صلب-و-ترائب

ایجاد در پنج شنبه, 10 مهر 1399 / Frontpage
Tags: صلب-و-ترائب, ماء-دافق, خلق-الانسان-من-نطفه
... این ملکول ها همه ترکیبات آلی هستند که با بخار آب درون زمین به داخل لایه های سنگ رس نفوذ کرده بودند و از آنجائیکه سنگ رس صلصال کالفخار بوده داغ بوده و حرارت آن حدود150 تا 200درجه ( ارنست مایراشاره به وسته ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 06 مرداد 1399 / Frontpage
Tags: انه-علی-رجعه-لقادر, صلب-و-ترائب, ماء-مهین, ماء-دافق
... 200 درجه رسیده بود. بخار آب همراه با ترکیبات آلی پایه حیات به درون لایه رس نفوذ میکند و جوی در زمین نبود، بارانی هم نبود. فعالیت مستمر آتشفشان ها و برخورد خرده سیارات و فوران بخار آب از دهانه آتشفشان ها ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 04 مرداد 1399 / Frontpage
Tags: نطفه-امشاج, کرونا-و-اسپرم-و-و مقایسه عملکرد-آنها, خلقت-انسان, صلصال-کالفخار, صلب-و-ترائب
... که دارد سرد میشود و درجه آن به حدود 150 تا 200 درجه رسیده بود .این را علم زمین شناسی میگوید و کلمه شاهکار خلقت انسان صلصال کالفخار هم این را تایید میکند. پس در این مرحله نه زنی وجود داشته و نه مردی بنابراین ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 23 تیر 1399 / Frontpage
Tags: علی-رجعه-لقادر, ماء-دافق, صلب-و-ترائب, پیدایش-حیات
مقدمه نوشتار واقعیت های علمی بسیاری در قرآن است که اعجاز علمی قرآن هستند و خداوند آنها را به صورت تشبیه و استعاره بیان فرموده تا علوم طبیعی واقعیت علمی آن را روشن کند و ادله ای باشد برای حقانیت خداوند ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 20 تیر 1399 / Frontpage
Tags: ماء-دافق, مولکول-پایه-حیات, صلب-و-ترائب, صلصال-و-حما-مسنون, آدنین-تری-فسفات, نقش-آنزیم-و-ماء-دافق
مقدمه نوشتار کلمات در قرآن اعجاز آن است. خداوند متعال فقط یک بار در سوره طارق و کوتاه به کلمه ماء دافق این اعجاز طبیعت اشاره کرده است. انسان در آب بیرون رونده که از بین جسم سخت و نرم بیرون می جهد خلق ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 30 فروردين 1399 / Frontpage
Tags: صلب-و-ترائب, مائ-دافق, مائ-مهین, صلصال-و-حما-مسنون, جان, جن, جن-انس
مقدمه نوشتار حیات در زمین یک موهبت الهی است که در هیچ جای کیهان مانند آن نیست. ممکن است حیاتی وجود داشته باشد اما لیس کمثله شیئ نیست. حیات چیست آیا اگر ما قادر باشیم تمامی مولکول های یک ژن ساده را درست ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 11 اسفند 1398 / Frontpage
Tags: ماء-دافق، ماء-مهین, صلب-و-ترائب, صلصال-و-حما-مسنون, پیدایش-اولین- نطفه-حیات
مقدمه نوشتار کلمه ماء در قرآن به معنی همین آبی است که ما می نوشیم و حیات موجودات زنده به آن بستگی دارد. هیچ جای قرآن به آب به عنوان نطفه اشاره نشده و این تخیلات ذهنی ما است. اصل آیات با تفسیر آیات فرق ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 09 اسفند 1398 / Frontpage
Tags: ماء-دافق, صلب-و-ترائب, صلصال, حما مسنون, طارق-سیستم-حفاظتی, سلول- اولیه-حیات
  مقدمه نوشتار خداوند در جهان مادی پدیده های مهمی که در سرنوشت انسان نقش موثری بازی کرده و یا می کنند را در قالب تمثیل و تشبیه بیان میکند. بسیاری از این پدیده ها در زمان صدر اسلام برای انسان نا شناخته ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 07 بهمن 1397 / Frontpage
Tags: صلب-و-ترائب, حما-مسنون-و-صلصال, ماء-دافق, نطفه-امشاج
... 1500 تا 2000 درجه،  بخار آب  و کانی ها و گازها در این درجه میتوانسته اند پایدار باشند حرارت و چگالی محیط  شرایط لازم را برای بسیاری از پدیده های شیمیائی فراهم کرده بود زمین شروع به سرد شدن میکند. از ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 15 دی 1397 / Frontpage
Tags: ماء-دافق, ماء-مهین, صلب-و-ترائب, سماء-و-طارق, کل-نفس-علیها-حافظ, خلقت-انسان
مقدمه نوشتار کلمه ماء در قرآن در تمامی آیات معنی آب می دهد. همین آبی که با آن سروکار داریم می نوشیم و حیات موجودات زنده به آن وابسته است با فرمول شیمیایی H2O. گذشتگان در حدود هزار سال قبل بر اساس ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 24 آذر 1397 / Frontpage
Tags: سلاله-من-طین, سلاله-من-ماء-مهین, صلصال, صلب-و-ترائب
مقدمه نوشتار قرآن دارای جهان بینی خاصی در مورد خلق حیات است. چنانچه ما با این جهان بینی آشنا شویم، هم آهنگی عجیب و جالبی که کاملا با علم روز زمین شناسی و زیست شناسی مطابقت دارد را می توانیم در آن به ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 09 آذر 1397 / Frontpage
