ویژگی ها

هاوکینگ وپاسخ قرآن به ادعای بی اساس او


مقدمه نوشتار
دانشمندان فیزیک وزیست شناسی تا کنون تلاش نموده اند ساختار مادی وتشکیلاتی اشیائ که در معرض دید انسان قرارگرفته است را کشف کنند. اما مسائل بی شماری را بی پاسخ رها میسازند. نمونه فراوان است ما دو نمونه را اشاره وسپس ادعای هاوکینگ را بیان وبررسی میکنیم اول پیدایش کیهان همه ما میدانیم که دانشمندان فیزیک واختر شناسی موضوع بیگ بانگ ولحظه پیدایش ماده را با اتفاق نظر مورد قبول قرارداده اند وآزمایشات فیزیک وقوانین هم آنرا تائید کرده است. اندازه کیهان کنونی ازنظرحجم وچگالی محاسبه شده است و رقم نجومی را بدست آورده اند. علم فیزیک میگوید در لحظه زمان صفر تمامی این حجم وچگالی عظیم درنقطه ای بی نهایت کوچک متمایل به صفر فشرده شده وبه عبارتی به نقطه هیچ رسیده بودند. نقطه ای که ماده ای وجود نداشت ومکان هم نبود وبه یکباره واقعه ای رخ داد وازهیچ ماده ایجاد شد وکیهان کنونی با چگالی بسیار عظیم از همان هیچ به وجود آمد. دانشمندان میگویند از انرژی ناب ولی دیگر کار ندارند که این انرژی ناب از نظر اندازه میتوانسته است چنان حجم عظیم ماده را ایجاد کند بعلاوه این انرژی ناب از کجا آمد وقوانین چهارگانه فیزیک از چه ایجاد شد مسلما از این انرژی ناب واین جا است که فیزیک در پاسخ در میماند ودر نهایت میگوید ما کار نداریم که چه موضوعی پشت این ماده نهفته است . با توجه به اینکه انسان کنونی به دانش شگرفی رسیده وخلاقیت خود را به کار گرفته ومرتبا تکنیک جدیدی را ایجاد میکند. مثلا کامپیوترمسائل پیچیده ای درخود دارد وبرنامه ریزی تدوین شده ای ان را سامان داده است آیا خود به خود ایجاد شده است. درایجاد ستارگان ، منظومه شمسی، زمین برنامه ریزی تدوین شده وفوق العاده با نظم وحساب شده درکار است وعلم فیزیک با سئوالات فراوان بدون پاسخ روبرو است ودوم درموضوع حیات دانشمندان تلاش میکنند ساختار ملکولی حیات را کشف کنند وپیداش اولین نطفه حیات را کشف کنند وساختار ملکولی حیات را حیات میدانند وحاضر نیستند این دو را از هم تفکیک کنند و چنین تصور میکنند که اگر ملکول حیات را سرهم کنند حیات در آن ظاهر میشود. کاری که جان ونتر کرد وبه فریب خود را خالق حیات نامید.به مقاله خالق حیات مصنوعی وترفند فریب افکار عمومی مراجعه فرمائید.


ادعای بی اساس هاوکینک چه بود


درسئوالی که از او پرسیده شد که کیهان را چه کسی خلق کرد وچگونه خلق شد پاسخ میدهد "خود خودشان راخلق کردند از هیچ خلق شدند وخالق اصلی قوانین فیزیک بودند ودر پاسخ دیگری که قوانین فیزیک را کی خلق کرد میگوید خودشان از انرژی ناب ایجاد شدند .پرفسورهانس پطر دور"Hans Peter Duer" فیزیک دان برجسته وبرنده جایزه نوبل میگوید " من درتمامی عمر تحقیقاتی خود تلاش کردم بفهمم چه چیزی پشت ماده قرار دارد و درپایان به این نتیجه رسیدم که اصالتا ماده ای وجود ندارد." همان موضوعی که قرآن میفرماید خلق(ماده) وامر تفکیک ناپذیرند ونبود امرنفی ماده است. خدا را ازماده جدا کنیم ماده ای وجود ندارد. به مقاله امرخدا ونقش آن در ساختار مادی کیهان  مراجعه فرمائید. اوپرفسورهاوکینگ فیزیکدان انگلیسی را در مورد اینکه میگوید کیهان خود خودش را آفرید مورد انتقاد قرارداده وتاکید میکند که او حق نداشته است درباره ماورائ ماده نظردهد. اوعقیده دارد که اگرعلم فیزیک خدا وخلقت ماده را درنظر بگیرد بسیاری از مشکلات لاینحل فیزیک را میتوان حل کرد.

فیزیک کلاسیک میخواهد حقیقت را کشف کند، شیئ را میبیند ولی موضوع ارتباط وتاثیر گذار با شیئ را رها میسازد. منظور پرفسوردور این است که مثلا ما کیهان را با مصنوعی مانند کامپیوترمقایسه کنیم. آن را میبینیم ولی علل به وجود آمدن آنرا را کار نداریم مثلا کامپیوتر خود خودش را خلق کرده. این کلام هاوکینگ مورد اعتراض بسیاری از دانشمندان قرارگرفت.


پاسخ قرآن در 1400 سال قبل به هاوکینگ


قرآن درآیات 30 الی 35 سوره طور بحث جالبی رادرقالب تمثیلی مطرح میکند وبه برخی از سئوالات وشبهات امروزی پاسخ روشنی میدهد. موضوعاتی که بحث روز است .به ایات توجه فرمائید.


أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ
أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ
آیا آنان را تصورات ذهنی یا رویایشان به این پندارها کشانده یا مردمی طغیانگرند-یا میگویند گفته های پیامبر(قرآن) خود ساخته است (رویای رسولانه است)-اگرراست میگویند سخنی مانند آن را بیاورند – ایا ازهیچ آفریده شده اند(بی هیچ خالقی) یا خود خالق خویشند- آیا سموات والارض ( کیهان) را همینطورخلق کرده اند آنها به یقین نرسیده اند.
خداوند کیهان را ازهیچ افرید بدیع السموات والارض پدید اورنده کیهان از هیچ.به مقاله خلقت کیهان از هیچ نظر علوم طبیعی و قران مراجعه فرمائید. علم هم میگوید کیهان ازهیچ واز احدیت ایجاد شد. فرق علم فیزیک وقرآن دراین است که قرآن میفرماید کیهان خالق دارد که آن را ازهیچ آفرید از نورذات خود وازاحدیت ولی علم فیزیک میگوید بی هیچ خالقی ازهیچ به وجود آمد.علم فیزیک برای به وجود آمدن کیهان با چگالی بینهایت بزرگ ازهیچ نمی تواند پاسخ علمی ارائه دهد.دانشمندان فیزیک با پیش کشیدن نظم خارق العاده وتبعیت از یک قانون هم آهنگ درکیهان وماده به وجود واقعیت پشت پرده جهان مادی نزدیک میشوند.سید محمد تقوی اهرمی بهمن 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت