ویژگی ها

بعد المشرقین معنی از مشرق تا مشرق میدهد ترجمه ها را اصلاح کنیم

 

مقدمه نوشتار

برخی کلمات را باید با ابزار علم تاویل کرد واگر معنی آیه را درک نمیکنیم ننویسیم تا شبهه ایجاد نکنیم. خداوند آیات متشابه را برای فهم و درک زمان صدر اسلام نازل نکرده است. قرآن به همه نسلهای گذشته، حال و آینده تعلق دارد. آیات متشابه دارای دو وجه است وجه ظاهری و وجه باطنی که هدف ذات باریتعالی است و برای انسانهای زمان شکوفائی علم وبرای اثبات حقانیت خدا وند نازل کرده است. بسیاری از کلمات را گذشتگان بر اساس نظر و دید علمی آن زمان معنی کرده اند و مثلا خلق الانسان من نطفه، نطفه را هرکس بفراخور فهم و درک علمی خود معنی کرده اند. گذشتگان فکر میکردند که آب مرد به تنهائی برای خلق جنین کفایت میکند برای همین هم نطفه را آبمرد معنی کرده اند. با کشف علم ژنتیک دانشمندان به این نظریه رسیده اند که اولین سلول حیات از ژن اولیه ایجاد شده و آنرا نطفه نامیدند که نسل بعد از آن سلول اولیه حیات، همه جانداران از جمله انسان از آن پا گرفت وما امروز براحتی میتوانیم مفاهیم عالیه علمی قرآن را باعلم روز درک کنیم. ضرورت ایجاب میکند که دانشمندان اسلامی حقایق قرآن را دریابند ودر نظرات گذشتگان در آیات متشابه باز نگری کنند.


بعد المشرقین یعنی ازمشرق تا مشرق


اینکه مفسرین محترم بعد المشرقین را از خاور تا باختر معنی کرده اند میتواند غلط باشد و با واقعیت قرآن تطابق نداشته باشد. خاور تا باختر یعنی مغرب تا مشرق و این ترجمه یعنی قرآن اشتباه کرده و بجای مغرب تا مشرق نوشته مشرق تا مشرق. چیزی که معاندین و آقای سروش انگشت روی همین مطلب ها میگذارند وعامدانه آنرا که نظر گذشتگان است عین قرآن انگاشته اند و شبهه ایجاد و بر وحی بودن کلام خداوند شبهه وارد کرده اند. حال چرا خداوند مشرق تا مشرق را نوشته و میتوانسته مغرب تا مشرق بنویسد. خداوند با کلمات خود اعجاز می آفریند.
حال به آیات 36 الی 38 سوره زخرف توجه کنیم. خداوند در قرآن برای بیان جهان بینی خود در حیات دنیا و قیامت یک سری مصاحبه هائی پر معنی برگزار کرده بین مثلا جن وانس ویا بین گمراه شده وگمراه کننده او و این گفتگو ها بویژه در قیامت نکات زیبا وپر مفهومی در قالب تمثیل و تشبیه در آن نهفته است.


وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ- هر کس از یاد خداوند روی گردان شود شیطانی براو میگماریم تا همنشین او شود ( یاد خدا یعنی عمل کردن به دستورات خدا)
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ- واین شیطان ایشان را ازراه (خداوند) باز میدارد ولی فکر میکند از راه یافتگان هستند
حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ-تا زمانی که نزد ما آید (در قیامت و گمان میکرده از راه یافتگان است وغافلگیر میشود ) و میگوید ای کاش فاصله من و او (که حرفش را گوش کردم و فریب خوردم) در دنیا  فاصله ای از مشرق تا مشرق بود. که او بد همنشینی بود. اول شیطان اینجا با شیطانی که آدم را فریب داد و وسوسه نفسانی بود فرق میکند. شیطان در آیات متشابه مفهوم مختلفی دارد.در اینجا همنشینی است که او را بد راهنمائی کرده و جالب است که در آیه میفرماید آنها فکر میکردند از هدایت یافته گان هستند. یعنی به خدا ایمان دارند ولی راه را کج رفته اند. قرآن را میخواندند ولی درک نمی کردند و به آن عمل نمی کردند. نماز خواندن برای این است که فرد مومن گناه نکند، دروغ نگوید، غیبت نکند، مال مردم نخورد. اگر نماز بخواند ولی هر آنچه خداوند نهی کرده انجام بدهد مشمول این آیه میشود .در این تمثیل و مصاحبه زیبا یک اعجازعلمی نهفته است. برای تقویت ایمان مومنین و اثبات حقانیت خداوند برای منکرین دانشمند. حال بپردازیم به مشرق تا مشرق. کره زمین گرد است خط استوا دارد که از خاور تا باختر را شامل میشود که همان مغرب و مشرق است. فاصله آنها به اندازه قطر زمین است در قطب شمال و قطب جنوب هم طلوع وغروب داریم یعنی یک مغرب ویک مشرق در قطب شمال و یک مغرب و یک مشرق در قطب جنوب. برخلاف مغرب و مشرق معمولی، دردو قطب شمال وجنوب مغرب ومشرق در یکجا اتفاق میافتد. زمین حول محور عمودی خود هر 24 ساعت یکبار دور خود میچرخد و این محور بر مدار دور خورشید عمود است اما کمی مایل از محور عمودی. به اندازه 23 درجه. بنابراین مشرق قطب شمال و مشرق قطب حنوب به اندازه قطر زمین از هم فاصله دارند. حال اعجاز قرآن در این است که در 1400 سال قبل خداوند در میان این تمثیل به این دو مشرق اشاره کرده است .ترجمه کردن بعد المشرقین به مغرب تا مشرق و یا خاور تا باختر اشتباه است. و لازم است علمائ دلسوز و پیرو حقانیت قرآن ترجمه ها را اصلاح کنند و همان کلام خداوند را که مشرق تا مشرق است را بگدارند و در کلام خداوند دست کاری نکنند. سید محمد تقوی اهرمی- تیر ماه 1398

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت