سماء

ایجاد در چهارشنبه, 06 آذر 1398 / Frontpage
Tags: سماء, سموات, سموات-و-الارض، جو-هفت -طبقه-زمین, سماء-به-عنوان-فضاءو سماء-معنوی-نداریمو
مقدمه نوشتار برای دانستن واقعیت خلقت کیهان، خلقت زمین و درون آن حیات، نقش هفت طبقه جو زمین در بقاء حیات از دیدگاه قرآن می بایستی به مفاهیم درست کلمات کلیدی آنها در هر آیه دست یافت. انسان درون کره زمین ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 19 آبان 1398 / Frontpage
Tags: سماء-و-مفهوم-آن, سماوات و-الارض, سبع-السماوت
  مقدمه نوشتار در قسمت اول این مقاله آیات 9 الی 12 سوره فصلت و آیات 30 الی 32 سوره انبیائ مورد بررسی قرار گرفت. در هزار سال قبل که علوم طبیعی گستره زیادی نداشت هر فرد دانشمند میتوانست با خواندن کمتر ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 15 آبان 1398 / Frontpage
Tags: سمائ, سمهوات, زینا-السما-الدنیا, مفهوم-کلمه-سماء-از-نظر-قرآن
مقدمه نوشتار قرآن در موضوعات خلقت کیهان، خلقت انسان، خلقت حیات دارای جهان بینی خاص خود است و اساس این جهان بینی کلمات کلیدی آن است. اگر ما درست این کلمات را مطابق آیات قرآن خوب درک نکنیم چهار چوب ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 05 شهریور 1398 / Frontpage
Tags: زینت-الکواکب, سماء-الدنیاو سماوات -و-الارض, سبع-السماوات, سماء-ادنی
  إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ - رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِ - إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزينَةٍ الْكَواكِبِ 4 الی 6 صافات مقدمه نوشتار مقاله ای ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 25 مرداد 1398 / Frontpage
Tags: عده-الشهور, سموات-و-الارض, سبع- السموات-و-الارض, سماء, فسواهن -سبع-السموت-و-الارض
  مقدمه نوشتار موضوع سماوات و الارض و سبع سماوات هنوز نزد مفسرین و مترجمین محترم  که  ملجاء رسیدگی به سئوالات و شبهه های ایجاد شده  هستند در پرتوی از ابهام  قرار دارد در صورتی که در برخی آیات بطور ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 22 مرداد 1398 / Frontpage
Tags: رفعها-السماءو وضع-المیزان, و-الارض -وضعها-للانام, فقضا-هن- سبع- السموات،, هفت-آسمان
مقدمه نوشتار سوره الرحمن با کلمه رحمن نعمت دهنده آغاز شده. خداوند رحمن آیه اول سوره است. این نعمت بزرگ باید شامل تمامی نعمت های داده شده در زمین باشد که خداوند با ذکر آنها انسان را مرتبا خطاب قرار میدهد ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 29 تیر 1398 / Frontpage
Tags: حما-مسنون, سماء, سماوات-جو-زمین, هفت-آسمان, علقه, نفس-واحده
  مقدمه نوشتار کلمات سماوات و سماء، سموات والارض و سبع سماوات در بسیاری از آیات متشابه قرآن آورده شده و هر کدام در جایگاه خود معنی خاص خود را دارد. مثلا سماء دارای چند وجه معنی در قرآن است که از روی ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398 / Frontpage
Tags: دنیا-و-آخرت, زینت-حیات- -الدنیا, سماء-الدنیا, سموات-و-الارض, سبع- السموات-و-الارض
  مقدمه نوشتار قرآن دارای بینش خاص خود است. خداوند کیهان را برای ایجاد حیات در کره زمین خلق کرد وعرشه علی المائ موید این مطلب است. انشاء انسان در قالب حیات از ابتدای انبساط کیهان رقم خورد. زمین و ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 15 دی 1397 / Frontpage
Tags: ماء-دافق, ماء-مهین, صلب-و-ترائب, سماء-و-طارق, کل-نفس-علیها-حافظ, خلقت-انسان
مقدمه نوشتار کلمه ماء در قرآن در تمامی آیات معنی آب می دهد. همین آبی که با آن سروکار داریم می نوشیم و حیات موجودات زنده به آن وابسته است با فرمول شیمیایی H2O. گذشتگان در حدود هزار سال قبل بر اساس ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 25 مهر 1397 / Frontpage
Tags: و-اذ-البحار-سجرت, و-اذ-الجبال- سیرت, و-اذ-السماء-کشطت, جمع-الشمس- و-القمر, و-اذ-النفوس-زوجت
