خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زوجیت عام در کل شیئ از دید علم و قرآن

 


مقدمه نوشتار

در مقاله زوجیت در قرآن و موجودات تک سلولی به مفهوم زوج به عنوان جنسیت نر و مادینگی اشاره شد. مفاهیم دیگر زوج در قرآن همسر است که معنی آن در آیات کاملا روشن بیان شده و این آیات جزئ آیات متشابه نیستند. زوج به عنوان قرین یا همنشین و زوج به عنوان نوع و گونه نیز بکار رفته که از سیاق آیات میتوان مفهوم آن را تشخیص داد. دراین نوشتار به استناد آیات قرآن به بحث جالب علمی میپردازیم که حدود دو الی سه سال است که بحث مورد علاقه فیزیکدانان قرارگرفته است. بحث ماده و ضد ماده و اثر آن بر زوجیت عام که قرآن اشاره کرده و هنوز علم به آن نرسیده است. در سال 1393 مقاله ای در این باره در سایت خودم منتشر کردم ودر آن زمان تازه موضوع جهان های موازی بحث فزیکدانان بود ومن اشاره به دو جهان موازی با مرکزیت واحد نمودم و موضوع بحث براساس ماده وضد ماده قرار داشت. همانطور که میدانیم کیهان از ماده تشکیل شده واثری از ضد ماده نیست. البته دانشمندان برای اثبات واقعیت ضد ماده آزمایشات متعددی انجام داده اند وبه واقعیت وجود آن رسیده اند وتنها در آزمایشگاه سرن در شرایط خاصی وجود آن را به اثبات رسانده ند وحتی تلاش دارند.مقداری ضد ئیدروژن را تولید کنند وتا اندازه ای هم موفق شده اند ولی مقدار آن بسیار جزئی است. هدف این آزمایشات اثبات نظریه مهبانک در لحظه آغازین ایجاد جهان ما و در صورت امکان استفاده از انرژی بر خورد ماده و ضد ماده.

 

ادامه مطلب: زوجیت عام در کل شیئ از دید علم و قرآن

زوجيت در قرآن و موجودات تك سلولی

مقدمه نوشتار


انتخاب عنوان برای این نوشتار با واقعیت زوجیت در قرآن همخوانی ندارد .ولی از آنجائیکه به عنوان یک شبهه در مباحث زوجیت عام مطرح است و اذهان را متوجه خود کرده است مطرح میکنم. در حقیقت باید از جمله "جنسیت در قرآن و تک سلولی "استفاده کنیم که با توجه به معنی گسترده کلمه زوج در قرآن باید شرح کوتاهی نوشته شود. برخی کلمات در قرآن دارای تنوع مفاهیم است و این آیات جزئ متشابهات هستند. البته نه هر آیه ای که در آن کلمه زوج آمده متشابه است. زوج به عنوان همسر مفهوم آن واضح و روشن است و جزئ آیات متشابه نیست. کلمه زوج بستگی به قرار گرفتن در آیه و با سیاق آیه مفهوم خاص خود را دارد. دو مفهوم اصلی بعد از همسری را در دو آیه زیر و مفاهیم دیگر را در نوشتار جداگانه ای بررسی میکنیم. عدم آشنائئ به جهان بینی خلقت کیهان و خلقت انسان در قرآن ما را با سر در گمی زیادی روبرو ساخته و باعث شبهات فراوانی شده است. از جمله مهمترین معانی زوج، ماده و ضد ماده که البته این ها اضداد یکدیگر هستند و نمی توانیم زوج بنامیم ولی اثر خود را در زوجیت عام ،کل شیئ باقی گذاشته است. دوم جنسیت نر و مادینگی موجودات زنده که به علم ژنتیک بر میگردد. سوم همسر یا زوج موجودات زنده که با مقوله جنسیت فرق میکند چهارم گونه و یا انواع پنجم قرین چیزی قرار گرفتن که البته با قرینه فرق دارد. قرینه یا به زبان علمی ایزومر است. خودتان را در آینه ببینید عکس شما در آینه قرینه شما است ولی مجازی است. و قرینه واقعی در قرآن اشاره شده که ارتباطی با زوج ندارد. بحث بسیار جالب و علمی و اعجاز قرآن است که طی مقاله جداگانه به آن میپردازم. در این نوشتار به زوج به مفهوم جنسیت پرداخته میشود. نتیجه این نوشتار هم این است که تک سلولی ها از نظر قرآن زوجیت (جنسیت) را در خود ندارند. شبهه ای که با این نوشتار بر طرف میشود. حال به بحث بسیار جالب و علمی قرآن بپردازیم.