Tags: ایجاد-غشاء-رسی-در-زمین-اولیه, صلصال-و-حما-مسنون, صلب-و-ترائب, ماء-دافق-و-نقش-آن-در سرنوشت-انسان
... (حرارت حدود 150 درجه ) اتفاق مهم ایجاد ماکرومولکول های زنجیره ای حیات که همان خلق الانسان من صلصال الکلفخار رخ می دهد. دانشمندان زیست شناسی و زمین شناسی ایجاد حیات را لازمه حرارت 150 تا 200 درجه می دانسته ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 07 آذر 1397 / Frontpage
Tags: صلب-و-ترائب, حما-مسنون, ماء-دافق, خلقت-انسان, نطفه-اولیه-حیات, نطفه-امشاج
... خلق الانسان من صلصال من حما مسنون دراین مرحله به وقوع می پیوندد. دانشمندان زمین شناسی درباره چگونگی تحولات زمین قبل از تشکیل پوسته جامد به عبارتی در حرارت های از حدود 2000 تا 100 درجه اطلاعات چندانی ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 04 شهریور 1397 / Frontpage
Tags: کن-فیکون, صلب-و-ترائب, حما-مسنون و-صلصال, ماء-دافق, خلق-الساعه
 مقدمه نوشتار زمین طی فرایندی زمانبر از توده  ابر خورشیدی و هم زمان با سایر سیارات منظومه شمسی از خورشید جدا و خرده سیارات هم احتمالا از برخورد دو سیاره با یکدیگر ایجاد شدند. علم اختر شناسی چگونگی این ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 14 تیر 1397 / Frontpage
Tags: حما-مسنون-و-صلصال, صلب-و-ترائب, ماء-دافق, خلقت-انسان-از-نطفه
مقدمه نوشتار صلب و ترائب دو کلمه مهم در سرنوشت خلقتی انسان است و این رخدادی بس مهم در آغاز خلقت حیات می باشد خداوند به زبان علم امروزی با ما در 1400 سال پیش سخن گفته و واقعیت یک حادثه سرنوشت ساز در تاریخ  ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 01 ارديبهشت 1397 / Frontpage
Tags: جن-و-جان-در-قرآن, صلب-و-ترائب, انس-و-جن-در-قرآن, ظلمات-ثلاثه
  مقدمه نوشتار در قسمت اول مقاله  جن و جان از خرافات تا واقعیت قرآنی به جان پرداختیم و در قسمت دوم مقاله، جن را براساس آیات قرآن بررسی کردیم  و اکنون  قسمت سوم آن تقدیم میشود. در هر دو مورد  انس عاملی ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 07 آذر 1396 / Frontpage
Tags: خلقت-انسان-از-علقه, صلب-و-ترائب, حما-مسنون-و-صلصال, تکامل-انسان-در -قرآن
مقدمه نوشتار تا کنون ما با یک دیدگاه  در خلقت انسان مواجه بوده ایم و آن براساس نظرات بیان شده  در هزار سال قبل توسط مفسرین و بر پایه تصورات ذهنی و علم همان زمان که بدون تغییر بر باور ما نشسته و همه ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 05 مهر 1396 / Frontpage
Tags: صلب-و-ترائب, صلصال, حما-مسنون, خلقت-انسان-از-طین, ماء-دافق, طارق, قرار-مکین
  مقدمه نوشتار این دو کلمه در آیه هفت سوره طارق و فقط برای یکبار در قرآن آورده شده و به تعبیر دیگر همان صلصال و حما مسنون است. این کلمات شبه آفرین ترین کلماتی است که توسط معاندین و مخالفین و منحرفین ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 20 شهریور 1396 / Frontpage
Tags: صلب-و-ترائب, صلصال-و-حما-مسنون, ماء-دافق, ماء-مهین, خلقت-انسان -از-نطفه
  مقدمه نوشتار کلمه ماء در قرآن معنی آب میدهد با فرمول شیمیایی  H2O در آیات چندی از قرآن مجید نقش آن در خلقت انسان و موجودات زنده بیان شده است. تمامی آیاتی که در آنها کلمه آب بکار رفته جزء آیات متشابه ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 21 اسفند 1395 / Frontpage
Tags: خلقت-انسان, حیات -در-کره-زمین، حما-مسنون-و-صلصال, صلب-و-ترائب, مائ-مهین
  خداوند متعال در قرآن مرد را برزن ترجیح نداده است و نطفه مرد را عامل پیدایش انسان نمی داند. کلمه نطفه در قرآن معنی آب مرد نمی دهد و قرار مکین هم نمی تواند رحم زن تلقی شود. این برداشت من از آیات قرآن ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 07 آذر 1393 / Frontpage
Tags: پیدایش-حیات, اقوات, حما-مسنون, صلب-و-ترائب, ماء-دافق, ماء-مهین
... در آب است. در زمین اولیه این واکنش در محیط خشک و داغ و با حضور پلی فسفات و مشتقات سیانیدرید و کاربو دی ایمید ها صورت گرفته (5 ،4. فاکس و همکاران از حرارت دادن مخلوط خشک اسید های آمینه در 150 تا 200 ... [ +++ ]

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

265833
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
218
1808
11652
236793
4312
53501
265833

Your IP: 18.234.255.5
Server Time: 2020-12-03 07:08:06
امارگیر سایت