... اثر نا آگاهی علمی رخ میدهد این است که فکر میکنند آب همچنان در زمین میماند تا به درجه حرارت بالای 2000 درجه برسد و پیوند مولکول آب پاره شود. آب به حالت انفجار گونه تخلیه می شود واذالسمائ کشطت رخ میدهد ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 15 تیر 1397 / Frontpage
Tags: سموات-والارض, سبع-المثانی, سماء, اختلاف-شب-و-روز, فاطر-السموات-و-الارض
  قرآن و روش و جهان بینی آن را باید شناخت تا درک مفاهیم بیان شده در قالب کلمات الهی آسان شود. کلماتی مانند سماوات والارض، سماء، سبع السماوات اساس بینش خلقت انسان در قرآن است. آیات درباره خلقت انسان و ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 12 خرداد 1397 / Frontpage
Tags: اقوات-غذای-بیولوژیکی, حما-مسنون و-صلصال, ماء-مهین, ثم-الستوی-الی السماء, سوائ-للسائلین
  اقوات به معنی غذای موجودات زنده و یا به اصطلاح علمی غذای بیولوژیکی تکثیر پذیر است. این دوره از نظر علم زیست شناسی و هم چنین نظر قرآن دارای اهمیت ویژه ای است. در این  دوره  پایه  خلقت انسان و موجودات ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397 / Frontpage
Tags: سماوات-و-الارض, سبع-السموات،, سماء, دابه-و-بقاء-حیات, اختلاف-شب-و-روز
... با نظر گذشتگان تطبیق می دهیم. علم زمان هزار سال قبل، هفت آسمان را طبق آخرین نظریه علمی آن زمان که نظریه بطلمیوسی و به اصطلاح نظریه پوست پیازی است تشریح می کرد و مفسرین حدود 200 سال بعد از ظهور اسلام که ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 01 فروردين 1397 / Frontpage
Tags: سجده-ملائکه-به-آدم, فالهمها-و-تقواها, خلقت-انسان, نفس -واحده, یدبر-الامر-من-سماء-الی-الارض
مقدمه نوشتار ملائکه در بدو خلقت انسان و در مرحله نفخت من روحی به فرمان خداوند به بشر ساختار انسان در حال شدن سجده می کند و جزء فطرت ذاتی او قرار می گیرد. سجده به معنی تسلیم امر خداوند قرار گرفتن است. ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 27 دی 1396 / Frontpage
Tags: خلقت-آسمان-بعد-از-زمین, پیدایش- زمین, سماء-و-نظریه-بطلمیوس
مقدمه نوشتار کلمات خلق آسمان بعد از زمین سوژه ای شده در دست معاندین و مخالفین قرآن، آنها بدون مطالعه  آیات مربوطه و براساس نظریات کهن به این تصور خلاف  قرآن رسیده اند. آیات 9 الی 12 سوره فصلت همه درباره ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 22 مهر 1396 / Frontpage
Tags: خلقت-زمین, شش-روز-خلقت, خلقت- کیهان-در-شش-روز, ثم-الستوی-علی-العرش, کان-عرشه-علی- الماء, سماء-زمین, سماوات-و-هفت جو- -زمین
  مقدمه نوشتار چهار کلمه کلیدی در قرآن وجود دارند که اساس و پایه  شبهات فراوانی شده و برای رفع این شبهات به  تصورات ذهنی هزار سال قبل برای روشن معانی آنها مراجعه می کنیم و فکر خود را بکار نمی گیریم ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 15 اسفند 1395 / Frontpage
Tags: پیدایش-حیات, قرآن-و-علم-زیست شناسی, اقوات, پیدایش-زمین, خلقت-هفت-آسمان, ثم-استوی-الی السماء, حما مسنون, صلصال
... صورت گرفته (5 ،4 فاکس و همکاران از حرارت دادن مخلوط خشک اسید های آمینه در 150 تا 200 درجه و در چند ساعت یک توده سیاه رنگ بدست آوردند که  در آب به خوبی حل و پلی آمینو اسید ها با یک یا دو دوجین عضو تشکیل ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 13 آبان 1393 / Frontpage
Tags: خلقت-زمین, آفرینش-زمین, سماوات -و-الارض, سماء-بناها, رواسی
 مقدمه نوشتار براساس آخرین نظریه اختر شناسی از زمان خلقت کیهان تا تشکیل ساختار مادی آن حدود سه دقیقه طول کشید از پروفسور ارنست مایر. در این سه دقیقه و شش ثانیه سنگ بنای کیهان گذاشته شد و 98 درصد مواد ... [ +++ ]

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

147159
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1033
2949
13133
115269
40886
29024
147159

Your IP: 34.200.236.68
Server Time: 2020-09-18 10:12:32
امارگیر سایت