جنسیت نر و مادینگی


ابتدا به آیات45 الی 47 سوره نجم توجه فرمائید. کلمه زوجین به معنی جنسیت نر و مادینگی و در موضوع خلقت حیات مطرح شده است.به آیات توجه فرمایید.
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى- وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى

ابتدا ترجمه عرف که تمامی مفسرین بدون استثنائ به نقل از نظر گذشتگان هزار سال قبل گرفته اند مقایسه میکنیم .دو دیدگاه کاملا متفاوتی در مفهوم این آیه وجود دارد. اول همین دیدگاه ترجمه سنتی و دوم دیدگاه علمی آن است که با تفحص و تجسس و تفکر چند دهه در آیات متشابه خلقت انسان در قرآن و مقایسه آن آیات با یکدیگر و سپس با علم روز زمین شناسی و زیست شناسی تکاملی که برای اولین بار توسط اینجانب از قرآن کشف و از سال 1393 در سایت های خودم منتشر کرده ام و دلائلی قرآنی و علمی آن را هم در چندین مقاله ارائه داده ام که لیست مقالات در پایان این نوشتار برای علاقمندان آشکار شدن حقایق علمی آیات متشابه و بروز رسانی نظرات کهن درج میکنم. در مورد ترجمه های سنتی در باره خلقت هفت آسمان، کیهان، زمین، و خلقت حیات و درون آن انسان و برگزیده شدن آدم اولین انسان تکامل یافته از نسل قبل که به عقیده اینجانب همه تصورات ذهنی هزار سال قبل دانشمندان به نام از علم روزاست که باید به روز رسانی شوند. ضرورت بروز رسانی این تصورات در نوشتار برخی علمائ دیده میشود ولی تا واقعیت قرآنی هنوز فاصله درازی داریم. درحقیقت میتوان گفت سیزده قرن اشتباه در ترجمه و تفسیر این آیه است که بر مفاهیم کلمه زوج تاثیر گذاشته است. برداشت غلط از نطفه که آن را مترادف آب مرد گرفته اند، تاثیر مخربی بر سایر آیات متشابه خلقت انسان گذاشته است و جهان بینی یک پارچه و زیبای قرآن مخدوش شده است. این نوشتار برای رسیدن به واقعیت معانی زوج ناچارا باید با دید انتقادی به ترجمه سنتی نگاه کنیم.

ادامه مطلب: زوجيت در قرآن و موجودات تك سلولی

يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ و واقعیت قرآنی بیرون آمدن از قبر

مقدمه نوشتار


بحث بر انگیخته شدن انسان در قیامت و چگونگی روند زنده شدن یا باصطلاح از قبر بیرون آمدن در آیات فراوان در قرآن بیان شده و با تفسیر ها و ترجمه های غیر واقع که با آیات قیامت همخوانی ندارند واقعیت قبر و برزخ و زنده شدن مردگان را بسیار پیچیده کرده است که در یک نگاه کلی و عدم آشنائی با جهان بینی قیامت تناقص فراوانی در آیات و تفاسیر دیده میشود. مثالی بزنیم دو آیه زیر را مورد بررسی قرارمیدهیم آیه 48 سوره ابراهیم 51 سوره یاسین


يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار- ِروزی که (این) زمین به زمین دیگری و سموات هم(جو زمین که با هم حیات را ایجاد میکنند برای زنده کردن مرده ها و شرایط زندگی آنان لازم است) تبدیل میشوند و برای خداوند واحد القهار آشکار و ظاهر میشوند. برزوا آشکار و ظاهر شدن لله برای خدا حال ترجمه عرف که همه مفسرین با کمی تفاوت از آن استفاده میکنند این است-روزی که زمین (به امر خدا) به غیر این زمین مبدل شود و هم آسمانها دگرگون شوند و تمام خلق در پیشگاه (حکم) خدای یکتای قادر قاهر حاضر شوند.در این جا تنها صحبت از تبدیل شدن زمین و آسمانهای مربوط به زمین است که میخواهد نکته مهمی بیان فرماید که انسان در همین زمین و جو آن ولی زمین دیگری بر انگیخته میشوند برزوا به زمین و جو آن برمیگردد که برای خداوند آشکار میشوند تا قیامت در آن اتفاق بیفتد.زمین و جو آن برای خداوند آشکار میشود، دگرگون شدن آسمان ها و کلمه تمام خلق در پیشگاه خداوند حاضر شوند اصلا در آیه ذکر نشده و ترجمه این آیه نیست بلکه برداشت ذهنی از آیه است. مطلبی که میخواهیم از این آیه استنباط کنیم این است که زمین، زمین دیگری است اما همین زمین است؟

فلسفه آن چیست.

حال تکلیف قبرها چه میشوند. در آیات فراوان هم ذکر شده که زمین و کیهان همه بر چیده میشوند. حال آیه بعدی را مرور میکنیم- وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى‏ رَبِّهِمْ یَنْسِلُون- قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ-در صور دمیده میشود پس آنان از اجداث بسوی پروردگار جدا میشوند ومیگویند وای برما چه کسی ما را از مرقد ما برانگیخت. این همان وعده راست خدا است و رسولان درست میگفتند. کیهان که از بین رفت زمین و جو آن به خداوند به ارث میرسد- وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- زمین به خداوند به ارث میرسد چه مفهومی میتواند داشته باشد چه موقع ارث به کسی میرسد وقتی که صاحب ملک و مالی میمیرد کلمه ارث مفهوم خاص خود را دارد خداوند مالک کیهان کنونی است و با از بین رفتن کیهان دیگر زمینی وجود ندارد واشاره خداوند به این موضوع است که درست است که کیهان از بین رفته ولی زمین دیگری که بدل این زمین است در ید قدرت خداوند قرار میگیرد. با سیستم مادی این کار امکان پذیراست در مقالات دو جهان موازی شرح داده ام.

ادامه مطلب: يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ و واقعیت قرآنی بیرون آمدن از قبر

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

024219
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
303
4888
11408
2890
20329
24219

Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-06-05 08:16:34
امارگیر سایت