آیات الهی هستند و میتوانند این مفهوم را از آن استنباط کرد. مفسرین محترم برای اینکه  آیه ای از قرآن را منسوخ نکنند آیه را حکم معنی کرده اند که صحیح نمی تواند باشد. درجدول شماره 3 دوره مهم تحولات پوسته جامد زمین  و پیدایش قاره ها، کوه ها و مراتع را نشان میدهد وب دین طریق ما به مفهوم علمی وواقعی والارض بعد ذلک دحاها می رسیم و یکی دیگراز اعجاز علمی قرآن را بر ملا و عیان میسازیم. سید محمد تقوی اهرمی دهم بهمن 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت