قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ

در زمین گردش کنید و بنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علم زیست شناسی پایه و اساس حیات از حما مسنون آغاز شد، توده نرم سیاه چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکرو مولکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی . زیبا ترین و پر مفهوم ترین کلمه از مشهودات حیات و این نقطه آغاز تکامل حیات است. هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید و عینک علوم طبیعی و فیزیک است و شفاف کردن موضوعات خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان و خلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن و مقایسه آنها با آخرین نظریه های علمی است. موضوع مرگ و حیات، قیامت از دید علم فیزیک و قرآن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت می گردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان و حشرات ایران و عجایب خلقت آن اشنا می کنیم و سایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول و تصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

CopyRight © سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید.

اینستاگرام     hammanmasnun@

s.m.taghaviahrami94[@]gmail.com

خلقت انسان در قرآن و تصورات غلط

مقدمه نوشتار


هرکس با ذهنیت خود تصوراتی خاص در باره آیات متشابه بر باور خود نشانده و با این تصورات ذهنی وارد مطالعه قرآن می شود. مطابق تصورات غلط ذهنی مربوط به هزار و چهار صد سال پیش که امثال ابن عباس تفسیر کردند و نسل اندر نسل به ما منتقل شد باوری برای خود ساخته ایم که جنبه اعتقاد و قطعیت یافته به خود گرفته می خواهیم قرآن را مطالعه کنیم، بنابراین سعی می کنیم که نظرات غلط خودمان را بر قرآن تحمیل کنیم و می نویسیم این از جانب خدا است. مثال ساده را می زنیم. آیه ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون. این رخداد در چه زمانی اتفاق افتاده و شرایط جوی و وضعیت زمینی که برای اولین بار انسان شروع به خلق شدن می کند به چه شکل بوده است. ما کاری به شرایط و وضعیت زمین نداریم چرا که برای درک این مطلب به روایات و نظر گذشتکان مراجعه می کنیم و سخنان آنها برای ما حجت است و علوم طبیعی هر چه می خواهد بگوید. قطعیت ندارد نباید توجه کنیم ممکن است تغییر کند.

این تعصب را در باره نظر گذشتگان که ممکن است قطعیت نداشته باشد نداریم. هنوز بعد از هزار و چهارصد سال تا کنون بر روی بسیاری از موضوعات کار نکرده ایم چون ضرورت ایجاب نمی کرده است. حیات در زمینی که ما زندگی می کنیم به وقوع افتاده است. کلمه بداء خلق الانسان من طین بیانگر این است که خلقت انسان در زمانی و از چیز اولیه آغاز شده است. آیا باور نداریم که قرآن آیات را تنها برای مردم صدر اسلام نازل نکرده و انسان نسل ها آینده نیز مورد نظر ذات بایتعالی بوده است یا خیر. مفاهیم انس، جن، انسان، بشر، آدم. جان در کدام مرحله خلق اطوراکم خلق شده اند. آیا خواننده قرآن به اصل فیکسیسم اعتقاد دارد و یا اصل تحول انواع را قبول دارد. قرآن به کدام نظردارد. چرا مفسرین محترم نتوانسته اند دوگانگی مفاهیم موضوعات بیشماری را حل کنند؟ ما به عنوان یک محقق می خواهیم بدانیم قرآن چه می فرماید. چطور می توانیم به این مقصود برسیم بدون اینکه تصورات ذهنی بر واقعیت قرآنی تاثیر بگذارد. قرآن آیاتی خاصی دارد که دقیقا محل بروز رخداد اولیه خلقت انسان را بیان می کند. ما به این موضوغات تا کنون فکر نکرده ایم. چرا خداوند صلصال و صلصال کالفخار و طین و طین لازب را مثال میزند. کدام یک از مفاهیم بالا تراب هستند آیا انسان می تواند از نظر علمی از خاک و یا رس خلق شده باشد. آیا ساختار مادی انسان از آب خلق شده است و معنی جعلنا کل شیی من الماء حی می تواند معنی تمام موجودات زنده از آب خلق شدند را بدهد. آیا تا کنون روی این موضوعات ساده فکر کرده ایم. در این مورد می خواهیم با خوانندگان محترم درد دل کنیم چرا تحولات هزار ساله علوم طبیعی را در ترجمه ها و تفاسیر دخالت نمی دهیم؟ چرا نظر گذشتگان را به روز رسانی نمی کنیم آیا به حرف های آنها به اعتقاد بالاتر از قرآن رسیده ایم. ادامه می دهیم

نطفه و مفهوم آن به عنوان آب مرد چهارده قرن اشتباه

مقدمه نوشتار


مفهوم نطفه به معنی منی یا آب مرد برای اولین بار در صدر اسلام و توسط ابن عباس و سپس سایرین به نقل از وی در تفاسیر بسط داده شد. این دید گاه بر سایر مفاهیم خلقت انسان تاثیر خود را گذاشته و امروزه به عنوان تنها نظریه و اساس خلقت انسان سیطره خود را در جهان بینی قرآن حفظ کرده است. بسیاری از آیات که کلمه منی، تمنون، یمنی به کار رفته این اشتباه هزار و چهارصد ساله را تکرار می کنند و واقعیت علمی در پشت پرده ابهام قرار گرفته است. اینکه در قرآن دو نوع آیات محکم و متشابه وجود دارند و متشابه ظاهر دارد و باطن، توجه مفسرین و مترجمین محترم را جلب نکرده و همه آیات متشابه را با نگرش به ظاهر آیه تفسیر می کنند. آیه و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون را همان گونه که ابن عباس در صدر اسلام معنی کرد تکرار می کنیم. همانا ما انسان را از گلی خشک از گلی سیاه متغیر و بو گرفته آفریدیم. آیا خشک و گل با هم جور در می آید. گل مخلوط خاک و آب است که هنوز تر است و صلصال به معنی سفال است. چرا بو گرفته. چرا خداوند نفرمود من آدم را از صلصال و حما مسنون آفریدم تا فلسفه گل بو گرفته برای ساختن هیکل آدم درست در آید. چرا از گل خشک و از گل متغییر، و بد بو از کجا آمد؟ اگر انسان از نطفه به مفهوم آب مرد آفریده شده چه نیازی است که خداوند اشاره به آیه فوق کند. دو دیدگاه در خلقت انسان وجود دارد. اول انسان یعنی آدم خلق الساعه و به یک باره آفریده شد و از گل ور آمده که گذاشته شده متغییر و بد بو شود و خداوند با دستان خود هیکل آدم را ساخت و از روح خود در آن دمید و آدم زنده شد. این دیدگاه را مفسرین و مترجمین تا کنون حفظ کرده اند و نمونه بارز آن ترجمه آیه فوق است. دیدگاه دوم انسان در پروسه تکامل و به صورت های مختلف اطوارکم خلق شده و آدم انسان تکامل یافته است. معنی نطفه در این دو دیدگاه کاملا متفاوت است. البته باید توجه داشت وقتی ما از تکامل نام می بریم منظور تکامل از نظر قرآن است که با تکامل داروین تفاوت های اساسی دارد.

كُلُّ شَيْ‏ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَه و مفهوم علمی آن

مقدمه نوشتار


شیی مانند اکثر کلمات در قرآن که در آیات متشابه به کار رفته دارای چند معنی است. گذشتگان بر اساس فهم زمان خود و برداشت از جهان مادی وجه مورد نظر خود را بیان کردند و یک وجه از معنی یک کلمه باب و سایر وجه ها کنار گذاشته می شوند. و از آنجائیکه نظر گذشتگان حکم باور و عقیده به خود می گیرد. کسانی که سایر معنی ها را بیان می کنند مورد تکفیر قرار گرفته و با سد محکم تحجر بر خورد و سعی می شود با ترفند های خاصی آن تفکر را از صحنه مباحثات قرآنی حذف نمایند. چیزی که در خلقت انسان، خلقت کیهان و هفت آسمان و سایر شاهد هستیم. شیی در قرآن با مفاهیم بی شماری به کار رفته که از سیاق آیات متن آن می توان منظور قرآن را استخراج کرد. قرآن آیات در طبیعت که در معرض دید ما قرار دارد نیز آیات همچون آیات قرآن می داند و آن را پدیده های موجود در سبع المثانی یا قرآن ثانی می داند و آیات 3 الی 6 سوره جاثیه صراحتا به این موضوع اشاره فرموده است.

تَنزِیلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ- این کتاب (قرآن) از جانب خداوند عزیز و حکیم نازل شده است.

انَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِینَ-علاوه بر آن در هفت جو زمین و زمین هم برای مومنین آیاتی در نظر گرفته شده، از جمله:

وَفِی خَلْقِكُمْ وَمَا یَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ-در خلقت خودتان و پراکندن ریز جنبندگان در این سماوات و الارض هم آیاتی است برای کسانی که به خدا یقین دارند، همچنین :

وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ- و اختلاف (در زمان )شب و روز و رزقی که خدا از جو زمین برای رشد گیاهان به صورت باران برای احیاء زمین خشک و لم یزرع نازل می کند و چرخش باد برای جابجائی و تراکم ابر ها همه آیاتی هستند برای کسانیکه از عقل خود برای تدبر در قرآن استفاده می کنند و در آیه بعدی نتیجه می گیرد –

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ-این آیات که برای تو نقل شد (در آیات بالا) آیات خداوند به حق هستند ، پس به کدام یک از آیات خداوند آن چه که بر تو نازل شده ( در آیه اول) منظور قرآن که حدیثی است از جانب خداوند و آیات نام برده شده ایمان می آورند. مفسرین به اتفاق سبع المثانی را سوره حمد می نامند چرا که گذشتگان و از قول معصومین ع چنین تفسیر کردند و ما بر باور خود نشاندیم و تفسیر غیر از آن را قبول نداریم در این موضوعات عقل قفل می کند. روایات می شوند بیان کننده مفاهیم قرآن. قرآن را باید طوری تفسیر کنیم که با روایات جور در بیاید.